logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวม 3,017 ราย

2 รายเป็นใครบ้าง?

- หญิงไทย อายุ 19 ปี จากกรุงเทพมหานคร พบประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ซึ่งเป็นคนในครอบครัว

- หญิงไทย อายุ 51 ปี จากนราธิวาส พบประวัติกับผู้ป่วยก่อนหน้า

ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวม 56 ราย

หายป่วยเพิ่ม 2 ราย รวม 2,798 ราย

เพิ่มเติม

- ประกาศผ่อนปรนระยะที่ 2 รอประกาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563