logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รวมเป็น 3,025 ราย

- ซึ่งผู้ติดเชื้อทั้งหมด ตรวจพบภายในพื้นที่การกักตัวของรัฐ โดยทั้งหมดเดินทางกลับมาจากปากีสถาน เมื่อ 7 พ.ค. สำหรับประชาชนทั่วไป ไม่พบการติดเชื้อ

ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวม 56 ราย

หายป่วยเพิ่ม 4 ราย รวม 2,854 ราย

- ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเหลือเพียง 115 ราย

เพิ่มเติม สบค. มีมติในวันที่ 15 พ.ค. 2563

- ปรับเวลาเคอร์ฟิว เป็น 23.00-04.00 น. จากเดิม 22.00-04.00

- อนุญาตให้เปิดห้างสรรพสินค้า 10.00-20.00 น.

- โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. นี้

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563