logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมเป็น 3,033 ราย

- ผู้ติดเชื้อทั้งหมด มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อก่อนหน้า 

- รายที่ 1 : เป็นหญิงไทย อายุ 36 ปี จากจังหวัดนราธิวาส มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยใกล้ชิด (ผู้เป็นแม่) ตรวจหาเชื้อครั้งแรกวันที่ 8 พ.ค. 2563 แต่ไม่พบเชื้อ ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 จึงพบว่าติดเชื้อ

- รายที่ 2 : เป็นชายไทย อายุ 42 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดนราธิวาส มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยใกล้ชิด (ผู้เป็นแม่ของภรรยา (รายที่ 1)) ตรวจหาเชื้อครั้งแรกวันที่ 8 พ.ค. 2563 แต่ไม่พบเชื้อ ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 จึงพบว่าติดเชื้อ

ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวม 56 ราย

หายป่วยเพิ่ม 0 ราย รวม 2,857 ราย

- ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเหลือเพียง 120 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563