logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมเป็น 3,042 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เป็นใคร?

- รายที่ 1 : หญิง อายุ 46 ปี สัญชาติจีน เป็นภรรยาของผู้ป่วยติดเชื้อก่อนหน้า (ชายชาวอิตาลี) โดยเข้ามาอยู่ที่ จ.ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พร้อมครอบครัวรวม 5 คน ตรวจพบเชื้อวันที่ 24 พฤษภาคม โดยไม่แสดงอาการป่วย

- รายที่ 2 : หญิงไทยอายุ 55 ปี ตรวจพบเชื้อพื้นที่กักตัวของรัฐที่จังหวัดชลบุรี หลังเดินทางกลับจากประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และตรวจพบเชื้อวันที่ 24 พฤษภาคม โดยไม่แสดงอาการป่วย 

พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวม 57 ราย

ผู้เสียชีวิตวันนี้คือใคร?

- หญิงอายุ 56 ปี มีโรคประจำตัว เป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เข้ารักษาตัวในวันที่ 29 มีนาคม 2563 แต่ผู้ป่วยมีภาวะการหายใจล้มเหลว ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ประกอบกับมีโรคประจำตัวทำให้โรคลุกลาม ติดเชื้อในกระแสเลือด จนนำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 

หายป่วยเพิ่ม 7 ราย รวมเป็น 2,928 ราย

- ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเหลือเพียง 57 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563