logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมเป็น 3,045 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เป็นใคร?

- รายที่ 1 : หญิง อายุ 51 ปี สัญชาติไทย อาชีพพนักงานนวด เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศรัสเซีย วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และเข้าพักที่สถานกักตัวของรัฐบาล ที่จังหวัดชลบุรี โดยตรวจพบเชื้อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยไม่พบอาการป่วย

- รายที่ 2 และรายที่ 3 : ชายไทยอายุ 45 ปี กลับมาจากประเทศคูเวตเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 และเข้าพักที่สถานกักตัวของรัฐบาล ที่จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยพบอาการไอ 

ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวม 57 ราย

หายป่วยเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 2,929 ราย

- ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเหลือเพียง 59 ราย

เพิ่มเติม

- เที่ยวบินนำคนไทยที่ตกค้างประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 จำนวน 400 คน

อิตาลี (โรม) TG8083 สุวรรณภูมิ เวลา 07.35 น. คนไทยตกค้าง จำนวน 50 คน

มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) WE8104 สุวรรณภูมิ เวลา 13.40 น. คนไทยตกค้าง จำนวน 150 คน

ญี่ปุ่น (โตเกียว) JL031 สุวรรณภูมิ เวลา 15.40 น. คนไทยตกค้าง จำนวน 35 คน

ไต้หวัน (ไทเป) WE8095 สุวรรณภูมิ เวลา 17.05 น. คนไทยตกค้าง คนทำงาน จำนวน 165 คน

- เที่ยวบินนำคนไทยที่ตกค้างประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จำนวน 401 คน 

เนเธอร์แลนด์ (อัมสเตอร์ดัม) KL0875 สุวรรณภูมิ เวลา 09.30 น. คนไทยตกค้าง จำนวน 41 คน

แคนาดา (ผ่านญี่ปุ่น) NH847 สุวรรณภูมิ เวลา 15.40 น. คนไทยตกค้าง จำนวน 100 คน

อินโดนีเซีย (สุราบายา) SL117 ดอนเมือง เวลา 17.15 น. คนไทยตกค้าง จำนวน 175 คน

ฮ่องกง CX701 สุวรรณภูมิ เวลา 18.00 น. คนไทยตกค้าง จำนวน 85 คน

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563