logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย รวมเป็น 3,054 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เป็นใคร?

- รายที่ 1-2 : ชาย อายุ 18 และ 27 ปี สัญชาติไทย เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และเข้าพักที่สถานกักตัวของรัฐบาล ที่จังหวัดชลบุรี โดยตรวจพบเชื้อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยไม่พบอาการป่วย

- รายที่ 3 : ชายไทยอายุ 34 ปี อาชีพพนักงานนวด กลับมาจากประเทศการืต้า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และเข้าพักที่สถานกักตัวของรัฐบาล ที่จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยพบอาการมีไข้สูง 38 องศา ไอ และจมูกไม่ได้กลิ่น 

- รายที่ 4-9 : นักศึกษาชาย อายุ 23-33 ปี กลับมาจากประเทศซาอุดิอาราเบีย ผ่านทางด่านปะดังเบซาร์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม และเข้าพักที่สถานกักตัวของรัฐบาล จ.สงขลา (3 ราย) ปัตตานี (1 ราย) นราธิวาส (1 ราย) ยะลา (1 ราย) ตรวจพบเชื้อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

 

ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวม 57 ราย

หายป่วยเพิ่ม 2 ราย รวมเป็น 2,931 ราย

- ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเหลือเพียง 66 ราย

เพิ่มเติม

- มาตรการผ่อนปรนระยะ 3 ยังอยู่ในช่วงพูดคุย ยังไม่มีการยืนยันใดๆ ให้รอประกาศจากศบค. แต่คาดว่าจะได้ผลสรุปภายในสัปดาห์นี้ 

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563