logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย รวมเป็น 3,065 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เป็นใคร?

- รายที่ 1 : หญิง อายุ 32 ปี นักท่องเที่ยว เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศอินเดีย วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และเข้าพักที่สถานกักตัวของรัฐบาล ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยตรวจพบเชื้อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยไม่พบอาการป่วย เข้ารับรักษาโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

- รายที่ 2 : ชายไทยอายุ 27 ปี อาชีพพนักงานนวด กลับมาจากประเทศการืต้า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และเข้าพักที่สถานกักตัวของรัฐบาล ที่กรุงเทพมหานคร ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยพบอาการลิ้นไม่รับรสตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

- รายที่ 3 : ชายไทยอายุ 31 ปี อาชีพพนักงานนวด กลับมาจากประเทศการืต้า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และเข้าพักที่สถานกักตัวของรัฐบาล ที่กรุงเทพมหานคร ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยพบอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ จมูกไม่ได้กลิ่นตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

- รายที่ 4 : ชายไทยอายุ 30 ปี อาชีพพนักงานนวด กลับมาจากประเทศการืต้า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และเข้าพักที่สถานกักตัวของรัฐบาล ที่กรุงเทพมหานคร ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยพบอาการเจ็บคอ มีเสมหะ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

- รายที่ 5 : ชายไทยอายุ 27 ปี อาชีพพนักงานนวด กลับมาจากประเทศการืต้า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และเข้าพักที่สถานกักตัวของรัฐบาล ที่กรุงเทพมหานคร ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ไม่มีอาการป่วย 

- รายที่ 6 : ชายไทยอายุ 37 ปี อาชีพพนักงานนวด กลับมาจากประเทศการืต้า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และเข้าพักที่สถานกักตัวของรัฐบาล ที่กรุงเทพมหานคร ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ไม่มีอาการป่วย

- รายที่ 7 : หญิงไทยอายุ 52 ปี อาชีพพนักงานนวด กลับมาจากประเทศการืต้า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และเข้าพักที่สถานกักตัวของรัฐบาล ที่กรุงเทพมหานคร ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ไม่มีอาการป่วย

 

ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวม 57 ราย

หายป่วยเพิ่ม 14 ราย รวมเป็น 2,945 ราย

- ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเหลือเพียง 63 ราย

เพิ่มเติม

- มาตรการผ่อนปรนระยะ 3 ยังอยู่ในช่วงพูดคุย ยังไม่มีการยืนยันใดๆ ให้รอประกาศจากศบค. แต่คาดว่าจะได้ผลสรุปภายในสัปดาห์นี้ 

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563