logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย รวมเป็น 3,101 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เป็นใคร?

- รายที่ 1 - 13 : เป็นคนไทยที่กลับมาจากประเทศคูเวต เป็นชาย 12 ราย อายุระหว่าง 31-56 ปี และหญิง 1 ราย อายุ 44 ปี เดินทางกลับจากประเทศวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เข้าพักที่สถานกักกันของรัฐที่กรุงเทพฯ 5 ราย และที่จ.สมุทรปราการ 8 ราย โดยทั้งหมดตรวจเชื้อครั้งแรกไม่พบเชื้อ จึงตรวจเชื้ออีกครั้งวันที่ 2 มิถุนายน 2563 จึงพบเชื้อ โดยพบมีอาการไอ และหายใจติดขัด 1 ราย ที่เหลือไม่พบอาการ

- รายที่ 14-15 : เป็นชายไทย อายุ 24 ปี และหญิงไทยอายุ 29 ปี เดินทางกลับมาจากประเทศการ์ตาถึงไทน และเข้าพักสถานกักกันของรัฐที่ จ.สมุทรปราการ โดยผู้ป่วยหญิงเริ่มมีอาการไอ มีเสมหะ ปวดศรีษะ ส่วนผู้ป่วยชายไม่มีอาการ ตรวจหาเชื้อไม่พบเชื้อในครั้งแรกทั้งคู่ จึงตรวจหาเชื้อครั้งที่สองในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 จึงพบเชื้อ

- รายที่ 16-17 : เป็นชายไทยอายุ 28 และ 29 ปี เดินกลับมาจากประเทศซาอุดิอาราะเบีย วันที่ 21 และ 25 พฤษภาคม 2563 เข้าพักที่สถานกักกันของรัฐ จ.ชลบุรี ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 จึงพบเชื้อ   

 

ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวม 57 ราย

หายป่วยเพิ่ม 0 ราย รวมเป็น 3,101 ราย

- ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเหลือเพียง 75 ราย

เพิ่มเติม

จะมีการเตรียมเสนอศบค. เรื่องวันหยุดชดเชยสงกรานต์ เดือนกรกฎาคม 2563 ในวันที่ 5 มิ.ย. 2563

- เสนอให้หยุดต่อวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ตั้งแต่วันที่ 4-9 ก.ค. 2563

- หยุดช่วงปลายเดือน ก.ค. 2563   

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2563