logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 3,102 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เป็นใคร?

- ชายไทยอายุ 45 ปี อาชีพรับจ้างทำงานที่แคมป์ของโรงงาน เดินทางกลับจากประเทศคูเวต ถึงประเทศไทยวันที่ 24 พ.ค. 2563 และเข้าสถานกักกันของรัฐที่กรุงเทพมหานคร โดยตรวจหาเชื้อครั้งแรกวันที่ 26 พ.ค. 2563 แต่ไม่พบเชื้อ จึงตรวจซ้ำวันที่ 3 มิ.ย. 2563 จึงพบเชื้อ โดยไม่มีอาการ

ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวม 57 ราย

หายป่วยเพิ่ม 3 ราย รวมเป็น 2,971 ราย

- ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเหลือเพียง 73 ราย

เพิ่มเติม

จะมีการเตรียมเสนอศบค. เรื่องวันหยุดชดเชยสงกรานต์ เดือนกรกฎาคม 2563 ในวันที่ 5 มิ.ย. 2563

- เสนอให้หยุดต่อวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ตั้งแต่วันที่ 4-9 ก.ค. 2563

- หยุดช่วงปลายเดือน ก.ค. 2563 

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2563