logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รวมเป็น 3,119 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เป็นใคร?

- รายที่ 1-2 : ผู้ป่วยชายอายุ 28 ปี อาชีพนักศึกษา เดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน ถึงประเทศไทยวันที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยตรวจพบเชื้อภายในวันเดียวกัน

- รายที่ 3-6 : เป็นผู้ป่วยหญิง 3 ราย อายุ 39-43 ปี อาชีพพนักงานนวด และเป็นนักเรียนชายอายุ 11 ปี 1 ราย เดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ถึงประเทศไทยวันที่ 2 มิถุนายน 2563 และเข้าสถานกักกันตัวที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตรวจพบเชื้อโดยไม่พบอาการป่วย วันที่ 5 มิถุนายน 2563

- รายที่ 7 : เป็นผู้ป่วยหญิง อายุ 37 ปี เดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงประเทศไทยวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และเข้าสถานกักกันตัวของรัฐที่กรุงเทพมหานคร ตรวจพบเชื้อโดยไม่มีอาการป่วย วันที่ 4 มิถุนายน 2563 

ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวม 58 ราย

หายป่วยเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 2,973 ราย

- ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเหลือเพียง 88 ราย

เพิ่มเติม

เที่ยวบินนำคนไทยที่ตกค้างกลับไทย

▪️ วันที่ 8 มิ.ย. 2563

- โอมาน (มัสกัด) WY817 เวลา 06.20 น. สุวรรณภูมิ จำนวน 214 คน คนไทยตกค้าง

- ไต้หวัน BR201 เวลา 13.05 น. สุวรรณภูมิ จำนวน 99 คน คนไทยตกค้าง

- อเมริกา (ผ่านเกาหลีใต้) KE651 เวลา 21.45 น. สุวรรณภูมิ จำนวน 191 คน คนไทยตกค้าง

▪️ วันที่ 9 มิ.ย. 2563

- อียิปต์ (ไคโร) MS3080 เวลา 07.05 น. สุวรรณภูมิ จำนวน 220 คน คนไทยตกค้าง

- ภูฏาน (พาโร) KB150 เวลา 12.10 น. สุวรรณภูมิ จำนวน 1 คน คนไทยตกค้าง

- ญี่ปุ่น (โตเกียว) JL031 เวลา 15.40 น. สุวรรณภูมิ จำนวน 124 คน คนไทยตกค้าง

- เกาหลีใต้ (โซล) KE651 เวลา 21.45 น. สุวรรณภูมิ จำนวน 116 คน คนไทยตกค้าง

- จีน (ปักกิ่ง) CA979 เวลา 23.55 น. สุวรรณภูมิ จำนวน 37 คน คนไทยตกค้าง

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2563