logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 0 ราย รวมเป็น 3,125 ราย

ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวม 58 ราย

หายป่วยเพิ่ม 6 ราย รวมเป็น 2,987 ราย

- ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเหลือเพียง 80 ราย

เพิ่มเติม

เที่ยวบินนำคนไทยที่ตกค้างกลับไทย

▪️ วันที่ 11 มิ.ย. 2563

- ไต้หวัน WE8113 เวลา 17.05 น. สุวรรณภูมิ จำนวน 130 คน คนไทยตกค้าง

- ไต้หวัน BR201 เวลา 13.05 น. สุวรรณภูมิ จำนวน 50 คน คนไทยตกค้าง

- ไต้หวัน FD9113 เวลา 17.45 น. ดอนเมือง จำนวน 120 คน คนไทยตกค้าง

- อินโดนีเซีย (สุราบายา) SL2111 เวลา 16.15 น. ดอนเมือง จำนวน 197 คน นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2563