logo

          จังหวัดชลบุรี หรือที่หลายคนเรียกกันสั้น ๆ ว่าเมืองชล ที่เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีคอนโดชลบุรีเยอะมากด้วยที่เป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวชายทะเลใกล้กรุงเทพฯ ที่อยู่โซนภาคตะวันออกที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชุมชนรวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชลบุรีทำให้ที่นี่กลายเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองตากอากาศชายทะเลใกล้กรุงเทพฯ โดยเฉพาะชายหาดบางแสน ที่มีคอนโดบางแสนที่น่าสนใจ รวมถึงคอนโดพัทยา คอนโดชลบุรี มีห้องพักมากมายจึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแวะเวียนมาเยี่ยมชมอยู่เสมอปีละหลายล้านคน

. . . . . . . . . .

          และด้วยความได้เปรียบทางด้านทำเลที่ตั้งบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งมีคลื่นลมไม่แรงจัดตลอดปี ทำให้จังหวัดชลบุรีกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญ มีร้านอาหาร คาเฟ่ชลบุรีน่าแวะ และเป็นทำเลที่เหมาะแก่การค้าขายทางทะเล ซึ่งปัจจุบันนี้ชลบุรียังได้รับการวางแผนให้เป็นเมืองหลักทางด้านอุตสาหกรรมและการค้าขายของภาคตะวันออก อีกทั้งยังมีโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นน้ำมัน, โรงงานประกอบรถยนต์, โรงงานน้ำตาลทราย, โรงงานมันสำปะหลังอัดเส้นและอัดเม็ด, โรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เช่นเดียวกันคอนโดชลบุรีในภาคส่วนของอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดชลบุรี ก็สืบเนื่องมาจากการที่ชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งทางด้านธรรมชาติ วัดวาอาราม วิถีชีวิตชุมชนเก่าที่น่าสัมผัส ในขณะเดียวกันก็ยังมีสถานบันเทิงที่ทันสมัยกับกิจกรรมการผจญภัยหลากหลายรูปแบบซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เมืองชลบุรีเป็นที่น่าดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ชลบุรี

          จากทั้งหมดนี้ทำให้เมืองชลบุรีในปัจจุบันมีการพัฒนาตัวเมือง ในด้านต่าง ๆ อีกมากมายเพื่อรองรับการเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ EEC และแน่นอนว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีผลต่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว, คอนโดชลบุรี, Home Town และอื่น ๆ อีกมากมายแน่นอน ดังนั้นใครที่กำลังมองหาโครงการคอนโดชลบุรีสำหรับการปล่อยเช่าปล่อยขาย หรือหากใครกำลังจะผันตัวมาเป็นนักลงทุน ต้องการมีโครงการคอนโดชลบุรีใกล้ห้างเดินทางสะดวกเอาไว้ขายหรือเช่าเก็งกำไรในอนาคต เราก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องของการพัฒนาและความเป็นไปได้ โอกาสในการทำกำไรจากการลงทุนให้ดี โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาตัวเมืองกับการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ในชลบุรีปัจจุบัน

. . . . . . . . . .

การพัฒนาตัวเมืองชลบุรีที่มีผลต่อโครงการอสังหาริมทรัพย์

           การพัฒนาตัวเมืองชลบุรี โครงการคอนโดชลบุรีตามแผนพัฒนาเมืองต้นแบบ TOD เพื่อส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC และศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกในพื้นที่ 6 โซนหลัก เนื่องจากชลบุรีเองมีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์รวมถึงแผนพัฒนาทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด โดยมีเป้าหมายพัฒนาเมืองให้กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ, อุตสาหกรรม, การท่องเที่ยว, การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ที่สามารถรองรับความเติบโตทางด้านที่อยู่อาศัยที่กระจายความเจริญจากเมืองหลักสู่เมืองในภูมิภาค ยกระดับคุณภาพชีวิตคอนโดชลบุรีของประชาชนในพื้นที่ ด้วยการกําหนดวิสัยทัศน์ให้ชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ศูนย์กลาง EEC เมื่อสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับทุกคน

แนวทาง TOD

           แนวคิดและวิสัยทัศน์ดังกล่าว ทำให้ชลบุรีมีการพัฒนาตัวเมืองตามแนวทางของ TOD โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วนหลัก ได้แก่

โซนที่ 1 MICE City

          พัฒนาศูนย์การค้าโรงแรม ศูนย์การประชุมสัมมนาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางมาติดต่อธุรกิจ

โซนที่ 2 Livable City

           การพัฒนาที่อยู่อาศัย เช่น อพาร์ทเม้นท์ คอนโดชลบุรี บ้านจัดสรร ด้วยรูปแบบการสันทนาการที่ทำให้เพิ่มศักยภาพการอยู่อาศัยให้ดีขึ้น

โซนที่ 3 Creativity Economy

          พัฒนาการพาณิชยกรรมในลักษณะอาคารสำนักงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน

โซนที่ 4 Active District

          การพัฒนาด้านพาณิชยกรรมแบบผสมผสาน ทั้งศูนย์การค้าศูนย์การค้าปลีกรวมถึงธุรกิจบริการรูปแบบใหม่ เช่น ธุรกิจ Digital Startup

โซนที่ 5 Park Society

          เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่นันทนาการ รองรับนักท่องเที่ยวที่มาประชุมเชิงปฏิบัติการ

โซนที่ 6 Society District

          พัฒนาธุรกิจบริการรูปแบบใหม่ เช่น ศูนย์การแพทย์และบริการสาธารณสุข และศูนย์การเรียนรู้และการศึกษาให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมใหม่ที่จะส่งเสริมให้เมืองพัทยามีความน่าสนใจมากขึ้น

พื้นที่พัฒนา EEC

          การพัฒนาทั้ง 6 โซน 6 รูปแบบเพื่อพัฒนาเมืองชลบุรี ย่อมมีผล ต่อการเจริญเติบโตของโครงการคอนโดชลบุรี เพราะทหารทุกอย่างสามารถพัฒนาไปในทางที่ดีเป็นไปตามกลไกทางเศรษฐกิจการวางแผนและการปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว จะทำให้ ชลบุรีสามารถเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้แก่นักลงทุนในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการคอนโดชลบุรี ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของการอยู่อาศัยนั่นเอง

. . . . . . . . . .

การลงทุนคอนโดชลบุรีกับความเป็นไปได้ในการทำกำไร

          จากข่าวคราวของวงการอสังหาริมทรัพย์ ชลบุรีปัจจุบันนี้มีโครงการจัดสรร 390 - 400 โครงการรวมประมาณ 5.3 หมื่นยูนิตมูลค่ากว่า 1.57 แสนล้านบาท เติบโตสวนกระแส โดยคาดว่ามูลค่าการพัฒนาโครงการคอนโดชลบุรีหรือที่อยู่อาศัยในชลบุรีจะเติบโตแซงหน้ากรุงเทพฯ โดยเฉพาะถ้าหากรวมโครงการที่ผู้ประกอบการเข้าไปพัฒนาในจังหวัด ต่างๆ มูลค่าก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าการพัฒนาโครงการในกรุงเทพฯและปริมณฑลอีกเท่าตัว และแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เป็นผลพวงมาจากการพัฒนาเชิงรุกในภาคตะวันออกตามแผนพัฒนาดังกล่าวข้างต้น เพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยเฉพาะเส้นศรีราชาและเส้นบายพาสใกล้โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา ทำให้การก่อสร้างโครงการระบบสาธารณูปโภค ขยายตัวการลงทุนไปยังต่างจังหวัด ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลเป็นผู้ลงทุน และภาคตะวันออก อย่างเช่นจังหวัดชลบุรีก็เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมจากการลงทุนของภาครัฐมากที่สุด จึงมีแผนเปิดโครงการใหม่ในชลบุรี อีกมากมายหลายโครงการ

          กลับมามองในแง่ของนักลงทุน จากการที่ความต้องการ ทางด้านอสังหาริมทรัพย์คอนโดชลบุรี หลายแห่งซึ่งเป็นโครงการใหม่กำลังก่อสร้างปรับลดราคากันสนั่นเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการซื้อขายปัจจุบันที่แม้จะเติบโตขึ้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อีกว่า มีตัวแปรที่สำคัญทางเศรษฐกิจนั่นก็คือ สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันที่ทำให้ความสามารถในการซื้อลดลงไปบ้าง คงมีเพียงเรื่องการพัฒนาเมืองข้างต้นเท่านั้นที่จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม สายนักลงทุนทั้งหลาย ที่กำลังมองหาคอนโดแถว ๆ ชลบุรี จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาทำเลก่อนที่จะวางเงินลงทุนลงไป และความจริงอีกข้อ ก็คือไม่ว่าเราจะเจอวิกฤตอะไรมากน้อยแค่ไหน ก็ยังคงต้องการความสะดวกสบาย และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของตัวเองอยู่ดี ดังนั้น การที่จะเช่าคอนโดชลบุรีสักที่ ผู้เช่าย่อมมองหาคอนโดใกล้ห้าง เดินทางสะดวก และหากใกล้ที่ทำงานด้วยแล้วล่ะก็ มีสิทธิ์ที่จะปล่อยเช่าได้ง่ายขึ้นอีกเป็นทวีคูณ

. . . . . . . . . .

          วันนี้เราจะมาตระเวนหาโครงการคอนโดชลบุรีใกล้ห้าง เดินทางสะดวก และปล่อยเช่าง่าย ให้ฝ่ายนักลงทุนทั้งหลายได้พิจารณากัน จะมีโครงการใดบ้างนั้น ไปดูกันเลย

 

รีวิว คอนโด ชลบุรี : โครงการทำเลทองของนักลงทุน

โครงการ The Indeed Condo Grand Canal

คอนโดตั้งอยู่ซอยบ้านเก่า 6 ซึ่งนับเป็นซอยใหญ่ในนิคมอมตะซิตี้ การกินอยู่เรียกว่าสะดวกครบ บรรยากาศสงบร่มรื่น อยู่สบายได้พักผ่อนแบบเต็มที่อีกด้วย หรือหากใครที่ทำงานที่นิคมอมตะนคร บอกเลยว่าสะดวกสบายมาก เพราะว่าคอนโดนี้แทบจะเรียกได้ว่าอยู่ตรงข้ามกับนิคมแห่งนี้เลย

แถมราคาก็ปัง เริ่มต้นไม่ถึงล้าน ราคาเอาใจวัยทำงาน แต่มาพร้อมคุณภาพแน่น ๆ ทั้งทำเลที่สะดวกสบาย และห้องที่ขายแบบแต่งครบพร้อมอยู่ มีหลายโครงการที่ขายหมดพร้อมเปิดเฟสใหม่อีกด้วย

โครงการจะมาพร้อมแนวคิด A Touch on Nature ด้วยพื้นที่กว่า 7 ไร่ ติดริมคลองอ้อมแก้ว และรายล้อมด้วยธรรมชาติและพื้นที่สีเขียว เหมือนเป็นโอเอซิสกลางนิคมอมตะนคร เน้นให้ลูกบ้านได้พักผ่อน และสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ และที่นี่ก็มาพร้อมส่วนกลางมากมาย ที่กระจายตัวออกเป็นหลายส่วน เพื่อลดความแออัด อาทิ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส Co -Working Space สวนพักผ่อน (มีส่วนที่ติดริมคลองด้วย) ส่วนที่จอดรถนั้นให้มาทั้งหมด 40 % รวมที่จอดรถสาธารณะ

 The Indeed Condo Grand Canal

นอกจากนี้สิ่งที่เน้นหนักมากก็คือเรื่องของความปลอดภัย ให้มาค่อนข้างหนาแน่น อาทิ พนักงานรักษาความปลอดภัย และช่างอาคาร ตลอด 24 ชั่วโมง ลิฟท์ล็อคชั้นและประตูดิจิตอลสำหรับทุกห้องพักอาศัย

รายละเอียดโครงการ

 • ชื่อโครงการ : The Indeed Condo Grand Canal
 • เจ้าของโครงการ : บริษัท แกรนด์ พี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
 • ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง ชลบุรี
 • ลักษณะโครงการ : Low Rise 8 ชั้น 3 อาคาร มีทั้งหมด 830 ยูนิต
 • เริ่มต้น 899,000*
 • อ่านรีวิวฉบับเต็มคลิกที่นี่  

. . . . . . . . . .

โครงการ The BluX

          นับว่าเป็นจุดนัดพบของการอยู่อาศัยและการพักผ่อน ที่ค่อนข้างลงตัวด้วยดีไซน์ร่วมสมัยเต็มไปด้วยบรรยากาศความสวยงามท่ามกลางวิวทะเลบางแสน ตกแต่งครบครันพร้อมอยู่ สุดยอดทำเลใกล้หาดบางแสนและมหาวิทยาลัยบูรพา มาพร้อมกับวิวทะเลแบบ Unseen ตอบโจทย์ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เพราะที่นี่มีแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบเพื่อให้ทุกชีวิต ได้ดำเนินไปในทุกวันอย่างผ่อนคลาย ใกล้ชิดกับวิวทะเลของชายหาดบางแสนและชายหาดวอนนภา บนพื้นที่ที่จัดสรรได้อย่างลงตัว รายล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม 

          ในขณะเดียวกันก็ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องของการเดินทางที่สะดวกสบาย จากที่ตั้งคอนโดสามารถใช้ถนนสายหลักไปยังเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี ได้ค่อนข้างสะดวก ใกล้มหาวิทยาลัยบูรพา และแม้ทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งคอนโด ใกล้ เซ็นทรัล ชลบุรี ร้านอาหารริมทะเลมากมาย แต่บรรยากาศกลับเงียบสงบและมีความเป็นส่วนตัวมาก ๆ

The BluX 01

The BluX 02

          ทางด้านความปลอดภัยคอนโดชลบุรี มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV และเข้าออกอาคารด้วยระบบคีย์การ์ดแบบล็อคชั้น พร้อมทั้ง รปภ. รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

 

รายละเอียดโครงการ

 • ชื่อโครงการ : The BluX
 • เจ้าของโครงการ : บริษัท บางแสนบุรี จำกัด
 • ที่ตั้งโครงการ : ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • ลักษณะโครงการ : Low-Rise สูง 7 ชั้นจำนวน 2 อาคาร จำนวนห้องพัก 153 ยูนิต
 • ราคา 2.59 ล้านบาท

. . . . . . . . . .

โครงการ The Symphony

          คอนโดสุดหรู 42 ชั้นที่กำลังก่อสร้างบนชายหาดส่วนตัว (คาดว่าจะแล้วเสร็จเมษายน 2565) ติดชายทะเลบางพระศรีราชาซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพฯมากที่สุด ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ถูกพัฒนาจากความร่วมมือ คลอง 2 บริษัท คือ บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียลจำ กัด และ บริษัทร่วมทุนไทยจีน ซึ่งมีความต้องการพัฒนาที่ดินผืนนี้ให้เป็นทำเลทอง ใน Concept การใช้ชีวิตที่หรูหราบริการระดับ Premium สอดคล้องกับธรรมชาติกับเกลียวคลื่นแห่งทะเล ให้ความสุขของคุณเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ วันที่ Symphony Of The Sea

          โครงการคอนโดชลบุรีแห่งนี้จึงกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในตัวเมืองจังหวัดชลบุรี ให้บริการทั้งหมด 6 อาคารด้วยการดีไซน์ที่ทันสมัย รวม Wellness Center and Community Mall มาไว้ในที่เดียวกัน ความพิเศษของคอนโดชลบุรีแห่งนี้คือ ความสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นทางเดินริมหาดส่วนตัว ทิวทัศน์มุมกว้างเหนืออ่าวไทย ภาพความสวยงามของท้องฟ้ายามพระอาทิตย์ตกดิน บรรยากาศธรรมชาติที่รายล้อม

The Symphony


ทางด้านหน้าเป็นทะเลและด้านหลังคือภูเขา ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย ผ่อนคลายไปกับสายลมจากระเบียงส่วนตัว มีความสุขไปกับการออกกำลังกายในสระว่ายน้ำและสวนลอยฟ้า สะดวกสบายทุกการอยู่อาศัย ที่ได้มาตรฐานการบริการที่สูงที่สุด ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดจากโครงการ The Symphony Of The Sea นั่นเอง

 

รายละเอียดโครงการ

 • ชื่อโครงการ : เดอะซิมโฟนี่คอนโดมิเนียม
 • เจ้าของโครงการ : บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จำกัด
 • ลักษณะโครงการ : คอนโด High-Rise สูง 42 ชั้น 6 อาคาร 760 ยูนิตต่ออาคาร
 • ราคา เริ่ม 2.77 ล้านบาท

. . . . . . . . . .

โครงการ ศุภาลัย ซิตี้รีสอร์ท ชลบุรี

          เป็นโครงการคอนโดชลบุรีที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับสายนักลงทุน เพราะความโดดเด่นก็คือการเป็นคอนโดหรูที่ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ใจกลางชลบุรี สะดวกสบายในการเดินทาง ใกล้ห้างสรรพสินค้าและโรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัยและศูนย์ราชการ เป็นคอนโดอีกแห่งที่มีวิวทะเลและฝั่งตรงข้ามเป็นวิวภูเขา เสิร์ฟความ Unseen ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 1.49 ล้านบาท ในรูปแบบคอนโด High Rise 25 ชั้น 1 อาคารบนพื้นที่โครงการคอนโดชลบุรีประมาณ 6 ไร่ ใช้บริการห้องพักอาศัยร่วม 586 ยูนิตและร้านค้า 4 ยูนิต มีห้องพักให้เลือกทั้งแบบ Studio และ 1 ห้องนอน พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ อาทิเช่น Lobby, คลับเฮ้าส์, สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, สกายเลาจน์, สวนพักผ่อน, ลู่วิ่ง, ลิฟท์โดยสาร, ที่จอดรถ, ประตูคีย์การ์ดและ รปภ. รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ศุภาลัย ซิตี้รีสอร์ท ชลบุรี

           จากคอนโดชลบุรีแห่งนี้สามารถเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี บางแสนพัทยา หรือมุ่งหน้าออกสู่พัทยา - ระยอง ใช้ถนนสุขุมวิท รวมไปถึง นิคมอมตะนคร โดยใช้ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี หรือกรุงเทพฯ - ลาดกระบัง ใช้ถนนกรุงเทพชลบุรี สายใหม่ สภาพแวดล้อมใกล้เคียงโครงการเหมาะสำหรับการลงทุน เนื่องจากเป็นทำเลที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความสะดวกสบายและทันสมัยไม่ต่างจากกรุงเทพฯ เนื่องจากตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทที่เต็มไปด้วยสถานที่สำคัญสำคัญในจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะห้างเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี คอนโดชลบุรี รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ทำให้ค่อนข้างสะดวกสบายในการใช้ชีวิต และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของการพักผ่อนแบบเงียบสงบเป็นอย่างมากทีเดียว

 

รายละเอียดโครงการ

 • ชื่อโครงการ : ศุภาลัย ซิตี้รีสอร์ท ชลบุรี
 • เจ้าของโครงการ : ศุภาลัย
 • ลักษณะโครงการ : High-Rise 25 ชั้น
 • ประเภทแต่ละยูนิต : ห้องสตูดิโอ ขนาด 28 - 29 ตารางเมตร และ 1 ห้องนอน ขนาด 39 - 42 ตารางเมตร ทั้งหมด 586 ยูนิตและร้านค้า 4 ยูนิต

. . . . . . . . . .

โครงการ The Centro Condo

          สำหรับคอนโดชลบุรีที่เหมาะกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ อีกแห่งต้องยกให้ The Centro Condo ความโดดเด่น ก็คือมีพื้นที่อยู่ติดกับตลาดพาร์คอิน, ห้างแหลมทอง และยังใกล้มหาวิทยาลัยบูรพาอีกด้วย ด้วยการออกแบบในสไตล์ Modern Nature Living เป็นการผสมผสานความทันสมัยร่วมกับธรรมชาติเข้ากันได้เป็นอย่างดีโดยการออกแบบตัวอาคารทั้งหมดจากคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารเป็นหลัก Interior Design ของคอนโดชลบุรีแห่งนี้ เน้นความเรียบหรูดูดี ในสไตล์ Elegant เป็น Low-Rise ตกแต่งพร้อมอยู่อีกแห่งที่เราไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียว

The Centro Condo

The Centro Condo 01

           สิ่งอำนวยความสะดวกครบทั้งฟิตเนสและสระว่ายน้ำพร้อม ให้ทุกคนได้ออกกำลังกายกันแบบสะดวกสบายกับไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตที่เข้ากับยุคสมัยนี้เป็นอย่างมาก ระบบรักษาความปลอดภัยคอนโดชลบุรี ไม่ว่าจะเป็น รปภ.ดูแลตลอด 24 ชั่วโมงหรือการเข้าออกอาคารด้วย Key Card Access การอยู่อาศัยในคอนโดชลบุรีแห่งนี้ ยังสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับถนนสายหลัก ทั้ง 3 สายได้แก่ ถนนข้าวหลาม ห่างออกไปเพียงแค่ 1 กิโลเมตร ถนนสุขุมวิท ห่างออกไปเพียงแค่ 1.2 กิโลเมตร ถนนลงหาดบางแสนห่างออกไปเพียงแค่ 200 เมตรเท่านั้นและอีก 1.5 กิโลเมตรก็จะถึงชายหาดบางแสน ห้างสรรพสินค้าคอนโด ใกล้ เซ็นทรัล ชลบุรี ที่ได้รับความนิยมจากผู้คนแถบชลบุรีในการไปเดินช็อปปิ้งจับจ่ายใช้สอย ยังคงอยู่ไม่ไกลจากคอนโดชลบุรีแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็น ห้างแหลมทอง, ตลาด Park in, ตลาดหนองมน, แม็คโครชลบุรี, Big C Extra , เซ็นทรัลชลบุรี, โลตัสชลบุรี 

 

รายละเอียดโครงการ

 • ชื่อโครงการ : The Centro Condo บางแสน
 • พื้นที่โครงการ : 2-0-82.4 ไร่
 • ลักษณะโครงการ : Low Rise 8 ชั้น 2 อาคาร จำนวน 304 ยูนิต
 • ประเภทแต่ละยูนิต : 1 ห้องนอน 28.0-28.15 ตารางเมตร, 1 ห้องนอน 28.2 ตารางเมตร และ 2 ห้องนอน 58.27 ตารางเมตร

. . . . . . . . . .

โครงการพาร์คสิริ คอนโด รีสอร์ท บางแสน

          แม้ว่าจะสร้างเสร็จไป ร่วม 4 ปีแล้วแต่ก็นับว่าถ้าหากจะลงทุนซื้อเพื่อปล่อยเช่า ที่นี่ก็เป็นอีกแห่งที่น่าสนใจไม่น้อย ด้วยคอนเซ็ปต์การปลูกสร้างกับความสุขที่หาได้ในใจกลางเมืองบางแสน รูปแบบคอนโดชลบุรี Low-Rise ความสูง 8 ชั้น 3 อาคารบนถนนลงหาดบางแสน เรียบหรูมีระดับสไตล์รีสอร์ท และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน การออกแบบเน้นพื้นที่ใช้สอย สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการคอนโดชลบุรี พาร์คสิริคอนโดรีสอร์ทบางแสนแห่งนี้ ก็เรียกได้ว่าครบเครื่องไม่ว่าจะเป็น ฟิตเนส, ห้องเซาน่า, สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ซึ่ง ยังไม่รวมในพื้นที่ส่วนกลาง คลับเฮ้าส์ Modern tropical Garden ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและกล้อง CCTV ทุกจุดรอบโครงการ ทางด้านการเข้า - ออกโครงการนี้ยังใช้ระบบคีย์การ์ด 2 ชั้นระหว่างประตูทางเข้าโครงการและประตูทางเข้าคอนโดอีกด้วย

พาร์คสิริ คอนโด รีสอร์ท บางแสน

          การเดินทางสามารถใช้เส้นทางเข้าออกได้หลายเส้นทาง ในส่วนของวิถีชีวิต Lifestyle ค่อนข้างเหมาะกับคนทำงานและคนยุคใหม่ เนื่องจากโครงการแห่งนี้ค่อนข้างเงียบสงบแต่ยังคงสะดวกสบายใกล้ที่ทำงานใกล้โรงเรียนและห้างสรรพสินค้า เช่น Top Supermarket สาขาแหลมทองบางแสน, มหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรี, ตลาดหนองมน, สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรี, วัดแสนสุข และโรงเรียนต่าง ๆ อีกหลายแห่ง

 

รายละเอียดโครงการ

 • ชื่อโครงการ : พาร์คสิริคอนโดรีสอร์ทบางแสน
 • พื้นที่โครงการ : 4-3-80 ไร่
 • เจ้าของโครงการ : บริษัท อาร์ซีเค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • ลักษณะโครงการ : Low-Rise สูง 8 ชั้นจำนวน 3 อาคาร 494 ยูนิต
 • ราคา 1.5 ล้านบาท

. . . . . . . . . .

          นอกจากความสะดวกสบายเหล่านี้แล้ว คอนโดชลบุรีมีความโดดเด่นในระบบก่อสร้างและวัสดุอื่น ๆ โดยใช้อิฐมวลเบาซึ่งมีข้อดีคือค่อนข้างที่จะเหมาะกับสภาพแวดล้อม ช่วยลดความร้อนเนื่องจากจะถ่ายเทความร้อนได้ดี บรรยากาศในการอยู่อาศัยซึ่งค่อนข้างเย็นสบายนั่นเอง

โครงการ Infinity One Condo

           ในยุคที่เราต้องมองหาความคุ้มค่ามากที่สุดให้แก่การลงทุนของเรา การเลือกทำเลของคอนโดชลบุรีที่จะปล่อยให้เช่า ถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุด ซึ่ง Infinity One Condo ก็ถือได้ว่าตอบโจทย์ในหลาย ๆ ส่วนไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการเดินทางและการดำเนินชีวิต หรือ Lifestyle ในการอยู่อาศัยในคอนโดชลบุรีแห่งนี้ เนื่องจากที่นี่ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ใกล้ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งโดยเฉพาะเซ็นทรัลชลบุรีซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเท่านั้นเพียงแค่ข้ามถนนก็ถึงแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชลบุรีแล้ว

Infinity One Condo

          สำหรับคอนโดชลบุรีแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นคอนโดที่สูงที่สุดตั้งอยู่บนทำเลทองใจกลางเมืองชลบุรีกับ Concept " ที่สุดของการให้ คือการให้ที่ไม่สิ้นสุด" กับดีไซน์แบบ Contemporary Luxury นั่นเอง คอนโดชลบุรี บางแสน มาพร้อมกับความสูง 34 ชั้น 350 ยูนิต (High-Rise) บนพื้นที่ใช้สอยกว่า 1 ไร่ พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำวิวไร้ขอบเขต, ฟิตเนสลอยฟ้า, ห้องซาวน่า, ห้องเด็กเล่นลอยฟ้า, ห้องสตรีม, สวนหย่อมลอยฟ้าชั้นบนสุด, ห้องสมุด การเข้าออกคอนโดด้วยระบบ Key Card Access และรักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิดและ รปภ.คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 

          การเดินทางสามารถใช้ถนนสุขุมวิทและถนนพระยาสัจจาเชื่อมต่อเข้าถึงโครงการได้แบบสะดวกสบาย ทั้งห้างเซ็นทรัล ชลบุรี, Tesco Lotus ชลบุรี, บิ๊กซีชลบุรี, แม็คโครชลบุรี, โรงพยาบาลเอกชล, โรงพยาบาลชลบุรีและโรงพยาบาลสมิติเวช ความสะดวกสบายทั้งหมดนี้ราคาเริ่มต้น 3.7 ล้านบาท และเปิดให้บริการเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการ

 • ชื่อโครงการ : Infinity One Condo
 • เจ้าของโครงการ : แพนพลัส พร็อพเพอร์ตี้
 • พื้นที่โครงการ : 1 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา
 • ลักษณะโครงการ : คอนโด High-Rise 1 อาคาร จำนวน 350 ยูนิต

. . . . . . . . . .

โครงการ Venetian Pattaya

            โครงการคอนโดชลบุรีที่พัทยาแห่งนี้ พัฒนาโดย บลู สกาย แอสเสท มีความน่าสนใจตรงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น กับการออกแบบที่เหมือนยกเวนิสมาไว้ที่พัทยา โดดเด่นด้วยการรวบรวมจุดไฮไลท์สุดคลาสสิคของเมืองเวนิสประเทศอิตาลีมารวมไว้ในที่เดียวเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ใช้ชีวิตด้วยความสุนทรีย์ของการตกแต่งที่หรูหราและสวยงาม เพลิดเพลินไปกับทุกกิจกรรมของโครงการแบบไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเรือกอนโดล่าชมวิวในสระว่ายน้ำวนรอบโครงการ แช่น้ำให้สำราญใจไปกับพาวิลเลี่ยนจากุชชี่ หรือเดินเล่นสบายๆถ่ายภาพกับหอระฆังและหอนาฬิกาที่จัตุรัสเซนาโด และยังมีความสวยงามของสถาปัตยกรรมบริเวณคอนโดสร้างใหม่แห่งนี้อีกมากมาย บนเนื้อที่กว่า 4,272 ตารางวา บริการห้องพักกว่า 990 ยูนิตในพื้นที่ 4 อาคาร รูปแบบคอนโด Low Rise ที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถ, สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส และยังมองเห็นวิวสวยงามของเมืองพัทยาอีกด้วย

Venetian Pattaya

Venetian Pattaya condo

           ทำเลที่ตั้งของโครงการคอนโดชลบุรีแห่งนี้อยู่ใกล้บริเวณหาดจอมเทียน เหมาะสำหรับนักธุรกิจ, นักลงทุน, ผู้เกษียณอายุที่ต้องการมองหาที่อยู่อาศัยหรือใครก็ตามที่ต้องการมองหาบ้านพักตากอากาศในบรรยากาศดีไม่ไกลกรุงเทพฯ คอนโดชลบุรีที่ชื่อว่าเวเนเชียนพัทยาแห่งนี้ นับว่าอยู่ในทำเลที่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตแบบเหนือระดับอย่างที่หลายคนต้องการอย่างแน่นอน

รายละเอียดโครงการ

 • ชื่อโครงการ : Venetian Pattaya
 • เจ้าของโครงการ : บลู สกาย แอสเสทพลัส จำกัด
 • ลักษณะโครงการ : คอนโด Low-Rise 4 อาคาร จำนวน 990 ยูนิต
 • ราคาเริ่มต้น 1.49 ล้านบาท

. . . . . . . . . .

คอนโด Grand Florida

          Grand Florida คอนโดชลบุรีบริเวณหาดนาจอมเทียน พัฒนาโครงการโดย บลู สกาย แอสเสทพลัส จำกัด มาพร้อมกับแรงบันดาลใจที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยได้ใช้ชีวิตอันงดงามจากการใส่ใจทุกรายละเอียดและพลังรังสรรค์สุดอลังการภาษาสุนทรีย์ธรรมชาติ พร้อมด้วยรูปแบบชีวิตที่ดีในทุก ๆ วันให้การพักผ่อนอาศัยในคอนโดแห่งนี้กลายเป็นช่วงเวลาที่สำคัญแห่งชีวิต ทั้งหมดนี้คือแนวคิดการออกแบบและพัฒนาโครงการคอนโดชลบุรีแห่งนี้ โดย เป็นการพัฒนาทั้งหมดในรูปแบบคอนโดสไตล์รีสอร์ท บนวิวที่สวยงามที่สุด ผืนสุดท้ายในพัทยา ด้วยการนำเอาแรงบันดาลใจจาก Florida มารวบรวมไว้ที่เดียวถึง 21 โซนทั้งหมด 7 อาคาร และสองคลับเฮาส์สุดอลังการริมหาดนาจอมเทียนคอนโดพัทยาโครงการคอนโดชลบุรีที่เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาคอนโดรูปแบบใหม่ ที่มีความหรูหราทั้งการพักผ่อนการอยู่อาศัยและ ไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบริมชายหาด

Grand Florida

Grand Florida room

          นอกจากธรรมชาติและความสวยงามของคอนโดชลบุรีแกรนฟอริด้า จะเติมเต็มทุกมิติในเรื่องการอยู่อาศัยเพียงมีทัศนียภาพอันงดงาม เพื่อสร้างความสงบสุข สบาย ผ่อนคลายและปล่อยใจไปกับธรรมชาติ สามารถเอนร่างกายได้ทุกวินาทีที่อยู่ในพื้นที่ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ที่กล้าการันตีว่ามีให้มากกว่าที่ไหนไม่ว่าจะเป็น คลับเฮ้าส์, Hidrotheraphy Pool, ชายหาดส่วนตัวและอื่นๆอีกมากมาย คอนโดชลบุรีแห่งนี้จึงเป็นมากกว่าการซื้อหรือการขายคอนโดติดทะเลพัทยา ซึ่งเป็นโครงการที่เหมาะสำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนโดแห่งนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวก สามารถเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาหรือรถไฟความเร็วสูงที่อยู่ไม่ไกลกันได้ เชื่อมไปยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ หรือล่องเรือข้ามอ่าวสู่ท่าเรือเฟอร์รี่พัทยาหัวหิน เดินทางด้วยทางด่วนสายใหม่พัทยามาบตาพุดระยอง ช่วยให้ทุกชีวิตทุกรูปแบบทั้งการท่องเที่ยวการทำงานและธุรกิจ

รายละเอียดโครงการ

 • ชื่อโครงการ : Grand Florida
 • เจ้าของโครงการ : บลู สกาย แอสเสทพลัส จำกัด
 • ลักศณะโครงการ : คอนโดมิเนียม Low-Rise 7 อาคาร
 • ราคาเริ่มต้น 3.9 ล้านบาท

. . . . . . . . . .

          ทั้งหมดนี้คือโครงการคอนโดชลบุรีที่น่าสนใจที่ CondoNewb เว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโดได้นำมาฝากกัน ด้วยชลบุรีมีครบทุกมิติทั้งการอยู้อาศัย และตอบโจททุกไลฟ์สไตล์ ซึ่งจะสามารถดึงดูดผู้อยู่อาศํยได้ทุกกลุ่ม และเป็นโครงการที่นักลงทุนไม่ควรพลาด กับความหลากหลายที่แต่ละคอนโดก็จะตรงตามความต้องการและเหมาะกับคนแต่ละกลุ่ม ตามพื้นที่คอนโด ใกล้ เซ็นทรัล ชลบุรีและทำเลชลบุรีแต่ละแห่งนั่นเอง