logo

           ในปัจจุบันได้มีการก่ออาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น การรักษาความปลอดภัยในประเภทต่าง ๆ จึงเริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการลดการก่ออาชญากรรมในบริเวณนั้น ๆ แล้วเพื่อน ๆ ทราบกันหรือไม่คะว่าบริษัทรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันมีรายละเอียดที่น่าสนใจอะไรบ้าง และสามารถอำนวยความสะดวกของเราได้มากเท่าไหร่ วันนี้นิวบ์จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับบริษัทรักษาความปลอดภัยกันค่ะ

. . . . . . . . . .

บริษัทรักษาความปลอดภัย คืออะไร

             คำว่าบริษัทรักษาความปลอดภัย หมายถึง บริษัทหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์ คือ เป็นตัวแทนหรือตัวกลางให้กับผู้ว่าจ้างและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะมีการประสานงานกับผู้ว่าจ้างว่าต้องการเจ้าหน้าที่แบบใด และทำหน้าที่ว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อหน่วยงานนั้น ๆ รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณที่ว่าจ้างและยังช่วยป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานได้อีกด้วย

            สำหรับบริษัทรักษาความปลอดภัยแต่ละบริษัทจะมีหลักเกณฑ์การให้บริการต่อผู้ว่าจ้างที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างว่าต้องการอยากได้การทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบใด ต้องการอัตราการว่าจ้างได้ประมาณเท่าไหร่ ซึ่งแต่ละบริษัทจะต้องมีการอบรมการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเรียกสั้น ๆ ว่า รปภ. เพื่อให้การทำงานในหน่วยงานเป็นไปได้ด้วยดี มีความเป็นมืออาชีพให้ได้มากที่สุด มีกฎระเบียบในการทำงาน และมีจริยธรรมทัศนคติที่ดีในการทำงานแต่ละสถานที่นั้น ๆ

 

บริษัทรักษาความปลอดภัน

. . . . . . . . . .

รูปแบบการให้บริการของบริษัทรักษาความปลอดภัย

            การให้บริการสำหรับบริษัทรักษาความปลอดภัยนี้จะมีการให้บริการต่อผู้ว่าจ้างที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ได้มีแค่รักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลภายในสถานที่อย่างเดียว ยกตัวอย่างเช่น

1. การให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ตามที่ลูกค้าต้องการ พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกสบายด้านการจราจรภายใน

2. การให้บริการติดตั้งกล้องวงจรปิดอย่าง CCTV และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประเภทอื่น ๆ

3. การให้บริการให้คำปรึกษาและจัดระบบการรักษาความปลอดภัย

4. การให้บริการใช้อุปกรณ์ในการตรวจจุดปฏิบัติงานด้วย Guard Tour หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

5. การให้บริการอารักขาความปลอดภัยแก่บุคคลทุกระดับไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยหรือชาวต่างชาติ

 

. . . . . . . . . .

ประเภทระดับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

              เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะมีหลายระดับให้บริการ ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วยองค์กรของผู้ว่าจ้าง โดยจะมีระดับการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่

1. ระดับสูง

              เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทใหญ่ การคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับนี้จะมีการคัดเลือกที่สูงในระดับหนึ่ง เจ้าหน้าที่ที่ทำงานระดับสูงจะมีบุคลิกที่ดี มีความทะมัดทะแมง อัตราค่าบริการในระดับสูงส่วนใหญ่จะเริ่มต้นอยู่ที่ 25,000 – 31,000 บาท / เดือน / เจ้าหน้าที่

2. ระดับกลาง

             สำหรับบริษัทรักษาความปลอดภัยในระดับนี้จะเป็นบริษัทที่มีขนาดกลางไปจนถึงขนาดเล็ก การคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทระดับนี้ จะอยู่ในระดับปานกลาง โดยอัตราค่าบริการของระดับกลางจะเริ่มต้นที่ 20,000 – 26,000 บาท / เดือน / เจ้าหน้าที่

3. ระดับล่าง

             เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในระดับนี้ส่วนใหญ่จะได้มาจากคนในท้องถิ่นใกล้ ๆ สถานที่ทำงาน มาทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดย ผู้ควบคุมดูแลมักจะเป็น ทหาร,ตำรวจ,ทนายความ หรือนักการเมืองท้องถิ่น อัตราค่าบริการระดับล่างจะเริ่มต้นอยู่ที่ 19,000 – 22,000 บาท / เดือน / เจ้าหน้าที่

security

             การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของบริษัทรักษาความปลอดภัยในบางทีอาจจะไม่ได้เคร่งครัดมากจนเกินไป ซึ่งคุณภาพของรปภ. ที่ได้อาจจะไม่ได้ดีมากนัก นิวบ์ขอแนะนำว่าให้เพื่อนๆพิจารณาบริษัทรักษาความปลอดภัยให้ดีเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นการดูรีวิวจากผู้ว่าจ้างอื่น ๆ หรือศึกษารายละเอียดข้อตกลงกับบริษัท เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คุ้มค่ากับอัตราค่าบริการที่เราจะต้องเสียไปค่ะ

 

. . . . . . . . . .

แนะนำรายชื่อบริษัทรักษาความปลอดภัยที่น่าสนใจ

          สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่มีความสนใจและอยากหาตัวอย่างของรายชื่อบริษัทต่าง ๆ นิวบ์เองก็มีตัวอย่างบริษัทรักษาความปลอดภัยมาให้กับเพื่อน ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเพื่อน ๆ กันค่ะ

 

บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย แสนศรี การ์ด กรุ๊ป จำกัด (SSG.Co., Ltd.)

          เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยอันดับ 1 โดยทางบริษัทให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจด้านงานบริการรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการแก่หน่วยงานทั้งองค์กรของรัฐ บริษัทต่าง ๆ ห้างสรรพสินค้า ร้านค่าต่าง ๆ โรงงาน โรงแรม หมู่บ้าน อาคารชุด และอื่น ๆ ด้วยการบริหารงานของทีมงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสบการณ์ที่มีระยะเวลายาวนานกว่า 10 ปี

จุดเด่นของบริษัท

           บริษัทเอสเอสจีมีการว่าจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ และได้มีการการฝึกอบรมวินัยกับเจ้าหน้าที่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทุกหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากลและความปลอดภัยสูงสุด บริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งนี้ต้องการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ทุกหน่วยงานที่ใช้บริการกับทางบริษัท

 

การให้บริการจากทางบริษัท

           ทางบริษัทเอสเอสจีได้มีบริการหลากหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยบริเวณตัวอาคารและตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะแยกได้ตามประเภทดังนี้

 • โรงแรม
 • คอนโดมิเนียม / อาคารสำนักงาน
 • อพาร์ทเม้นท์
 • หมู่บ้านจัดสรร
 • บริษัท ห้างสรรพสินค้า สำนักงาน
 • โรงงานอุตสาหกรรม / คลังสินค้า

 

อัตราค่าจ้าง

             อัตราค่าจ้างของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะอยู่ที่ราคา 18,000 – 30,000 บาท / เดือน (ราคาเจ้าหน้าที่ 1 คน) ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการว่าจ้างและสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างเลือก

             เรียกได้ว่าบริษัทรักษาความปลอดภัย แสนศรี การ์ด กรุ๊ป จำกัด (SSG.Co., Ltd.) มีระดับในการฝึกฝนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สูงและมีคุณภาพมาตรฐานตามระดับสากลและยังมีผลงานต่าง ๆ มากมาย ที่เราสามารถเข้าไปดูได้ทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.ssgsecurityguard.com) ถือว่าทางบริษัทมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างมากที่สุดเลยทีเดียวค่ะ

 

. . . . . . . . . .

บริษัท PCS จำกัด (ประเทศไทย)

          สำหรับบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษ ถือว่าเป็นบริษัทนานาชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย บริษัทก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 เรียกได้ว่าทางบริษัทมีอายุถึง 50 กว่าปี เลยทีเดียว ทางบริษัทมีการแตกสาขาออกเป็น 20 สาขา และมีศูนย์ฝึกอบรมให้กับพนักงานถึง 5 แห่ง และยังเป็นบริษัทรายแรกในประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลอย่าง ISO 9001

จุดเด่นของบริษัท

           จุดเด่นที่สำคัญของทางบริษัท PCS คือ ความสามารถในการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบด้านอิเล็คทรอนิกส์แบบครบวงจร ภายใต้โครงสร้างการจัดการในจุดเดียว สิ่งนี้ทำให้ผู้ว่าจ้างจะได้รับประโยชน์และบริการทั้งหมดตามที่คาดหวังเอาไว้ นอกจากนี้ยังทางตัวบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิตที่หลากหลาย และยังสามารถออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมอย่างกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้า-ออกและระบบเตือนภัยอื่น ๆ ที่ได้รับมาตรฐาน นอกจากนี้ทางบริษัทได้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถึง 40 ชั่วโมง โดยจะฝึกทั้งในห้องเรียนและสถานที่จริง

การให้บริการจากทางบริษัท

          การให้บริการจากทางบริษัท PCS นั้นมีหลากหลายด้านด้วยกัน ซึ่งมีการแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทได้ดังนี้

 • บริการด้านรักษาความปลอดภัยจากสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล
 • การจัดการและดูแลระบบสัญญาณเตือนภัยพร้อมติดตั้งระบบทั้งกล้องวงจรปิด ระบบป้องกันผู้บุกรุก การเฝ้าระวังทางไกล
 • การดูแลจัดการจราจรในลานจอดรถ
 • ดูแลสถานที่และบุคคลภายในงานอีเวนท์ต่าง ๆ

 

อัตราค่าจ้าง

          อัตราค่าจ้างของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะอยู่ที่ราคา 17,000 – 35,000 บาท / เดือน (ราคาเจ้าหน้าที่ 1 คน) ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการว่าจ้าง สถานที่ และตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในบริษัท

            บริษัท PCS จำกัด (ประเทศไทย) ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีระดับในการฝึกฝนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สูงมาก ๆ และจากที่เป็นบริษัทระดับนานาชาติ จึงไม่แปลกใจเลยว่าทางบริษัทนั้นจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานที่ทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐานที่รับรอง เพื่อน ๆ ยังสามารถเข้าไปดูผลงานต่าง ๆ ของทางบริษัทได้ที่เว็บไซด์ www.pcs.co.th

 

. . . . . . . . . .

บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีสการ์ด กรุ๊ป จำกัด (TIS Guard)

            บริษัททีสการ์ดเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่ก่อตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการให้บริการรักษาความปลอดภัยมากกว่า 10 ปี จึงมีความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยและเข้าใจในตัวของผู้ว่าจ้างได้เป็นอย่างดี ทางบริษัทมีอายุเป็นเวลามากกว่า 12 ปี บริษัททีสการ์ดได้มีการรับรองมาตรฐานสากลจากสถาบันต่างประเทศ และยังมีการให้บริการอย่างมืออาชีพในการรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จุดเด่นของบริษัท

           ทางบริษัทมีการใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีมาผสมผสานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอย่างสัญญาณกันขโมย บริษัทได้มีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยขึ้นมาใหม่ คือ การ์ดแม็กเวลซึ่งเป็นการให้บริการรักษาความปลอดภัย ที่ควบคู่ไปด้วยกันระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับสัญญาณกันขโมย โดยมีศูนย์ควบคุมเป็นตัวประสานงานต่าง ๆ เวลามีเหตุและมีการระงับเหตุอาชญากรรมได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถลดความเสี่ยงในแต่ละด้านด้านได้อย่างดี

การให้บริการจากทางบริษัท

           บริษัททิสการ์ดมีรูปแบบการให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถแยกได้เป็นแต่ละประเภทได้ดังนี้

 • บริการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่ต่าง ๆ
 • บริการติดตั้งสัญญาณกันขโมยหรือ CCTV
 • จัดตั้งป้อมยามสำเร็จรูปให้กับผู้ว่าจ้าง
 • บริการจัดหาแม่บ้านในการทำความสะอาดในบริเวณต่าง ๆ

อัตราค่าจ้าง

           อัตราราคาการว่าจ้างของบริษัททีสการ์ดจะอยู่ที่ราคาประมาณ 22,000 – 30,000 บาท / เดือน / เจ้าหน้าที่ ซึ่งราคาจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และเงื่อนไขตามสถานที่ของผู้ว่าจ้าง

          สำหรับบริษัทรักษาความปลอดภัยทีสการ์ดเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูง ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพมาตรฐานที่มีการรับรอง ประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างยาวนาน และทางบริษัทเองยังรับรองอีกว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทนั้นเป็นคนที่ถือสัญชาติไทย 100% อีกด้วยค่ะ ซึ่งเพื่อนๆเองสามารถหารายละเอียดอื่น ๆ ของบริษัทได้จากเว็บไซด์ www.tisguard.com

 

. . . . . . . . . .

บริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (HLIS)

           บริษัท HLIS นั้นเป็นเครือเดียวกับกลุ่มบริษัทแฮปปี้แลนด์โดยเปลี่ยนชื่อมาจากเดิมคือบริษัท แฮปปี้แลนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดีมากว่า 10 ปี โดยทางบริษัทมีมาตรการที่รับรองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในระดับสากล

จุดเด่นของบริษัท

             บริษัท HLIS ได้มีการพัฒนาการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยเจ้าหน้าที่ทีมงานรักษาความปลอดภัยแบบมืออาชีพ พร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งสามารถการดูแลสวัสดิภาพและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และนอกจากนั้นยังมีการพัฒนาระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางบริษัท HLIS นั้นได้รับความไว้วางใจสูงสุด ทั้งจากผู้ว่าจ้างทางภาครัฐ และภาคเอกชน มากกว่า 100 หน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย (12 ท่าเรือ) หมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ

การให้บริการจากทางบริษัท

 • ให้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามสถานที่ต่าง ๆ
 • การบริการจัดทางจราจร
 • บริการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เป็นรายบุคคล (บอดี้การ์ด)

อัตราค่าจ้าง

             อัตราราคาการว่าจ้างของบริษัทจะอยู่ที่ราคาประมาณ 20,000 – 30,000 บาท / เดือน / เจ้าหน้าที่ ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับการทำงานของเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ และเงื่อนไขของทางบริษัท

             แน่นอนว่าทางบริษัทรักษาความปลอดภัย HLIS จะมีมาตรฐานที่รับรองและยังมีผลงานที่ทำร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย ทำให้ความไว้วางใจและบริษัทมีความมั่นคงในการอบรมฝึกฝนเจ้าหน้าที่ได้ดี จึงไม่แปลกใจว่าทางบริษัทมีผลงานมากมายให้ผู้ว่าจ้างได้อ่านเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ www.hlis.co.th

 

. . . . . . . . . .

บริษัท แสนฟ้า เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

            สำหรับบริษัทรักษาความปลอดภัยอีกแห่งที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กับที่อื่นเลยค่ะ บริษัทแสนฟ้า เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัดเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในด้านทำงานเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัย ทางบริษัทได้ทำงานกับองค์กรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งองค์กรของรัฐ, บริษัทเอกชน, ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า, โรงงาน, โรงแรม, หมู่บ้าน, อาคารชุดและอื่น ๆ

จุดเด่นของบริษัท

            ทางบริษัทแสนฟ้ามีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยมีการแบ่งเป็นระบบต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีขั้นตอนในการทำงานที่เป็นมาตรฐานของบริษัท และยังมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนในทุก ๆ วันที่ 10 และวันที่ 30 ของเดือนทุกเดือน นับว่าบริษัทมีความเคร่งครัดต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่มาก นอกจากนี้ทางบริษัทมีการรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาบริการรักษาความปลอดภัย โดยการชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหายตามที่เกิดขึ้นจริง โดยหักค่าเสื่อมสภาพจากการใช้งาน 20% และในวงเงินความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

การให้บริการจากทางบริษัท

 • ให้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามสถานที่ต่าง ๆ
 • ให้บริการทีมงานตรวจสอบและติดตามผู้ร้ายเมื่อเกิดเหตุอาชญากรรม
 • ให้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากอีเวนท์ต่าง ๆ
 • การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเป็นสายตรวจเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

อัตราค่าจ้าง

          อัตราการให้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ละคนนั้นจะมีราคาประมาณ 16,000 – 25,000 บาท / เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่บริษัทและผู้ว่าจ้างได้ตกลงกันไว้

           บริษัทแสนฟ้า เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัดนับว่าเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สูงมาก ๆ ทำให้เราสามารถวางใจได้ในระดับนึงเลยทีเดียวค่ะ ว่าการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ในบริษัทนี้จะเป็นการจ้างที่คุ้มค่า และถ้าเพื่อน ๆ คนไหนสนใจจะศึกษาข้อมูลของบริษัทนี้สามารถเข้าไปในเว็บไซด์ www.saen-fah.com กันได้เลยนะคะ

security guard

. . . . . . . . . .

           เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อน ๆ ไม่น่าเชื่อเลยใช่มั้ยคะว่าการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานนั้น จะต้องว่าจ้างผ่านบริษัทรักษาความปลอดภัย ซึ่งบางทีเราอาจจะต้องเสียค่าจ้างมากกว่าจ้างเจ้าหน้าที่โดยตรง แต่เชื่อได้เลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ที่เราจ้างมากจากบริษัทรักษาความปลอดภัยจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เคร่งครัดต่อกฎระเบียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดี และคุ้มค่าจ้างกับที่เราจะต้องเสียไปอย่างแน่นอนค่ะ สุดท้ายนี้นิวบ์หวังว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทรักษาความปลอดภัยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หลักเกณฑ์ในการเลือกบริษัท มาตรฐานของเจ้าหน้าที่ที่ดี ในคราวหน้านิวบ์จะมีเรื่องราวหรือข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์พูดคุยเกร็ดความรู้รอบตัว เพื่อน ๆ สามารถติดตามได้ใน Condonewb ที่นี่ได้เลยค่ะ