logo

         ในช่วงเวลานี้เพื่อนๆหลายคนคงประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดอย่างเช่นโควิด-19 กันใช่มั้ยคะ แล้วดูท่าทางแล้วปัญหานี้จะไม่ลดลงอย่างง่าย ๆ เสียด้วย แน่นอนว่าเจ้าโรคระบาดโควิด-19 นี้เป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นแย่กว่าที่เคยเป็น หลาย ๆ คนอาจจะต้องประสบปัญหาตกงานหรือว่างงานกันในขณะนี้ แต่เพื่อนๆไม่ต้องเสียใจไปนะคะ เพราะถ้าเพื่อน ๆ ได้เป็นผู้ประกันในกองทุนประกันสังคมเอาไว้ เพื่อน ๆ สามารถลงทะเบียนว่างงานได้เพื่อขอรับเงินชดเชยในระหว่างว่างงาน วันนี้นิวบ์จะมาอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนคนว่างงานให้เพื่อนนำไว้ใช้เป็นประโยชน์กันค่ะ

. . . . . . . . . .

การลงทะเบียนว่างงาน 2565 คืออะไร

          การ ลงทะเบียนว่างงาน เป็นการได้ประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 สำหรับใครที่เป็นผู้กันตนจากประกันสังคม ซึ่งจะต้องจ่ายเงินสมทบในประกันสังคมไม่น้อยกว่า 6 เดือนและภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน โดยการลงทะเบียนนั้นจะได้รับเงินชดเชยเยียวยาในฐานะผู้ว่างงาน เป็นจำนวนเงินและระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่กรณีว่าผู้ประกันตนนั้นว่างงานจากสาเหตุอะไร การได้เงินทดแทนหรือการเยียวยานั้นจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน ซึ่งจะมีกรณีว่างงานสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆได้ดังนี้

1. กรณีถูกเลิกจ้าง 

          เป็นกรณีที่ใครถูกนายจ้างยกเลิกจ้างจากสถานที่ประกอบการ ผู้ถูกเลิกจ้างนั้นจะสามารถได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เช่น เงินเดือนเฉลี่ย 15,000 บาท ก็จะได้เงินสมทบเดือนละ 7,500 เป็นจำนวน 6 เดือน

2. กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา

          ถ้าใครลาออกมาจากสถานที่ประกอบการเองหรือสิ้นสุด หมดสัญญาว่าจ้างจากสถานที่ประกอบการนั้น ๆ จะสามารถได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย เช่น เงินเดือนเฉลี่ย 15,000 บาท ก็จะได้รับเงินสมทบ เดือนละ 4,500 บาท เป็นจำนวน 3 เดือน

3. กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

          เป็นกรณีใหม่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 เนื่องในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคอย่างโควิด-19 และมีหลายคนจะต้องได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในครั้งนี้ โดยทางรัฐจะมีการชดเชยผู้ประกันตนที่จำเป็นจะต้องกักตัวจากสถานการณ์โควิด-19 หรือโดนคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยจะได้รับเงินทดแทนไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างเฉลี่ย เช่น เงินเดือนเฉลี่ย 15,000 บาท ก็จะได้รับเงินสมทบ เดือนละ 9,300 บาท เป็นจำนวน 3 เดือน

          ซึ่งกรณีต่าง ๆ ที่เพื่อน ๆ จะต้องระบุในการ ลงทะเบียนว่างงาน นั้น เพื่อน ๆ จะต้องระบุให้กับสำนักงานประกันสังคมให้ถูกต้องก่อนยื่นด้วยนะคะ เพราะไม่อย่างนั้นสำนักงานประกันสังคมอาจจะไม่สามารถตรวจสอบการยื่นคำขอการ ลงทะเบียนว่างงาน ของเพื่อน ๆ ผ่านได้ ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาสำหรับใครหลาย ๆ คนเลย ที่บางครั้งเงินไม่ถูกสั่งจ่ายเข้ามาหรืออาจจะต้องเสียเวลาไปที่สำนักงานอีกครั้งหนึ่ง เรียกได้ว่าก่อนยื่นเพื่อน ๆ จะต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ดีและถูกต้องครบถ้วนที่สุดเลยล่ะค่ะ

. . . . . . . . . .

ประโยชน์ของการลงทะเบียนว่างงาน

           นอกจากเพื่อน ๆ จะได้รับเงินเยียวยาจากทางประกันสังคมแล้ว ทางสำนักงานยังมีสิทธิประโยชน์บางอย่างจากการ ลงทะเบียนว่างงาน มาให้เพื่อน ๆ อีกหลายกรณี ยกตัวอย่างเช่น

 • หากเพื่อน ๆ สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนจากประกันสังคมแล้ว ซึ่งสามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพหรือพิการและกรณีเสียชีวิต) และประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเมื่อมีสิทธิต้องยื่นเรื่องรับเงินภายใน 1 ปี
 • ในการยื่นลงทะเบียนผู้ว่างงานนั้นสามารถทำได้เลยภายใน 30 วันหลังออกจากงาน เมื่อออกจากงานปุ๊ปให้รีบไปทำเรื่องลงทะเบียนว่างงานไว้เลย และไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน
 • สามารถ ลงทะเบียนว่างงาน ได้ทั้งระบบออนไลน์และยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคม

. . . . . . . . . .

เงื่อนไขของการลงทะเบียนว่างงาน

             ถึงแม้ว่าเราจะสามารถ ลงทะเบียนว่างงาน ได้สะดวกสบายและง่าย ๆ นั้น ทางสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดเงื่อนไขบางอย่าง ทางเพื่อนๆเองก็จะต้องศึกษารายละเอียดให้ดี ๆ กันด้วยนะคะ เพื่อป้องกันการผิดพลาดทางข้อมูลภายหลังและอาจจะทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการได้เงินชดเชยมากขึ้นกว่าที่กำหนดไว้ ซึ่งเงื่อนไขคร่าว ๆ จะมีประมาณนี้

 1. ผู้ลงทะเบียนต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางาน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
 2. ผู้ประกันตนจะต้องพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดหาให้
 3. จะต้องไม่ใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 
 4. จะต้องไม่ใช้ผู้ถูกเลิกจ้างโดยกรณีดังนี้
 • ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งที่ผิดกฎหมายในกรณีร้ายแรง 
 • ละทิ้งหน้าที่หรือไม่ไปทำงานเป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร 
 • มีความประมาทเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรง 
 • จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
 • ทุจริตต่อหน้าที่
 • ได้รับโทษจำคุก
 • กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 

          ถ้าหากใครฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ทางประกันสังคมตั้งมาในข้อความข้างต้น เพื่อนๆอาจจะไม่ได้รับการเยียวยาและการยื่นคำขอในการ ลงทะเบียนว่างงาน ของเพื่อนๆจะโดนปฎิเสธไปในเวลาต่อมา นิวบ์แนะนำว่าให้เพื่อนๆตรวจสอบเงื่อนไขกันให้ดี ๆด้วยนะคะ ไม่งั้นแล้วอาจจะทำให้เพื่อน ๆ เสียเวลา ๆ กันได้ค่ะ

. . . . . . . . . .

สามารถลงทะเบียนว่างงานได้ทางไหนบ้างในปี 2565

           เพื่อนๆหลายคนอาจจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าการขึ้นทะเบียนว่างงานได้ที่ไหน สำหรับการ ลงทะเบียนว่างงาน นั้นเพื่อน ๆ สามารถไปยื่นได้ด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมเลย หรืออาจจะลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา33ก่อนที่จะไปยื่นหนังสือที่สำนักงานประกันสังคมค่ะ โดยนิวบ์จะอธิบายรายละเอียดสำหรับการลงทะเบียนทั้ง 2 แบบให้เพื่อน ๆ ได้ศึกษาเป็นแนวทางได้ดังนี้ค่ะ

การลงทะเบียนว่างงานด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคม

1. ลงทะเบียนว่างงานที่สำนักจัดหางาน กรมการจัดหางานในเว็บไซต์ 

 www.empui.doe.go.th/ (เว็บไซด์ของ DOE)

2. กรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

Download แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนว่างงาน 

3. เตรียมหลักฐานไปยังสำนักงานประกันสังคมดังนี้

     - บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

     - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

     - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชี

     - แบบฟอร์มต่าง ๆ ตามข้อ 2

4. เดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคม โดยอาจจะเลือกสำนักงานประกันสังคมที่ใกล้กับเพื่อน ๆ หรือที่เพื่อน ๆ สะดวกเดินทางไปมากที่สุด แต่นิวบ์แนะนำให้เพื่อน ๆ ไปสำนักงานประกันสังคมในเวลาที่ไม่ค่อยมีใครไปใช้บริการนะคะ เพื่อหลีกเลี่ยงการรอที่ยาวนาน

5. ยื่นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม

6. ทำการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางาน แล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติการทำงานของเพื่อน ๆ

7. เมื่อทำการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อน ๆ สามารถกลับได้เลยค่ะ

8. เพื่อน ๆ จะต้องรอให้เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกสถานะผู้ประกันตนที่ได้ลงทะเบียนว่างงาน เข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง

9. ถ้าเพื่อน ๆ มีคุณสมบัติครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินทดแทนผ่านทางบัญชีธนาคารใน เดือนละ 1 ครั้ง

10. จากนั้นเพื่อน ๆ จะต้องรายงานตัวกับเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ในเวลาที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด นิวบ์แนะนำว่าเพื่อนๆจะต้องลงภายในวันที่นั้นๆตรงวันนะคะ ไม่แนะนำให้รายงานก่อนวันที่กำหนดหรือว่ารายงานล่าช้า เพราะจะทำให้สำนักงานโอนเงินมาล่าช้ากว่ากำหนดค่ะ เพื่อนๆจะต้องจำวันที่รายงานตัวให้ดี ๆ กันเลยนะคะ

11. ถ้าเพื่อน ๆ คนไหนได้งานทำใหม่แล้ว สามารถรายงาตัวกับทางสำนักงานประกันสังคมได้ในเว็บไซต์ แล้วระบุว่าได้งานทำแล้วค่ะ

สำนักงานประกันสังคมนั้นมีสาขาที่ไหนบ้าง

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

          ภายในบริเวณกระทรวงมหาดไทย อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 4 ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

          ตรงข้ามกับประชาชื่น 44 ใกล้โรงเรียนเพชรรัตน์ เลขที่ 70 ซอย 10 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

          อยู่ตรงบริเวณกระทรวงแรงงานอาคารสำนักงานประกันสังคม อาคาร 12 ชั้น กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4

          ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่บนถนนสีลมนั่นเอง ซอยสีลม 10 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

          ในซอยรัชดา 6 ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6

          ซอยโครงการบ้าน The Plant อาคารทาคูนิ ชั้น 4 - 5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค

 • เบอร์โทร : 0-2455-8989 จำนวน 13 คู่สาย
 • Google Map : คลิกเลย  

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7

          ตรงข้ามตลาดสด DK ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8

          อาคารไอทีเอ็ม เลขที่ 255 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9

          ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ บางกะปิ ชั้น 5

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10

          ตรงข้ามตลาดมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11

          ถนนพระราม 3 ซอย 27 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12

          ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 2) แขวงพระโขนง เขตวัฒนา

 • เบอร์โทร : 02 311 5935-9, 02 311 6507-9, 02 311 6527-8
 • Google Map : คลิกเลย  

ลงทะเบียนว่างงานที่สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่

          สำหรับที่ตั้งสำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่จะใกล้กับกระทรวงสาธารณสุขเลย หากจะเดินทางไปโดยใช้รถไฟฟ้าก็สามารถไปสายสีม่วงลงสถานีกระทรวงสาธารณสุขได้เลย แต่อาจจะไกลจากตัวสถานีหน่อย สามารถเรียกพี่วินมอไซต์ต่อไปได้เลยค่ะ

 • ที่ตั้ง : เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
 • โทรศัพท์ : 0-2956-2345 
 • โทรศัพท์ : 1506
 • โทรสาร : 0-2526-0658
 • E-mail : i[email protected]

ลงทะเบียนว่างงานในช่องทางออนไลน์

1. ลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.empui.doe.go.th/auth/index ถ้าใครยังไม่เคยขึ้นทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ในเว็บไซต์นี้เลยนะคะ จากนั้นให้ลงชื่อเข้าใช้ โดยใช้รหัสเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านที่เพื่อนๆเป็นคนกำหนดตอนลงทะเบียน

2. จากนั้นเพื่อนๆทุกคนจะเข้าสู่เมนูผู้ขึ้นทะเบียนประกันตน ให้เพื่อนๆกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่สำนักงานให้มาได้เลยค่ะ

3. ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของเพื่อนๆว่ากรอกถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่

4. เมื่อกรอกข้อมูลและตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้เพื่อน ๆ กดบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนได้เลยค่ะ

5. จากนั้นทางเว็บไซต์จะขึ้นงานแนะนำจากการ ลงทะเบียนว่างงาน ให้เพื่อน ๆ อ่านและศึกษารายละเอียดตามข้อมูล

6. จากนั้นให้เพื่อนๆเตรียมหลักฐาน , หนังสือรับรอง , ใบนัดรายงานตัว และแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ซึ่งหนังสือต่าง ๆ สามารถพิมพ์ได้ในเว็บไซต์

7. หลักฐานที่เพื่อน ๆ จะต้องเตรียมนอกจากหนังสือต่าง ๆ ในเว็บไซต์ได้แก่

     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตน

      - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อเพื่อนๆ โดยจะต้องเป็นบัญชีธนาคารที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดเอาไว้ โดยมี ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) , ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) , ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) , ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) , ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน),ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) , ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

8. เดินทางไปยื่นยังสำนักงานประกันสังคม

9. เพื่อนๆจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกสถานะผู้ประกันตนกรณีที่ได้ ลงทะเบียนว่างงาน เข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง (ในลำดับนี้และลำดับต่อไปจะเป็นวิธีดำเนินการคล้ายๆกับการลงทะเบียนด้วยตัวเองเลยค่ะ)

10. สำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินทดแทนให้เพื่อน ๆ ผ่านทางบัญชีธนาคารใน เดือนละ 1 ครั้ง

11. จากนั้นเพื่อน ๆ จะต้องรายงานตัวกับเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (https://empui.doe.go.th/auth/index ) ในเวลาที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

12. ถ้าเพื่อน ๆ คนไหนได้งานทำใหม่แล้ว สามารถรายงานตัวกับทางสำนักงานประกันสังคมได้ในเว็บไซต์ แล้วระบุว่าได้งานทำแล้วค่ะ

          แต่ถ้าหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยต่าง ๆ และอยากจะตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 • เฟซบุ๊ก "สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน"  
 • สำนักงานประกันสังคมที่ยื่นเรื่องไว้
 • HOT LINE หรือสายด่วน 1506 ซึ่งเพื่อนๆสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์โควิด 19 สำนักงานประกันสังคม โทร. 02 956 2513-4 (สามารถติดต่อได้ในวัน-เวลาราชการเท่านั้น)

          นอกจากนี้เพื่อน ๆ บางคนอาจจะได้รับเงินทดแทนที่ล่าช้าเกินที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้บอกเอาไว้ เพื่อน ๆ อาจจะต้องทำใจรอสักเล็กน้อยนะคะ เพราะว่าการ ลงทะเบียนว่างงาน ในช่วงนั้นอาจจะมีคนมาลงเช่นเดียวกับเพื่อน ๆ เป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่อาจจะตรวจสอบล่าช้าไปตามจำนวนผู้ลงทะเบียนนั่นเองค่ะ

. . . . . . . . .

การลงทะเบียนว่างงานสำหรับเหตุสุดวิสัย

          ส่วนสำหรับใครที่โดนผลกระทบจากโควิด-19 นั้น ไม่ว่าจะเป็นให้พักงานชั่วคราวหรือต้องกักตัว 14 วัน เนื่องจากใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด–19 หรือ หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทางรัฐก็มีมาตรการเยียวยา ซึ่งสามารถได้ประโยชน์ทั้งนายจ้างและลูกจ้างเลยค่ะ สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนที่เพื่อนๆจะได้รับในการ ลงทะเบียนว่างงาน จะมีขั้นตอนในการขอรับสิทธิได้ดังนี้

unemploy.doe.go.th

          1. การลงทะเบียนว่างงานนั้น ให้เพื่อน ๆ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th/wpr ซึ่งทางเว็บไซต์นี้จะให้เพื่อนๆได้เลือกระหว่างเป็นผู้ประกันตน (เป็นลูกจ้าง) และสำหรับนายจ้างค่ะ เมื่อเพื่อนๆเลือกเสร็จแล้วให้กรอรกข้อมูลที่เว็บไซต์ระบุมา โดยจะต้องกรอกตามความจริงนะคะ (แต่เพื่อนๆไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานนะคะ เพราะเป็นคนละกรณีกัน)

         2. เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว จะมีหน้าของ Google From เด้งขึ้นมา โดยส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนจะไม่เหมือนกัน ซึ่งในแต่ละประเภทจะมีการกรอกรายละเอียดที่ต่างกัน เช่น ของผู้ประกันตนจะให้กรอกรายละเอียดส่วนตัว สถานที่ประกอบการ วันที่หยุดงาน เลขบัญชีธนาคาร แต่ส่วนของนายจ้างจะมีให้กรอกเลขบัญชีสำหรับสถานที่ประกอบการเพิ่มเข้ามา และรายละเอียดของลูกจ้างในสถานที่ประกอบการที่ไม่สามารถมาทำงานได้

         3. เป็นขั้นตอนสุดท้ายว่าให้เราเลือกว่าจะไปส่งหลักฐานให้กับสำนักงานประกันสังคมที่ใด เมื่อกดส่งข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นถือว่าขั้นตอนการลงทะเบียนของเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

         4. จากนั้นให้ลูกจ้างกรอกเอกสารและรวบรวมเอกสารคำขอ สปส.2-01/7 แล้วส่งใเพื่อน ๆ ซึ่งแต่ในกรณีจะได้เงินทดแทนที่แตกต่างกัน โดยแบ่งได้ดังนี้ำขอได้ที่ www.sso.go.th

          5. เมื่อได้รวบรวมเอกสารของลูกจ้างมาแล้ว ให้นายจ้างไปส่งต่อไปที่สำนักงานประกันสังคมที่ได้เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 3 ระยะเวลาในการนำส่งจะต้องไม่เกิน 3 วันหลังจากบันทึกข้อมูลในระบบเสร็จสิ้นค่ะ

            6. ให้เพื่อน ๆ รอประมาณ 5 วัน สำนักงานประกันสังคมก็จะโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อนๆ ซึ่งแต่ในกรณีจะได้เงินทดแทนที่แตกต่างกัน โดยแบ่งได้ดังนี้

               6.1 กรณีว่างงานหรือถูกนายจ้างให้กักตัว 14 วัน จะได้เงินในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือน และจะได้สูงสุดไม่เกินเดือนละ 7,500 บาท/เดือน เป็นเวลาไม่เกิน 180 วัน

               6.2 กรณีได้รับคำสั่งจากทางรัฐบาลให้ปิดกิจการชั่วคราว จะได้เงินในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือน และจะได้สูงสุดไม่เกินเดือนละ 7,500 บาท / เดือน เป็นเวลาไม่เกิน 60 วัน

          7. ถ้าเพื่อน ๆ คนไหนไม่ได้รับเงินในระยะเวลา 5 วันที่ส่งเอกสารไป สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์สายด่วน 1506

. . . . . . . . . .

การลงทะเบียนว่างงานสำหรับคนต่างด้าว

          นอกจากสำนักงานประกันสังคมได้มีการทดแทนรายได้การว่างงานของคนไทยแล้ว ทางสำนักงานยังมีการเยียวยาให้กับคนต่างด้าวที่ว่างงานโดยให้ ลงทะเบียนว่างงาน ได้อีกด้วย นอกจากการว่างงานทั่วไปแล้วทางประกันสังคมได้ให้สิทธิประโยชน์ให้สำหรบคนต่างด้าวที่ว่างงานเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย ซึ่งประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสำหรับผู้ประกันตนต่างด้าวมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

 • ผู้ประกันตนต่างด้าวต้องมีการนำส่งเงินสมทบกับประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยยกว่า 6 เดือน
 • ไม่เป็นผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
 • อายุยังไม่ครบ 55 ปีบริบูรณ์
 • จะต้องเป็นผู้ว่างงานเนื่องจากสัญญาจ้างระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสิ้นสุดลง หรือจะเรียกง่ายๆว่าหมดสัญญาจ้างแล้วนั้นเอง (ถ้าไม่ใช่กรณีที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19)

 

การพิจารณาคุณสมบัติของการลงทะเบียนว่างงานสำหรับผู้ประกันตนต่างด้าว

          เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมานั้น ทางสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศให้มีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานต่างด้าวหรือชาวต่างชาติ ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรณีที่สถานประกอบการปิดกิจการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แน่นอนว่าทางสำนักงานประกันสังคมจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนต่างด้าวต่างกับคนไทยทั่วไป และหลักเกณฑ์ในการพิจารณานั้นมีดังต่อไปนี้

     1. ตรวจสอบหลักฐานและข้อเท็จจริงในการได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยถูกต้องตามกฎหมาย เช่น หลักฐานที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (Visa) หรือวันสิ้นสุดของใบอนุญาตการทำงาน หลักฐานใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานรับรอง

     2. ถ้าผู้ประกันตนต่างด้าวปฏิเสธการเข้าทำงานให้กับสำนักงานจัดหางานต่าง ๆ ทางสำนักงานประกันสังคมจะต้องพิจารณาการปฏิเสธในการจ่ายประโยชน์ทดแทน

     3. กรณีว่างงานเนื่องจากหมดสัญญาจ้าง จะต้องมีหลักฐานยืนยันวันเวลาที่หมดสัญญาจากนายจ้างที่แน่นอน

เมื่อทางสำนักงานประกันสังคมได้พิจารณาเงื่อนไขและหลักฐานของผู้ประกันตนต่างด้าวที่ ลงทะเบียนว่างงาน กันหมดเรียบร้อยแล้ว และถ้าผ่านขั้นตอนในการพิจารณาทั้งหมด ผู้ประกันต่างด้าวคนนั้นจะได้สิทธิประโยชน์จากการได้เงินทดแทนในการว่างงาน โดยจะต้องมีหลักฐานในการไปยื่นในสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนดังต่อไปนี้

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)
 • หลักฐานการได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (Visa)
 • สำเนาใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานรับรอง
 • หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์สำหรับลงทะเบียนว่างงาน 1 ฉบับ โดยจะต้องเป็นสมุดธนาคารที่ทางสำนักประกันสังคมกำหนดไว้ โดยมีทั้งหมด 9 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) , ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) , ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) , ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

          เมื่อเตรียมหลักฐานในการ ลงทะเบียนว่างงาน สำหรับคนต่างด้าวเรียบร้อยแล้ว สามารถเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคมที่ใกล้ๆหรือที่สะดวกที่สุดได้ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น. หรือถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามกับเจ้าหน้าที่เพิ่งเติม สามาถติดต่อได้ยังเบอร์โทรสายด่วน1694 ได้เลยนะคะ

          ส่วนสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนั่นก็คือได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนจากการ ลงทะเบียนว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่หยุดงาน ให้รับไม่เกิน 90 วัน

. . . . . . . . . .

การลงทะเบียนหางานสำหรับนักศึกษาที่จบใหม่

           นอกจากสำนักงานประกันสังคมจะช่วยเยียวยาให้กับผู้ ลงทะเบียนว่างงาน แล้ว ทางหน่วยงานรัฐได้มีการช่วยเหลือสำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่เป็นนักศึกษาที่เพิ่งจะจบการศึกษามาให้ด้วยค่ะ เพราะด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทางรัฐจึงได้เปิดให้เพื่อนๆสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com 

           มีการเปิดรับทั้งหมดประมาณ 260,000 ตำแหน่งด้วยกัน ถือว่าค่อนข้างมากพอสมควรเลยค่ะ และเพื่อนๆเองสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยทางระบบจะมีการประมวลผลและหางานที่ตรงรายละเอียดและวุฒิการศึกษาของเพื่อนๆค่ะ โดยทางสำนักงานได้มีเงื่อนไขในการสมัครดังนี้

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • สำเร็จการศึกษาภายในปี พ.ส.2562 – พ.ศ.2563
 • มีวุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • มีวุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงาน

1. ให้เพื่อนๆเข้าไปเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com จากนั้นให้คลิกไปยัง “เข้าสู่ระบบสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่”

2. จากนั้นให้เพื่อนๆทำการลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลตามที่ทางเว็บไซต์ให้มาได้เลยค่ะ

3. เมื่อทำการกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้เพื่อน ๆ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการผิดพลาด จากนั้นให้ทำการส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์

4. จากนั้นให้เพื่อน ๆ รอผู้ประกอบการติดต่อกลับ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ “ตรวจสอบสถานะการสมัครงาน”

5. เมื่อผู้ประกอบการติดต่อกลับมาแล้ว ให้เพื่อนๆคลิกเลือกที่ “ตอบรับผู้ประกอบการที่ต้องการร่วมงาน”

6. ต่อมาให้เพื่อน ๆ รอผู้ประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเพื่อน ๆ เองสามารถตรวจสอบได้ที่ ตรวจสอบสถานะการสมัครงาน

7. เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เพื่อน ๆ กดปุ่มลงนามเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วม

8. พอเพื่อนๆได้รับอนุมัติจากกรมจัดหางานแล้ว ใครคนไหนที่ยังไม่ได้กรอกเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยไว้ในระบบ หลังจากได้รับการอนุมัติจากกรมการจัดหางานแล้ว สามารถทำการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยภายใน 15 วันและให้นำเลขที่บัญชีที่ได้มาเพิ่มในระบบให้เรียบร้อย

          เรียกได้ว่าเพื่อน ๆ จะได้รับความเป็นไปได้ในการได้งานจากการจ้างในโครงการนี้สูงเลยทีเดียวค่ะ เพราะตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครนั้นค่อนข้างมากพอสมควร และยังครอบคลุมไปเกือบทุกระดับในวุฒิการศึกษากันเลยทีเดียว แต่ถึงอย่างไรนั้นเพื่อนๆเองก็อาจจะต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าตำแหน่งงานที่เราจะได้นั้นอยู่ในความพึงพอใจของเราหรือไม่ ยังไงนิวบ์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อน ๆ นักศึกษาจบใหม่ทุก ๆ คนได้งานที่ชอบ ตำแหน่งที่ใช่กันนะคะ

ลงทะเบียนว่างงานแล้วกี่วันถึงได้รับเงิน

 คำถามที่ทุกคนอยากรู้คำตอบก็คือถ้าเรายื่นเรื่อง ส่งเอกสารเรียบร้อย ถูกต้องหมดแล้วต้องใช้เวลากี่วันถึงจะได้รับเงิน ทางนิวบ์ก็ได้ไปหาคำตอบมาให้แล้วนั้นก็คือ จะได้รับเงินเข้าบัญชีที่ทำการลงทะเบียนไว้ ประมาณภายใน 5-7 วัน ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์

. . . . . . . . . .

          นิวบ์หวังว่าข้อมูลที่นำมาฝากให้กับเพื่อน ๆ นั้น เพื่อน ๆ จะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการ ลงทะเบียนว่างงาน, ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ , รายละเอียดของเว็บไซต์ DOE, วิธีการขึ้นทะเบียนว่างงานได้ที่ไหน วิธีลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ การได้รับเงินในกรณีต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป และเงื่อนไขต่าง ๆ กฎข้อห้ามบางอย่างในการรับสิทธิประโยชน์จากการลงทะเบียนว่างงาน สุดท้ายนี้นิวบ์เองก็ขอให้เพื่อนๆ สามารถผ่านและรับมือกับวิกฤตการระบาดไวรัสนี้กันได้ทุกคนนะคะ ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ใส่แมสทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านหรือที่พักอาศัย รักษาความสะอาดและล้างมือทุกครั้งเมื่อหยิบจับสิ่งของหรือกลับมาจากพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19 นี้ มีงานทำ มีรายได้ที่ดีและมั่นคง ในคราวหน้านอกจากลงทะเบียนว่างงานแล้ว นิวบ์จะมีเรื่องราวหรือข้อมูลรายละเอียดสิทธิประโยชน์จากด้านต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อน ๆ สามารถติดตามได้ใน CondoNewb ที่นี่ได้เลยค่ะ

. . . . . . . . . .

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารสำคัญ

เช็คแบล็คลิส เครดิตบูโร ทำเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก พร้อมวิธีปลดล็อคเครดิตบูโร 

วิธีขอสเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน ทำง่ายเพียงใช้แอปฯ 

ทำบัตรประชาชนใหม่ 2565 สามารถทำได้ที่ไหน ทำผ่านระบบออนไลน์ได้ไหม 

ติดบูโรขอสินเชื่อได้ไหม ต้องใช้เอกสารอะไรเพิ่มเติมรึเปล่า 

ควรรู้ ขั้นตอนการรับโอนคอนโด ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง