logo

ประกัน Covid-19 กลับมาเป็นกระแส หลังจากที่การระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่กลับมา โดยมีจุดเริ่มต้นจากสมุทรสาครและกระจายไปยังทั่วพื้นที่ของประเทศ ทั้งความเสี่ยงและตัวเลขของผู้ติดเชื้อก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งทำให้ผู้คนยกระดับการป้องกันตัวเองมากขึ้นเป็นเท่าตัว ทั้งการพกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างจากผู้คน การทำงานที่บ้าน (WFH) กระทั่งงดการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆ

         ด้วยเหตุนี้เองทำให้ผู้คนต่างก็เริ่มให้ความสำคัญกับประกัน Covid-19 มากขึ้น ส่งผลให้หลายบริษัทประกัน และตัวแทนประกันต่าง ๆ พากันออกแพ็คเกจเพื่อตอบรับกับสถานการณ์ดังกล่าวมากขึ้นด้วยเช่นกัน และดูเหมือนว่าจำนวนผู้ซื้อกรมธรรม์ก็มีจำนวนมากขึ้นเกินความคาดหมาย แต่สิ่งที่หลายคนมักจะมองข้ามไป นั่นคือการศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนทำประกัน สำหรับประกัน Covid-19 ซึ่งเป็นการรับประกันระยะสั้นเพียง 1 ปี และรับประกันโรคแบบเฉพาะเจาะจง เงื่อนไขกรมธรรม์ย่อมลดน้อยลงตามสัดส่วน สภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกัน (pre-existing condition) อาจถูกหยิบยกมาเป็นเหตุในการยกเว้นความคุ้มครอง ประกันหลายแห่งอาจรับประกันและมีผลบังคับความคุ้มครองทันทีหลังจากได้รับชำระเบี้ยประกันเป็นที่เรียบร้อย แต่ประกันบางตัวอาจกำหนดเงื่อนไขไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกัน ซึ่งนั่นหมายความว่าหากคุณมีอาการสำแดง เข้าข่ายต้องสงสัย หรือมีความเสี่ยงติดเชื้อ ณ วันก่อนเริ่มทำประกัน ก็เสี่ยงที่จะถูกบอกเลิกกรมธรรม์ หรือบริษัทประกันจะปฏิเสธจ่ายความคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อในภายหลัง

บรรยากาศสถานีรถไฟฟ้า

          อย่างไรก็ตามเงื่อนไขกรมธรรม์อาจระบุถึง ระยะรอคอย (waiting period) ซึ่งเป็นหลักการที่ต่อเนื่องมาจากเงื่อนไขสภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกัน นั่นหมายความว่า ระยะเวลาตามขั้นตอนนับจากวันเริ่มต้นกรมธรรม์ หากมีอาการหรือตรวจพบเชื้อ บริษัทประกันก็มีสิทธิ์ปฏิเสธความคุ้มครองเช่นเดียวกัน และสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง (ชั้นอาชีพ 3 : ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทางหรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ และ ขั้นอาชีพ 4 : ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพชั้น 1 ชั้น 2 หรือชั้น 3) ก็อาจถูกปฏิเสธการรับประกันด้วย เพราะฉะนั้นการศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนสมัครประกันไม่ว่าจะเป็นประกันโควิดหรือประกันสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำเสมอ

. . . . . . . . . .

ประเภทของประกัน Covid-19 จำแนกเป็น 4 แบบ

 • ค่าสินไหมทดแทนกรณีตรวจเจอโรค สรุปสั้น ๆ ง่าย ๆ ได้ว่า เจอ-จ่าย-จบ บริษัทประกันจะจ่ายเป็นเงินก้อนเดียวเมื่อตรวจพบเชื้อ จากนั้นความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันที
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล / ค่าชดเชยรายวัน คอนเซ็ปต์เดียวกับประกันสุขภาพที่คุ้มครองตามแผนผลประโยชน์ที่เลือกซื้อ
 • คุ้มครองกรณีโคม่า ผลประโยชน์ประเภทนี้จะคุ้มครองก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันอยู่ในภาวะโคม่า หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย รุนแรง และแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีรักษาให้หายได้ และ/หรือเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักจากการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต เท่ากับว่าจะได้ความคุ้มครองที่เป็นเงินชดเชยก็ต่อเมื่อเสียชีวิตจากการติดเชื้อฯ เท่านั้น

        ไหนๆก็พูดถึงเรื่องประกัน Covid-19 กันแล้ว สำหรับที่ไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อประกันที่ไหนดี ครั้งนี้คอนโดนิวบ์ เลยจะมาอัพเดตประกัน Covid-19 ที่มาพร้อมกับความคุ้มครองในกรณีที่ตรวจพบเชื้อหรือที่เรียกกันว่าประกันแบบ 'เจอ จ่าย จบ' รับเงินก้อนทันทีที่พบเชื้อ ส่วนจะมีประกัน Covid-19 เจ้าไหนที่น่าสนใจบ้างตามมาดูกัน

 

รวมประกัน Covid-19 ที่น่าสนใจ

ประกัน Covid-19 ของ กรุงเทพประกันภัย 

ประกัน Covid-19 ของ กรุงเทพประกันภัย

        กรุงเทพประกันภัย ที่มีแผนประกัน Covid-19 ที่น่าสนใจให้เลือกกันถึง 2 แผน แต่ละแผนมีเบี้ยประกันต่อปีไม่ถึงพัน แถมตัวประกันนั้นนอกเหนือจากไวรัสโควิด - 19 แล้ว ยังครอบคลุมไปถึงความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุอีกด้วย สำหรับรายละเอียดของแผนประกันทั้งหมดมีดังนี้

แผนที่ 1 : ประกันไวรัสโควิดคัฟเว่อร์ (โควิด และอุบัติเหตุ) เบี้ยเริ่มต้น 289 บาท / ปี ตรวจเจอเชื้อไวรัส รับทันที 10,000 บาท พร้อมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) รับ 200,000 บาท อีกทั้งยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มอีก 20,000 บาท

 

แผนที่ 2 : ประกันไวรัสโควิดคัฟเว่อร์ (โควิด และอุบัติเหตุ) เบี้ยเริ่มต้น 699 บาท / ปี ตรวจเจอเชื้อไวรัส รับทันที 50,000 บาท พร้อมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) รับ 500,000 บาท อีกทั้งยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มอีก 50,000 บาท

 

           ทั้ง 2 แผนประกันภัยนี้มีระยะเวลารอคอย 14 วัน รอกรมธรรม์ 7-14 วัน โดยเงื่อนไขของผู้เอาประกันคือจะต้องมีอายุอยู่ระหว่าง 1-100 ปี มีสัญชาติไทย และสามารถทำได้แค่คนละ 1 ฉบับเท่านั้น

 • ชื้อประกัน Covid-19 จากกรุงเทพประกันภัยได้ที่นี่ > http://bit.ly/ppw-bkicovid 

 

ประกัน Covid-19 ของ อาคเนย์ประกันภัย 

ประกัน Covid-19 ของ อาคเนย์ประกันภัย

         สำหรับอาคเนย์ประกันภัยที่มีแผนประกันให้เลือกมากที่สุดถึง 4 แผน โดยที่มีค่าเบี้ยประกันให้เลือกหลายระดับราคา สูงสุดแค่พันนิดๆ เท่านั้น ส่วนรายละเอียดของแผนประกันทั้ง 4 แผนที่ว่านั้นจะมีอะไรบ้าง

 

แผนที่ 1 : ประกันตรวจ-พบ-จบ-จ่าย (โควิด และอุบัติเหตุ) เบี้ยเริ่มต้น 260 บาท / ปี ตรวจเจอเชื้อไวรัส รับทันที 50,000 บาท พร้อมคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอีก 50,000 บาท

 

แผนที่ 2 : ประกันตรวจ-พบ-จบ-จ่าย (โควิด และอุบัติเหตุ) เบี้ยเริ่มต้น 519 บาท / ปี ตรวจเจอเชื้อไวรัส รับทันที 100,000 บาท พร้อมคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอีก 100,000 บาท

 

แผนที่ 3 : ประกันตรวจ-พบ-จบ-จ่าย (โควิด และอุบัติเหตุ) เบี้ยเริ่มต้น 778 บาท / ปี ตรวจเจอเชื้อไวรัส รับทันที 150,000 บาท พร้อมคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอีก 150,000 บาท

 

แผนที่ 4 : ประกันตรวจ-พบ-จบ-จ่าย (โควิด และอุบัติเหตุ) เบี้ยเริ่มต้น 1,037 บาท / ปี ตรวจเจอเชื้อไวรัส รับทันที 200,000 บาท พร้อมคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอีก 200,000 บาท

 

          สำหรับความแตกต่างของแผนประกันจากอาคเนย์นั้นจะอยู่ตรงที่ราคาเริ่มต้นกับความคุ้มครอง (กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัส) ที่ถือว่าคุ้มมากๆ แต่อาจจะไม่ได้คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึงกรณีที่เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) ในส่วนของแผนประกันมีระยะเวลารอคอยเป็นเวลา 14 วัน รอกรมธรรม์ 7-14 วัน ช่วงอายุผู้เอาประกันจะอยู่ระหว่าง 1-99 ปี โดยผู้ที่เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นถึงจะทำประกันได้

 • ชื้อประกัน Covid-19 จากอาคเนย์ประกันภัยได้ที่นี่ > http://bit.ly/ppw-seicovid 

 

ประกัน Covid-19 ของ เอเชียประกันภัย 

ประกัน Covid-19 ของ เอเชียประกันภัย

          สำหรับประกันจากเอเชียประกันภัยนั้นจะเน้นไปที่ไวรัสโควิดโดยเฉพาะ จะแตกต่างจากประกันภัยตัวอื่นๆ ตรงที่ประกัน Covid-19 จะมีค่าชดเชยกรณีที่นอนโรงพยาบาลเพิ่มไปให้ด้วย โดยจะเริ่มต้นที่ 1,000 บาท / วัน สูงสุด 125,000 บาท ส่วนรายละเอียดความคุ้มครองของแผนประกันมีดงนี้

 

แผนที่ 1 : ประกัน COVID 500 เบี้ยเริ่มต้น 500 บาท / ปี ตรวจเจอเชื้อไวรัส รับทันที 50,000 บาท พร้อมค่าชดเชยกรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาลอีกวันละ 1,000 บาท (สูงสุด 50,000 บาท ไม่เกิน 50 วัน) เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) รับ 500,000 บาท

 

แผนที่ 2 : ประกัน COVID 1825 เบี้ยเริ่มต้น 1,825 บาท / ปี ได้ค่ารักษาพยาบาล 250,000 บาท พร้อมค่าชดเชยกรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาลอีกวันละ 2,500 บาท (สูงสุด 125,000 บาท ไม่เกิน 50 วัน) เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) รับ 2,500,000 บาท

 

          ความแตกต่างระหว่างแผนประกันทั้ง 2 ของเอเชียประกันภัยนั้นจะอยู่ตรงที่ แผนที่ 1 ทางเอเชียประกันภัยจะมอบเงินก้อนให้เราทันทีที่ตรวจเจอเชื้อไวรัส (แต่เราจะไม่ได้รับค่ารักษาพยาบาล) ส่วนแผนที่ 2 นั้นเราจะไม่ได้รับเงินก้อน แต่จะได้เป็นค่ารักษาพยาบาลแทน สำหรับเงื่อนไขการเอาประกันนั้นจะมีระยะเวลารอคอยทั้งสิ้น 14 วัน และจะได้รับกรมธรรม์ทันทีภายใน 24 ชม. โดยผู้เอาประกันจะต้องมีอายุอยู่ระหว่าง 1-75 ปีถึงจะซื้อประกันตัวนี้ได้

 • ชื้อประกัน Covid-19 จากเอเชียประกันภัยได้ที่นี่ > http://bit.ly/ppw-asia1825covid 

 

ประกัน Covid-19 ของ วิริยะประกันภัย 

ประกัน Covid-19 ของ วิริยะประกันภัย

 ประกัน Covid-19 จากวิริยะประกันภัยตัวนี้เหมาะมากๆ สำหรับคนที่อยากได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ไวรัสโควิด ไปจนถึงอุบัติเหตุ เพราะตัวประกันจะให้ความคุ้มครองทั้ง 2 กรณี อีกทั้งยังให้ค่าชดเชยกรณีที่นอนโรงพยาบาลเพิ่มเติมให้อีกด้วย

 

แผนที่ 1 : แผนประกันโควิดซูเปอร์ ชีลด์ 1 เบี้ยเริ่มต้น 399 บาท / ปี ตรวจเจอเชื้อไวรัส รับทันที 50,000 บาท พร้อมค่าชดเชยกรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาลอีกวันละ 500 บาท (สูงสุด 14 วัน หรือ 7,000 บาท) พร้อมรับเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอีก 50,000 บาท

 

แผนที่ 2 : แผนประกันโควิดซูเปอร์ ชีลด์ 2 เบี้ยเริ่มต้น 599 บาท / ปี ตรวจเจอเชื้อไวรัส รับทันที 100,000 บาท พร้อมค่าชดเชยกรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาลอีกวันละ 500 บาท (สูงสุด 14 วัน หรือ 7,000 บาท) พร้อมรับเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอีก 50,000 บาท

 

แผนที่ 3 : แผนประกันโควิด โปรเทค เบี้ยเริ่มต้น 439 บาท / ปี ได้ค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท พร้อมค่าชดเชยกรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาลอีกวันละ 500 บาท (สูงสุด 14 วัน หรือ 7,000 บาท) คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) 300,000 บาท พร้อมรับเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอีก 100,000 บาท

 

           สำหรับแผนประกันจากวิริยะจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือครอบคลุมกรณีที่ตรวจพบเชื้อ (แผนประกันซูเปอร์ ชีลด์ 1-2) กับครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล พร้อมคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย แต่ไม่คุ้มครองกรณีที่ตรวจพบเชื้อ (แผนประกันโควิด โปรเทค) โดยแผนประกันซูเปอร์ ชีลด์ 1 และ 2 นั้นจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ ผู้ที่มีประกัน Covid-19 ของวิริยะประกันภัยอยู่แล้วจะไม่สามารถซื้อแผนนี้เพิ่มได้ และผู้ที่เอาประกันได้จะต้องมีอายุอยู่ระหว่าง 15 วัน - 99 ปี

          ส่วนแผนประกันโควิด โปรเทค ผู้เอาประกันสามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน ไปจนถึง 75 ปี มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (ในส่วนของประกันอุบัติเหตุนั้นจะให้ความคุ้มครองทันที) มีระยะเวลารอกรมธรรม์ประมาณ 7-14 วัน โดยที่ผู้เอาประกันจะต้องไม่มีประวัติเดินทางออกนอกประเทศในระยะเวลา 14 วันก่อนซื้อกรมธรรม์ และจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

 • ชื้อประกัน Covid-19 จากวิริยะประกันภัยได้ที่นี่ > http://bit.ly/ppw-viriyahcovid 

 

ประกัน Covid-19 ของ สินทรัพย์ประกันภัย 

ประกัน Covid-19 ของ สินทรัพย์ประกันภัย

          อีกหนึ่งเจ้าที่น่านใจกับประกัน Covid-19 จากสินทรัพย์ประกันภัย ที่มีแผนประกันที่น่าสนใจให้เลือกกันถึง 3 แผน ค่าเบี้ยหลักร้อย แต่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลหลักแสน! และที่สำคัญยังคุ้มครองอุบัติเหตุอีกด้วย สำหรับรายละเอียดของแผนประกัน Covid-19 จากสินทรัพย์ประกันภัยมีดังนี้

 

แผนที่ 1 : ประกัน Covid-19 เบี้ยเริ่มต้น 449 บาท / ปี ได้ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) 500,000 บาท พร้อมคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ (เสียชีวิต) อีก 50,000 บาท

 

แผนที่ 2 : ประกัน Covid-19 เบี้ยเริ่มต้น 799 บาท / ปี ได้ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) 1,000,000 บาท พร้อมคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ (เสียชีวิต) อีก 100,000 บาท

 

แผนที่ 3 : ประกัน Covid-19 เบี้ยเริ่มต้น 999 บาท / ปี ได้ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) 2,000,000 บาท พร้อมคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ (เสียชีวิต) อีก 100,000 บาท

 

           สำหรับทั้ง 3 แผนประกันนี้จะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน รอกรมธรรม์ 7-14 วัน สำหรับผู้ที่สนใจเงื่อนไขของผู้เอาประกันคือจะต้องมีอายุอยู่ระหว่าง 1-99 ปี ที่สำคัญคือไม่จำเป็นจะต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัยด้วย ดีงามมากจ้า

 • ชื้อประกัน Covid-19 จากสินทรัพย์ประกันภัยได้ที่นี่ > http://bit.ly/ppw-assetcovid 

 

ประกัน Covid-19 จำเป็นหรือไม่

          หากมีคำถามที่ว่า มีประกันสุขภาพส่วนตัวหรือประกันกลุ่มที่ออฟฟิศทำให้อยู่แล้ว จำเป็นต้องซื้อประกัน Covid-19 เพิ่มอีกไหม? ก่อนอื่นควรรีวิวผลประโยชน์กรมธรรม์ที่เรามีอยู่ก่อน คอนเซ็ปต์ของประกันสุขภาพนั้นครอบคลุมการรักษาที่เกิดจากการบาดเจ็บ (จากอุบัติเหตุ) และเจ็บป่วย (จากโรคภัย) โดยมีความคุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD) เป็นหลัก ส่วนความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) และความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ เป็นออปชั่นเสริมให้เลือกซื้อ

          เงื่อนไขกรมธรรม์ส่วนมากจะไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกัน หากมีประกันอยู่แล้ว เกิดวันใดวันหนึ่งติดโควิดขึ้นมา ประกันจะจ่ายไหม คำตอบ คือ จ่ายตามแผนผลประโยชน์ที่มีอยู่ เพราะโควิดถือเป็นการเจ็บป่วยจากโรคภัย (อย่างไรก็ตามด้วยเงื่อนไขกรมธรรม์บางฉบับ ก็อาจยกเว้นความคุ้มครองโรคระบาดร้ายแรงเช่นกัน) ด้วยเหตุนี้ หากมีประกันส่วนตัวหรือประกันกลุ่มมาก่อน และวงเงินความคุ้มครองไม่ได้แย่มากนัก ก็อาจซื้อเฉพาะประกันโควิดประเภทที่เจอ-จ่าย-จบ ก็ได้ อย่างน้อยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายการรักษาตัว เพราะประกันสุขภาพคุ้มครองไปแล้ว

         แต่ถ้าไม่มีประกันสุขภาพมาก่อนเลยล่ะ ควรดูตัวไหนดี? สำหรับฟรีแลนซ์หรือผู้ที่ยังไม่มีประกันสุขภาพมาก่อน เราแนะนำให้เลือกความคุ้มครองประเภทค่ารักษาพยาบาลก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการนอนแอดมิดโรงพยาบาลปัจจุบันค่อนข้างสูง และแน่นอนว่าเงินก้อนแสนสองแสนก็อาจจะเอาไม่อยู่ เลือกซื้อประกันคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลวงเงินรวมกันสักประมาณสองแสนเป็นอย่างน้อย แล้วถ้างบเหลือค่อยไปซื้อเพิ่มประกันที่จ่ายเงินเมื่อตรวจพบโรคก็ยังได้

          ซื้อประกันตัวเดียวหรือหลายตัว อย่างไหนดีกว่ากัน? แน่นอนว่ายิ่งตัวเลือกและตัวช่วยเยอะก็ยิ่งดีและอุ่นจกว่า หากคุณจะกว้านซื้อทุกกรมธรรม์โควิดในตลาด เรามองว่าไม่จำเป็นขนาดนั้น นอกเสียจากประกันที่จ่ายเงินก้อน ที่หากคุณถือไว้ในมือกี่กรมธรรม์ก็ตาม ที่สามารถเรียกร้องเงินก้อนในส่วนนี้ได้เต็มที่ แต่ถ้าเป็นกรมธรรม์คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ต่อให้วงเงินคุ้มครองรวมทุกกรมธรรม์เป็นหลักล้าน ทว่าประกันก็จะให้ความคุ้มครองตามบิลเรียกเก็บตามจริงที่ออกโดยโรงพยาบาล และไม่สามารถเบิกบิลค่ารักษาซ้ำซ้อน ซึ่งต่างกับประกันประเภทที่จ่ายเงินก้อน หรือมีผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันซึ่งสามารถเรียกร้องค่าทดแทนจากทุกกรมธรรม์ที่มีอยู่ได้

 

 ประกัน Covid-19 ถือเป็นตัวเลือกสำหรับผู้มีประกันส่วนตัวหรือประกันกลุ่มซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่มีประกันสุขภาพมาก่อนเลย นี่คือสิ่งที่จำเป็นต้องมี เพื่อที่หากเกิดเรื่องไม่คาดฝันก็จะไม่ต้องลำบากเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา อย่างไรก็ตาม ประกัน Covid-19 มีความคุ้มครองเพียงปีเดียวเท่านั้น และด้วยแนวโน้มค่ารักษาพยาบาลทั่วไปที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ประกันสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่น่าสนใจ แม้เบี้ยประกันจะสูงตามช่วงอายุ แต่ก็ช่วยแบ่งเบาความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับเราสักวันใดวันหนึ่งโดยที่ไม่ทันตั้งตัว