logo

          บ้านสมัยใหม่เดี๋ยวนี้อาจจะไม่มีใครเคยเห็นคัทเอาท์ (Cut-out) หรือที่บางคนนิยมเรียกกันว่าสะพานไฟกันแล้วเพราะความนิยมในปัจจุบันที่มีอุปกรณ์อย่างเซอร์กิตเบรคเกอร์ (Circuit Breaker) ที่มีความปลอดภัยดีกว่าเข้ามาทำหน้าที่แทน แต่ถึงอย่างไรเจ้าอุปกรณ์ที่ว่ามานี้ก็ยังไม่ได้หายหรือตายจากโลกนี้ไปเสียทีเดียว ยังพอมีเห็นได้บ้างในบ้านหรือตึกแถวเก่า ๆ หลายคนคงยังสงสัยมัน คืออะไรกันแน่ อธิบายอย่างง่าย ๆ ว่ามันคืออุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้าหรือมีการใช้ไฟมากเกินไป มีลักษณะเป็นสวิทช์คัทเอาท์โยกขึ้นลงได้เพื่อเป็นการปิดเปิดการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในตัวอาคาร ด้านนอกทำมาจากฉนวนที่เป็นเซรามิคและพลาสติก ด้านในจะมีแถบดีบุกผสมตะกั่วที่จะหลอมละลายได้เมื่อมีไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟช๊อตเกิดขึ้น

. . . . . . . . . . . .

ส่วนประกอบของคัทเอาท์

ก่อนที่จะมารู้จักหน้าที่การทำงาน เรามารู้จักประเภทของมันกันก่อนเป็นอันดับแรก

- ที่ใช้กับไฟ 1 เฟส จะมี 2 ขา

- ที่ใช้กับไฟ 3 เฟส จะมี 3 ขา ดังรูป

01

ขอบคุณภาพจาก : www.Lazada.com

02

ขอบคุณภาพจาก : www.banmor.com

ส่วนประกอบของอุปกรณ์ แบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลัก ๆ

1.ตัวนำ คือส่วนที่เป็นก้านโยกทำมาจากทองแดงหรือทองเหลือง

2.ฉนวน ทำมาจากเซรามิคกับพลาสติก

3.ฟิวส์ ทำมาจากดีบุกผสมและตะกั่ว มีจุดหลอมเหลวต่ำ  

04

          Cut out ที่ใช้กันทั่วไปกับไฟฟ้าแบบ 1 เฟส มีขนาดมาตรฐานตั้งแต่ 20, 30 60, 100 แอมแปร์ ส่วนขนาดที่ใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟสจะมีขนาดมาตรฐานตั้งแต่ 30, 60, 100, 150,200, 300 แอมแปร์ หรืออาจมากกว่า

. . . . . . . . . . . .

หน้าที่การทำงาน ของคัทเอาท์ตัดไฟ

          Cut out ทำหน้าที่ในการเป็นตัวเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าที่มาจากการไฟฟ้าไม่ว่าจะของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นตัวที่ใช้ในการตัดต่อหรือปิดเปิดกระแสไฟฟ้าให้ผ่านเข้ามาในบ้านหรืออาคาร โดยจะใช้การโยกคันขึ้น (เพื่อต่อวงจรไฟฟ้า)โยกคันลง (เพื่อตัดวงจรไฟฟ้า) โดยภายในตัวของมันจะมีฟิวส์อยู่ภายใน เพื่อใช้ป้องกันความเสียหายแก่อุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในอาคารบ้านเรือน ซึ่งถ้ามีการใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไปหรืออุปกรณ์บางตัวมีไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร ตัว ฟิวส์ภายในก็จะหลอมละลายและแยกขาดออกจากกัน นอกจากทำหน้าที่เป็นตัวตัดตอนไฟฟ้าที่เข้ามาเวลาที่ระบบไฟฟ้าภายในอาคารหรือบ้านมีปัญหา ยังทำหน้าที่ใช้เป็นตัวปิดเปิดระบบไฟฟ้าเวลาที่มีการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ภายในบ้านด้วย

ขั้นตอนการติดตั้ง

เมื่อจะทำการติดตั้ง เราควรจะต้องทราบข้อมูลและสำรวจพื้นที่เบื้องต้นก่อนการติดตั้งดังนี้

 1.จะต้องดูว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าเป็นแบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส

 2. เลือกใช้ให้ถูกกับระบบไฟฟ้า ไม่ควรเอาแบบ 3 เฟสมาใช้กับระบบไฟ 1 เฟส หรือทำการดัดแปลง

3.เลือกขนาดของ Cut out ขนาดของฟิวส์เส้นลวด หรือ ฟิวส์ก้ามปูให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้งานของกระแสไฟฟ้า โดยคำนวณจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านที่ใช้กระแสไฟฟ้าว่าใช้ไม่เกินกี่แอมแปร์ เช่นเกิน 20 แอมแปร์แต่ไม่เกิน 30 แอมแปร์ ให้เลือกใช้ คัทเอาท์ขนาดที่ตัวโครงระบุไว้ 30 แอมแปร์ และเลือกขนาดของฟิวส์ที่ใช้เป็นขนาด 30 แอมแปร์ ด้วย

4. อุปกรณ์ที่ติดตั้งต่าง ๆ ไม่ว่าตะปูเกลียวที่ใช้ยึดคัทเอาท์ สายไฟและฟิวส์ต้องมั่นใจว่าติดตั้งให้แน่นไม่ให้หลวม ถ้าเกิดการหลวมจะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่สะดวก ทำให้ขั้วที่ยึดขาดได้ เนื่องจากอาจเกิดการอาร์คหรือสปาร์คบริเวณจุดต่อขึ้นได้

 5. ห้ามเปิดฝาปิดตรงที่ครอบปิดฟิวส์ทิ้งไว้เด็ดขาด จะต้องครอบปิดไว้ตลอดเวลาเพราะช่วงที่เกิดการลัดวงจรไฟฟ้า จะทำให้มีประกายไฟอันเนื่องมาจากฟิวส์หลอมละลายและขาด อาจมีเศษประกายไฟกระเด็นไปถูกวัตถุที่ติดไฟง่ายและเกิดการลุกไหม้ได้ อันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้

6. ถ้ามีความจำเป็นต้องติดตั้งนอกเหนือบริเวณที่เป็นแป้นหรือแผงสวิตช์แล้ว ให้หาที่เหมาะสมปลอดภัยและสะดวกเพื่อการที่จะเข้าไปซ่อมแซมไฟฟ้าได้ง่าย โดยติดตั้งไม่ให้สูงหรือต่ำเกินไป อย่างน้อยเด็กต้องเอื้อมไม่ถึงที่จะมาเล่นได้

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้ง

1.ค้อนใช้เดินสายไฟ

2.คีมปากแหลม

3.คีมตัด

4.คีมปากผสม หรือ คีมปากจิ้งจก

5.เหล็กนำ

6.ตลับเมตร

7.ดินสอ

8.คัตเตอร์

9.แป้นไม้หรือแป้นพีวีซี

10.ฟิวส์ก้ามปูหรือฟิวส์แบบเส้นลวดตามขนาดที่ใช้งาน

11ตะปูเกลียวขนาด 2 นิ้ว

12.ฟิวส์ถ้วยหรือปลั๊กฟิวส์

13.สายไฟVAF ขนาด 2x2.5 mm และ 2x1 mm

14.Cut out

15.สว่านไร้สายแบบใช้แบตเตอรี่

16.สว่านไฟฟ้า

. . . . . . . . . . .

แผนผังการติดตั้งอุปกรณ์

06

การติดตั้งอุปกรณ์

1.วางตำแหน่งของ คัทเอาท์และฟิวส์ถ้วยลงบนแป้นไม้หรือพีวีซี และใช้ดินสอมาร์คตำแหน่งของจุดที่จะทำการเจะรูเอาไว้

2.ทำการเจาะรูด้วยสว่านตามจุดที่มาร์คไว้ รวมทั้งเจาะรูที่ด้านข้างของฐานแป้นด้านบนและล่างเพื่อเอาไว้ร้อยสายไฟที่มาจากการไฟฟ้า และสายไฟที่เดินเข้าภายในบ้านหรืออาคาร

3.ถอดฝาครอบด้านบนและด้านล่างของมันออก เพื่อติดตั้งฟิวส์แบบก้ามปูหรือแบบเส้นลวด

4. นำคัทเอาท์และฟิวส์กระปุกไปติดตั้งบนแป้นโดยยึดตะปูเกลียวให้แน่น

5. ทำการร้อยและเชื่อมต่อสายไฟของคัทเอาท์กับฟิวส์ถ้วยบนแป้นไม้หรือพีวีซีตามผังวงจรให้เรียบร้อย ตอนนี้อย่าพึ่งใส่ฟิวส์ลงไปในกระปุก

6. เจาะรูตรงบริเวณที่ต้องการติดตั้งแป้นให้เรียบร้อยแล้วนำแป้นไปติดตั้งตรงตำแหน่งที่ได้เจาะรูเตรียมไว้

7. ติดตั้งสายไฟที่จะเดินเข้าภายในอาคารเข้าที่คัทเอาท์ก่อน

8. ให้สับคันลงมาที่ตำแหน่งปิดก่อนแล้วจึงค่อยทำการติดตั้งสายไฟ L และ นิวทรัล N ที่มาจากการไฟฟ้า แล้วทำการปิดฝาครอบทั้งด้านบนและล่างของคัทเอาท์

9. ตรวจเช็คการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย รวมทั้งอุปกรณ์ภายในบ้านหรือ อาคารให้ทำการปิดหรือดึงปลั๊กออกก่อน

10. ทำการใส่ฟิวส์ลงในกระปุกฟิวส์ให้เรียบร้อย

11. สับคัทเอาท์ขึ้นเพื่อเปิดการใช้งาน แล้วค่อยลองเปิดสวิทช์ไฟทีละอย่าง

. . . . . . . . . .

ข้อแนะนำที่ต้องระมัดระวัง

1. ควรสำรองฟิวส์แบบก้ามปูหรือแบบเส้นลวด รวมทั้งฟิวส์ถ้วยไว้ที่บ้านเสมอ เพราะเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟช๊อต จะได้ทำการแก้ไขและเปลี่ยนใช้งานได้ทันที

2. ไม่ควรใช้ลวดทองแดงมาทำการทดแทนการใช้งานของฟิวส์แบบก้ามปูหรือแบบขดลวด เพราะถ้ามีกระแสไฟเกิน คราวนี้นอกจากคัทเอาท์จะไม่ตัดแล้ว ไฟอาจจะดูดคนในบ้าน รวมทั้งอาจจะเกิดไฟไหม้บ้านได้ เพราะสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่พบหลักฐานมีที่มาจากการใช้ลวดทองแดงมาใส่แทนฟิวส์ ทำให้เกิดความร้อนขึ้นที่บริเวณ Cut out จนลุกไหม้

3. ถ้าใช้งานไปนาน ๆ แล้วตัวนำไฟฟ้าของ Cut out อาจมีสนิมเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ ทำให้เกิดเป็นออกไซด์ที่ผิวของโลหะเหมือนกับการเกิดสนิมของเหล็ก ทำให้เกิดเป็นคราบสกปรกและคราบอ๊อกไซด์ติดอยู่ คราบเหล่านี้ทำให้การไหลของกระแสไฟฟ้าไม่ค่อยดี กลายเป็นความต้านทานขึ้น เมื่อกระแสไหลผ่านไม่สะดวกก็จะเกิดความร้อนสะสม พอใช้งานไปนานๆเกิดการกัดกร่อนและโลหะเสียรูป แล้วเกิดการอาร์คหรือเกิดประกายไฟตรงจุดนั้น ซึ่งอาจลุกไหม้ตัวครอบฝาปิดที่เป็นพลาสติก ทำให้เป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ได้ เมื่อตรวจพบคราบสนิมเกาะที่โลหะตัวนำควรรีบทำการเปลี่ยนใหม่

4. หมั่นตรวจเช็คเมื่อมีการใช้งานไปนานๆ หน้าสัมผัสอาจมีปัญหาไม่แน่น สกรูของจุดต่อสายไฟหลวมหรือการต่อสายที่ไม่แน่น อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการอาร์คหรือประกายไฟได้เช่นกัน ถ้าตรวจพบให้รีบทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่

5. ถ้าใช้งานมานานจนแป้นไม้ผุพัง ควรวางแผนที่จะเปลี่ยนใหม่ไปใช้แบบเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีความปลอดภัยมากกว่าแทน หรือเปลี่ยนมาใช้ตู้ควบคุมไฟแบบรุ่นใหม่ดีกว่า

. . . . . . . . . . .

การแก้ไขและรับมือเมื่อระบบไฟฟ้ามีปัญหาหรือคัทเอาท์มีปัญหาชำรุด

1. ทุกครั้งก่อนทำการแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหรืออาคาร ควรสับ Cut out ลงมาก่อน

2. กรณีไฟฟ้าดับให้ทำการตรวจเช็คว่ามาจากสาเหตุใด ถ้ามาจากการไฟฟ้าก็ให้รออย่างเดียว แต่ถ้าเป็นสาเหตุอื่นๆ ให้ตรวจเช็คที่ฟิวส์ถ้วยว่าขาดหรือไม่ก่อน แต่ถ้าไม่ใช่ให้มาดูที่ฟิวส์ของ Cut out เองว่าขาดหรือไม่ ถ้าพบว่าฟิวส์อันใดอันหนึ่งขาด ห้ามทำการเปลี่ยนฟิวส์ในทันที ต้องทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหรืออาคารให้เรียบร้อยก่อนว่ามีอุปกรณ์ตัวใดที่เป็นสาเหตุของการทำให้ฟิวส์ขาด ให้ดึงปลั๊กออกทันที หรือถ้าเป็นสายไฟชำรุดให้ทำการแก้ไขให้

เรียบร้อยก่อน แล้วจึงค่อยทำการเปลี่ยนฟิวส์

3. ถ้าอุปกรณ์ติดตั้งอยู่บริเวณนอกบ้าน ควรหากล่องกันน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติม

4. ถ้าอุปกรณ์ชำรุดฝาครอบแตกหัก ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ทันที

5. ถ้าระบบสายไฟที่ใช้มานานและฉนวนหุ้มกรอบและฉีกขาดชำรุด ควรรีบทำการเดินสายใหม่เพราะอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและไฟไหม้บ้านได้

6. ระบบไฟภายในบ้านในแต่ละส่วน ควรติดตั้ง Circuit Breaker เพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้น หรือถ้าจะเดินไฟใหม่ทั้งบ้าน แนะนำให้ติดตั้งตู้ไฟและ Main Circuit Breaker ไปเลยดีกว่า

. . . . . . . . . . .

คัทเอาท์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

1. CHANG 2P 60A 600V

01

ขอบคุณภาพจาก : www.homepro.co.th

          สำหรับคัทเอาท์ CHANG 2P 60A 600V ราคา 147 บาท ใช้กับระบบไฟ 1 เฟส ตัวฉนวนทำมาจากวัสดุคุณภาพดี ไม่ลามไฟ มีความทนทาน ตัววัสดุสามารถทนความร้อนและทนการสึกกร่อนได้ดี และสามารถคงรูปได้นาน วัสดุโลหะตัวนำผลิตจากทองเหลืองคุณภาพ มีความทนทาน ไม่บิดงอได้ง่าย

2. CHANG 2P 30A

02

ขอบคุณภาพจาก : www.Shopee.com

          สำหรับคัทเอาท์ CHANG 2P 30A ราคา 147 บาท ใช้กับระบบไฟ 1 เฟส ตัวฝาครอบทำมาจากพลาสติก ABS คุณภาพสดี แข็งแรงทนทานและไม่ลามไฟ ตัวฐานทำมาจากเซรามิก แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้อย่างยาวนาน คันโยกสวิตซ์ ทำมาจากทองเหลืองแท้ ทนทาน

3. ตราช้าง 100A 3 สาย

05

ขอบคุณภาพจาก : www.banmor.com

          สำหรับคัทเอาท์ ตราช้าง 100A 3 สาย ราคา 1170 บาท ใช้กับบระบบไฟ 3 เฟส ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนความร้อน แข็งแรงทนทานและไม่ลามไฟ ตัวฐานทำมาจากเซรามิก แข็งแรง ทนทานคันโยกสวิตซ์ ทำมาจากทองเหลือง

. . . . . . . . . . .

 

          และทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคุณที่เราตั้งใจนำมาฝาก แม้ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวไปไกล และเกิดอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพการทำงานได้ใกล้เคียงหรือดีกว่าคัทเอาท์แบบเดิมมากมาย อาทิ เบรกเกอร์ อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเรียกติดปากคุ้นหูและเวลานึกถึงอุปกรณ์สำหรับป้องกันภัยตัดกระแสไฟฟ้าก็จะนึกถึงเจ้าคัทเอาท์เหล่านี้เป็นชื่อแรกนั่นเอง ครั้งหน้าเราจะนำความรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย อะไรมาฝากกันอีก อย่าลืมติดตามได้ที่เว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโด ของเรานะคะ