logo

          .ใกล้ถึงเทศกาลยื่นภาษีกันแล้ว...การยื่นภาษีออนไลน์กับรูปแบบการเสียภาษีแนวใหม่ ปัจจุบันเป็นเรื่องที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเดินทางไปยื่นแบบรายการเสียภาษีถึงสำนักงานเขตด้วยตัวเอง ดังนั้นสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยยื่นภาษีผ่านช่องทางนี้มาก่อน ให้เลิกกังวลใจไปได้เลยค่ะ เพราะบทความดังต่อไปนี้ จะชี้แนะแนวทางการยื่นภาษีผ่านช่องทางดังกล่าวข้างต้น รวมถึงแนะนำขั้นตอน ตลอดจนวิธีการยื่นภาษีผ่านรายละเอียดและรูปภาพที่ดาวน์โหลดมาไว้ในบทความ ทั้งนี้เป็นไปเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้มากยิ่งขึ้น สำหรับใครที่สนใจยื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ลองศึกษาจากบทความดูนะคะ แล้วจะรู้ว่า การยื่นภาษีออนไลน์นั้นเป็นเรื่องที่ใครก็สามารถทำได้

 

. . . . . . . . . .

แนะนำการยื่นภาษีออนไลน์

          ในบทความจะขอเน้นกล่าวในส่วนของรายได้บุคคลทั่วไปที่ทางกฎหมายได้กำหนดเอาไว้แล้วว่าผู้ที่ต้องยื่นภาษีนั้น ได้แก่ บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลรวมถึงกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งซึ่งจะระบุเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นเอาไว้โดยรายได้ดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีโดยเด็ดขาด แต่จะคำนวณจากเงินได้พึงประเมินอันเกิดจากรายได้จากตำแหน่งงานที่ทำ ค่าสิทธิ การลงทุนในทรัพย์สิน การให้เช่า เงินจากอาชีพอิสระหรือธุรกิจอื่น ๆ โดยรายได้ดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นแหล่งรายได้ที่มาจากประเทศไทยในปีปฏิทินที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างประเทศ เมื่อแหล่งรายได้นั้นเกิดขึ้นที่นี่ ทุกคนต้องทำเรื่องเสียภาษีโดยเท่าเทียมกันไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ 

ยื่นภาษีออนไลน์

. . . . . . . . . .

ความสำคัญในการยื่นภาษีประจำปี

          ภาษีประจำปีเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องยื่น นอกจากมีความสำคัญในเรื่องของการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการนำไปพัฒนาประเทศดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ความสำคัญอื่น ๆ เห็นจะเป็นในเรื่องของตัวบทกฎหมายที่ได้บัญญัติเอาไว้ว่า เป็นสิทธิหน้าที่ของคนไทยที่มีรายได้ทุกคนต้องทำเรื่องเสียภาษีเป็นประจำทุกปี ยกเว้น ผู้เยาว์ รวมถึงบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ

 

          มาถึงในส่วนของกรณีที่ไม่ยอมยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้อันเป็นหน้าที่พลเมืองไทยที่ดี ทางกรมสรรพากรมีมาตรการลดหย่อนค่าปรับสำหรับบุคคลที่ไม่ยอมไปดำเนินการยื่นรายการและแม้ว่าไม่มีภาษีให้ต้องเสีย เราก็ยังต้องเสียค่าปรับ 200 บาท อยู่ดี

 

          สำหรับสาเหตุ ทำไมต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ? เหตุผลนั่นเป็นเพราะ ทางกรมสรรพากรจะใช้ข้อมูลจากรายการที่ยื่นไปมาช่วยประเมินรายได้โดยรวมของคนทั้งประเทศจากรายการเสียภาษีที่ทางระบบส่งมา ทำให้สามารถกำหนดทิศทางรวมถึงนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงการบริหารประเทศได้ นอกเหนือจากนั้น การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีอย่างถูกต้อง รัฐจะถือได้ว่า เราเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติไปแล้วโดยปริยายซึ่งเป็นเรื่องน่าภูมิใจไม่ใช่น้อย

 

. . . . . . . . . .

ยื่นภาษีออนไลน์ มีข้อดีและสะดวกอย่างไรเมื่อเทียบกับการยื่นภาษีแบบธรรมดา ?

ช่วยประหยัดเวลารวมถึงค่าใช้จ่ายแฝงอื่น ๆ

          อย่างเช่น ค่าน้ำมัน ค่ารถประจำทาง ทำให้ไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานั้น ๆ เพื่อยื่นแบบและชำระค่าภาษี

ช่วยคัดกรองข้อมูลเบื้องต้นได้

          ข้อดีของการยื่นภาษีออนไลน์ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากรอกข้อมูลผิด จะมีระบบช่วยคัดกรองรายละเอียดส่วนตัวที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงโดยจะแจ้งรายการเตือนแก่ผู้ที่กำลังยื่นแบบผ่านช่องทางออนไลน์ให้รีบกลับมาแก้ไข

ขยายเวลาการชำระภาษี

          ผู้ยื่นภาษีออนไลน์จะได้รับสิทธิพิเศษสามารถขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีออกไปอีก 8 วัน โดยจะนับตั้งแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลายื่นแบบทุกประเภท แต่ถ้าหากวันสุดท้ายในการยื่นตรงกับวันหยุดราชการ สามารถขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีออกไปอีก 1 วัน

ได้สิทธิ์เงินคืนรวดเร็วฉับไว

          การยื่นภาษีออนไลน์ทำให้สามารถได้รับสิทธิคืนเงินภาษีที่รวดเร็วทันใจกว่ายื่นแบบด้วยตัวเองที่สรรพากรเขตในพื้นที่ ๆ ตัวเองอาศัย

  • สำหรับผู้ส่งออกที่ดี จะได้เงินคืนภายใน 15 วัน
  • สำหรับผู้ประกอบการขึ้นทะเบียน คืนเร็วภายใน 30 วัน

ยื่นภาษีได้ตลาดเวลาทำการ

          สามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 / 91 / 94 โดยจะเปิดบริการ 24 ชั่วโมง
  • ยื่นแบบอื่น ๆ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เปิดบริการ 6.00 - 22.00 น.ทุกวัน

          สำหรับช่องทางบริการชำระภาษี การยื่นภาษีออนไลน์ จะมีรายละเอียดก็คือ สามารถชำระผ่านช่องทาง E-Payment (Online Realtime) , ATM บนอินเตอร์เน็ต โดยจะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 9.00 - 22.00 น. ในส่วนของช่องทางอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง การใช้บริการรวมถึงเวลาเปิด - ปิดให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่รับชำระ

 

. . . . . . . . . .

แนะนำขั้นตอน วิธียื่นภาษีออนไลน์ เริ่มจากตรงไหน ทำอย่างไร ?

          เพื่อปฏิบัติหน้าที่การเป็นพลเมืองไทยที่ดี เมื่อถึงฤดูกาลต้องเสียภาษีนั่นก็คือตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายน 2564 ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้มีรายได้ที่ดีต้องทำเรื่องยื่นภาษีเพื่อนำเงินที่ได้ไปพัฒนาประเทศ และแน่นอน คงมีอีกหลายคนที่ไม่อยากเดินทางไปยื่นแบบด้วยตัวเองที่สำนักงานสรรพากร

          ปัจจุบันสามารถยื่นเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมสรรพากร ซึ่งในบทความจะสอนวิธีการยื่นแบบผ่านช่องทางดังกล่าวดังนี้ค่ะ

1. เข้าไปยื่นภาษีออนไลน์ได้ที่เว็บ epit.rd.go.th 

ยื่นภาษีออนไลน์

2. ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 / 91

          ทางเว็บจะระบุไว้ว่า ผู้ยื่นภาษีออนไลน์สามารถยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 / 91 ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึง 8 เมษายน 2563

3. ยื่นภาษีออนไลน์ครั้งแรก

          สำหรับผู้ที่ยื่นภาษีออนไลน์ครั้งแรกให้อ่านคำแนะนำอย่างละเอียด เช่น การลงทะเบียน รหัสผ่าน ค่าลดหย่อนภาษี ปี 2562 เป็นต้น ผู้ที่ยื่นครั้งแรกก็กดตรง "สมัครสมาชิก" ได้เลย

ยื่นภาษีออนไลน์ 02

          และกรอกข้อมูลจำเป็นให้เรียบร้อย

ยื่นภาษีออนไลน์

4. ขั้นตอนเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว

          เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้ Click ยื่นแบบ ภงด.90 / 91 จากนั้นใส่รหัสผ่าน

5. รู้จักรหัสต่าง ๆ

          หมายเลขผู้ใช้งาน (User ID) คือ รหัสประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน (Password) ที่ผู้เสียภาษีตั้งไว้ ระบบจะกรอกข้อมูลของผู้ยื่นแบบตอนลงทะเบียนไว้ให้โดยอัตโนมัติ

          ในหน้ายื่นแบบ ด้านซ้ายกลาง ให้เลือกสถานภาพ เช่น โสด หรือมีคู่สมรส ถ้ามีคู่สมรส ให้ใส่ข้อมูลทางด้านขวามือ

ยื่นภาษีออนไลน์

ยื่นภาษี

          ในส่วนของช่องซ้าย ให้ยื่นแบบปกติ เลือกรายได้พึงประเมิน ใครที่มีรายได้ประจำให้เลือกมาตรา 40 (1) ด้านขวามือจะเป็นข้อมูลให้เลือกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้

tax online

          ช่องซ้ายบนสุดให้ใส่รายได้ของตนเอง จากนั้นระบบจะคำนวณช่องที่เหลือให้โดยอัตโนมัติ ในส่วนของช่องหักภาษี ณ. ที่จ่าย ใส่ตามเอกสารทวิ 50 ที่บริษัทแนบมาเพื่อยื่นภาษี ถ้าไม่มี ให้ใส่ 0.00 ในส่วนของช่องเลขประจำตัวของผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ อันหมายถึง นายจ้างของเรา ใครที่มีทวิ 50 ใบหักภาษี ณ. ที่จ่าย สามารถดูเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนายจ้างได้

          มาถึงหน้าหลักของบันทึกการลดหย่อนและคำนวณภาษี ซึ่งจะแสดงฐานรายได้ที่จะถูกนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ให้กับเรา และเมื่อหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ รวมถึง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 50% รายละเอียดมีดังนี้ สมมุติว่า ผู้ที่กำลังยื่นภาษีออนไลน์ มีรายได้รวมทั้งปีอยู่ที่ 150,000 บาท / ปี แต่เมื่อหักรายจ่ายเหมาและลดค่าลดหย่อนต่าง ๆ แล้วกลับพบว่า มียอดไม่ถึง 150,001 บาท นั่นหมายถึง ผู้ยื่นภาษีผู้นี้ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใด เป็นต้น

          สำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการคำนวณภาษีอย่างไรให้ถูกวิธี ? ทางสรรพากรเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการพัฒนาโปรแกรมช่วยคำนวณแบบ ภงด.90 / 91 ปี 2562 ขึ้นมา ทั้งในรูปแบบโปรแกรมและ zip file ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนได้

 

. . . . . . . . . .

ตรวจสอบภาษี สามารถทำได้อย่างไร ? ติดต่อ / เข้าเว็บไหน ?

          ในระหว่างปี เท่าที่พบผู้ยื่นแบบแสดงรายการมักถูกหักภาษี ณ. ที่จ่ายมากกว่าภาษีที่ต้องยื่นชำระ ดังนั้น ผู้ยื่นภาษีสามารถทำเรื่องขอเงินคืนจากกรมสรรพากรได้เลย ซึ่งการตรวจสอบสถานะเงินคืนสามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

เข้าเว็บไซต์ตรวจสอบสถานะ

          เมื่อได้ทำการยื่นภาษีไปแล้ว ก็ถึงเวลาที่ผู้ยื่นควรตรวจสอบภาษีสถานะเงินคืนซึ่งในปัจจุบัน สามารถทำได้ไม่ยุ่งยาก

1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th 

          แล้วให้เลือก บริการข้อมูล / ข้อมูล สำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี

ยื่นภาษีออนไลน์

2. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็น

          กรอกข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้เสียภาษี (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ) และนามสกุลผู้เสียภาษี

3. กด "สอบถาม"

4. หน้าจอแสดงผล

          เมื่อเข้าสู่หน้าจอ “ผลการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภงด. 90 / 91 ผู้ยื่นภาษีออนไลน์สามารถตรวจสอบสถานะเงินคืนภาษีได้ สำหรับในกรณีที่กรมสรรพากรต้องการขอเอกสารเพิ่ม โดยปกติจะแสดงรายละเอียดในสถานะการสอบถามข้อมูล รวมถึง กำหนดเวลาและหมายรวมถึงช่องทางการส่งเอกสาร

ช่วงเวลาขอคืนภาษี มักมี 2 ช่วงเวลา นั่นก็คือ

  • การขอคืนภาษีก่อนครบกำหนดการยื่นภาษี มักทำหลังจากการยื่นแบบในทันที เหตุผล เพราะได้เงินคืนที่รวดเร็วทันใจ
  • การขอคืนภายหลังการครบกำหนดยื่นภาษี มักดำเนินการหลังยื่นแบบไปแล้ว ต้องขอคืนภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันครบกำหนดการยื่น

 ช่องทางในการรับคืนภาษี ปัจจุบันมีหลายช่องทาง

  • การโอนเงินคืนผ่านพร้อมเพย์
  • รับคืนภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย
  • รับคืนภาษีเข้าบัตร E-Money , E-Wallet ได้เฉพาะธนาคารกรุงไทย

. . . . . . . . . .

          จะเห็นได้ว่า การยื่นภาษีออนไลน์ มีความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ นอกจากสามารถกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคมทั้งกระตุ้นการใช้จ่ายหรือลดพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงบางอย่างแล้วยังสามารถนำรายได้ดังกล่าวข้างต้นมาพัฒนาประเทศและยิ่งในปัจจุบัน กรมสรรพากรเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ทำการพัฒนาระบบออนไลน์ขึ้นมา ทั้งนี้เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ยื่นภาษี ดังนั้นรูปแบบนี้ถึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเอง และทันทีที่เข้าใจในระบบ ผู้ยื่นก็สามารถทำผ่านออนไลน์ด้วยตัวเองได้ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากตามที่เห็นในบทความ เพราะฉะนั้นรายละเอียดทั้งหมดจากข้อมูลสาระความรู้จาก CondoNewb เว็บไซต์ข้อมูลอสังหาฯ และการลงทุนคอนโด เนื้อหาเหล่านี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยทั้งมือใหม่ไปจนถึงผู้ที่คุ้นชินและมักจะยื่นแบบทุกปีด้วยตัวเอง แล้วจะรู้เองว่า การยื่นภาษีออนไลน์ นอกจากสะดวกแล้ว ยังรวดเร็วทันใจ ใครก็สามารถยื่นเองที่บ้านได้