logo

           คำว่า Solar Rooftop เป็นคำที่คุ้นหูก็จริง แต่ถ้าถามให้อธิบายชัด ๆ ว่า Solar Rooftop คืออะไรคงยังมีอีกหลายต่อหลายคนที่ยังไม่รู้จักชื่อนี้ว่ามันคืออะไรกันแน่ บางคนเคยได้ยินแต่ Sun Roof จึงพาลคิดไปถึงนวัตกรรมในรถยนต์รุ่นใหม่ ซึ่งแท้จริงแล้ว ชื่อเต็ม ๆ ของมันคือ Solar PV Rooftop หรือ Solar Photovoltaic Rooftop ซึ่งก็คือหลังคาที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลส์ เพื่อช่วยแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ มาเป็นพลังงานไฟฟ้าให้คุณได้ใช้กันแบบฟรี ๆ หลายคนจึงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับเจ้านวัตกรรมที่ฟังดูดีนี้ ว่าเจ้า Solar Rooftop คุ้มไหม Solar Rooftop ราคาเท่าไร ติดตั้ง Solar Rooftop ยุ่งยากไหม ซึ่งวันนี้ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสิ่งนี้ให้ดียิ่งขึ้น มาตามไปชมกันเลย

. . . . . . . . .

หลักการทำงานของ Solar Rooftop

ระบบของ Solar Rooftop จะมีการเชื่อมต่อเข้าหากับระบบของการไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าออนกริด (Ongrid) โดยในช่วงกลางวันแผงโซลาร์เซลส์จะผลิตกระแสไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟมายังอุปกรณ์ในบ้านของคุณก่อน แต่ถ้าคุณใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่าที่แผงโซลาร์เซลส์ผลิตได้ ระบบจะทำการดึงไฟจากการไฟฟ้ามาช่วยเสริมเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณการใช้งาน ซึ่งตรงนี้จะเป็นการช่วยลดค่าไฟของคุณลง แต่กรณีที่คุณใช้ไฟน้อยกว่าที่แผงโซลาร์เซลส์ผลิตได้ เช่นตอนคุณไม่อยู่บ้าน ระบบก็จะทำการจ่ายไฟคืนไปหาระบบสายส่งของการไฟฟ้า ก็คือการขายไฟคืนให้แก่การไฟฟ้านั่นเอง (โดยการขายคืนไฟให้กับการไฟฟ้า จะต้องมีการติดตั้งมิเตอร์แยกต่างหาก)

ส่วนในเวลากลางคืน ระบบของ Solar Rooftop จะไม่ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาเลยเพราะไม่มีแสงอาทิตย์ ระบบจะดึงกระแสไฟจากการไฟฟ้ามาใช้เต็ม ๆ แต่ถ้าเราต้องการใช้งานจากระบบ Solar Rooftop ในเวลาที่ไฟฟ้าดับหรือใช้งานตอนกลางคืนได้ด้วย จะต้องมีการติดตั้งแบตเตอรี่ให้กับระบบด้วย เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้งานได้ในช่วงเวลาและเหตุการณ์ดังกล่าว

. . . . . . . . .

ระบบการติดตั้งโซลาร์เซลส์มีอยู่ 3 รูปแบบ

1. ระบบออนกริด on grid เป็นการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่มีการเชื่อมต่อไปยังระบบของการไฟฟ้า ซึ่งแบบนี้จะเป็นแบบที่ใช้กับ Solar Rooftop ที่จะเน้นการใช้ไฟในช่วงกลางวันเป็นหลัก

2. ระบบออฟกริด off grid เป็นการติดตั้ง solar cell แบบอิสระไม่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ใช้กับการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามรั้วบ้านหรือสวน ปั๊มน้ำการเกษตร หรือพื้นที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง

3. ระบบไฮบริด hybrid เป็นการนำทั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริดและระบบโซล่าเซลล์ออฟกริดมาทำงานร่วมกัน และต้องการใช้ไฟอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีแสงอาทิตย์ก็ใช้ไฟจากโซล่ารูฟ แต่เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ก็จะนำไฟจากการไฟฟ้าหรือจากแบตเตอรี่มาใช้แทน

. . . . . . . . .

ชนิดของแผงโซลาเซลส์ มีอยู่ 2 ชนิด

1. แผงโซล่าเซลล์ชนิด MONO

ทำมาจากแท่ง Silicon ที่มีความบริสุทธิสูง จุดสังเกตของแผงแบบนี้คือจะมีลักษณะแผ่นสี่เหลี่ยมที่มีขอบมน ๆ มาวางต่อ ๆ กัน เหมือนกับตารางหมากฮอส มองเห็นเป็นแบบสีเดียวตลอดแผ่น และมีประสิทธิภาพใช้งานได้ดีสูงสุด โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 15-20%ให้กำลังสูงจึงใช้พื้นที่น้อยที่สุดในการติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์ชนิดนี้ แต่มีราคาค่อนข้างแพง แต่อายุการใช้งานก็สามารถใช้ได้นานถึง 25 ปีขึ้นไป ถ้าเปรียบเทียบการผลิตกระแสไฟฟ้าได้กับชนิด POLY เมื่อแสงน้อย ๆ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า

2. แผงโซล่าเซลล์ชนิด POLY

ทำมาจากการนำเศษ Silicon มาทำให้เป็นของเหลว Multi Silicon แล้วนำมาหล่อใหม่ โดยการเทลงในโมลด์ทำให้ความบริสุทธิ์ของซิลิกอนลดลงไป จุดสังเกตคือมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมไม่มีรอยตัดมนตรงมุมเหมือนของชนิด MONO มองเห็นสีไม่สม่ำเสมอทั้งแผ่น มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 13-16% และมีราคาถูกกว่าชนิด MONO

. . . . . . . . . .

การติดตั้งระบบ Solar Rooftop บนหลังคา ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

การติดตั้ง Solar Rooftop แรกสุดเลยคุณต้องคำนวณความคุ้มค่าในการติดตั้งว่าเดือน ๆ หนึ่ง คุณใช้ไฟมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน ลองย้อนดูบิลค่าไฟย้อนหลัง 3 เดือนถึง 1 ปี และพฤติกรรมการใช้ไฟของคุณเป็นอย่างไร ถ้าใช้น้อยมากโดยเฉพาะช่วงกลางวันไม่อยู่บ้านเลย การติดตั้ง Solar Rooftop อาจจะไม่ใช่ทางเลือกของคุณ

ขั้นต่อไปคือการสำรวจพื้นที่และตำแหน่งของการติดตั้งว่าจะเป็นหลังคาที่อยู่อาศัย ดาดฟ้าของอาคาร หลังคาโรงงาน โกดัง หรือหลังคาโรงรถ การติดตั้งบนหลังคาจะต้องคำนึงในเรื่องการรับน้ำหนัก ปกติตัวแผงโซลาเซลส์และขาตั้งไม่ได้มีน้ำหนักมากอะไร เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10-15 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ก่อนติดตั้งควรให้วิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการรับน้ำหนักของหลังคา โดยหลังคาไม่ชำรุดมีความแข็งแรงปลอดภัยเพียงพอในการรับน้ำหนักได้

และทิศทางของหลังคาควรอยู่ไปในแนวเหนือใต้ เพื่อให้การรับแสงได้ทั้งวันและให้หันหน้าของตัวแผงไปทางทิศใต้ โดยให้ความเอียงของแผงตั้งให้มีความลาดชันอยู่ที่ประมาณ15-20 องศากับพื้นดิน (แต่ละจังหวัดจะไม่เท่ากัน) เพื่อให้แผงตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ในตอนเที่ยงวันมากที่สุดจะได้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตไฟฟ้า ถ้าหาตำแหน่งติดตั้งไม่เหมาะสม ก็จะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลงไป

นอกจากนั้นบริเวณที่ติดตั้งต้องไม่มีอะไรมาบังแสงแดดเช่นเงาต้นไม้ หรือเงาจากตึกสูง ข้อควรระวังอีกจุดคือเรื่องการรั่วซึมของหลังคา เพราะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ยึดกับแผงโซลาร์เซลส์ อาจจะต้องมีการเจาะรูแผ่นกระเบื้องหลังคา ฉะนั้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงบริเวณที่อาจจะเกิดการรั่วซึมได้

. . . . . . . . . .

การยื่นเรื่องขออนุญาตติดตั้งระบบ Solar Rooftop

เมื่อสำรวจพื้นที่ได้แล้ว ก็ต้องแจ้งขออนุญาตติดตั้ง Solar Rooftop ที่เขตโยธาท้องถิ่นที่คุณอยู่ ทางเขตโยธาจะส่งวิศวกรมาทำการสำรวจบ้านของคุณว่ามีความพร้อมในการติดตั้งหรือไม่ หรือต้องมีการซ่อมแซมหลังคาก่อน

หลังจากเช็คความพร้อมแล้ว คุณต้องทำเรื่องขออนุญาตกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) หรือการไฟฟ้านครหลวง(MEA)ในเขตพื้นที่ที่บ้านคุณตั้งอยู่ โดยคุณจะต้องส่งแบบแปลน 2 แบบไปให้การไฟฟ้าฯพิจารณา โดยในแบบแรกเป็นแปลนระบบไฟฟ้า และแบบ 2 เป็นแปลนอินเวอร์เตอร์ (Inverter คือตัวแปลงไฟจากแบบ DC ที่ผลิตจากแผงมาเป็นไฟ AC เพื่อส่งให้กับระบบการไฟฟ้า) และเมื่อคุณได้รับการพิจารณาจากทั้งสองหน่วยงานข้างต้น ให้คุณนำเอกสารที่ผ่านมายื่นเรื่องต่อที่ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทางกกพ.จะพิจารณาว่าคุณสามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้หรือไม่

. . . . . . . . . .

การเลือกบริษัทและอุปกรณ์ที่จะติดตั้ง Solar Rooftop

ถ้าคุณผ่านการคัดเลือกแล้ว คราวนี้คุณต้องมาเลือกใช้บริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีประวัติการติดตั้งที่ดี เลือกใช้อินเวอร์เตอร์ที่ดีมีคุณภาพ เลือกแผงโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสม ถ้าเป็นแบบ Mono ได้ก็จะดีแต่ราคาจะค่อนข้างสูงมาก แต่การรับประกันก็ยาวนาน

. . . . . . . . . .

Solar Rooftop สามารถผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองได้เท่าไหร่บ้าง พอที่ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในบ้านได้แค่ไหนบ้าง

 

โดยทั่วไปขนาดของแผงโซลาร์เซลส์ขนาด 120 X 60 เซนติเมตร หรือพื้นที่ 0.72 ตารางเมตร จะมีกำลังการผลิตแผงละ 102 วัตต์ซึ่งถ้าคุณต้องการกำลังที่ 1 กิโลวัตต์(1,000 วัตต์) คุณก็จะต้องใช้แผงทั้งสิ้นประมาณ 10 แผง ซึ่งคุณต้องใช้พื้นที่หลังคา 7.2 ตารางเมตรนั่นเอง

 สมมุติบ้านคุณติดแผงที่ผลิตไฟได้ 1 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เท่ากับคุณได้ใช้ไฟ 1 กิโลวัตต์ฟรี ถ้าคุณอยากเปิดแอร์ขนาด 9,000 BTU หรือกินไฟที่ 800 วัตต์ ถ้าคุณติดตั้ง 1 กิโลวัตต์ก็เท่ากับเปิดแอร์ 1 เครื่องได้สบายเย็นฉ่ำอุรา โดยทั่วไปแผงโซลาร์เซลล์จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีที่สุด คือ ช่วง 10.00-15.00 น. ดังนั้นใน 1 วันจะผลิตได้ประมาณ 5 หน่วย หรือถ้า 30 วัน ก็จะเป็น 150 หน่วย ถ้าการไฟฟ้าคิดค่าไฟฟ้าหน่วยละประมาณ 4 บาทนั่นคือคุณประหยัดได้ราว 600 บาทต่อเดือน

กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) คือ หน่วยวัดของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งาน พลังงานไฟฟ้า 1 ยูนิต หรือ 1 หน่วย เท่ากับ 1กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kilo watthour เท่ากับกำลังไฟ 1 กิโลวัตต์ใช้งานนาน 1ชั่วโมง)

. . . . . . . . . .

ราคาค่าติดตั้ง Solar Rooftop ปัจจุบัน สำหรับใช้เองในบ้านเรือนทั่วไป

ข้อดีของการติดตั้ง นอกจากจะช่วยลดค่าไฟฟ้าแล้วยังช่วยลดความร้อนของแดดที่จะส่องมายังหลังคาบ้านโดยตรงอีกด้วย ซึ่งก็ทำให้คุณลดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศลงไปอีก เพราะเครื่องปรับอากาศของคุณจะได้ไม่ต้องทำงานหนัก ส่วนราคาค่าติดตั้งสำหรับบ้านเรือนทั่วไป เป็นข้อมูลการคิดคร่าว ๆ จากทางการไฟฟ้า แต่โดยทั่วไปราคาของเอกชนอาจสูงกว่านั้นและราคาก็แตกต่างกันตามคุณภาพของแผงโซลาร์เซลส์และอุปกรณ์อื่น ๆ ทำให้เวลาในการคืนทุนนานขึ้น

 สมมุติบ้านของคุณมีพื้นที่ของพื้นที่หลังคา 80-150 ตารางเมตร (ในพื้นที่ 10 ตารางเมตร จะสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าได้ 1 KW) ถ้าบ้านของคุณ อยากจะติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 5 KW สำหรับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ที่มีกำลังติดตั้ง 1 กิโลวัตต์จะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นอยู่ระหว่าง 25,000 บาท ถึง 35,000 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่รวมหมดทุกอย่างแล้วไม่ว่าค่าติดตั้ง ค่าขออนุญาตติดตั้ง Solar Rooftop ถ้าคิดที่ราคา 35,000 บาทสูงสุด คุณต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมด 175,000 บาท จะสามารถประหยัดไฟได้ประมาณ 3,000 บาท/เดือน หรือ 36,000 บาท/ปี ซึ่งจะใช้เวลาคืนทุนประมาณ 5 ปี

*ข้อมูลการติดตั้ง และการประหยัดขึ้นอยู่กับพื้นที่จริง และปริมาณการใช้ไฟในช่วงเวลากลางวันด้วย*

ในการเข้าร่วมโครงการ Solar Rooftop ของการไฟฟ้าดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับ PEA เป็นเงิน 8,500 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ)

จากตัวอย่างข้างบนคุณจะต้องใช้ไฟอยู่ที่ประมาณสามพันบาทต่อเดือนขึ้นไปจึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุน Solar Rooftop ถ้าน้อยกว่านี้การคืนทุนจะยิ่งใช้เวลานานมากขึ้น ปัจจุบันอัตราการขายไฟฟ้าคืนรัฐอยู่ที่ 2.20 บาท/kWh จากราคารับซื้อเดิม 1.68 บาท/kWh (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564) แต่ถึงกระนั้นราคาก็ยังไม่ค่อยน่าจูงใจเท่าไหร่ การใช้งานจึงต้องเน้นที่การใช้ไฟช่วงกลางวันเป็นหลัก เพื่อให้ส่วนที่ขายคืนรัฐน้อยที่สุด จึงจะคุ้มต่อการลงทุน

. . . . . . . . . . .

ตัวแทนติดตั้ง Solar Rooftop

1. บริษัทโซลาร์ฮับ จำกัด (https://www.solarhub.co.th/ )

มีการติดตั้งโซลาร์เซลส์ออนกริดทั้งระบบไฟที่เป็น 1 เฟสและ 3 เฟส

ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนเฟสและกำลังวัตต์ที่ติดตั้ง เช่น

6.16 KW 165,000 บาท เฉลี่ยอยู่ที่ 29,220 บาท/KW (สำหรับไฟ 1 เฟส)

6.16 KW 197,000 บาท เฉลี่ยอยู่ที่ 31,980 บาท/KW (สำหรับไฟ 3 เฟส)

มีการรับประกันในส่วน Inverter 10 ปี สำหรับระบบไฟ 1 เฟส

มีการรับประกันในส่วน Inverter 5 ปี สำหรับระบบไฟ 3 เฟส

รับประกันตัวแผงโซลาร์ PV 10 ปี

รับประกันการติดตั้ง 2 ปี

ตรวจเช็คและล้างแผง 2 ครั้ง (1 ครั้งต่อปี)

2. บริษัท Solar Besttech (https://www.solarbesttech.com/ )

มีการติดตั้งโซลาร์เซลส์ทั้งแบบออนกริด และออฟกริด

ราคาค่าติดตั้ง Solar Rooftop ขึ้นอยู่กับกำลังวัตต์ที่ติด เช่น

ชุดระบบโซลาร์ออนกริด 5 KW ราคา 179,000 บาท

เฉลี่ยราคาต่อกิโลวัตต์ คือ 35,800 บาท

มีการรับประกันในส่วน Inverter 5 ปี สินค้าเสียหรือไม่ทำงานสามารถเคลมซ่อมเปลี่ยนได้

รับประกันตัวแผงโซลาร์ PV 10 ปี กรณีแผงไม่ผลิตไฟสามารถเคลมเปลี่ยนได้

อุปกรณ์ติดตั้งโซลาร์เซลส์ รับประกันตัวสินค้า 7 วัน สินค้าเสียไม่ได้เกิดจากการใช้งาน ได้รับสินค้าผิดรุ่น สามารถเคลมเปลี่ยนได้

3. บริษัท A Solar Corporation. Co., LTD. (https://www.asolar.co.th/ )

มีการติดตั้งโซลาร์เซลส์แบบออนกริด

ราคาติดตั้ง Solar Rooftop 

1.5 กิโลวัตต์ อยู่ที่ 405,000 บาท

4 กิโลวัตต์ อยู่ที่ 1,053,000 บาท  

มีการรับประกันในส่วน Inverter 10 ปี กรณีเครื่องเสียเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที

รับประกันตัวแผงโซลาร์ PV 25 ปี กรณีแผงผลิตไฟไม่เต็มที่เปลี่ยนแผงใหม่ทันที

รับประกัน On Site Service 2 ปี

หากระบบขัดข้องหรือการผลิตไฟจากโซล่าร์เซลล์ผิดปกติ A SOLAR มีบริการเข้าตรวจสอบระบบภายใน 24 ชั่วโมง (สำหรับไซต์งานที่อยู่ใกล้ศูนย์บริการไม่เกิน 10 ตารางกิโลเมตร)

4. บริษัท เอพี.ไล้ท์ติ้ง อีควิปเม้นท์ จำกัด (https://www.sangfi.com/ )

มีการติดตั้งโซลาร์เซลส์ออนกริดทั้งระบบไฟที่เป็น 1 เฟสและ 3 เฟส

3KW เฟส ระบบ Solar Rooftop On-Grid System แบบ Zero Export EVE (ติดตั้งฟรี)

ราคา 149,000 บาท สามารถผ่อนได้ 3-36 งวด

แผงโซลาร์เซลล์ ทั้งแบบ MONO และ Poly Crystalline รับประกัน 12 ปี

อินเวอร์เตอร์ Solar Inverter (EP3KTL) ขนาด 3 KW EVE รับประกัน 5 ปี

5KW 3เฟส ระบบ Solar Rooftop On-Grid System แบบ Zero Export EVE (ติดตั้งฟรี) 249,000 บาทสามารถผ่อนได้ 3-36 งวด

แผงโซลาร์เซลล์ ทั้งแบบ MONO และ Poly Crystalline รับประกัน 12 ปี

อินเวอร์เตอร์ Solar Inverter (EP5KTL-2M3P) ขนาด 5 KW 3 เฟส EVE รับประกัน 5 ปี

5. SCG HOME (https://scghome.com/ )

มีการติดตั้งโซลาร์เซลส์ออนกริดทั้งระบบไฟที่เป็น 1 เฟสและ 3 เฟส

ราคาติดตั้งขึ้นอยู่กับ กำลังวัตต์ที่ติดตั้ง เช่น

3.2 KW 169,000 บาท สำหรับไฟ 1 เฟส

5.6 KW 250,000 บาท สำหรับไฟ 3 เฟส

มีการรับประกันในส่วน Inverter 5 ปี สำหรับระบบไฟ Smart Package

มีการรับประกันในส่วน Inverter 10 ปี สำหรับระบบไฟ Premium Package

รับประกันตัวแผงโซลาร์ PV 12 ปี สำหรับ Smart Package 25 ปี สำหรับ Premium Package

รับประกันการติดตั้ง 1 ปี สำหรับ Smart Package 3 ปี สำหรับ Premium Package

ตรวจเช็คและล้างแผง 1 ครั้ง สำหรับ Smart Package 3 ครั้ง สำหรับ Premium Package

. . . . . . . . . .

โครงการบ้านจัดสรร หรือคอนโดที่มีการนำ Solar Rooftop มาใช้กับโครงการ

1. SC Asset

ทางบริษัทมีความร่วมมือกับบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ทำโครงการ Sun Share Project โดยจะติดตั้งระบบ Solar Rooftop ที่บ้านลูกค้าและสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ในโครงการเนเบอร์ฮูดบางกะดี

การใช้ ระบบดังกล่าวเพื่อประหยัดค่าไฟแล้วลูกบ้านได้ยังสามารถซื้อพลังงานไฟฟ้าผ่าน แอพพลิเคชั่น (ภายในโครงการ) ได้อัตโนมัติซึ่งราคาจะถูกกว่าหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้าปกติ และถ้าผลิตไฟฟ้าได้มากก็ยังสามารถขายไฟฟ้าให้คนอื่นที่อยู่ในระบบด้วยกันได้ โครงการแรกที่เปิดขายได้แก่โครงการเวนิว ติวานนท์-รังสิตกับโครงการเวิร์ฟ ติวานนท์-รังสิต

2. SENA Development

SENA Development เปิดตัว 10 โครงการอสังหาฯพร้อมนวัตกรรม Solar Rooftop เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ใช้เงินลงทุนกว่า 7,500 ล้านบาท โดยชวนลูกบ้าน 1 พันหลังร่วมโครงการโซลาร์มูฟ ที่ดำเนินการโดยมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) ในการนำโครงการบ้านจัดสรรที่ติดตั้งระบบ Solar Rooftop ที่ใช้ในภาคครัวเรือนมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและสร้างการเรียนรู้ของพลังงานสะอาด

สำหรับโครงการเสนาที่เข้าร่วมโครงการโซลาร์ มูฟ จำนวน 7 โครงการ หรือ ประมาณ 1,000 หลัง ประกอบด้วย

1. โครงการ เสนาพาร์ควิลล์ รามอินทรา

2. เสนาทาวน์ รามอินทรา

3. เสนาช็อปเฮาส์ บางแค-เทอดไท

4. โครงการเสนาอเวนิว บางกะดี่

5. เสนาช็อปเฮาส์ สุขุมวิท 113

6. เสนาช็อปเฮาส์ ลำลูกกา คลอง 2

7. เสนาช็อปเฮาส์ พหล-คูคต

ในโครงการเหล่านี้ มีการติดตั้ง Solar Rooftop ทั้งพื้นที่ส่วนกลางและที่พักอาศัย ทำให้ได้รับประโยชน์จากการติดตั้งระบบไม่ว่าจะเป็นการลดค่าไฟฟ้าภายในบ้านและค่าส่วนกลาง มีการใช้ระบบแอพพลิเคชั่น 360 องศาของเสนาบนสมาร์ทโฟน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านในการติดตามปริมาณการผลิตไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าแต่ละชิ้นภายในบ้าน รวมถึงการซ่อมบำรุงแผงโซลาร์ เป็นต้น

3. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ พัฒนาธุรกิจลงทุนด้านพลังงานและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ร่วมมือกับ PEA สำหรับโครงการ Origin Smart District Rayong เป็นโครงการมิกซ์ยูสโครงการใหม่ของออริจิ้น ประกอบด้วย คอนโดมิเนียมหลายโครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 5,000 ล้านบาท ที่จะถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัยผ่านนวัตกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีคุณค่า เช่น ระบบการจัดการพลังงานในบ้าน (Smart Home) การติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) รวมถึงการให้บริการด้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและการบริหารจัดการพลังงานในโครงการ

4. โครงการซัมเมอร์ ลาซาล

ซัมเมอร์ ลาซาล เป็นโครงการพัฒนาอาคารสำนักงานแนวราบแห่งใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ออฟฟิศแคมปัส ซึ่งประกอบด้วย อาคารสำนักงานจำนวน 5 แคมปัส รวมทั้งสิ้น 29 อาคาร โดยแต่ละแคมปัสจะประกอบด้วยอาคารสำนักงานสูง 3 ชั้น จำนวน 4-6 อาคาร นอกจากนี้ยังมีคอมมิวนิตี้มอลล์ SUNNY โรงแรมและศูนย์การจัดประชุมภายในตัวโครงการฯ โดยโครงการตั้งอยู่บนถนนลาซาล เชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิท เทพรัตนและแบริ่ง โดยโครงการนี้เป็นของกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ระดับคุณภาพ ได้ร่วมเซ็นสัญญากับบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด (เป็นบริษัทลูกของบ้านปู จำกัด (มหาชน)) ติดตั้งระบบ Solar Rooftop โดยมีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้ากว่า 460,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งคาดว่าจะช่วยประหยัดพลังงานให้กับโครงการฯ ปีละกว่า 1.8 ล้านบาท

. . . . . . . . . .

อ่านมาจนถึงบรรทัดนี้เชื่อว่าหลายคนคงมีคำตอบให้กับตนเองแล้วว่า Solar Rooftop คุ้มไหม ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้การไฟฟ้าทั้งของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงการดี ๆ ที่จะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลส์บนหลังคาบ้านพักอาศัย หรือ อาคารสำนักงาน หลังคาโรงจอดรถ หลังคารโรงงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า และยังสามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วย นอกจากนี้คุณยังต้องภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อม ช่วยลดโลกร้อน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ลดฝุ่น PM 2.5 มาร่วมกับเป็นบ้านตัวอย่างที่ใช้พลังงานสะอาด อย่าง Solar Rooftop กันเถอะ