logo

          สำหรับประกันสินเชื่อบ้านใครว่าไม่สำคัญ ยิ่งในสภาวะปัจจุบันค่าครองชีพมีแต่จะสูงเพิ่มมากขึ้นแต่ความต้องการที่อยู่อาศัยนั้นยังมีความจำเป็นโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีสมาชิกในครอบครัวให้ต้องดูแลบ้านรวมถึงที่อยู่อาศัยในรูปแบบอื่น ๆ ถึงเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการมีไว้ในครอบครองซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นเจ้าของบ้านที่เป็นเสาหลักของครอบครัวคอยทำหน้าที่หารายได้มาหมุนเป็นค่าผ่อนชำระ ดังนั้น บทความดังต่อไปนี้ที่ CondoNewb ชวนพูดคุยคอนโด จะเน้นนำเสนอความจำเป็นของการมีประกันสินเชื่อบ้าน ประโยชน์ของการทำสินเชื่อประเภทนี้รวมถึงเงื่อนไขตลอดจนวิธีการคำนวณดอกเบี้ย คำนวณอย่างไร ? มีไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจว่าจะตัดสินใจซื้อสินเชื่อประเภทนี้หรือไม่ประการใดค่ะ

. . . . . . . . . .

 

ความสำคัญของประกันสินเชื่อบ้าน เมื่อซื้อบ้านหรือคอนโดผ่านการขอกู้สินเชื่อกับธนาคาร

ประกันสินเชื่อบ้าน จำเป็นต้องทำไหม บังคับทำหรือไม่ หากทำแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ?

          ประกันสินเชื่อสำหรับบ้าน ประกัน MRTA คือ การประกันชีวิตรูปแบบหนึ่ง วัตถุประสงค์ เป็นไปเพื่อประกันความเสี่ยงให้กับผู้กู้โดยการเข้ามาช่วยคุ้มครองประกันสินเชื่อสำหรับบ้านของตัวผู้กู้เองและเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุร้ายใด ๆ ขึ้นกับตัวผู้กู้จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจนใช้งานไม่ได้หรือเสียชีวิตกระทั่งส่งผลต่อการผ่อนชำระ ทางบริษัทที่รับประกันจะทำหน้าที่ดูแลและทำหน้าที่ผ่อนชำระหนี้แทนผู้กู้ทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาคุ้มครองรวมถึงวงเงินประกันที่ผู้กู้ได้ตกลงและทำร่วมกันไว้โดยมีลายลักษณ์อักษรร่วมกัน

 

          ความจำเป็นของประกันสินเชื่อบ้าน ในส่วนนี้ไม่ได้บังคับให้ผู้กู้ซื้อบ้านต้องทำสินเชื่อประเภทนี้แต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของตัวผู้กู้เองว่าจะทำหรือไม่ อย่างไร ?

 

          มาถึงความจำเป็นของประกันสินเชื่อบ้านต้องถามตัวเองก่อนว่า การมีบ้านสักหลังหนึ่งเป็นเรื่องจำเป็นไหม ? ถ้าคำตอบคือ เป็นเรื่องจำเป็น สิ่งที่ผู้กู้ควรจะระลึกถึงในลำดับถัดมานั่นก็คือ ความเสี่ยง โดยเฉพาะสำหรับคนที่มีครอบครัว มีลูกและภรรยาอยู่ที่บ้านอีกทั้งยังเป็นเสาหลักของครอบครัวในการหาเงินมาชำระเป็นค่าผ่อนบ้าน วันใดวันหนึ่งหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเราจนส่งผลทำให้ไม่สามารถหาเงินมาผ่อนต่อได้ในระยะเวลาหนึ่งหรือมีอันเป็นไปโดยไม่ทันได้คาดคิดอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอื่น ๆ การทำประกันประเภทนี้ย่อมตอบโจทย์และสามารถแก้ปัญหาตรงจุดนี้เพื่อลดความเสี่ยงลงมาได้

 

ประกันสินเชื่อบ้าน

ประโยชน์ของการทำประกันสินเชื่อบ้าน MRTA

 • สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ทำประกันใด ๆ การทำสินเชื่อประเภทนี้ทำให้ผู้กู้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติระหว่าง 0.25% - 0.50%
 • คุ้มครองชีวิตตัวผู้กู้เองรวมถึงครอบครัวของตัวผู้กู้ ผู้ค้ำประกันจากภาระหนี้สินหากวันใดวันหนึ่งผู้กู้ป่วยหรือเกิดเสียชีวิตขึ้นมากะทันหัน เป็นต้น
 • จ่ายเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว ผู้กู้จะได้รับความคุ้มครองตลอดอายุสัญญาเงินกู้ โดยปกติจะกำหนดจนถึงอายุ 70 ปี
 • สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาท สำหรับระยะเวลาเอาประกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • ได้รับความคุ้มครองสูงในขณะที่จ่ายเบี้ยประกันในเรทที่ค่อนข้างต่ำภายใต้กรมธรรพ์ประกันชีวิตกลุ่ม
 • เมื่อมีเหตุสุดวิสัยจนทำให้ผู้กู้เสียชีวิต สถาบันทางการเงินจะชำระหนี้คงค้างให้

 

. . . . . . . . . .

ลักษณะ ประเภท และเงื่อนไขของประกันสินเชื่อบ้านมีอะไรบ้าง ?

          หากพูดถึงประกันสินเชื่อบ้านเน้นเรื่องการคุ้มครองที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ในส่วนของประเภทประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านแบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้

1. ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านประเภทคุ้มครองแบบลดหลั่น (ลดลงตามยอดหนี้คงเหลือ)

2. ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน คุ้มครองแบบคงที่

          รายละเอียดด้านล่างคือตัวอย่างเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประกันสินเชื่อบ้านทั้ง 2 แบบ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้นว่ามีความแตกต่างหรือไม่อย่างไร ?

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านแบบลดหลั่น

 • สมมุติ จำนวนเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท
 • ระยะเวลาคุ้มครองแบบลดหลั่น 30 ปี โดยมีค่าเบี้ยประกันเพศหญิงที่เกิดปี 2535 เป็นจำนวนเงิน 130,060 บาท ในทางกลับกัน ถ้าหากเปลี่ยนเป็นคุ้มครองแบบคงที่ ค่าเบี้ยประกันจะอยู่ที่ 219,880 บาท ซึ่งมีจำนวนสูงกว่า 89,820 บาท (69%)
 • มาถึงในส่วนของวิธีการชำระค่าเบี้ยประกันคุ้มครองแบบลดหลั่น สามารถชำระเพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากคุ้มครองแบบคงที่
 • สำหรับความคุ้มครอง จำนวนเงินกู้ที่ลดลงมีผลต่อการคุ้มครองการเสียชีวิต ในขณะที่ การคุ้มครองแบบคงที่ ในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต ให้คุ้มครองเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยแทน

 

. . . . . . . . . .

ราคาประกันสินเชื่อบ้านอิงจากอะไรบ้าง คำนวณอย่างไร ?

          ประกัน MRTA ราคาประกันสินเชื่อบ้าน อิงจากหลายปัจจัยด้วยกัน ส่วนจะมีอะไรกันบ้างนั้น คำตอบมีดังต่อไปนี้ค่ะ

 • เพศ มีส่วนกำหนดราคาสินเชื่ออย่างไม่น่าเชื่อ ใครจะรู้ เบี้ยประกันเพศชายจะสูงกว่าเพศหญิง
 • อายุของผู้กู้ บ่งบอกถึงรายได้ตลอดจนความมั่นคงตามอายุ ชายวัยกลางคนอายุ 45 ปีย่อมจ่ายเบี้ยประกันแพงกว่าชายวัยเพียง 30 ปี เป็นต้น
 • ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ บ้านเดี่ยวย่อมมีราคาสูงกว่าทาวน์เฮาส์ธรรมดา ในขณะที่คอนโดขนาดธรรมดาราคาเบี้ยประกันจะต่ำกว่าห้องชุดในลักษณะเพนท์เฮาส์ เป็นต้น
 • ความสามารถในการผ่อนชำระในส่วนของตัวบ้านส่งผลต่อราคาเบี้ยประกัน เช่น ถ้าผู้อาศัยสามารถหาเงินมาโปะค่าผ่อนบ้านหรือคอนโดได้ ราคาเบี้ยประกันก็จะลดหลั่นลงมาเป็นต้น
 • จากยอดกู้สินเชื่อส่งผลต่อเบี้ยประกันเช่นกัน กู้น้อย ชำระเบี้ยประกันในระยะยาวจะมีราคาค่อนข้างสูง

 

ประกันสินเชื่อบ้านชำระอย่างไร ? จ่ายเพียงครั้งเดียว หรือผ่อนจ่าย ?

         วิธีการชำระประกันสินเชื่อบ้านโดยปกติแล้วผู้กู้สามารถเลือกชำระได้ 2 แบบ

 • แบบ 1 ชำระเพียงครั้งเดียว
 • แบบที่ 2 จ่ายแบบผ่อนชำระ สามารถเลือกจำนวนปีได้ว่าจะแบ่งจ่ายกี่ปี ?

 

. . . . . . . . . .

แนะนำประกันสินเชื่อบ้านต่าง ๆ พร้อมอัตราราคาค่าใช้จ่าย 4 รายการ

1. ประกันสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ แนะนำโครงการน่าสนใจ มีสินเชื่ออะไรกันบ้าง ?

          มีอยู่ด้วยกันหลายสินเชื่อซึ่งได้รวบรวมเอาไว้แล้วในหัวข้อนี้ สำหรับเหตุผล เหตุใดถึงเป็นประกัน MRTAของธนาคารที่มีความน่าสนใจ ทั้งนี้นั่นเป็นเพราะมีไว้เพื่อตอบรับกระแสสังคมผู้สูงอายุอีกทั้งยังมีนโยบายปล่อยกู้ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย คนหาเช้ากินค่ำไปจนถึงอาชีพอิสระ โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ สามารถผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ระยะยาวได้ซึ่งโดยปกติจะให้ผ่อนถึง 60 ปี แต่อาจมีผู้กู้หลายคนต้องการลดความเสี่ยง สามารถขอทำเรื่องกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อยืดอายุการผ่อนต่อไปได้อีก

ประกันสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์

อันดับแรกจะขอกล่าวถึงประกันสินเชื่อบ้านในส่วนของผู้สูงวัย (Reverse Mortgage) กันก่อนค่ะ

          เงื่อนไขพิเศษ อายุของผู้ที่จะยื่นกู้ในโครงการประกันสินเชื่อบ้านกำหนดไว้ที่ 60 - 80 ปีเท่านั้น เหตุผลนั่นเป็นเพราะต้องการให้ผู้ที่กู้ยืมได้ใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ส่วนวิธีการนั้นแสนง่าย ให้ผู้กู้ยืม นำสินทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ปลอดภาระจำนองมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ จากนั้นทางธนาคารอาคารสงเคราะห์จะนำจ่ายเงินให้กับผู้กู้เป็นรายเดือน

วงเงินให้กู้

          สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อหลักประกันต่อราย

ระยะเวลาการกู้

          อย่างน้อย 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 25 ปี วิธีคิด คิดจากอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาขอกู้ต้องไม่เกิน 85 ปี

 

อัตราดอกเบี้ย

          ตลอดอายุสัญญาการกู้เงินสำหรับประกัน MRTA คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 6.25% โดยมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมเงินกู้ 0.1% ของวงเงินกู้รวมถึงทางธนาคารอาคารสงเคราะห์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1,000 บาท / ราย , ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง , ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ทางธนาคารชำระให้ถึงครึ่งหนึ่ง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

          เป็นบุคคลธรรมดาอายุ 60 - 80 ปี เป็นผู้ไม่ไร้ความสามารถในการชำระเงินแต่อย่างใด

เอกสารการสมัคร

 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3ก / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช2) ทุกหน้า
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอเลขหมายบ้าน สำเนาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
 • ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้กู้เป็นหลักเป็น “เจ้าบ้าน” หรือ “ผู้อาศัย”
 • อื่น ๆ

โครงการบ้าน ธอส. สานฝันรักกัน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจโดยมีจุดเด่นของโครงการดังนี้

          อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับธนาคารอื่น ในส่วนของวงเงินให้กู้สูงสุดถึง 100% ตามเกณฑ์ของแบงค์ชาติ วงเงินมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนสัญญาและราคาซื้อขาย

วงเงินกู้ กู้ 1,000,0000 บาทขึ้นไป

ระยะเวลากู้ ระยะเวลา 40 ปี

 • กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้น 3,800 บาทต่อเดือน
 • ฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับยื่นกู้เพื่อซื้อ ซ่อมแซม ปลูกสร้าง ต่อเติมรวมถึงการซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 เท่ากับ 3%
 • ปีที่ 2 เท่ากับ 4%
 • ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.15%
 • ปีที่ 4 จนครบอายุสัญญา ถ้าเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR -0.75% ต่อปี ในส่วนของลูกค้าสวัสดิการ คิดดอกเบี้ย MRR -1% ต่อปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน
 • บุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 55 ปี สามารถกู้ร่วมกับบุตรที่บรรลุนิติภาวะหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะตั้งแต่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติผ่อนชำระกับทางธนาคารออมสินหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ
 • บุตรที่กู้ร่วมต้องไม่มีภาระผูกพันกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เอกสารการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวคู่สมรส (ถ้ามี)

สำหรับพนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
 • สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สัญญาหนังสือซื้อขาย สัญญาวางมัดจำ สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
 • สำเนาหนังสือขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด / อช2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

 

สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์

ประกันสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ”โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง”

          มาถึงประกันสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์อีกโครงการหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ เป็นการกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในส่วนของความน่าสนใจมีดังนี้

วงเงินกู้ ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อราย / ต่อหลักประกัน

ระยะเวลากู้

          มีระยะเวลาการผ่อนสำหรับผู้กู้ไม่น้อยกว่า 6 ปีแต่ไม่เกิน 40 ปี รวมอายุผู้กู้ด้วยนับรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย แบ่งเป็น

 • ปีที่ 1 - ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยบ้าน 2.75% ต่อปี
 • ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-3.40% ต่อปี
 • ปีที่ 4 -5 เท่ากับ MRR-2% ต่อปี
 • ปีที่ 6 จนตลอดอายุสัญญา

          สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป MRR-0.75% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยสวัสดิการ MRR-1% ต่อปี

 

ค่าธรรมเนียม

          ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียมดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้
 • ค่าประเมินหลักประกัน ( 1,900 - 2,300 บาท )
 • ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่เกิน 1,000 บาท / ราย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท / เดือน
 • ผู้กู้สามารถใช้สิทธิ์ยื่นกู้ตามโครงการนี้ได้ 1 หลังต่อ 1 ห้อง ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นต่อให้มีผู้กู้ร่วมก็ตาม

 

เอกสารการสมัคร

 สำหรับพนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

 สำหรับอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
 • สำเนาทะเบียนการค้า
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

          รายละเอียดเหมือนกับหัวข้อย่อย 4.1.2

 

. . . . . . . . . .

2. ประกันสินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์

          สินเชื่อบ้านใหม่ จุดเด่นโครงการนี้ ผู้กู้สามารถเลือกดอกเบี้ยและรูปแบบการผ่อนชำระที่เหมาะสมกับตัวเองทั้งในส่วนของดอกเบี้ยคงที่และดอกเบี้ยลอยตัว

สินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์

วงเงินกู้

          สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน สำหรับผู้กู้ที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมากกว่า 70% ของวงเงินกู้

ระยะเวลาการกู้

          โดยปกติระยะเวลาผ่อนจะอยู่ที่ 30 ปี ซึ่งต้องนำมารวมกับอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี ในส่วนของรูปแบบเป็นการผ่อนแบบลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

          ต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 5.95% โดยรูปแบบที่เห็นชัดและนิยมทำกันจะเป็นแบบทำประกันชีวิตสินเชื่อมากกว่า 70% ของวงเงินกู้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทยและไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินมาก่อน
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เกิน 65 ปี

เอกสารการสมัคร

          สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็สามารถทำเรื่องกู้ได้

เอกสารหลักประกัน

          สำเนาสัญญาซื้อขาย

เอกสารยืนยันรายได้

 สำหรับพนักงานประจำ

 • หนังสือรับรองและสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

 สำหรับอาชีพอิสระ

 • เอกสารการเดินบัญขีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ

 สำหรับเจ้าของกิจการ

 • เอกสารเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ภาพถ่ายกิจการ 4 ภาพ
 • สำเนาทะเบียนการค้า หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี , บัญชีรายรับรายจ่าย , ใบเสร็จซื้อ ใบเสร็จขายสินค้า

 

สินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์

          นอกจากเอกสารแล้ว จะมีค่าสำรวจจากทางธนาคารไทยพาณิชย์คอยบริการเพื่อประเมินมูลค่าของหลักประกันนั้น ๆ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ค่ะ

 • ถ้าเป็นโครงการที่ธนาคารสนับสนุน คิดราคา 500 บาท (ไม่รวม VAT)
 • บ้านเดี่ยว คิดค่าบริการ 5,000 บาท / หลัง (ไม่รวม VAT)
 • ทาวน์แฮาส์ บ้านแฝด ห้องชุด คิดค่าบริการ 3,450 บาทต่อยูนิต ไม่รวม VAT

*หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายใด ๆ ทางธนาคารจะมีประกาศแจ้งเตือนกันอีกครั้ง

. . . . . . . . . .

3. ประกันสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน

          มีอยู่หลายโครงการด้วยกัน แต่มีอยู่ 1 โครงการที่มีความน่าสนใจมาก ๆ นั่นคือ โครงการสินเชื่อเคหะ กตัญญูดูแลบุพการี รายละเอียดเป็นอย่างไรนั้น ติดตามอ่านได้ค่ะ

ประกันสินเชื่อบ้าน

วงเงินกู้

          สำหรับผู้ที่สนใจ กู้ได้ทุกกรณีรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

ระยะเวลากู้

          เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย

 • กรณีทำ MRTA เฉลี่ย 4 ปี ดอกเบี้ยเท่ากับ 4.094% ต่อปี
 • กรณีไม่ทำ MRTA เฉลี่ย 4 ปี ดอกเบี้ยเท่ากับ 4.219% ต่อปี (ปีแรก 0.500% ต่อปี)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ต้องเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 65 ปี 
 • มีอาชีพที่มั่นคงพร้อมรายได้ที่แน่นอน
 • เป็นผู้ดูแลบิดามารดาไม่น้อยกว่า 6 เดือน รวมถึงคู่สมรส

เอกสารการสมัคร

 • มีหลักฐานการหักลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาจากกรมสรรพากรไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ทะเบียนบ้าน
 • มีเอกสารฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน

เอกสารหลักประกัน

          หนังสือสัญญาซื้อขาย

ประกันสินเชื่อบ้าน

. . . . . . . . . .

          จะเห็นได้ว่า การทำประกันสินเชื่อบ้านนั้นมีข้อดีอยู่ด้วยกันหลายข้อ เช่น ช่วยในเรื่องของการลดหย่อนภาษีอีกทั้ง หากเกิดเหตุสุดวิสัยกับทางเจ้าของบ้านขึ้นมาจริง ๆ จนส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย เมื่อมีการทำประกันขึ้นมาระหว่างกัน ทางสถาบันทางการเงินจะยื่นมือเข้ามาช่วยเคลียร์ค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นแทนเจ้าของบ้านที่เป็นผู้กู้ ดังนั้นประกันสินเชื่อบ้านถึงเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่สมควรต้องทำไว้เพื่อสมาชิกในครอบครัวอันเป็นที่รักได้ใช้อยู่อาศัยไปนาน ๆ ไม่มีสะดุด