logo

 ทำบัตรประชาชน มีรายละเอียดที่หลาย ๆ อาจจะยังไม่ทราบ ทั้งในเรื่องของคุณสมบัติของคนที่ต้องถือบัตรประชาชน และเอกสารที่ต้องใช้ในการทำบัตรประชาชน ไปจนถึงสถานที่ที่ทำบัตรประชาชนว่าสามารถทำที่ไหนได้บ้าง วันนี้เราได้รวบรวมทุกเรื่องราวที่เพื่อน ๆ ต้องรู้ก่อนทำบัตรประชาชน จะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลย 

. . . . . . . . . .

ทำบัตรประชาชนไปทำไม บัตรนี้สำคัญอย่างไร?

          บัตรประชาชนเป็นเอกสาราชการที่สำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยมาก ๆ เพราะเป็นเอกสารหลักที่เราจะใช้เพื่อยืนยันสถานภาพของตัวผู้ถือบัตรตามกฎหมาย และแสดงความเป็นสัญชาติไทยในการติดต่อสถานที่ราชการ หรือกิจกรรมทางสังคมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น การเลือกตั้ง, การสมัครงาน, การติดต่อธุรกิจการค้า ไปจนถึงการติดต่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลรัฐบาลตามสิทธิ์ และการยื่นเอกสารเพื่อทำธุรกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้บัตรประชาชนนั้นยังเป็นเอกสารหลักที่จะใช้ในการออกเอกสารราชการที่สำคัญอื่น ๆ เช่น บัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาล, ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และหนังสือเดินทาง ไปจนถึงการเปิดบัญชีธนาคาร และบัตรเครดิต อีกด้วย 

ใครบ้างที่ต้องถือบัตรประชาชน

          สำหรับคนที่จะต้องมีบัตรประชาชนนั้น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
 2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามเอกสารสำคัญทะเบียนบ้าน ท.ร.14
 3. อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 70 ปี หากจะขอทำบัตรประชาชนก็สามารถทำได้เช่นกัน

ใครบ้างที่ไม่ต้องถือบัตรประชาชน

          นอกเหนือจากคนที่ต้องถือบัตรประชาชนแล้ว เพื่อน ๆ ทราบหรือไม่ว่าในประเทศของเรามีบุคคลที่ไม่ต้องถือบัตรประชาชนด้วย ได้แก่

 1. สมเด็จพระบรมราชินี
 2. พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป
 3. พระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช
 4. ผู้ที่มีสภาพร่างกายพิการเดินไม่ได้รวมไปถึงเป็นใบ้และหรือตาบอดทั้งสองข้าง
 5. ผู้ที่มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 6. ผู้ที่ยังอยู่ในที่คุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย
 7. บุคคลที่กำลังศึกษาวิชา/เรียน ณ ต่างประเทศ และไม่สามารถยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้

ทำบัตรประชาชนหาย ต้องทำยังไงบ้าง?

ทำบัตรประชาชนหาย ต้องทำยังไง

          หลังจากที่ได้รู้ถึงความสำคัญของบัตรประชาชน รวมไปถึงคุณสมบัติของคนที่ต้องถือบัตรประชาชนไปแล้ว คำถามต่อมาเกี่ยวกับบัตรนี้คงจะหนี้ไม่พ้นเรื่องของการทำบัตรประชาชนหาย ซึ่งแน่นอนว่าปัญหานี้ได้สร้างความลำบากใจให้ใครหลาย ๆ คนมากทีเดียว ซึ่งการทำบัตรประชาชใหม่หลังจากที่ทำบัตรหายนั้นเพื่อน ๆ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ที่อยู่อาศัย และไม่จำเป็นต้องแจ้งความเพื่อนำหลักฐานการแจ้งความไปบัตรประชาชนใหม่ เพราะเมื่อเดินทางไปทำบัตรใหม่ ทางเจ้าหน้าที่จะมีการลงบันทึกเอาไว้ และแจ้งบัตรประชาชนหายในรูปแบบของ บป.7 ซึ่งทำให้เพื่อน ๆ ไม่จำเป็นต้องแจ้งความ และยังสามารถเก็บเอกสารตัวนี้เอาไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดตามมาภายหลังได้ด้วย 

ทำบัตรประชาชนหาย อยากทำใหม่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

          ต่อมาเป็นเรื่องของเอกสารที่เราต้องเตรียมไป ในกรณีที่ทำบัตรประชาชนหาย แล้วต้องการทำใหม่ ซึ่งเอกสารที่เพื่อน ๆ ต้องเตรียมไปนั้นมีดังนี้

 1. เอกสาร ที่มีรูปถ่ายซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ อาทิ ใบขับขี่ พาสปอร์ต ถ้าหากไม่มีเอกสารทั้ง 2 ฉบับนี้ ให้นำเจ้าบ้านหรือผู้ที่น่าเชื่อถือ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปรับรอง
 2. ค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประชาชน ทั้งกรณีทำบัตรประชาชน BTS และกรณีทำบัตรประชาชนในห้าง มีค่าธรรมเนียม 100 บาท
 3. ในการยื่นขอทำบัตรเกิน 60 วัน มีค่าปรับ 100 บาท

          ซึ่งปัจจุบันนี้เพื่อน ๆ สามารเดินทางไปทำบัตรประชาชนใหม่ได้นอกเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัยได้แล้ว โดยเพื่อน ๆ สามารถทำบัตรประชนชนได้บนสถานี BTS หรือทำบัตรประชาชนในห้างที่เดินทางสะดวกกว่าการเดินทางไปทำบัตรประชาชนที่สำนักงานเขต 

ทำบัตรประชาชนที่ไหนได้บ้าง?

          มาต่อกันที่เรื่องของสถานที่ในการทำบัตรประชาชนกันบ้าง ในเมื่อก่อนหลาย ๆ คนอาจจะคิดว่าการจะทำบัตรประชาชนใหม่นั้นเป็นเรื่องยุ่งยาก เพราะต้องเดินทางไปทำบัตรประชาชนในเขตภูมิลำเนาของตัวเอง แต่ในปัจจุบันนี้เพื่อน ๆ สามารถทําบัตรประชาชนได้ที่สถานี BTS นอกจากนี้ยังสามารถทําบัตรประชาชนในห้างได้อีกด้วย โดยเพื่อน ๆ สามารถเดินทางไปทำบัตรประชาชนได้ตามสถานที่ดังนี้

1. สถานที่ราชการ

2. สถานที่ราชการในการทำบัตรประชาชนใหม่ สำหรับคนไทยในต่างประเทศ

3. BMA Express Service หรือจุดบริการด่วนมหานคร

 BMA Express Service หรือ Bangkok Metropolitan Administration คือจุดบริการด่วนมหานครที่ทางกรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการออกเอกสารต่าง ๆ นอกสำนักงานเขตโดยจะตั้งอยู่ในสถานที่ที่เดินทางไปได้สะดวกสบาย โดบริการหลัก ๆ ที่ทาง BMA Express Service ให้บริการจะมีดังนี้คือ

 • ทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีขอมีบัตรครั้งแรก และต่ออายุบัตรกรณีบัตรหายต้องไปติดต่อที่สำนักงานเขตเท่านั้น
 • เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล
 • เปลี่ยนที่อยู่
 • คัดสำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนราษฎร์ และบัตรประจำตัวประชาชน
 • Pre-service เตรียมข้อมูลเอกสารก่อนไปใช้บริการที่สำนักงานเขตฯ
 • ให้ข้อมูลด้านข้อมูลท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆของกรุงเทพมหานคร

สำหรับจุดให้บริการของ BMA Express Service มีดังนี้

 • ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โทร 02 221 2141 – 69 ต่อ 1560
 • ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค เขตประเวศ สำนักงานเขตประเวศ โทร 0 2328 7106 ต่อ 6360-63
 • ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค เขตบางแค สำนักงานเขตบางแค โทร 0 2454 5847
 • ห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค เขตภาษีเจริญ โทร 0 2458 2507 สำนักงานเขตภาษีเจริญ โทร 0 2 413 0565 ต่อ 6611
 • ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว โทร 0 2379 9940-1
 • ศูนย์การค้าเกตเวย์ เขตคลองเตย สำนักงานเขตคลองเตย โทร0-2240-2482
 • สถานีรถไฟฟ้าสยาม BTS สยาม เขตปทุมวัน โทร 0 2215 3510 ย้ายสถานที่ทำการไปในห้างสรรพสินค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 64
 • สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข BTS อุดมสุข เขตบางนา โทร 02 399 3499 หรือโทรสอบถามที่เขตบางนา 02-173-5262

          โดยเวลาที่เปิดให้บริการคือ 11.00-19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ทำบัตรประชาชนใบแรกตอนอายุเท่าไหร่? เตรียมอะไรไปบ้าง?

ทำบัตรประชาชนใบแรกตอนอายุเท่าไหร่

          สำหรับเพื่อน ๆ ที่มีลูกหลานอยู่ในวัยที่ต้องทำบัตรประชาชนใบแรกนั้น นิวบ์เชื่อว่าหลาย ๆ คนยังไม่ทราบว่าบัตรประชาชนใบแรกนั้นจะต้องทำตอนอายุเท่าไหร่ และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ซึ่งวันนี้เรารวบรวมมาให้แล้วดังนี้

คุณสมบัติของคนที่จะทำบัตรประชาชนใบแรก

 • ผู้ที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
 • ผู้ที่ได้สัญชาติไทย หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทย หรือได้กลับคืนสัญชาติไทย ตามกฎหมาย ว่าด้วยสัญชาติ หรือตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาล
 • ผู้ที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14) กรณีตกสำรวจหรือแจ้งเกิดเกินกำหนด
 • ผู้ที่พ้นจากสภาพการได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

จะทำบัตรประชาชนใบแรกต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 • สูติบัตร หากไม่มีให้ใช้หลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการอออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สำเนาทะเบียนนักเรียน ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร หนังสือเดินทาง เป็นต้น ในกรณีผู้ที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
 • หลักฐานใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา มารดา และให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปรับรอง กรณีผู้ที่ได้สัญชาติไทย หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทย หรือได้กลับคืนสัญชาติไทย
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้นั้นเคยมีชื่ออยู่ก่อน หรือหลักฐานเอกสารที่ทำงานราชการออกให้อย่างใด อย่างหนึ่งและให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือไปรับรอง กรณีผู้ที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยตกสำรวจ
 • สูติบัติ และให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือไปรับรอง กรณีผู้ที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยการแจ้งเกิดเกินกำหนด
 • หลักฐานแสดงการพ้นจากสภาพได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร กรณีผู้ซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร

การทำบัตรประชาชนในกรณีต่าง ๆ

บัตรประชาชนใบเดิมหมดอายุ ต้องทำยังไง?

          มาต่อกันที่ปัญหาต่อไปเกี่ยวกับบัตรประชาชนที่หลาย ๆ คนกำลังกังวลใจอย่างเรื่องของบัตรประชาชนหมดอายุ ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่าบัตรประชาชนสามารถหมดอายุได้ และด้วยความที่บัตรประชาชนใช้ระยะเวลานานกว่าจะหมดอายุ ทำให้หลาย ๆ คนไม่ได้สังเกตกว่าจะรู้ตัวอีกที บัตรประจำตัวประชาชนก็หมดอายุไปเสียแล้ว แล้วถ้าบัตรประชาชนของเราหมดอายุต้องทำอย่างไร? วันนี้เรามีคำตอบ

 

        เมื่อบัตรประชาชนหมดอายุ เพื่อน ๆ ต้องรีบติดต่อสำนักงานเขต หรือสถานที่ที่ให้บริการออกบัตรประชาชน เพื่อทำบัตรประชาชนใหม่ภายใน 60 วัน หลังจากที่บัตรเดิมหมดอายุ เพราะหากไปทำหลังจากบัตรหมดอายุเกินไปแล้ว 60 วัน เพื่อน ๆ จะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 วัน 

สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อบัตรประชาชนหมดอายุ

 • บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ
 • หากบัตรเดิมหมดอายุเป็นเวลานาน ต้องนำเจ้าบ้านหรือพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือมารับรองด้วย
 • ซึ่งการทำบัตรประชาชนใหม่ในกรณีที่บัตรเดิมหมดอายุ เพื่อน ๆ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะ

ทำบัตรประชาชนหลังเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล

ต่อมาคือกรณีของการเปลี่ยนข้อมูลบนบัตรประชาชนอย่าง ชื่อ – นามสกุล หลังจากที่เพื่อน ๆ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อนาม – สกุล คล้ายกับกรณีของบัตรหมดอายุ คือเมื่อเพื่อน ๆ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล จะต้องดำเนินการทำบัตรประชาชนใหม่ภายใน 60 วัน หากเกิน 60 วันไปแล้ว ยังไม่ดำเนินการทำบัตรประชาชนใหม่ จะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท 

หลักฐานที่ต้องเตรียมไปเมื่อทำบัตรประชาชนใหม่กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล

 • บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ต้องการเปลี่ยน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล แล้วแต่กรณี

         สำหรับการทำบัตรประชาชนใหม่กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลบนบัตรประชาชนมีค่าธรรมเนียม 20 บาท 

บัตรประชาชนเลอะเลือนในส่วนสำคัญ ต้องทำอย่างไร?

           ต่อมาในกรณีที่หลาย ๆ ถือบัตรประชาชนมาเป็นเวลานานจะข้อมูลบนบัตรเลอะเลือน หรือบางส่วนของบัตรชำรุด, ถูกไฟไหม้ หรือถูกทำลาย จนไม่สามารถมองเห็นข้อมูลสำคัญได้ เพื่อน ๆ ต้องเดินทางไปทำบัตรประชาชนใหม่ภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดนี้ไป อาจจะต้องเสียงค่าปรับไม่เกิน 100 บาท 

หลักฐานที่ต้องเตรียมทำบัตรประชนใหม่ กรณีบัตรเลอะเลือน สาระสำคัญถูกทำลาย

 • บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุดหรือถูกทำลาย
 • เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หลักฐานการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • หากไม่มีเอกสารตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง 

ทำบัตรประชาชนใหม่หลังเปลี่ยนคำนำหน้านาม

          สำหรับเพื่อน ๆ ที่แต่งงาน จดทะเบียนสมรส แล้วได้ทำการเปลี่ยนคำนำหน้า ก็สามารถเปลี่ยนบัตรประชาชนได้เช่นกัน ซึ่งในกรณีนี้เพื่อน ๆ สามารถทำได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

หลักฐานที่ต้องนำไปเมื่อจะทำบัตรประชนชนหลังเปลี่ยนคำนำหน้า

 • บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
 • หลักฐานแสดงการเปลี่ยนคำนำหน้านาม เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนอย่า เป็นต้น

ทำบัตรประชาชนหลังย้ายที่อยู่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

          อีกในกรณีที่ต้องเปลี่ยนบัตรประชาชนคือการย้ายที่อยู่นั่นเอง เพราะหลาย ๆ คนต้องการให้ที่อยู่ปัจจุบันตรงกับที่อยู่ที่ปรากฏบนบัตรประชาชน ซึ่งเพื่อน ๆ สามารถขอเปลี่ยนบัตรประชาชนด้วยการทำใหม่ หรือหากไม่อยากจะเปลี่ยนบัตรประชาชนให้เวลา ก็สามารถทำได้เช่นกัน

เอกสารที่ต้องใช้ทำบัตรประชาชนกรณีย้ายที่อยู่

 • บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
 • สำหรับการทำบัตรประชาชนในกรณีนี้จะมีค่าธรรมเนียม 20 บาทค่ะ 

ทำบัตรประชาชนหลังเป็นผู้พ้นโทษ

         สำหรับผู้พ้นโทษจากเรือนจำหรือทัณฑสถาน ต้องเดินทางไปติดต่อเพื่อทำบัตรประชาชนใหม่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพการได้รับยกเว้น ซึ่งเช่นเดิม หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท 

หลักฐานที่ต้องนำไปทำบัตรประชาชนหลังเป็นผู้พ้นโทษ

 • หลักฐานที่แสดงว่าพ้นสภาพจากการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร เช่น หนังสือสำคัญของเรือนจำหรือทัณฑสถาน (ร.ท.5) หรือหนังสือเดินทางและเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ มีบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วแต่กรณี เป็นต้น
 • หากไม่ปรากฏข้อมูลการทำบัตร หรือบัตรเดิมได้หมดอายุนานแล้ว ต้องนำเจ้าบ้านและบุคคลน่าเชื่อถือมารับรองด้วย

         ซึ่งการทำบัตรประชาชนในกรณีนี้นั้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำบัตรประชาชนใหม่ค่ะ 

การทำบัตรประชาชนสำหรับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

อย่างที่ทราบกันดีว่าบัตรประชาชนนั้นสามารถทำได้อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ซึ่งหากผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี ต้องการทำบัตรประชาชนเพื่อนำไปทำธุระอื่น ๆ ต้องยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อขอทำบัตรประชาชน แต่สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเรื่องทำบัตรประชาชนใหม่ สามารถใช้บัตรประชาชนที่หมดอายุแล้วได้เลย 

          ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับการทำบัตรประชาชนที่หลาย ๆ คนต้องรู้ ซึ่งเราเชื่อว่าบทความนี้จะสามารถตอบคำถามที่คาใจกับเพื่อน ๆ ได้แน่นอน เพราะครอบคลุมการทำบัตรประชาชนหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นการทำบัตรประชาชนหาย, บัตรประชาชนชำรุด, บัตรประชาชนเลอะเลือน หรือในกรณีการออกบัตรประชาชนอื่น ๆ เช่นการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, การเปลี่ยนคำนำหน้า หรือการออกบัตรประชาชนสำหรับบุคคลที่เพิ่งพ้นโทศ นอกเหนือจากเรื่องของบัตรประชาชนแล้วเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเอกสารราชการ และธุรกรรมอสังหาฯอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ให้เพื่อน ๆ ได้ติดตามกัน อย่าลืมกลับมาติดตามบทความดี ๆ ของเราได้ที่นี่ทุกวัน แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ