logo

         สำหรับรหัสประจำบ้านคืออะไร? หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าทะเบียนบ้านที่เรากำลังถือครองไว้อยู่นั้นมีรหัสแสดงเลขที่ประจำบ้านด้วยหรือ? เพราะโดยปกติแล้ว เราคุ้นเคยกับคำว่า “เลขที่บ้าน“ เสียมากกว่าจนละเลยลืมให้ความสำคัญกับรหัสดังกล่าวข้างต้นไปเลย มาเถอะค่ะ ในบทความนี้จะบอกเล่าเรื่องราว ความสำคัญของรหัสเลขที่ประจำบ้านว่าประโยชน์มีอะไรบ้าง? รวมถึงขั้นตอนและเงื่อนไขในการขอรหัสเลขที่ประจำบ้าน มีเรื่องไหนน่าสนใจ? ผู้ที่กำลังจะมีบ้านเป็นของตัวเองสามารถติดต่อใคร หน่วยงานไหนได้บ้าง? ทุกเรื่องราวที่อยากรู้ คำตอบมีอยู่ในบทความค่ะ แล้วจะรู้ว่า เหตุใดรหัสประจำบ้านถึงเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องรู้?

. . . . . . . . . . .

 

รหัสประจำบ้าน คืออะไร สำคัญอย่างไรในส่วนข้อมูลของทะเบียนบ้าน?

        รหัสประจำตัวบ้าน คือ เลขรหัสอันแสดงถึงลักษณะการถือครองที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าของบ้านและสมาชิกรายอื่น ๆ ภายในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาของเจ้าของบ้าน สามีหรือภรรยา บุตรในอุปการะและบุคคลอื่น ๆ เป็นต้น ดังนั้น ตัวเลขรหัสดังกล่าวข้างต้นจะไม่ไปซ้ำกับเจ้าบ้านคนไหนเป็นอันขาดอันอาจเป็นเหตุทำให้เกิดเรื่องยุ่งยากได้ในภายหลังเวลาจะทำกิจธุระใด ๆ ขึ้นมาโดยเลขรหัสที่ว่าจะแสดงอยู่ในสมุดทะเบียนบ้านซึ่งจะถูกระบุเอาไว้ทุกหน้าโดยลักษณะตัวเลขมีจำนวนทั้งหมดถึง 11 หลักด้วยกัน ซึ่งความหมายของเลขดังกล่าวนั้น มีอะไรกันบ้าง? รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

01

ขอบคุณภาพจาก : https://channel7791.rssing.com/chan-63856735/all_p3.html

หลักที่ 1-4 เป็นรหัสสำนักทะเบียนที่ให้ตัวเลขกับทางเจ้าของบ้านมา เช่น 1002 หมายถึงสำนักทะเบียนอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น ซึ่งแต่ละท้องที่ตามภูมิภาคต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกันเป็นพื้นฐาน มาถึงในส่วนของหลักที่ 5-10 เป็นลำดับเลขที่ของแต่ละบ้านในสำนักทะเบียนท้องถิ่นนั้น ๆ ส่วนหลักที่ 11 ซึ่งเป็นหลักสุดท้าย เป็นเลขที่สามารถนำมาใช้ตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำบ้านทั้งหมดค่ะ

. . . . . . . . . . .

 

ความสำคัญของรหัสประจำบ้าน

        เลขรหัสดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ใช้เป็นข้อมูลสำหรับเชื่อมโยงผู้ถือครองบ้านตัวจริงรวมถึงสมาชิกคนอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมทั้งส่วนตัว สังคมและทางการเมือง เช่น การใช้สิทธิเลือกตั้ง การลงสมัครเลือกตั้ง การติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการรวมถึงการติดต่อทำธุระกับบริษัทเอกชน เป็นต้น

 

       มีหน้าที่ช่วยยืนยันตัวตนโดยสามารถตรวจสอบเลขรหัสประจำบ้านว่าอยู่ตรงไหน? ซึ่งจะแสดงรายชื่อผู้อาศัยเอาไว้ว่าตรงกับหน้าสำเนาบัตรประชาชนหรือเปล่า?

 

1.รหัสประจำบ้าน กับ บ้านเลขที่ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร? ดูจากที่ไหน?

 

1.1 เลขรหัสประจำบ้านอยู่ตรงไหน? ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า มีจำนวนตัวเลขทั้งสิ้น 11 หลัก ในขณะที่เลขที่บ้านมีตัวเลขตั้งแต่ 2 หลักขึ้นไปไม่เกิน 7 หลัก

 

1.2 ตำแหน่งตั้งอยู่ตรงบริเวณมุมซ้ายบนสุด บรรทัดแรกของเล่มทะเบียนบ้าน ในส่วนของเลขที่บ้าน จะอยู่บรรทัดที่ 2 ตรงช่องที่เขียนว่า “ที่อยู่” โดยเลขที่บ้านจะระบุถึงรายละเอียดที่อยู่อาศัยเจ้าของบ้านว่า ตั้งอยู่เลขที่เท่าไหร่? ซอยไหน? ตำบลอะไร? อำเภอไหน? จังหวัดอะไร? ในขณะที่รหัสประจำบ้านบอกเพียงแค่ตัวเลข 11 หลักเท่านั้น นอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรอีก มีหน้าที่เพียงแค่ จัดอันดับการถือครองที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเวลาจะตรวจสอบก็เท่านั้นเองค่ะ แต่ก็มีความสำคัญมาก ๆ เพราะถ้าไม่มีรหัสเลขที่ประจำบ้าน บางครั้งอาจจะตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่อาศัยในบ้านหรือเรื่องอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องโยงใยกับข้อกฎหมายได้ยากขึ้นค่ะ

 

2.ประโยชน์และความสำคัญของรหัสเลขที่ประจำบ้าน มีอะไรบ้าง?

 

2.1 ทำให้รู้ถึงถิ่นฐานที่อาศัยของเจ้าของบ้านว่า ตั้งอยู่ ณ เขตไหน? ตำบลไหน? โดยให้ดูจากเลขหลัก 4 ตัวแรกจากจำนวน 11 หลักทั้งหมด ซึ่งมักแสดงถึงตำแหน่งที่ตั้งของสำนักงานทะเบียนที่เจ้าของบ้านได้เข้าไปทำเรื่องขอเลขที่บ้าน เพราะโดยปกติแล้ว เวลาเจ้าของบ้านต้องการจะขอรหัสเลขที่ประจำบ้าน ต้องไปขอกับสำนักทะเบียนในเขตที่ตัวเองอาศัยเท่านั้น

 

2.2 รหัสข้างต้นดังกล่าวมีผลต่อรูปคดีหรืออื่น ๆ เช่น การติดตามตัวรายบุคคลเพื่อการใดการหนึ่ง เพราะสามารถเช็คตำแหน่งที่ตั้งของตัวบ้านได้จากเลขหลัก 4 ตัวแรก

 

2.3 แม้เป็นเพียงแค่ตัวเลข 11 หลัก แต่การมีรหัสประจำบ้านทะเบียนบ้าน เป็นการยืนยันสถานภาพของตัวบุคคลว่า ปัจจุบัน สถานภาพเป็นเช่นไร? ยังมีขีวิตอยู่หรือไม่ รวมไปถึงสิทธิทางกฎหมายและสังคมของบุคคลนั้นค่ะ

 

3.ขั้นตอนและเงื่อนไขในการขอรหัสประจำบ้าน มีอะไรบ้าง ติดต่อใคร หน่วยงานไหน?

 

       หลังจากสร้างบ้านจนเสร็จพร้อมเข้าอยู่อาศัย สิ่งที่ต้องทำในลำดับถัดมานั่นก็คือ การขอรหัสประจำบ้าน ซึ่งต้องรีบดำเนินการขอภายใน 15 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย ถือว่ามีความผิดและอาจโดนปรับเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

 

การขอรหัสเลขที่ประจำบ้าน สามารถติดต่อหน่วยงานได้ที่สำนักทะเบียนในท้องที่ที่ตัวเองอาศัยค่ะ

 

มาถึงขั้นตอนในการขอรหัสเลขที่ประจำบ้าน ทำอย่างไร? คำตอบมีดังนี้ค่ะ

 

3.1 ให้เจ้าของบ้านยื่นเรื่องติดต่อขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้าน ณ. สำนักทะเบียนใกล้พื้นที่สำหรับปลูกสร้างโดยรหัสประจำบ้านจะมาพร้อมสมุดทะเบียนพร้อมเลขที่บ้านเสมอ

 

3.2 ขั้นตอนถัดมา จะมีนายทะเบียนคอยตรวจสอบเอกสารที่ทางเจ้าของบ้านได้รวบรวมและเตรียมไว้ได้แก่

 

- สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน

- ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ออกโดยผู้ใหญ่บ้านหรือ อบต.

- ใบอนุญาติก่อสร้าง

- โฉนดที่ดินหรือเอกสารแสดงสิทธิ์การครอบครองที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง

- รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้าง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย ด้านขวา ของตัวบ้านที่ปลูกสร้าง

 

        ในกรณีที่ถูกมอบอำนาจให้มาดำเนินการแทนเจ้าของบ้าน ผู้ได้รับมอบอำนาจต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนในการดำเนินเรื่องแทนค่ะ

 

3.3 ทางสำนักงานทะเบียนจะออกรหัสประจำบ้านทะเบียนบ้านให้กับผู้ดำเนินการพร้อมจัดทำสมุดทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านเอาไว้

 

3.4 ทางสำนักทะเบียนในท้องที่จะทำการนัดหมายให้เจ้าของบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้เข้ามารับสมุดทะเบียนพร้อมรหัสเลขที่ทะเบียนบ้านค่ะซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการยื่นเรื่องขอ

 

4.สามารถเปลี่ยน หรือถอดลบรหัสเลขที่ประจำบ้านได้ไหม อย่างไรบ้าง?

         เป็นอีก 1 คำถามค้างคาใจที่หลายคนก็คงอยากรู้ เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการเปลี่ยนเลขที่ดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อเหตุผลใด ๆ ก็ตาม โดยหลักการแล้ว ไม่สามารถกระทำได้ค่ะ เหตุผลนั่นเป็นเพราะ เลขรหัสดังกล่าวถูกใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับภาครัฐในการเชิญชวนหรือตรวจสอบให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในฐานะคนไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าจำนวนประชากรคนไทยนั้นมีมากมายและที่อยู่อาศัยนั้นก็มีมากกว่าล้านครัวเรือน ดังนั้น การที่จู่ ๆ จะมาขอเปลี่ยน ถอดหรือลบรหัสเลขที่ประจำบ้านนั้น ดูไปแล้วเป็นเรื่องยุ่งยากเลยทีเดียวซึ่งส่งผลต่อฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบอยู่พอสมควรต่อให้สมุดทะเบียนบ้านมีการสูญหายกันขึ้นมา จะมาเปลี่ยน ถอดหรือลบเลขรหัสดังกล่าวไม่ได้ ลักษณะคล้ายการทำบัตรประชาชนหรือ Passport เล่มใหม่ ทั้งที่หมดอายุหรือสูญหาย ก็ยังคงต้องใช้เลขที่เดิมอยู่ดีค่ะไม่อาจเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้

. . . . . . . . . . .

        สำหรับรหัสประจำบ้าน เรื่องสำคัญที่ต้องรู้สำหรับใครก็ตามที่กำลังต้องการจะสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาสัก 1 หลังเพื่อการอยู่อาศัยซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดระยะเวลาการยื่นขอไปแล้วว่าควรรีบดำเนินการภายในระยะเวลากี่วันถึงจะไม่โดนปรับ? เป็นต้น และเมื่อได้มาแล้ว ในสมุดทะเบียนบ้าน เพื่อน ๆ คงหายสงสัยกันแล้วนะคะ เลขรหัสประจำบ้านอยู่ตรงไหน? มีความแตกต่างจากเลชที่บ้านอย่างไร? และเมื่อได้มาแล้ว วันใดวันหนึ่งเกิดต้องการที่จะถอดหรือลบรหัสเลขที่ประจำบ้านที่เคยขอไป แท้จริงแล้ว สามารถทำได้ไหม? ดังนั้น รหัสเลขที่ประจำบ้านถึงมีความจำเป็นที่ต้องรีบดำเนินการทันทีที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยจนแล้วเสร็จ เพื่อแสดงถึงการครอบครองที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องของทุก ๆ คน ที่อยู่ร่วมกันรวมไปถึงสิทธิและตัวตนในสังคมที่ทางภาครัฐสามารถตรวจสอบได้และถูกใช้เป็นฐานข้อมูลค่ะ ครั้งหน้าเราจะนำความรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย อะไรมาฝากกันอีก อย่าลืมติดตามได้ที่เว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโด ของเรานะคะ