logo

          เป็นที่ทราบกันดีว่าการโอนคอนโดนั้นมีความสำคัญและมีขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินการ ซึ่งแน่นอนว่านอกจากหลาย ๆ คนจะเป็นกังวลในเรื่องของการตรวจรับก่อนโอนหรือการจัดเตรียมเอกสารในวันโอนแล้ว ก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้หลาย ๆ คนอาจต้องเกิดการกังวลอยู่ไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่น ๆ นั่นก็คือเรื่องของการรอโอนคอนโดนานเกินไปนั่นเอง เพราะในบางครั้งแม้เราจะเตรียมตัวเรื่องต่าง ๆ มาเป็นอย่างดีแล้ว แต่ทางผู้พัฒนาให้เรารอโอนคอนโดนานกว่าที่เคยได้ตกลงกันเอา แล้วอย่างนี้จะทำอย่างไร ลองไปหาคำตอบพร้อม ๆ กันกับบทความนี้

. . . . . . . . . .

การโอนคอนโด คืออะไร

          การโอนกรรมสิทธิ์คอนโด คือ การเปลี่ยนความเป็นเจ้าของ จากเจ้าของเดิมมาเป็นเจ้าของใหม่ ซึ่งแน่นอนว่าหากกล่าวถึงห้องชุดมือหนึ่งที่ซื้อผ่านผู้พัฒนา ก็จะหมายถึงการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของห้องชุดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของโครงการ ให้มาเป็นของเรานั่นเอง ซึ่งการโอนคอนโดนี้นอกจากจะต้องเตรียมในส่วนของเอกสารและค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ ที่ได้ตกลงหรือทำสัญญากับทางโครงการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่อยู่ในช่วงของการรอโอนคอนโดนั่นก็คือ การตรวจรับคอนโด ซึ่งขึ้นตอนนี้ก็ต้องใช้ความรู้และความชำนาญอยู่ไม่น้อย เพราะต้องตรวจสอบข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นห้องชุดที่เราทำการซื้อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบน้ำ ระบบไฟ การติดตั้งอุปกรณ์-เครื่องใช้ต่าง ๆ รวมไปเรื่องของการรั่วซึม การปูกระเบื้อง ผนัง และโครงสร้างต่าง ๆ ว่าตรงกับแปลนของทางโครงการ หรือใช้วัสดุตามที่ได้ระบุมาหรือไม่ ซึ่งหากเข้าตรวจสอบแล้วพบปัญหาใด ๆ ทางโครงการก็จะให้ช่างเข้ามาปรับปรุงแก้ไขในช่วงรอโอนคอนโดนั่นเอง โดยจำนวนครั้งของการตรวจรับและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในห้องชุดนี้ จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับทางโครงการ

ปกติแล้วการโอนคอนโดจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่

          สำหรับการโอนคอนโดนั้น หากเป็นการซื้อคอนโดในช่วง Presale หรือคอนโดยังไม่เริ่มทำการก่อสร้างเลย การรอโอนก็จะนานเป็นปกติอยู่แล้ว เพราะคอนโดโครงการหนึ่งก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสร้างเป็นเวลาหลายปี ดังนั้นการโอนคอนโดที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นช่วงที่คอนโดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางเจ้าของโครงการก็จะให้เราเข้าตรวจรับคอนโดและแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ซึ่งหากแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ในลำดับต่อไปนั่นเอง

          ในส่วนของการซื้อคอนโดที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีระยะเวลารอโอนคอนโดที่น้อยกว่าคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ เพราะตัดช่วงเวลาที่ต้องก่อสร้างออกไปแล้ว ซึ่งหากเราซื้อคอนโดในลักษณะนี้ระยะเวลาในการรอโอนคอนโดก็จะอยู่ที่ไม่กี่เดือนเท่านั้น ซึ่งทางโครงการจะทำสัญญาเกี่ยวกับวันโอนและช่วงที่ให้เข้าตรวจรับคอนโดไว้แล้ว ดังนั้นเราจะต้องพิจารณาว่าเราพร้อมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่ทางโครงการได้กำหนดเอาไว้หรือไม่ หากยังไม่พร้อมเช่น อยากรอให้ถึงช่วงที่มีมาตรการภาครัฐก่อน หรือรอเงินโบนัสออกเสียก่อน ก็ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่โครงการทันที เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเกิดประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย

. . . . . . . . . .

การรอโอนคอนโดที่นานกว่าปกติเกิดขึ้นได้อย่างไร

          แน่นอนว่าแม้การโอนคอนโดจะมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน แต่ในบางครั้งก็อาจะมีข้อผิดพลาดหลาย ๆ ประการเกิดขึ้น ซึ่งทำให้การโอนคอนโดล่าช้าออกไป และทำให้ผู้ซื้อต้องรอโอนคอนโดนานกว่าปกติ

          ซึ่งการรอโอนคอนโดนานนั้น อาจเกิดจากสาเหตุทั่ว ๆ ไปอย่าง การมีลูกค้าจำนวนมากทำให้ไม่สามารถนัดวันโอนกรรมสิทธิ์ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง การติดเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น การล็อคดาวน์ในช่วงสถานการณ์โควิด ช่วงที่มีการจัดงานพระราชพิธีหรือวัดหยุดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการที่ทางโครงการมีการก่อสร้างล่าช้าจนทำให้โครงการไม่เสร็จตรงตามระยะเวลา และยังอาจมีบางโครงการที่คิดไม่ซื่อกับผู้ซื้อ จึงใช้การดึงระยะเวลาในการก่อสร้าง เพื่อที่จะได้ไม่รองรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้และใช้เงินของผู้ที่เข้ามาซื้อโครงการในการพัฒนาโครงการแทน ซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามก็จะทำให้ผู้ซื้อต้องรอโอนคอนโดนานกว่าปกติ

          อย่างไรก็ตามการรอโอนคอนโดนาน ไม่ได้เกิดจากปัญหาของผ่านผู้พัฒนาโครงการเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะเกิดจากทางฝั่งผู้ซื้อ ที่มีปัญหาในเรื่องของการกู้เงิน การโอนเงินล่าช้า หรือความผิดพลาดต่าง ๆ แต่สำหรับการรอโอนนานเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ซื้อเองนั้น เราย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าควรจะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ อย่างไร และจะต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหน แต่ในทางกลับกันหากเกิดปัญหาจากทางตัวโครงการ ผู้ซื้อหลาย ๆ คนอาจไม่ทราบถึงที่มาของปัญหาเลย และไม่ทราบด้วยว่าจะต้องใช้ระยะเวลาอีกยาวนานแค่ไหนกว่าจะได้คอนโดที่โอนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

. . . . . . . . . .

ข้อเสียของการรอโอนคอนโด

          แน่นอนว่าเมื่อเกิดปัญหาเรื่องของการรอโอนคอนโดเข้ามา ก็จะทำให้เกิดข้อเสียต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะในส่วนของตัวผู้ซื้ออย่างเรา ที่เรียกได้ว่าต้องแบกรับภาระต่าง ๆ เอาไว้ทั้งหมด ซึ่งข้อเสียในการรอโอนที่ นิวบ์ได้รวบรวมมาให้ มีดังนี้

 ทำให้ผู้ซื้อเกิดปัญหาความวุ่นวาย

          แน่นอนว่าการโอนคอนโดนั้นหมายถึงการที่เราจะได้เป็นเจ้าของห้องชุดที่เราซื้ออย่างเต็มตัว ซึ่งนอกจากจะได้กรรมสิทธิ์ต่าง ๆ มาแล้ว และเท่ากับว่าเราสามารถย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในห้องของเราได้ทันที ซึ่งในจุดนี้ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญอย่างมาก เพราะในเมื่อเรากำหนดระยะเวลาต่าง ๆ เอาไว้แล้ว แต่ทางโครงการไม่โอนคอนโดในกำหนดเวลาที่ควรจะเป็น ก็จะทำให้ผู้ซื้ออย่างเราเกิดความวุ่นวาย เช่น ผู้ซื้อบางคนเช่าหอพักหรือคอนโดโครงการอื่น ๆ มาก่อนหน้า ซึ่งเมื่อทราบว่าจะถึงช่วงเวลาโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ก็อาจบอกยกเลิกสัญญากับทางหอพักหรือคอนโดเดิม ดังนั้นหากการโอนไม่เป็นไปทำกำหนดก็อาจสร้างความเสียหายให้กับผู้ซื้อเหล่านั้น

          นอกจากนี้แล้วยังเกิดความวุ่นวายในด้านอื่น ๆ เช่น ผู้ซื้อติดต่อรับบริการขนย้ายและกำหนดวันที่ต้องการย้ายมาแล้วตายตัว การยกเลิกก็อาจทำให้เกิดความวุ่นวายหรือต้องเสียเงินค่ามัดจำไป นอกจากนี้อาจเกิดข้อความผิดพลาดในการสั่งเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าไปส่ง รวมถึงทำการติดตั้ง ที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ผู้ซื้อต้องปวดหัวและลำบากใจแน่ ๆ ดังนั้นสำหรับใครที่ยังรอโอนคอนโดอยู่ ก็อย่าพึ่งรีบบอกยกเลิกสัญญาที่อยู่เดิม จ้างบริการขนย้าย หรือสั่งเฟอร์นิเจอร์ให้ไปส่งที่คอนโดใหม่ รอให้โอนกรรมสิทธิ์กับทางโครงการเสร็จสิ้นแล้วค่อยเริ่มทำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็ได้ จะได้ป้องกันความเสียหายให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

 ทำให้เสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากคอนโด

          นอกจากในเรื่องความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ซื้อแล้ว การเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากคอนโดก็ถือเป็นข้อเสียข้อสำคัญ โดยในส่วนของผู้ที่ซื้อคอนโดเพื่อการอยู่อาศัยก็จะไม่สามารถเข้ามาอยู่อาศัยได้ซักที ทำให้เสียประโยชน์ต่าง ๆ ไปมากมาย เช่น แทนที่จะได้เข้าอยู่ แล้วเดินทางไปที่ทำงานได้อย่างสะดวก หรืออยู่ใกล้กับสถานที่ทำงานมากขึ้น ก็ทำให้เสียประโยชน์ตรงนั้นไปฟรี ๆ

          และในส่วนของผู้ที่ซื้อเพื่อการลงทุนอย่างการปล่อยเช่า ก็แน่นอนว่าไม่สามารถปล่อยเช่าหรือหาลูกค้าในช่วงที่ยังไม่ทำการโอนกรรมสิทธิ์ได้แน่นอน เพราะไม่รู้ว่าจะได้โอนกรรมสิทธิ์เมื่อใดและหากหาผู้เช่าได้ ผู้เช่าจะต้องรออีกนานหรือไม่ ดังนั้นมีแต่เสียกับเสียแน่นอน

 ทำให้เสียสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรได้รับจากทางโครงการ

          แน่นอนว่าหลาย ๆ คนที่อยากจะจับจองเป็นเจ้าของคอนโดซักห้อง คงเคยได้เห็นโปรโมชั่นต่าง ๆ กันมาอย่างมากมาย เช่น โอนก่อนวันที่ 23 มิถุนายน รับเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งฟรี 2 เครื่อง หรือมีส่วนลดใด ๆ ก็ตาม ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อผู้ซื้ออย่างเรา ๆ เห็นโปรโมชั่นที่กล่าวมา ทำไมจะไม่รีบเข้าไปจับจองห้องชุดกับเจ้าหน้าที่โครงการ ในเมื่อเครื่องปรับอากาศก็เป็นของที่จำเป็นจะต้องมีอยู่แล้ว ก็ทางโครงการแถมให้ขนาดนี้จะรออะไร ซึ่งแน่นอนว่าหากคิดถึงในเรื่องความคุ้มค่า ได้เครื่องปรับอากาศมาก็ถือว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม

          แต่สำหรับบางโครงการที่มีการเล่นแง่กับลูกค้า ยื้อวันโอนไปมา ไม่ยอมโอนในระยะเวลาที่โปรโมชั่นกำหนดซักที เพราะไม่อยากจะแจกของฟรีจริง ๆ อยากออกโปรโมชั่นเพื่อเชิญชวนลูกค้าเท่านั้น ก็เท่ากับว่าเราจะเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับจากทางโครงการไป ทั้งนี้นอกจากสิทธิประโยชน์จากทางโครงการแล้ว ยังหมายรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับจากทางภาครัฐ อย่างการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ หากโอนภายในวันที่กำหนด ซึ่งหากทางโครงการไม่จัดการเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดซักที ก็อาจจะทำให้ผู้ซื้อต้องเสียสิทธิ์ในส่วนนี้ไปอีกด้วย

. . . . . . . . . .

ข้อดีของการรอโอนคอนโด

          เป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อได้อ่านข้อเสียของการรอโอนคอนโดนาน ๆ กันไปแล้ว เชื่อได้เลยว่าหลาย ๆ คนคงขนลุกขนพองแน่ ๆ เมื่อต้องเจอกับปัญหาเหล่านี้ เพราะคงไม่มีใครที่อยากจะเผชิญหน้ากับความวุ่นวาย แถมเสียสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไปอย่างฟรี ๆ อีกด้วย แต่แน่นอนว่าการรอโอนคอนโดที่นานกว่าปกตินี้ ไม่ได้จะมีเพียงข้อเสียแต่อย่างเดียว ทางนิวบ์ก็ได้รวบรวมข้อดีของการรอโอนคอนโดมาให้ทุกคนที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหานี้อยู่ได้ลองนำไปคิดทบทวนกัน

 ได้มีระยะเวลาในการตรวจรับหรือแก้ไขปรับปรุงห้องชุดนานขึ้น

          อย่างที่ทราบกันดีว่าการตรวจรับคอนโด เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ ดังนั้นเมื่อระยะเวลาในการโอนเลื่อนออกไป ก็อาจทำให้เราสามารถปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นกับห้องชุดของเราได้อย่างเรียบร้อยมากขึ้น เพราะเชื่อได้เลยว่าหลาย ๆ คนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับการขอแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ หลังจากการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก ๆ และต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อย หรืออาจจะนานเป็นปี ๆ เลยทีเดียว เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ก็เท่ากับว่าเรายินดีและยอมรับกับสภาพห้องของเรา ณ ปัจจุบันแล้ว ดังนั้นทางโครงการก็จะเริ่มที่จะให้ช่างเข้ามาแก้ไขปรับปรุงห้องชุดช้าลง หรือสามารถติดต่อได้ยากมาขึ้น

          ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาการรอโอนคอนโดนานอยู่ ก็อาจจะพลิกวิกฤตนี้ให้กลายเป็นโอกาสให้กลายปรับปรุงห้องให้ดีขึ้นในทุก ๆ จุด เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยในระยะยาว

 มีเวลาเตรียมตัว ไม่ต้องเร่งรีบเข้าอยู่

          แน่นอนว่าเมื่อทำการโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อก็เริ่มที่จะต้องทำการเตรียมตัวย้ายเข้ามาแล้ว ซึ่งหลาย ๆ คนอาจรู้สึกตื่นเต้นดีใจ จนต้องเร่งรีบย้ายเข้ามาอยู่ โดยที่ยังไม่มีความพร้อมเท่าไรนัก เช่น ยังไม่มีชุดเครื่องปูที่นอน ยังไม่มีโทรทัศน์ ผ้าม่าน หรือของใช้ต่าง ๆ ที่พร้อมกับการอยู่อาศัย ซึ่งการที่ต้องรอโอนคอนโดนาน ๆ แบบนี้ ก็จะทำให้เราค่อย ๆ เตรียมตัวและได้เลือกสิ่งที่ตนเองต้องการมากยิ่งขึ้น เช่น เลือกว่าสิ่งนี้เหมาะกับห้องของเราหรือไม่ หรือหากต้องสั่งสิ่งของพรีออเดอร์ที่ต้องรอนาน ๆ ก็จะได้สินค้าพอดี ไม่ต้องรู้สึกว่ารอสินค้านานจนเกินไป

 ได้มีเวลาตัดสินใจก่อนการโอนกรรมสิทธิ์

          อย่างที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นี้ เป็นช่วงที่วิกฤตอย่างมากช่วงหนึ่งของคนไทยเลยก็ว่าได้ เพราะนอกจากเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีแล้ว จากการสำรวจยังพบว่าคนไทยส่วนใหญ่เริ่มมีหนี้ครัวเรือนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเชื่อได้เลยว่าแม้ในช่วงเวลาหนึ่งที่เราได้ทำการตัดสินใจซื้อคอนโด ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นหนี้สินที่จำนวนไม่น้อย ก็ใช่ว่าเราสามารถแบกรับหนี้สินต่าง ๆ เหล่านี้ได้ต่อไป

          หลาย ๆ คนอาจได้รับผลกระทบจากการตกงาน หากเปิดธุรกิจอยู่ก็อาจต้องแบกรับภาระต่าง ๆ มากขึ้น รวมไปถึงมีลูกค้าที่น้อยลง ดังนั้นก็ยิ่งจะทำให้การเงินฝืดเคือง ดังนั้นในช่วงที่รอคอยการโอนคอนโดนี้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาครั้งใหญ่ ที่จะทำให้เราสามารถติดสินใจว่าจะรับภาระการแบกรับหนี้สินครั้งนี้ต่อไปแล้วจะคุ้มค่าหรือไม่ หรือยอมเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไป แล้วไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สินต่อ เพราะหากมองในเรื่องของการลงทุนแล้วด้วย การปล่อยเช่าก็ยังไม่กลับมาสู้ดีนัก เพราะหลาย ๆ บริษัท รวมไปถึงมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็ยังคงดำเนินนโยบายการ Work From Home ต่อไป เพราะเป็นการช่วยเหลือบริษัทและรักษาความปลอดภัยต่อพนักงานได้อย่างดีที่สุด ซึ่งข้อดีข้อนี้จึงถือเป็นข้อดีข้อสำคัญเลยก็ว่าได้ สำหรับใครที่กำลังเผชิญหน้ากับการรอโอนคอนโดและยังต้องรับภาระต่าง ๆ อยู่ ก็อาจใช้เวลานี้ในการพิจารณาความเป็นไปในอนาคตของตนเองดู

. . . . . . . . . .

จัดการกับการรอโอนคอนโดนานด้วยกฎหมาย

          หลาย ๆ คนอาจมองว่าเรื่องของการรอโอนคอนโดนานนั้น เป็นหน้าที่จัดการของทางโครงการ ซึ่งเราไม่สามารถทำอะไรได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น ในเมื่อผู้ซื้อได้ทำสัญญาเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดกับทางโครงการอย่างชัดเจน ก็สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน เพราะการทำสัญญานั้นมีกรอบระยะเวลาซึ่งเป็นสาระสำคัญอย่างชัดเจน หากทางโครงการไม่ทำตามกำหนดระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ก็เท่ากับว่าทำผิดสัญญา และสามารถฟ้องร้องกันตามกฎหมายได้อีกด้วย

          ดังนั้นสำหรับใครที่ได้เข้าไปเจรจากับทางโครงการแล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่ยังดูมีท่าทีที่ไม่พยายามจะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ให้ หรือบอกปฏิเสธเกี่ยวกับการจ่ายค่าปรับเนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์ช้า ก็อาจจะต้องใช้ข้อกฎหมายในการต่อรองกันต่อไป เพราะไม่อย่างนั้นก็จะต้องรอโอนคอนโดแบบที่ไม่รู้เลยว่าจะได้โอนหรือไม่ เมื่อไหร หรือสำหรับใครที่ทนไม่ไหวแล้วจริง ๆ หากรอโอนคอนโดเป็นระยะเวลานาน แม้จะเข้าทำการเจรจาแล้ว และรอโอนคอนโดต่อไปไม่ไหว ก็สิทธิ์ที่จะบอกยกเลิกสัญญาทันทีเช่นเดียวกัน ซึ่งในกรณีนี้ก็จะต้องทำการดำเนินการด้านกฎหมายได้เช่นกัน

. . . . . . . . . .

          เป็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวเกี่ยวกับการรอโอนคอนโดที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป หากลองมองในแง่มุมต่าง ๆ ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังจะทำสัญญาใด ๆ ก็ตามกับทางโครงการ อย่าลืมที่จะระบุกรอบระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน รวมไปถึงเรื่องของค่าปรับหากต้องรอโอนคอนโดนานกว่าปกติ และในส่วนของใครที่กำลังจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหานี้ก็อย่าลืมนำข้อดีเหล่านี้ไปปรับใช้กันได้เลย ในคราวหน้านิวบ์จะนำสาระน่ารู้เรื่องการซื้ออสังหาฯ คอนโดอะไรมาแบ่งปันเพื่อน ๆ อีก สามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโดทาง CondoNewb ที่นี่เลย