logo

  อุปกรณ์ฉุกเฉิน ในบ้านสำหรับการอยู่คอนโดหรือที่อยู่อาศัย ที่มีลักษณะเป็นอาคารสูงหลายชั้น ซึ่งผู้คนและเพื่อนบ้านบนอาคารไม่รู้จักหรือสนิทกันมากนัก หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้นบนคอนโดนั้น การเป็นที่พึ่งของตนเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เชื่อว่าทุกคนจะต้องหาทางเอาตัวรอดโดยไม่ได้สนใจคนอื่นมากนัก และเมื่อเกิดเหตการณ์คับขันหรือเหตุไม่คาดฝันขึ้นจริง สิ่งที่พอจะช่วยบรรเทาเหตุการณ์ให้รุนแรงน้อยลง น่าจะเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่ต้องจำเป็นต้องมีติดไว้ประจำบ้าน วันนี้ CondoNewb ขอชวนทุกคน ไปดูกันว่าอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ควรมีอะไรบ้าง?มีความสำคัญอย่างไร และต้องติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้านบริเวณใดให้พร้อมสำหรับการใช้งาน

. . . . . . . . . .

 

ความสำคัญของการมีเครื่องและอุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้าน

           กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่อาจคาดฝันขึ้นในบ้าน หรือที่พักอาศัยโดยเฉพาะคอนโดสูงๆ ควรมีอุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้านต่างๆ เตรียมไว้ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน เพื่อบรรเทาเหตุการณ์ให้มีความรุนแรงน้อยลง และเพื่อประโยชน์หลายประการดังต่อไปนี้

 

1. บรรเทาความเสียหายในชีวิตของผู้อาศัยเบื้องต้น

           อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในที่อยู่อาศัยนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ บางครั้งเกิดขึ้นมาโดยไม่ทันได้ตั้งตัวก็ได้ สิ่งหนึ่งที่พอจะช่วยบรรเทาความรุนแรงต่อชีวิตของผู้ที่ติดในนั้นได้บ้าง คงหนีไม่พ้นอุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้านและในตัวอาคาร ที่ต้องมีเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนเหตุจะเกิด เนื่องจากไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเหตุด่วนเหตุร้ายต่างๆ จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนที่อยู่อาศัยในนั้นมากเพียงใด การเตรียมไว้ก่อนจะเป็นการป้องกัน และเตรียมรับมือเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้มีความรุนแรงน้อยลง อีกทั้งเกิดผลกระทบต่อชีวิตของผู้อยู่อาศัยน้อยที่สุด

2. การบรรเทาความเสียหายต่อทรัพย์สิน

          นอกจากอุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้านจะมีความสำคัญต่อการป้องชีวิตของผู้อยู่อาศัยแล้ว ยังช่วยในการป้องกันทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบๆ ให้มีความเสียหายน้อยลง เมื่อเสียหายน้อยจะส่งผลดีต่อผู้ที่ติดในอาคารหรือที่อยู่อาศัยนั้น เนื่องจากอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ นั้นจะช่วยในการทุเลาความเสียหายหรือลดความรุนแรง อันเกิดจากตัวอาคารหรือสิ่งแวดล้อมรอบๆ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ให้มีความเสียหายในวงแคบหรือหรือมีลักษณะของความเสียหายน้อยลง เพื่อให้สามารถจัดการกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

CondoNewb - อุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้าน

3. ใช้สำหรับการบอกตำแหน่งสำหรับการค้นหา

           กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น เช่น แผ่นดินไหว ไฟไหม้ในตัวอาคาร น้ำท่วม เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว โอกาสที่มีความเสียหายต่อตัวอาคารและผู้อยู่อาศัยย่อมมีสูง โดยเฉพาะคอนโดสมัยใหม่ ซึ่งมีอยู่จำนวนหลายชั้น หากเกิดเหตุต่างๆ ย่อมมีความลำบากในการค้นหาตัวผู้รอดชีวิต ผู้บาดเจ็บรวมทั้งผู้เสียชีวิตได้ การมีจุดสำคัญหรือการมีอุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้าน ไว้สำหรับบอกตำแหน่งหรือใช้สำหรับเป็นสัญลักษณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้ามาช่วยเหลือเห็นอย่างชัดเจน การช่วยเหลือก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น ลดความเสียหายกับชีวิตของผู้ประสบภัย รวมทั้งทำให้สามารถส่งถึงการรักษาต่อไปอย่างทันท่วงทียิ่งขึ้น

4. การรักษาชื่อเสียงของหน่วยงานและโครงการ

               การรักษาชื่อเสียงของหน่วยงานและโครงการที่อยู่อาศัยนั้น เป็นผลพลอยได้จากการยับยั้งและตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถระงับหรือยับยั้งเหตุให้มีความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินของผู้พักอาศัย รวมทั้งสิ่งแวดล้อมโดยรอบของอาคารที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็ว และเกิดความเสียหายต่อสิ่งต่างๆ น้อยที่สุด ย่อมเป็นการรักษาชื่อเสียงของหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของ การมีอุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้านและสิ่งอำนวยความสะดวกเมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายอย่างเพียงพอ จะช่วยให้การระงับเหตุได้เร็วและส่งผลต่อชื่อเสียงขององค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรง

5. การวางแผนสำหรับเหตุฉุกเฉิน

               การมีอุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้านและในตัวอาคารที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลานั้น ถือเป็นส่วนสำคัญของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย รวมทั้งเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งปัจจุบันนี้หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของอาคารที่อยู่อาศัยนั้นๆ จะมีการเตรียมอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกปลอดภัยได้ส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งคงต้องไปดูว่าแต่ละแห่ง มีอุปกรณ์สำหรับเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินจำนวนมากและเพียงพอมากเพียงใด หากมีจำนวนเพียงพอเมื่อคิดเฉลี่ยกับจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ ยิ่งจะทำให้แผนการรับมือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

. . . . . . . . . . . .

CondoNewb - อุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้าน

 เครื่องมือและอุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้าน เครื่องมือและอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ต้องมีไว้สำหรับเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน และสำหรับพกพาติดตัวเพื่อป้องกันเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลามีหลายอย่าง ซึ่งแต่ละอย่างมีความสำคัญแตกต่างกันไป ได้แก่

 

1. ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่สำรอง

            การเตรียมเรื่องของแสงส่องสว่างไว้สำหรับเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้าน เป็นสิ่งที่มีความสำคัญทั้งเวลาที่ปกติและเวลาที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น ซึ่งในช่วงเวลาปกตินั้นไฟฉายถือเป็นสิ่งที่ต้องใช้ส่องในที่มืด เพื่อนำทางในการเดินอยู่แล้ว เพียงแต่อาจจะไม่ได้สำคัญมากในเมื่อมีไฟฟ้าปกติใช้อยู่แล้ว แต่เมื่อใดที่เกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินขึ้น เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น สิ่งที่จะโดนตัดขาดการใช้เป็นลำดับต้นๆ คือ กระแสไฟฟ้า ทำให้ในระหว่างเกิดเหตุอยู่นั้นเต็มไปด้วยความมืดมิด และเมื่อต้องเดินหรือหนีออกจากที่เกิดเหตุจริงๆ มีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉายอย่างเพียงพอติดตัวไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในช่วงที่มีวิกฤตินั้นได้ การติดตั้งไฟฉายอาจจะเก็บไว้ในกล่องไฟฉาย หรือจะทำที่ติดไว้ที่บริเวณฝาผนังสามารถหยิบจับได้ทันที และเป็นพื้นที่สามารถจำได้อย่างดีจับได้สะดวกเมื่อกระแสไฟฟ้าถูกตัดขาด

2. ไม้ขีดไฟไฟแช็คและเทียนไข

               อีกสิ่งที่มีการนำมาใช้กันเป็นประจำเมื่อไฟฟ้าดับอยู่แล้ว แต่เมื่อไฟฟ้าดับจากภัยพิบัติต่างๆ อุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้านที่เป็นของใช้พื้นๆ นี้ จะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการสร้างแสงสว่างให้มองเห็นสิ่งต่างๆ โดยรอบ และช่วยให้การใช้ชีวิตในระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ นั้น ผ่านไปได้อย่างสบายมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถจัดหาและเตรียมไว้ได้ตลอด และเก็บเป็นของใช้ประจำบ้านในยามฉุกเฉินได้ เมื่อถึงเวลาที่ไฟฟ้าดับจริงๆ สามารถหยิบจับมาใช้งานได้อย่างทันท่วงที แต่ข้อควรระวังคือต้องเก็บในห้องที่ไม่ร้อน เพราะความร้อนอาจจะทำให้ไฟแช็คเกิดการระเบิดหรือเทียนไขเกิดการละลายก็ได้

CondoNewb - อุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้าน

3. สัญญาณเตือนฉุกเฉินแบบพกพา

              อีกหนึ่งอุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้าน ที่สามารถพกพาไปในสถานที่ต่างๆ หรือจะมีติดไว้สำหรับการส่งสัญญาณฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยหรือมีผู้ป่วยติดเตียง ยิ่งต้องมีเครื่องส่งสัญญาณแบบพกพาไว้ใกล้ๆ ตัวของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ หากเกิดเหตการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้านนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ใช้ช่วยชีวิตได้ ซึ่งปัจจุบันมีหลายรุ่นหลายแบบให้เลือกใช้ ทั้งแบบใช้แบตเตอรี่ในตัวหรือจะเป็นแบบที่ต้องเสียบสายชาร์ทก็มี อีกทั้งเครื่องสัญญาณฉุกเฉินนี้สามารถตั้งเวลาของการส่งสัญญาณเสียงได้ การมีเครื่องส่งสัญญาณแบบพกพาไว้ในบ้าน หรือจะนำติดรถไปในสถานที่ต่างๆ เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีส่วนช่วยให้รอดปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดขึ้นได้

4. ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น

             เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในอาคารและที่พักอาศัย และมีบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับอันตรายบนร่างกาย สิ่งหนึ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนส่งตัวไปทำการรักษาตัวต่อไป และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในบ้านและที่พักอาศัย จึงต้องมีการติดตั้งหรือมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้เป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้าน หรือต้องมีเป็นแบบกล่องปฐมพยาบาลติดตัวและในรถยนต์ส่วนตัว เพื่อการช่วยเหลือและดูแลอาการเบื้องต้น ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินนั้น ให้มีผลกระทบโดยรวมน้อยที่สุด ซึ่งชุดปฐมพยาบาลนั้น อาจจะเป็นชุดปฐมพยาบาล หรือจะเป็นลักษณะของตู้ยาสำหรับปฐมพยาบาลก็ได้ ส่วนการติดตั้งในที่พักอาศัยนั้น สามารถติดตั้งได้ในบริเวณส่วนกลางของแต่ละอาคาร หรือจะเป็นที่นิติบุคคลรับผิดชอบโดยตรงก็ได้ แต่ต้องเป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน และสามารถหยิบมาใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยต้องไม่มีสิ่งกีดขวางกล่องปฐมพยาบาลนั้นเด็ดขาด

CondoNewb - อุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้าน

5. กล่องเครื่องมืออเนกประสงค์

              กล่องเครื่องมืออเนกประสงค์เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้านและมีแบบพกพาง่ายเอนกประสงค์ จะต้องจัดเตรียมไว้ให้พร้อมใช้งานเสมอ เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ไกลตัวในยามที่อยู่ปกติสุข แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่คาดไม่ถึงขึ้นมา เครื่องมือต่างๆ เหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ใช้ช่วยชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเมื่อไปซื้อกล่องเครื่องมืออเนกประสงค์จะมีเครื่องมือต่างๆ ให้เลือกใช้งานตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว ดังนั้นการมีกล่องนี้ติดตั้งไว้ในประจำตัวอาคารแต่ละอาคาร หรือจะติดไว้ที่ห้องเก็บของในโครงการก็ได้ โดยไม่มีสิ่งกีดขวงใดๆ และการนำอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ต้องสามารถหยิบจับได้สะดวก รวมทั้งเก็บไว้ในรถยนต์ส่วนตัวก็ได้ เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น เครื่องมือเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เป็นลำดับต้นๆ เช่น กรณีที่เกิดแผ่นดินไหวและมีคนติดภายในห้อง มีดพก กรรไกร คีมล็อค หรือไขควง เป็นต้น จะกลายเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้านที่มีประโยชน์ขึ้นมาทันที

6. ปากกาสำหรับป้องกันตัว

             ปากกาสำหรับป้องกันตัวเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีประจำบ้าน และสามารถพกติดตัวไว้ในสำหรับเวลาฉุกเฉินได้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ลำบากในการพกพามากนัก และรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนปากกาทั่วไป ทำให้สามารถใช้งานในการเขียนก็ได้ และมีฟังก์ชั่นสำหรับการป้องกันตัวเพิ่มมาให้ ซึ่งมีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกใช้อย่างเหมาะสมและความชอบของแต่ละคน ส่วนมากแล้วปากกาป้องกันตัวนี้จะมีสองด้าน ด้านหนึ่งสามารถใช้เขียนได้เหมือนปากกาทั่วไป แต่อีกด้านหนึ่งสามารถใช้ในกากรป้องกันตัวได้ หรือจะใช้สำหรับการทำลายกระจกก็ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเหตุการณ์ที่ติดอยู่ในรถยนต์ หรือติดในอาคารที่มีกระจกและต้องการทุบเพื่อเอาตัวรอด เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องมีติดตัวไว้ใช้สำหรับยามฉุกเฉิน

7. ขวดสเปรย์แบบพกพา

             การพกพาขวดสเปรย์แบบพกพา เป็นสิ่งที่ช่วยให้มีความสะดวกสบายในการพกพามากขึ้น ยิ่งช่วงนี้มีการระบาดของเชื้อโรค ยิ่งต้องมีความจำเป็นสำหรับการใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ การพกพาได้อย่างสะดวกจะเป็นปัจจัยช่วยให้การใช้งานได้สะดวก เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆ มากยิ่งขึ้น จะใช้ขวดสเปร์แบบคล้องคอเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดมือ อีกทั้งสามารถดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันตัวก็ได้ โดยเฉพาะสเปร์ที่เป็นแบบพ่นละออง ใช้สำหรับการป้องกันตัวเบื้องต้นจากเหล่ามิจฉาชีพทั้งหลาย ไปที่ไหนก็เก็บใส่กระเป๋าขนาดเล็กพกติดตัวไปได้ หรือจะห้อยคอไปด้วยก็ไม่ทำให้ลำบากมากเกินไปนัก ถือเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้านและพกพาติดตัว เพื่อใช้ในยามจำเป็นหรือเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้อย่างทันท่วงที

8. นกหวีดขอความช่วยเหลือ

            ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ทั้งในอาคารที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงาน รวมทั้งสถานที่ต่างๆ ที่สามารถเกิดเหตุได้ทุกที่ นกหวีดสำหรับขอความช่วยเหลือเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้านและการพกพาติดตัว สำหรับใช้ในการสร้างเสียงเพื่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รู้ตำแหน่งที่แน่ชัดของผู้ประสบภัย โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดจากแผ่นดินไหว และต้องติดอยู่ใต้ตัวอาคารหรือซากปรักหักพัง การมีเสียงออกมาให้เจ้าหน้าที่ค้นหาได้ยิน จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เป็นทางรอดมากยิ่งขึ้น ซึ่งการพกพานกหวีดติดตัวไปด้วยในทุกสถานที่นั้นไม่ใช่เรื่องที่ลำบาก แต่ช่วยให้มีโอกาสรอดพ้นจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉินไปได้ ด้วยอุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้านที่ดูเรียบง่ายและไม่มีกลไกอะไรซับซ้อนนี้

9. อุปกรณ์เตือนภัยและการส่งสัญญาณระบุตำแหน่ง

            นอกจากจะสามารถใช้นกหวีดสำหรับให้สัญญาณเสียง เพื่อบอกตำแหน่งกับเจ้าหน้าที่ค้นหา ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้นแล้ว สิ่งหนึ่งที่สามารถหามาติดตัวไว้ได้และราคาไม่แพงเกินไปนัก แต่คุณสมบัติการใช้งานและมีส่วนช่วยให้มีชีวิตรอดได้ดี และถือเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้านรวมทั้งสามารถพกติดตัวได้อย่างสะดวก สิ่งนั้นเป็นอุปกรณ์สำหรับการเตือนภัยและส่งตำแหน่ง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวดินถล่มทับบ้านเรือน และเจ้าของบ้านไม่สามารถออกมาด้วยตนเอง เนื่องจากติดกับซากของบ้านเรือนหรืออาคารนั้น สามารถใช้เครื่องเตือนภัยและส่งโลเคชั่นผ่านไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่เจ้าของบันทึกไว้ และให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้รู้ เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือยังตำแหน่งที่อยู่ของผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

10. เครื่องช็อตไฟฟ้าแบบพกพา

          หลายคนคงเคยเห็นในละครหรือในภาพยนตร์ ซึ่งมีการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าแบบพกพา เพื่อใช้สำหรับการป้องกันตัวจากโจรผู้ร้าย โดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องออกไปทำงานหรือใช้ชีวิตภายนอกบ้าน จำเป็นจะต้องมีเครื่องช็อตไฟฟ้าแบบพกพาเอาไว้ เพราะจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยป้องกันตัว หรือใช้ในการหยุดมิจฉาชีพที่จะมาถึงตัวให้ยากขึ้น ยิ่งกว่านั้นเมื่อใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าแบบพกพานี้ จะเป็นช่วงเวลาของการหนีเอาตัวรอด หรือโทรแจ้งตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทัน เป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้านและพกติดตัวไปในสถานที่ต่างๆ ได้ มีขนาดไม่ใหญ่เกินไป สามารถเก็บใส่กระเป๋าถือขนาดเล็กของผู้ใช้ เมื่อต้องออกไปทำงานหรือทำธุระนอกบ้าน

CondoNewb - อุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้าน

. . . . . . . . . . .

 

            การมีอุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้านหรือพกติดตัวเมื่อเกิดภัยพิบัติ ถือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ให้มีความปลอดภัยในเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อไป อีกทั้งช่วยให้ความเสียหายที่เกิดกับบ้านและตัวอาคารที่พักอาศัยเกิดความเสียหายน้อยลง ทั้งนี้การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านั้น ต้องอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมไม่มีอะไรกีดขวาง สามารถหยิบใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งต้องมีการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ฉุกเฉินในบ้าน ให้สามารถใช้งานได้อย่างดีอยู่เสมอด้วย หวังว่าบทความที่นิวน์เอามาฝากทุกท่านวันนี้ ทุกคนจะชอบและเป็นประโยชน์ หากใครที่มีข้อสงสัย อยากพูดคุยสามารถ Inboxหรือคอมเมนต์ เข้ามาได้ที่ FB Page :: CondoNewb ตามหาบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ ที่นี่