logo

          คนที่อาศัยอยู่ในคอนโดย่อมต้องมีสิ่งรบกวนการอยู่อาศัยจากภายนอกได้หลากหลายอย่าง แต่แน่นอนว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากเจอมากที่สุด นั่นก็คือ การมีตึกก่อสร้างอยู่ข้าง ๆ ห้องคอนโดของเรา ตึกก่อสร้างย่อมสร้างปัญหาที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของพื้นที่โดยรอบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเสียงจากตึกก่อสร้างดังรบกวน ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างลอยคละคลุ้ง และปัญหาจากการที่อยู่ดี ๆ ก็มีตึกสูงขึ้นมาข้างคอนโดของเราและมองเข้ามาเห็นห้องของเราได้ จะมีวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรได้บ้าง ลองมาดูวิธีรับมือกับตึกก่อสร้างข้างคอนโดของเรากัน

 

. . . . . . . . . . .

ผลกระทบจากตึกก่อสร้าง

          การอาศัยอยู่ในคอนโด โดยเฉพาะคอนโดในเมืองที่มีการพัฒนาการใช้ที่ดินอยู่ตลอด อาจมีโอกาสเจอกับการที่มีที่ดินผืนข้าง ๆ คอนโดของเรา ซึ่งอาจเป็นที่ดินว่างเปล่ามาก่อน หรืออาจจะใช้ประโยชน์เป็นอย่างอื่นอยู่ แต่วันดีคืนดีกลับเปลี่ยนไป มีโครงการตึกก่อสร้างเป็นอาคารสูงเกิดขึ้นมาแทน ทำให้จากที่เคยอาศัยในคอนโดสูงอย่างสงบสุขมาก่อนก็เกิดสิ่งรบกวนการอยู่อาศัยจากตึกก่อสร้างข้าง ๆ ขึ้น ซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากและควรหาวิธีรับมือ ดังนั้นจึงควรมาดูกันก่อนว่าหากมีตึกก่อสร้างเกิดขึ้นข้างคอนโดของเราแล้ว ผลกระทบจากตึกก่อสร้างนั้นจะมีอะไรบ้าง

ตึกก่อสร้าง

เสียงรบกวนจากตึกก่อสร้าง

          เสียงรบกวนจากการก่อสร้างอาคารเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นและสร้างปัญหาให้พื้นที่โดยรอบบริเวณได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากการก่อสร้างอาคารต้องใช้เครื่องจักรหนักในการทำงาน โดยเฉพาะในช่วงแรก ๆ ของการก่อสร้างในขั้นตอนของการทำฐานรากและเสาเข็ม ไม่ว่าจะเป็นเสียงรถบรรทุก เสียงรถแบคโฮขุดดิน หรือเสียงที่มักจะสร้างความรำคาญได้มากที่สุดก็คือ เสียงการตอกหรือเจาะเสาเข็ม ซึ่งจะมีเสียงดังต่อเนื่องหลายวันได้ นอกจากนั้นก็จะมีเสียงจากการขนส่งวัสดุ การโยนแผ่นเหล็กหรือเสียงเทเหล็กเส้นลงบนพื้น หรือเสียงการก่อสร้างทั่ว ๆ ไป เช่น เสียงการตอกไม้แบบ เสียงการเลื่อย เสียงการขุดเจาะต่าง ๆ เป็นต้น

ฝุ่นละอองจากตึกก่อสร้าง

          ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างก็เป็นปัญหาหนึ่งที่จะมากับการก่อสร้างอาคาร สามารถกลายเป็นฝุ่น PM 2.5 และเป็นมลพิษทางอากาศที่ส่งผลได้ทั้งต่อผู้คนในบริเวณใกล้เคียงและสภาพแวดล้อม ยิ่งการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง ฝุ่นก็จะยิ่งคละคลุ้งไปได้ทั่วถ้าหากการก่อสร้างนั้นไม่ได้มีการจัดการที่ดีพอ ฝุ่นละอองเหล่านี้เป็นฝุ่นที่เกิดจากดินที่มีการขุดเจาะ และฝุ่นจากการก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ฝุ่นจากการผสมคอนกรีต ผงซีเมนต์ การไสไม้ การเจาะ การตัด การขัดผิววัสดุ และฝุ่นจากการขนส่ง เช่น ฝุ่นจากล้อรถ รวมทั้งฝุ่นจากไอเสียรถยนต์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ

แรงสั่นสะเทือนจากตึกก่อสร้าง

          การเกิดแรงสั่นสะเทือนจะเกิดจากการใช้เครื่องจักรหนัก และการขนย้ายอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่ไซต์งาน เช่น การตอกเสาเข็ม การเทเหล็กเส้นหนัก ๆ จากรถบรรทุกลงพื้นดิน เป็นต้น มักมาพร้อมกับเสียงรบกวน การสั่นสะเทือนอาจไม่ได้มากจนเกิดความเสียหายต่อสิ่งของ แต่สร้างความรำคาญและรบกวนการใช้ชีวิตได้มากเช่นกัน

การจราจรติดขัดจากการก่อสร้าง

          อีกผลกระทบหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ ปัญหาการจราจรติดขัดจากการก่อสร้าง เนื่องจากต้องมีรถบรรทุกขับเข้าออกมากขึ้น หากคอนโดอยู่ในซอยแคบก็ยิ่งเกิดปัญหาจราจรติดขัดได้มากขึ้น

 

          การก่อสร้างอาคารย่อมต้องเกิดผลกระทบเป็นสิ่งรบกวนต่อบริเวณโดยรอบ ยิ่งถ้าหากตึกก่อสร้างอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้ที่อยู่อาศัยยิ่งส่งผลกระทบได้มาก โดยปกติแล้วต้องเป็นหน้าที่ของบริษัทก่อสร้างที่ต้องมีมาตรการการก่อสร้างให้ส่งผลกระทบต่อบริเวณโดยรอบให้น้อยที่สุด ตามพรบ.อาคาร หรือข้อกำหนดตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างอาคารห้ามทำให้เกิดเสียงดังเกินกว่า 75 เดซิเบลเอ ในระยะ 30 เมตร การก่อสร้างอาคารห้ามก่อให้เกิดเสียง แสง และมลภาวะรบกวนผู้อาศัยโดยรอบในเวลา 22.00 น. ถึง 06.00 น. และการก่อสร้างต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง เช่น การปิดกั้นล้อมอาคารระหว่างก่อสร้าง หรือปิดคลุมวัสดุที่มีการฟุ้งกระจาย เป็นต้น

ตึกก่อสร้าง

          อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างเป็นเรื่องใหญ่และใช้เวลานานหลายเดือนกว่าจะแล้วเสร็จ เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่สร้างปัญหารบกวนให้กับพื้นที่โดยรอบ อาจมีบ้างที่มีการก่อสร้างโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีให้เห็นได้จากข่าวคนงานก่อสร้างที่สร้างเสียงดังรบกวนในตอนกลางคืน และถึงแม้จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างดีอย่างไรก็ยังก่อให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่โดยรอบได้อยู่ดี ซึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราที่จะหาวิธีรับมือกับตึกก่อสร้างข้าง ๆ เพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุขมากขึ้น

 

. . . . . . . . . . .

ปัญหาจากตึกสูงข้างคอนโด

          นอกจากปัญหาจากการก่อสร้าง ยังมีปัญหาเมื่อตึกก่อสร้างนั้นสร้างเสร็จแล้วและส่งผลกระทบต่อตึกคอนโดเดิมที่มีอยู่ หากเราเคยอยู่คอนโดตึกสูงอย่างสงบสุข แต่วันหนึ่งที่ดินข้าง ๆ กลายเป็นตึกสูงขึ้นมาที่จะสูงเท่าตึกของเราหรืออาจจะสูงกว่า ผลกระทบที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีดังนี้

ตึกก่อสร้าง

การสูญเสียความเป็นส่วนตัว

          สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของอาคารคอนโด คือ ความเป็นส่วนตัว จากการอยู่ชั้นสูง ๆ ที่จะมีความเป็นส่วนตัว ไม่ถูกรบกวนจากพื้นที่ด้านล่าง เมื่อมีอาคารสูงเกิดใหม่ขึ้นมาก็สามารถถูกรบกวนจากตึกด้านข้างแทนได้ โดยเฉพาะการที่ตึกสูงด้านข้างนั้นเป็นคอนโดเหมือนกัน ระเบียงห้องเราหันชนกับระเบียงห้องของตึกข้าง ๆ นั้นสร้างความอึดอัดได้ไม่น้อย

การบดบังวิว

          จากการอยู่คอนโดตึกสูงมองไปด้านนอกหน้าต่างเห็นเป็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้ เมื่อที่ดินข้าง ๆ กลายเป็นตึกสูงขึ้นมาย่อมต้องเกิดการบดบังวิวที่เคยมี ซึ่งวิวจากหน้าต่างเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การอาศัยในคอนโดมีความน่าอยู่มากขึ้น หากโดนบดบังวิวก็จะทำให้รู้สึกอึดอัด อยู่ไม่สบายได้

การบดบังทิศทางลมและแสงแดด

          อีกอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้และกลายเป็นปัญหา คือ การบดบังทิศทางลมและแสงแดด ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต ห้องที่ไม่มีลมพัดเข้าเลยก็จะทำให้การระบายอากาศในห้องทำได้ยากขึ้น หรือห้องที่ไม่โดนแดดเลยก็อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิต บางคนอาจคิดว่ามีตึกข้าง ๆ ขึ้นมาก็ช่วยในการบังแดดทำให้ห้องไม่ร้อน แต่ถ้าห้องอยู่ในทิศที่ไม่ร้อนมากอยู่แล้ว เช่น ทิศเหนือ หรือทิศตะวันออก การถูกบังแดดไปหมดก็อาจเป็นปัญหา เพราะอย่าลืมว่าแสงแดดก็มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น เป็นนาฬิกาในการตื่นนอน และใช้ในการตากผ้า เป็นต้น นอกจากนี้แสงแดดยังช่วยเสริมสุขภาพจิตของผู้อยู่อาศัยได้ด้วย

 

. . . . . . . . . . .

การรับมือกับปัญหาจากตึกก่อสร้างข้างคอนโด

          การรับมือกับปัญหาเสียงรบกวนจากตึกก่อสร้าง โดยปกติเสียงภายนอกจะเข้ามาในคอนโดได้ง่ายขึ้นจากการที่คอนโดมีช่องว่างให้เสียงเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นช่องใต้ประตู หรือช่องจากขอบหน้าต่าง นอกจากช่องว่างต่าง ๆ แล้ว เสียงก็สามารถผ่านเข้ามาได้ทางผนังอาคาร เนื่องจากผนังคอนโดปกติไม่ได้มีความหนามากพอที่จะกั้นเสียง และไม่ได้มีวัสดุกั้นเสียงติดตั้งไว้ เสียงรบกวนจากภายนอกต่าง ๆ จึงเข้ามาได้ง่าย โดยเฉพาะเสียงจากตึกก่อสร้างที่อยู่ข้างคอนโดซึ่งมักจะมีเสียงดังรบกวนมากกว่าเสียงอื่น ๆ การลดเสียงรบกวนในคอนโดมีวิธีทำได้หลายวิธี เช่น

ตึกก่อสร้าง

ซ่อมแซมรอยแตกร้าว

          เป็นขั้นตอนแรกที่ควรทำ เนื่องจากเสียงจะเข้ามาได้ง่ายผ่านช่องว่าง หากผนังอาคารมีรอยแตกร้าวอยู่โดยที่เราไม่ได้สังเกตเห็นเสียงก็จะเล็ดลอดเข้ามาได้ ดังนั้นจึงควรปิดรอยแตกร้าวให้เรียบร้อยก่อนโดยใช้วัสดุปิดรอยแตกร้าว เช่น อะคริลิกอุดรอยต่อ กาวซิลิโคน ซีเมนต์ซ่อมแซม และครีมซ่อมผนัง เป็นต้น

ปิดช่องว่างที่ประตูและหน้าต่าง

          ช่องว่างใต้ประตูและช่องว่างด้านข้างหน้าต่างเป็นบริเวณที่ทำให้เสียงรบกวนจากภายนอกเข้ามาในห้องได้ง่าย ควรหาซื้ออุปกรณ์มาปิดช่องว่างเหล่านี้ อาจใช้คิ้วกั้นประตูหรือที่ปิดช่องประตูแบบสอดในการปิดช่องว่างใต้ประตู และทำการซีลปิดช่องว่างของขอบหน้าต่างและช่องว่างระหว่างบานหน้าต่างให้เรียบร้อย โดยเฉพาะหน้าต่างบานเลื่อนที่มักจะมีช่องว่างมากกว่าหน้าต่างประเภทอื่น การปิดช่องหน้าต่างสามารถใช้ซีลแบบเป็นเทป ซึ่งมีทั้งแบบเทปยางและเทปโฟม วิธีนี้สามารถทำได้ง่ายและติดตั้งได้ด้วยตนเอง

ติดตั้งผ้าม่านแบบหนาที่หน้าต่าง

          ผ้าม่านสามารถช่วยกั้นเสียงไม่ให้เข้ามาในห้องได้ ผ้าม่านที่ช่วยลดเสียงรบกวนได้จะเป็นผ้าม่านแบบทึบที่มีเนื้อหนา เช่น ผ้ากำมะหยี่ ผ้าสักหลาด ผ้าไมโครไฟเบอร์ เป็นต้น

ติดตั้งผ้าม่านแบบหนาที่หน้าต่าง

จัดเฟอร์นิเจอร์ให้ช่วยกั้นเสียง

          จัดเฟอร์นิเจอร์ในห้องให้ตู้เสื้อผ้าหรือตู้วางของมาติดริมผนังฝั่งที่หันไปทางแหล่งกำเนิดเสียง เพื่อให้เฟอร์นิเจอร์เหล่านี้เป็นตัวช่วยกั้นเสียงที่ผ่านเข้ามาทางผนัง เป็นวิธีช่วยกั้นเสียงรบกวนจากภายนอกที่ทำได้ง่ายวิธีหนึ่ง

ติดวอลเปเปอร์แบบหนาไว้บนผนัง

          เป็นการเพิ่มความหนาให้ผนังเพื่อให้สามารถกั้นเสียงได้มากขึ้น วอลเปเปอร์ที่ใช้ควรเป็นวอลเปเปอร์ที่ทำจากโฟมโพลีเอทิลีน มีความหนากว่าวอลเปเปอร์แบบปกติทั่วไป นอกจากช่วยกั้นเสียงแล้วยังใช้ในการตกแต่งห้องได้ด้วย

ใช้ผ้ากั้นเสียง

          นำผ้ากั้นเสียงมาติดที่ผนังหรือหน้าต่างเพื่อช่วยในการกั้นเสียง ผ้ากั้นเสียงนี้เป็นผ้าที่มีคุณสมบัติช่วยดูดซับเสียงและช่วยกั้นเสียงโดยเฉพาะ ทำจากหลายวัสดุ เช่น ฉนวนใยแก้ว ฉนวนใยหิน โพลีเอสเตอร์ หรือผ้าฝ้ายทอ มีความหนา เนื้อแน่น ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดี

ติดแผ่นกั้นเสียง หรือฉนวนกั้นเสียง

          ติดตั้งแผ่นกั้นเสียงที่ผนังและฝ้าเพดาน เป็นวิธีกั้นเสียงภายนอกที่ได้ผลดีที่สุด เนื่องจากแผ่นกั้นเสียงหรือฉนวนกั้นเสียงนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดซับเสียงและกั้นเสียงไม่ให้ผ่านโดยเฉพาะ มีหลากหลายวัสดุ เช่น ยาง ไวนิล โฟม ใยแก้ว เป็นต้น แต่อาจต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการช่วยติดตั้ง

 

. . . . . . . . . . .

การรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองจากตึกก่อสร้าง

          ฝุ่นเข้ามาได้พร้อมกับการเข้ามาของอากาศ ไม่ว่าจะเข้ามาจากการเปิดประตูหน้าต่าง หรือจากช่องว่างด้านใต้หรือด้านข้างประตูหน้าต่าง ฝุ่นที่มีขนาดเล็กก็จะเข้ามาได้ง่าย โดยเฉพาะหากที่ดินด้านข้างมีตึกก่อสร้างก็จะยิ่งมีโอกาสที่ฝุ่นจากตึกก่อสร้างจะเข้ามาสร้างปัญหาในการอยู่อาศัย วิธีการรับมือฝุ่นจากตึกก่อสร้างข้างคอนโดของเราก็ทำได้หลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น

ตึกก่อสร้าง

หลีกเลี่ยงการเปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น

          ยิ่งเปิดประตูบ่อยหรือเปิดหน้าต่างทิ้งไว้นานก็จะยิ่งทำให้ฝุ่นจากภายนอกพัดเข้ามาได้มาก ถึงแม้ว่าอาจจะทำให้ห้องร้อนหรือระบายอากาศได้ยากแต่ก็สามารถใช้การเปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศช่วยไปก่อน โดยเฉพาะในช่วงเดือนแรก ๆ ของการก่อสร้างที่จะมีฝุ่นมากกว่าช่วงหลัง ๆ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดหน้าต่างเป็นเวลานาน หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ช่วงการทำอาหาร ควรเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศไว้เพียงเล็กน้อยและอย่าลืมปิด

หมั่นทำความสะอาดห้องให้บ่อยขึ้น

          ไม่ว่าจะกวาดห้อง ถูพื้น ดูดฝุ่น เช็ดฝุ่นตามเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ รวมทั้งถอดผ้าม่านมาซักด้วย เพื่อลดการสะสมของฝุ่น ไม่ควรปล่อยให้ฝุ่นสะสมในห้องนาน ๆ อาจทำให้หายใจไม่สะดวกได้ ยิ่งถ้าหากห้องคอนโดของเราหันหน้าเข้าหาไซต์ก่อสร้างยิ่งต้องหมั่นทำความสะอาดฝุ่นจากตึกก่อสร้างที่มีโอกาสเข้ามาในห้องเราได้มาก

หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองของเครื่องปรับอากาศ

          ห้องคอนโดส่วนมากย่อมมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอยู่แล้ว และเครื่องปรับอากาศก็จะดูดอากาศจากภายในห้องเข้ามาทำความเย็นแล้วปล่อยออกมา หากในห้องมีฝุ่นมากแผ่นกรองก็จะสกปรกได้ง่าย จึงควรทำความสะอาดแผ่นกรองของเครื่องปรับอากาศอยู่เสมอ ซึ่งสามารถถอดออกมาล้างได้ด้วยตนเอง

ติดตั้งแผ่นกรองฝุ่นไว้ที่เครื่องปรับอากาศ

          การติดตั้งแผ่นกรองฝุ่นเพิ่มเติมเข้าไปที่เครื่องปรับอากาศจะทำให้ประสิทธิภาพการกรองฝุ่นของเครื่องปรับอากาศดียิ่งขึ้นไปอีก ควรเลือกแผ่นที่สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ แผ่นกรองฝุ่นมีขายแยกสามารถไปซื้อมาตัดให้ได้ขนาดตามแผ่นกรองของเครื่องปรับอากาศของห้องเราและติดเสริมเข้าไปได้ด้วยตนเองเลย

ใช้เครื่องฟอกอากาศในห้อง

          เพื่อการกรองอากาศที่ดีขึ้นควรซื้อเครื่องฟอกอากาศมาใช้ภายในคอนโด และควรเลือกเป็นเครื่องฟอกอากาศที่สามารถจับอนุภาคของฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วย เมื่อใช้งานไปแล้วสักพักก็ควรทำความสะอาดตัวกรองหรือเปลี่ยนแผ่นกรองด้วย โดยอาจเปลี่ยนปีละ 2 ครั้ง หรือถ้าหากมีฝุ่นจากตึกก่อสร้างมากก็อาจทำความสะอาดตัวกรองถี่ขึ้นได้ ทั้งนี้การทำความสะอาดตัวกรองควรศึกษาและทำตามคำแนะนำของคู่มือการใช้เครื่องฟอกอากาศแต่ละรุ่น

 

. . . . . . . . . . .

การรับมือกับปัญหาความเป็นส่วนตัวจากตึกสูงด้านข้าง

          เมื่อมีตึกสูงเกิดขึ้นด้านข้างคอนโดของเรา ไม่ว่าจะเป็นตึกสำนักงานหรือเป็นตึกคอนโดก็สร้างความอึดอัดใจได้ ความเป็นส่วนตัวที่เคยมีจากการอาศัยอยู่ในคอนโดของเราก็ถูกทำลายไปได้ แต่ปัญหานี้ก็ยังมีหนทางรับมือได้อยู่ เราสามารถสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับห้องคอนโดของเราได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

ตึกก่อสร้าง

ใช้ต้นไม้ในการสร้างม่านบังตา

          ปลูกต้นไม้เลื้อยเป็นกระถางแขวนไว้บนระเบียง ปล่อยให้ต้นไม้เลื้อยลงมาจากกระถางที่แขวนอยู่ให้เป็นม่านบังตาจากตึกสูงด้านข้าง นอกจากจะบังสายตาได้แล้ว ต้นไม้ฟอกอากาศนี้ยังช่วยกรองฝุ่นละอองไม่ให้เข้ามาด้านในได้ด้วย แถมยังสร้างความสวยงามให้กับระเบียง เพิ่มความน่าอยู่ให้กับห้องคอนโดของเราได้อีก

ติดตั้งผ้าม่านแบบทึบ

          ผ้าม่านหนาทึบนอกจากจะช่วยกั้นเสียงได้แล้ว ก็ยังใช้กันสายตาจากตึกข้าง ๆ ได้ โดยเฉพาะในตอนกลางคืนที่ต้องเปิดไฟในห้องคอนโดของเราและอาจทำให้ตึกด้านข้างมองเข้ามาเห็นข้างในห้องของเราได้ การปิดม่านทึบช่วยสร้างความเป็นส่วนตัวและเพิ่มความรู้สึกปลอดภัยจากสายตาภายนอก นอกจากนี้ม่านทึบก็มีประโยชน์ในตอนกลางวันที่สามารถช่วยกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่ให้เข้ามาในห้องและทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้ดีขึ้น

ติดฟิล์มที่กระจก

          กระจกที่ใสเกินไปทำให้มองเข้ามาเห็นภายในห้องได้ง่าย ควรติดฟิล์มกระจกที่สามารถกันการมองเห็นจากภายนอกได้ รวมทั้งกันความร้อนและกัน UV ได้ด้วยในตัว เช่น ฟิล์มดำ ฟิล์มเซรามิก ฟิล์มปรอท แต่ไม่ควรเลือกฟิล์มที่ทำให้ห้องมืดทึบจนเกินไป และข้อควรระวังในการติดฟิล์มอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไม่ควรเลือกฟิล์มที่สะท้อนแสงได้สูง เนื่องจากอาจสร้างปัญหาแสงสะท้อนใส่อาคารข้างเคียงได้

 

. . . . . . . . . . .

          สำหรับตึกก่อสร้างข้างคอนโดของเราเป็นเรื่องนอกเหนือจากสิ่งที่เราจะป้องกันได้ นอกจากจะเลือกซื้อคอนโดในทำเลที่มั่นใจว่าจะไม่มีการก่อสร้างอาคารใดแล้ว แต่เมื่อมีตึกก่อสร้างเกิดขึ้นแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจกลัว เราสามารถรับมือกับผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเสียง ปัญหาฝุ่น หรือความเป็นส่วนตัว ซึ่งถ้าใครที่กำลังประสบปัญหาจากตึกก่อสร้างข้างคอนโดแบบนี้อยู่ ลองอ่านและทำตามวิธีรับมือปัญหาจากตึกก่อสร้างเหล่านี้กันดูได้ นี่ก็เป็นบทความ Talk เพื่อน ๆ สามารถติดตามเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับปัญหาคอนโดได้นะ