logo

            สำหรับคนที่กำลังมองหาอสังหาฯ ทำเลดี ๆ ใกล้แหล่งสาธารณูปโภคที่จำเป็นอีกทั้งยังตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ทำงานรวมถึงสวยถูกใจเรา เรื่องที่ต้องเช็คก่อนซื้ออสังหา ถึงเป็นเรื่องจำเป็น เพราะการจะซื้อที่อยู่อาศัยเหมาะสมลงตัวนั้นใช้ทั้งเวลาและปริมาณเงินค่อนข้างสูงดังนั้นหากพลาดไปแม้เพียงนิดเดียวนั่นหมายความว่าเราจะเสียทั้งเวลาและเงินทองไปโดยใช่เหตุ บทความนี้ CondoNewb ขอพาทุกคนไปรีเช็ค ก่อนซื้ออสังหา เราจะเช็คอย่างไร? เพื่อไม่ให้โดนหลอก

. . . . . . . . . . . .

CondoNewb - ก่อนซื้ออสังหา

            เรื่องที่เราต้องสังเกตหรือสอบถามก่อนซื้ออสังหา แบ่งเป็น 3 ส่วน ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนี้

เรื่องที่ต้องสังเกตเกี่ยวกับเอกสาร

            เรื่องที่ต้องเช็คก่อนซื้ออสังหา ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องเวลาจะซื้อขายที่ดิน ที่อยู่อาศัย มีอยู่หลายส่วนด้วยกัน รายละเอียดมีดังนี้

            ในกรณีซื้อที่ดิน โฉนดที่ดิน มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เลยก็ว่าได้และเป็นอีก 1 เรื่องที่ต้องเช็คก่อนซื้ออสังหา เพราะสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันสิทธิ์ความมีอยู่ของที่ดินดังกล่าวว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ? เพื่อที่ว่าเราจะไม่โดนหลอกในภายหลังให้เสียทั้งเงินและเวลา ซึ่งโฉนดที่ดีนั้นต้องออกโดยสำนักงานที่ดินที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตัวจริงสังกัดอยู่ โดยจะมีหมายเลขโฉนดกำกับเอาไว้ การจะเช็คว่าใช่ฉบับจริงหรือไม่ ? และพื้นที่ ๆ เรากำลังมองหายังคงมีอยู่จริงหรือเปล่านั้นสามารถตรวจสอบโดยตรงกับพนักงานหรือจะตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมที่ดินได้ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด นี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเช็คก่อนซื้ออสังหาค่ะ

  หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด ที่ดิน เรื่องที่เราควรให้ความสำคัญที่สุดคือรายละเอียดในสัญญาซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องรู้ก่อนซื้ออสังหา ดังนี้

 • มีการระบุถึงขนาดที่ดิน พื้นที่ใช้สอยภายในที่อยู่อาศัยรวมถึงราคาซื้อชัดเจน
 • มีการกำหนดวันนัดโอนกรรมสิทธิ์ ในทางตรงกันข้าม ถ้าไม่มี แสดงว่าสัญญาซื้อขายฉบับนั้นจะเป็นโมฆะไปในทันที
 • เรื่องที่ต้องรู้ก่อนซื้ออสังหา ในลำดับถัดมา การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าภาษีอากร ค่าโอนกรรมสิทธิ์ ควรระบุไว้ในสัญญาว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบตัวจริงเพื่อที่ว่าจะไม่เกิดปัญหาในภายหลัง
 • ในส่วนของเบี้ยปรับเมื่อผิดสัญญา ก่อนซื้ออสังหา ควรระบุไว้ในสัญญาในกรณีที่ผู้ขายเป็นฝ่ายล่าช้าเสียเองหรือจู่ ๆ นึกอยากยกเลิกโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ซื้อซึ่งสามารถคิดเบี้ยปรับรายวันไม่ต่ำกว่า 0.01%
 • ก่อนซื้ออสังหา ในส่วนของข้อตกลงอื่น ๆ ในสัญญา เช่น การรับประกันบ้าน การคืนเงินมัดจำ การยกเลิกสัญญา รายละเอียดดังกล่าวต้องระบุเอาไว้ทั้งนี้เป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเราเอง

. . . . . . . . . . . .

 

เรื่องที่ต้องสังเกตเกี่ยวกับตัวทรัพย์

             ความหมายของอสังหาริมทรัพย์หมายถึงสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เช่น ที่ดิน อาคารสถานที่ มีลักษณะติดอยู่กับผืนดินแปลงนั้นรวมถึงสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ดิน ทราย ถ้าบังเอิญว่าอยู่ในบริเวณเดียวกัน ก็ถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงสิทธิในการครอบครองเช่นกัน ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ เมื่อเราทราบความหมายแล้ว เรามาดูเรื่องที่ต้องเช็คก่อนซื้ออสังหา กันก่อนดีกว่า

 • ทำเลที่ตั้งตัวทรัพย์มีความสำคัญ ตั้งอยู่ใกล้แหล่งสาธารณูปโภคมากเท่าไหร่ ราคาก็แพงมากขึ้นเท่านั้น เราต้องตัดสินใจเลือกรวมถึงตรวจสอบงบที่ตั้งไว้ว่าตรงกันหรือเปล่า?
 • ลำดับถัดมา เมื่อเรากำหนดทำเลเอาไว้ในใจได้แล้ว สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อมาไว้ปล่อยเช่าหรืออยู่เอง ทรัพย์ผืนนี้ต้องมีความสะดวกสบายเวลาจะเดินทางไปไหน ไม่เป็นสถานที่ไกลหูไกลตา เข้าออกยากลำบากเพราะเป็นอาคารที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่ไม่มีทางเข้าหรือทางออกต้องเดินผ่านที่ดินของคนอื่นหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าที่ดินตาบอด เป็นต้น
 • ขนาดที่อยู่อาศัยตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่า? ได้ตามที่ตกลงกันไหม? ซึ่งสามารถขอแปลนบ้านมาดูได้ จะมีตัวเลขบอกรายละเอียดในนั้นและที่สำคัญไม่ลืมที่จะแวะไปตรวจทรัพย์ด้วยตัวเองว่าตรงกันแปลนห้องรวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ เวลาคุยกัน เช่น ตำแหน่งตัวบ้านตรงกับในโฉนดหรือเปล่า? สิ่งปลูกสร้างที่ทางโครงการทำไว้ให้ เช่น พื้นกระเบื้องมีปัญหาไหม? รอยรั่วตามจุดต่าง ๆ เช่น บนฝ้า หากพบต้องบอกทางผู้บริหารโครงการให้จัดทีมช่างเข้ามาแก้ปัญหาโดยด่วน

CondoNewb - ก่อนซื้ออสังหา


 • ในกรณีที่ซื้อมาเพื่อปล่อยเช่าก็ต้องดูทรัพย์ว่า เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันหรือเปล่า? ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่บริเวณนั้นไม่ว่าจะเป็นการเช่าเพื่อเดินทางไปทำงานหรือเรียนหนังสือ เพื่อที่ว่าจะได้กำหนดค่าเช่าถูก อย่าลืมว่าที่ตั้งมีความสำคัญส่งผลต่อราคาตอนซื้อ อสังหาฯ หากตั้งอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล สถานศึกษา ราคาย่อมสูงเป็นธรรมดาส่งผลต่อการกำหนดค่าเช่ารวมถึงกำลังในการจ่ายเงินของลูกค้า
 • ไม่ตั้งอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าความแรงสูงรวมถึงแม่น้ำหรืออื่น ๆ อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เวลาเกิดภัยจากธรรมชาติย่อมส่งผลต่อเราที่เป็นผู้อาศัยในภายภาคหน้า เช่น ฟ้าผ่าแต่อสังหาริมทรัพย์ของเรามีเสาไฟฟ้าความแรงสูงตั้งอยู่ตรงบริเวณทางเข้า คงไม่ปลอดภัยเป็นแน่เมื่อมันเกิดขึ้น
 • อายุของตัวทรัพย์ก็มีความสำคัญ ต้องดูว่ามีอายุกี่ปี? ทั้งนี้เพราะส่งผลต่อความแข็งแรงของสถานที่
 • มีการปรับปรุงซ่อมไปบ้างแล้วหรือยังเมื่อพบว่าอสังหาริมทรัพย์มีอายุเกิน 10 ปี ขึ้นไป วัสดุย่อมเสื่อมเป็นเรื่องปกติ การปล่อยให้ทรุดโทรมโดยไม่แก้ไข ท้ายสุดแล้วจะเป็นอันตรายกับเราที่เป็นผู้อาศัยในอนาคต เช่น ฝ้าเพดานถล่มลงมาบางจุด เป็นต้น นอกเหนือจากนั้น อายุของอสังหาริมทรัพย์ส่งผลต่อราคาเช่นกัน อสังหาริมทรัพย์มือสองราคาอาจจะต่ำกว่าอสังหาฯ มือหนึ่ง เป็นต้น

CondoNewb - ก่อนซื้ออสังหา

  กรณีที่สามารถไปดูทรัพย์เองได้ เป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างสูงที่สามารถแวะตรวจสอบได้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเช็คก่อนซื้ออสังหา ในกรณีที่สามารถเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นได้ด้วยตัวเองเพราะอาศัยอยู่ในโซนที่ตัวเองเลือกไว้

               เรื่องแรกที่ต้องทำนั่นก็คือ การนัดหมายเจ้าของอสังหาฯตัวจริงให้เข้าไปดูที่พร้อมกันเพื่อดูว่าสถานที่ตรงกับที่ตกลงกันไว้หรือเปล่า? สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทางโครงการจัดหาให้มีอยู่จริงไหม ? รวมถึงตัวที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ เราจะมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นก็ต่อเมื่อมาดูสถานที่จริงเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจร่วมกันอีกครั้งว่าจะตัดสินใจซื้อหรือไม่? อีกทั้งการนัดเจอเจ้าของโครงการด้วยตัวเองหรือจะเป็นนิติบุคคลโครงการก็ดี เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกสงสัยในสิ่งที่สงสัยสามารถสอบถามโดยตรงกับเจ้าของสถานที่ตัวจริงได้เลยหรือในกรณีที่ต้องการให้เปลี่ยนข้อตกลงบางประการในสัญญา ก็เป็นอีก 1 เรื่องที่สามารถทำได้เลย

              มาถึงในส่วนของเอกสารต่าง ๆ โดยเฉพาะสัญญาซื้อขาย เมื่อมีการเดินทางมาดูสถานที่จริงพร้อมเจ้าของโครงการ ก่อนซื้ออสังหา รายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญา ไม่ว่าจะเป็นรายการราคา ข้อตกลงร่วมกันในการอาศัย ค่าส่วนกลางรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการที่ทางนิติบุคคลได้จัดเตรียมไว้ให้ รายละเอียดเหล่านี้ต้องศึกษาดี ๆ หากพบว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราสักเท่าไหร่ ก็สามารถคุยกับนิติบุคคลได้เลย ในกรณีที่ไม่ได้เจอกับเจ้าของโครงการสามารถขอแปลนบ้านหรือห้องพักจากทางโครงการได้เลยและทำเรื่องขอให้นิติบุคคลพาไปดูห้องหรือบ้านตัวอย่างแล้วหลังจากนั้นถึงไปดูสถานที่จริง สงสัยตรงไหนสอบถามนิติบุคคลได้

                 ในส่วนของที่ดินจัดว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ในอีกหมวดหมู่หนึ่ง ในกรณีที่เจ้าของที่ดินไม่สะดวกไปดูสถานที่จริงกับเรา สามารถขอเลขที่โฉนดจากนั้นนำไปค้นใน Application ของกรมที่ดิน ชื่อว่า LandsMaps เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ตำแหน่งพิกัดของตัวที่ดินว่าตั้งอยู่ตรงไหน? ขั้นตอนถัดมา สามารถเดินทางไปดูที่ดินด้วยตัวเองเพื่อตรวจสภาพแวดล้อมที่แท้จริง อาณาเขตสิ้นสุดตรงไหน? ตรงกับที่กำหนดไว้ในโฉนดหรือเปล่า? อีกทั้งยังได้ทำความรู้จักผู้คนที่อาศัยอยู่ละแวกนั้นไปพร้อมกันว่า จะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไร? เราเข้าไปซื้อที่ดินแล้วจะมีปัญหาหรือเปล่า? ทั้งหมดเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเช็คก่อนซื้ออสังหา

CondoNewb - ก่อนซื้ออสังหา

 

  กรณีที่ไม่สามารถไปดูทรัพย์เองได้ หัวข้อนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศ ไกลจากอสังหาริมทรัพย์ที่เราสนใจ เรามีแนวทางง่าย ๆ ดังนี้

                ก่อนซื้ออสังหา ให้เราใช้บริการนายหน้าอสังหาฯผ่านตัวแทนบริษัท บอกความต้องการที่แท้จริงออกไปไม่ว่าจะเป็น โลเคชั่น ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือเปล่า? ขนาดบ้านหรือห้อง พื้นที่ภายใน บริการเสริมจากโครงการ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าส่วนกลาง ค่าน้ำค่าไฟ เราสามารถให้ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อที่ว่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะใช้เป็นข้อมูลในการเลือกเฟ้นสถานที่ต่าง ๆ ด้วยตัวเองรวมถึงดำเนินการแทนเราในเรื่องของสถานที่ตรงกับที่ต้องการหรือเปล่าผ่านคำพูดรวมถึงรูปถ่ายที่สามารถส่งหากันทางไลน์หรือแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ทางโทรศัพท์มือถือซึ่งทุกเรื่องนายหน้าอสังหาริมทรัพย์สามารถทำให้เราได้โดยแลกกับค่าดำเนินการ 3% เท่านั้น

                ถ้าสำหรับผู้ที่มีญาติพี่น้องอยู่ในเมืองไทย สามารถไหว้วานให้ช่วยเป็นธุระจัดการแทนเราที่กำลังจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ สิ่งที่ควรทำ เหมือนเราใช้บริการนายหน้านั่นก็คือบอกความต้องการออกไป พอมาถึงขั้นตอนที่ต้องติดต่อธนาคารรวมถึงสำหรับผู้ที่จะซื้อที่ดิน หนังสือมอบอำนาจเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ๆ เมื่อไหร่ก็ตามที่ขาดซึ่งหนังสือดังกล่าว การดำเนินการติดต่อซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะเป็นโมฆะไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้อีก ดังนั้นเตรียมเอกสารในส่วนนี้ให้พร้อม

CondoNewb - ก่อนซื้ออสังหา

                ในกรณีที่ไม่ใช้บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หรือไหว้วานญาติพี่น้อง ก็สามารถติดต่อด้วยตัวเองได้ เช่น ในกรณีติดต่อซื้อที่ดิน เริ่มต้น ขอเลขที่โฉนดแล้วนำมาสืบค้นใน App LandMaps เพื่อหาพิกัด สำหรับคนที่อ่านแผนที่เป็นคงจะดูออกว่ามีขนาดพื้นที่ประมาณเท่าไหร่? ใกล้ไกลจากสถานที่ใดบ้าง? อันเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถทำได้เลย

               ในกรณีที่ติดต่อซื้อขายบ้านหรือคอนโดสามารถคุยกับทางนิติบุคคลพร้อมขอแปลนบ้านหรือที่พัก รูปถ่าย รายละเอียดที่อยู่ในข้อสัญญา สถานที่จริง บรรยากาศโดยรวม ซึ่งสามารถร้องบอกให้นิติบุคคลช่วยทำให้เราได้ เทคโนโลยีในปัจจุบันก้าวไกลไปมากพอสมควร การคุยผ่านช่องทางแอพต่าง ๆ เป็นเรื่องที่เอื้อประโยชน์สามารถ Live สดหรืออัดวีดีโอส่งมาให้เรา เสมือนเดินทางมาดูสถานที่จริงด้วยตัวเอง

. . . . . . . . . . . . .

 

เรื่องที่ต้องสังเกตเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

                 เป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความสำคัญ ทั้งนี้เป็นไปเพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายส่วนอื่นงอกไปโดยไม่รู้ตัวทั้งที่เราผู้ซื้อได้ตั้งงบเอาไว้เรียบร้อยแล้ว มาดูกันดีกว่าว่า มีเรื่องไหนกันบ้างที่ต้องหมั่นสังเกต

 • ค่าส่วนกลาง เป็นอีก 1 เรื่องที่ต้องเช็คก่อนซื้ออสังหา ต้องดูด้วยว่าค่าส่วนกลางดังกล่าว เมื่อจ่ายไปแล้วครอบคลุมอะไรบ้าง ? ราคาเท่าไหร่? โดยเฉพาะในส่วนของคอนโดมิเนียมที่ขนาดแต่ละห้องมีพื้นที่ไม่เท่ากัน ทางนิติบุคคล คิดค่าส่วนกลางกันอย่างไร? และเมื่อเราจ่ายไปแล้วจะยังคงสามารถตรวจสอบการทำงานของนิติบุคคลนั้นได้หรือไม่? ซึ่งในส่วนนี้สามารถคุยกับทางผู้ดูแลได้
 • ค่าโอน ค่าภาษี หลังเจรจาตกลงซื้อขายกันสำเร็จ ควรมาตกลงกันก่อนว่า ใครจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้? หรือจะออกกันคนละครึ่ง?

           เรื่องที่ต้องเช็คก่อนซื้ออสังหา ในข้อสุดท้าย ในกรณีที่เป็นคอนโดมิเนียม โดยปกติจะมีการแถมเฟอร์นิเจอร์บางส่วนให้เราอันเป็นโบนัสของคอนโดหรือบ้าน เมื่อไหร่ก็ตามที่ชำรุดอันเกิดจากการใช้งาน ควรระบุไว้ในสัญญาเช่นเดียวกันเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าซ่อมโดยที่ไม่ได้เป็นผู้กระทำ


CondoNewb - ก่อนซื้ออสังหา

. . . . . . . . . . . .

               เรื่องที่ต้องเช็คก่อนซื้ออสังหา ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรพลาด ไม่ว่าจะซื้อเพื่ออาศัยอยู่เองก็ดีหรือเอาไว้เก็งกำไร จะวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ถ้าทำแล้วย่อมเป็นผลดีต่อเราที่เป็นผู้ซื้ออย่างไร้กังวล ดังนั้น ก่อนจะซื้อบ้านหรือคอนโดล้วนเป็นเรื่องที่ต้องเช็คก่อนซื้ออสังหา เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เสียทั้งเวลาและเงินทองไปกับการติดต่อซื้อขายบ้านและคอนโดไปโดยเปล่าประโยชน์ หากใครอยากปรึกษาพูดคุย เกี่ยวกับการซื้อโครงการ หรืออยากลงทุน แต่ยังไม่แน่ใจ สามารถคอนเมนต์ หรือเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ FB Page :: CondoNewb ให้นิวบ์ช่วยคุณ!! ครั้งหน้าเราจะมีบทความอะไรมาฝากเพื่อนๆ อย่าลืมติดตามกันค่ะ