logo

          หลังจากที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ลุกลามเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย จนทำให้รัฐบาลต้องออกพรก.ฉุกเฉิน ประกาศปิดสถานที่สุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส รวมไปถึงการขอความร่วมมือให้ประชาชนกักตัวอยู่บ้าน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ ทำให้หลาย ๆ คน หลาย ๆ อาชีพได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า หลังจากนั้นไม่นานรัฐบาลก็ได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือ COVID-19 เบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือประชาชน ด้วยการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา ทั้งลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม และลูกจ้างอิสระที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคม ทั้งยังมีโครงการเพื่อส่งเสริมรายได้ประชาชนอีกหลากหลายทาง วันนี้ Condnewb ได้รวบรวมการลงทะเบียนมาให้เพื่อน ๆ แล้วค่ะ 

 

1. มาตรการช่วยเหลือ COVID-19 สำหรับผู้ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

เงินเยียวยา COVID19

การเยียวยา : ให้เงินเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (ประมาณ 3 ล้านคน)

เงื่อนไข : เป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

วิธีการ

• เตรียมหลักฐาน

- บัตรประจำตัวประชาชน

- ข้อมูลส่วนบุคคล

- ข้อมูลนายจ้าง

• วิธีการลงทะเบียน

- ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com (วันที่ 28 มีนาคม 2020)

- หรือ ติดต่อที่ธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และธนาคาร ธ.ก.ส.

• รับเงินเยียวยา

- รับเงินเยียวยาผ่านพร้อมเพย์ (ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน)

- รับเงินเยียวยาผ่านบัญชีธนาคาร

2. มาตรการช่วยเหลือ COVID-19 สำหรับผู้อยู่ในระบบประกันสังคม

มาตรการช่วยเหลือ

การเยียวยา : รับเงินเยียวยาว 50% ของค่าจ้าง ในกรณีว่างงาน แต่ไม่เกิน 7,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

รับเงินไม่เกิน 180 วันในกรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน 

รับเงินไม่เกิน 90 วัน กรณีรัฐสั่งหยุดกิจการ

เงื่อนไข : ต้องเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน

วิธีการ

• เตรียมหลักฐาน

- บัตรประจำตัวประชาชน

- รูปภาพตัวเอง ขนาดไม่เกิน 5 เมกะไบต์

• ลงทะเบียน

- เลือกเมนู “ลงทะเบียนเข้าใช้งาน” หน้าเว็บไซต์ https://empui.doe.go.th/ ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง

- บันทึกการขึ้นทะเบียน

- ตรวจสอบวันที่นัดรายงานตัว

- พิมพ์หนังสือรับรอง และใบแนะนำงาน

• รายงานตัวด้วยตัวเองตามวันนัดรายงานตัว

- เตรียมเอกสารรายงานตัว

1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ (ยกเว้น ออมสิน/ธกส./UOB/Land&House)

4. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากกงาน (ถ้ามี)

- นำเอกสารมารายงานตัวด้วยตัวเองที่ “สำนักงานประกันสังคม”

• รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ https://empui.doe.go.th/ ตามวันนัดรายงานตัว

- เลือกเมนู “ลงชื่อเข้าใช้งาน” บนหน้าเว็บไซต์ https://empui.doe.go.th/

• รับเงินเยียวยา

- รับเงินเยียวยาผ่านบัญชีธนาคาร

          ในอนาคตหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นทางภาครัฐ และเอกชนต้องมี มาตรการช่วยเหลือ COVID-19 ออกมาเพื่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกแน่นอน แล้ว Condonewb จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบกันเป็นระยะๆ นะคะ เราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#Newb_Mind