logo

         การกู้ร่วมถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราซื้อบ้านหรือคอนโดได้ง่ายขึ้น แต่แน่นอนว่าการกู้ร่วมที่มีผู้กู้ถึง 2 คน ย่อมมีความยุ่งยากมากกว่าการกู้แบบปกติ โดยเฉพาะการกู้ร่วมของ LGBTQ ซึ่ง NewbTalk ในบทความนี้ จะมาอธิบายและตอบทุกข้อ

สงสัยเกี่ยวกับการกู้ร่วมกันครับ 

. . . . . . . . . .

         ก่อนอื่นต้องบอกก่อนครับว่าการกู้ร่วม มันคือ การทำสัญญาขอยื่นกู้สินเชื่อ โดยใช้ผู้กู้มากกว่าหนึ่งคน แต่จะไม่เกิน 3 คน เพื่อเอารายรับมาเพิ่มเพดานวงเงิน และช่วยกันรับผิดชอบสินเชื่อนั้น

        ซึ่งเหตุผลหลัก ๆ ในการกู้ร่วม ก็จะเป็นเรื่องของเพดานของสินเชื่อครับ เนื่องจากการกู้ร่วม จะช่วยให้ความสามารถในการกู้นั้นมีมากขึ้น ซึ่งประโยชน์ของการกู้ร่วมก็คือ

วงเงินสูงขึ้น

          เนื่องจากมีการนำรายรับของผู้กู้ทุกคนมาคิดรวมกัน ทำให้วงเงินสินเชื่อที่ธนาคารจะพิจารณาปล่อยออกมานั้นสูงขึ้น และเราก็สามารถซื้ออสังหาฯ ที่เราต้องการได้

กระจายภาระหนี้

           และเนื่องจากมีผู้กู้หลายคน ความเสี่ยงของภาระหนี้ก็จะถูกกระจายออก ยามกรณีฉุกเฉิน ผู้กู้คนใดคนหนึ่งไม่สามารถชำระได้ หนี้ก็ยังจะถูกชำระต่อไปได้โดยผู้กู้คนอื่น

อนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น

            นี่น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญ รองจากวงเงินที่สูงขึ้นที่ทำให้หลายคนตัดสินใจกู้ร่วม เพราะบางทีหากสุขภาพการเงินของเราไม่ได้ดีมาก แต่ของผู้กู้ร่วมของเราดีมากและมั่นคงกว่า ธนาคารก็จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้นมากครับ

. . . . . . . . .

คุณสมบัติของผู้กู้ร่วม เป็นใครได้บ้าง

          แน่นอนว่า ต้องเป็นคนในครอบครัวก่อนครับ เป็นการกู้ร่วมระหว่างคนนามสกุลเดียวกัน เช่น พี่-น้อง พ่อ-แม่-ลูก 

ครอบครัวเดียวกัน แต่คนละนามสกุล ก็สามารถกู้ร่วมได้ กรณีนี้คือจะต้องเป็นพี่น้องท้องเดียวกัน สามารถแสดงทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรได้ครับ

          สามี-ภรรยา หรือ คู่รัก ทั้งที่จดทะเบียนสมรส และไม่ได้จดทะเบียนสมรส แสดงหลักฐานการเป็นสามี-ภรรยา หรือการเป็นคู่รักกัน ข้อนี้ค่อนข้างมีความเป็นนามธรรมมากในเรื่องของหลักฐาน อาจต้องสอบถามทางสถาบันการเงินอีกครั้งว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

. . . . . . . . .

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจกู้ร่วม

เรื่องกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

          โดยปกติแล้วเรื่องกรรมสิทธิ์ในการกู้ร่วม จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบนะครับ คือ 

 1. ใส่ชื่อคนคนเดียวเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แน่นอนว่าก็ตรงตัวเลยคือ ผู้กู้ร่วมจะไม่มีกรรมสิทธิ์ใด ๆ ในทรัพย์สินนั้น กับ 
 2. ใส่ชื่อผู้กู้ทุกคนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ คือแน่นอนว่า ผู้กู้ทุกคนจะมีสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น โดยที่ผู้กู้ทุกคนยินยอมครับ

สิทธิ์ลดหย่อนภาษี

          สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะหารเฉลี่ยตามจำนวนผู้กู้ จะแบ่งกันเองไม่ได้ แต่จะลดหย่อนรวมได้สูงสุดเพียง 100,000 บาท (ถ้ากู้ร่วม 2 คน แปลว่าลดหย่อนได้สูงสุดคนละ 50,000 บาท)

สัดส่วนสินเชื่อของผู้กู้ร่วมแต่ละคน

          กรณีผู้กู้ร่วมเสียชีวิตจะต้องแจ้งธนาคาร มิเช่นนั้นสัญญาจะไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้นทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้เสียชีวิต (ที่ธนาคารประเมินแล้วว่าสามารถจ่ายหนี้ได้) จะเข้ามารับช่วงต่อการผ่อนชำระ

. . . . . . . . . .

การกู้ร่วม ของกลุ่ม LGBTQ

          การกู้ร่วมของ LGBT ณ ปัจจุบัน สามารถทำได้แล้วนะครับ โดยขอยกเงื่อนไขตัวอย่าง จาก ธนาคาร UOB มาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับ

คุณสมบัติผู้กู้

 • คู่รัก LGBT ต้องมีอายุขั้นต่ำ 21 ปี โดยอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี และไม่เกิน 75 ปี
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมต้องมีรายได้ 20,000 บาท / เดือนขึ้นไป

เอกสารหลักฐานในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารรับรองการอยู่ร่วมกัน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองเงินเดือน และ สลิปเงินเดือน
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสัญญาซื้อขาย

เงื่อนไขสินเชื่อ

 • วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาซื้อขาย
 • ระยะเวลาในการผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
 • ผู้กู้ต้องมีอายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)

รายละเอียดดอกเบี้ย แบ่งเป็นสองกรณีคือ

 • กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ตลอดอายุสัญญา 4.87%
 • กรณีไม่ทำประกันชีวิต คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ตลอดอายุสัญญา 4.95%
 • ในการกู้ร่วม คู่รัก LGBT จะต้องมีเอกสารรับรองการอยู่ร่วมกัน
 • คู่รัก LGBT จะสามารถกู้ได้สูงสุด 90-95% เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้ร่วมและความมั่นคงทางอาชีพหรือการเงินของผู้กู้เป็นหลักด้วย

. . . . . . . . .

Q&A ตอบคำถามเกี่ยวกับการกู้ร่วม

          มาถึงช่วงคำถามครับ ในเรื่องของการกู้ร่วม เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการกู้ร่วมมาไว้ในบทความนี้ครับ โดยแน่นอนว่าคำถามของเราทั้งหมด มาจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร UOB เช่นเดียวกันกับบทความ รีไฟแนนซ์และรีเทนชัน ต่างกันอย่างไร มีดังนี้ครับ

Q : กู้ร่วมไปแล้วจะยกเลิกได้ไหม?

A : จะถอนชื่อกู้ร่วมได้ ต่อเมื่อธนาคารพิจารณาแล้วว่าผู้กู้ร่วมที่เหลืออยู่สามารถผ่อนชำระไหว หรือใกล้หมดสัญญาแล้ว แต่ถ้าธนาคารเห็นว่าคนที่เหลืออยู่ผ่อนไม่ไหว ก็ต้องหาคนอื่นมากู้ร่วมแทน

Q : ถ้าผู้กู้ร่วมเสียชีวิต

A : กรณีผู้กู้ร่วมเสียชีวิตจะต้องแจ้งธนาคาร มิเช่นนั้นสัญญาจะไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้นทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้เสียชีวิต (ที่ธนาคารประเมินแล้วว่าสามารถจ่ายหนี้ได้) จะเข้ามารับช่วงต่อการผ่อนชำระ

Q : กู้ร่วมกับแฟนที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสได้หรือไม่

A : กรณีเป็นแฟนยังไม่แต่งงานกันไม่สามารถกู้ร่วมได้ ส่วนในกรณีที่แต่งงานแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสามารถกู้ได้โดยแสดงหลักฐานอื่นๆ เช่น ถ้ามีบุตรให้แสดงใบเกิดที่ระบุชื่อพ่อแม่ หรือทะเบียนบ้านที่แสดงว่าปัจจุบันอยู่ด้วยกัน

Q : ถ้ากู้คนเดียว แต่อยากให้เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมได้หรือไม่

A : กู้คนเดียว สามารถถือกรรมสิทธิ์ร่วมได้ค่ะ เพราะเกณฑ์ของ uob คิดรายได้จากผู้กู้เพียงท่านเดียว ไม่สามารถนำรายได้2ท่านมารวมกันได้ค่ะ แต่ภาระหนี้คิดรวมกัน

Q : หาก 1 ในผู้กู้ร่วม ติดผ่อนบ้านอยู่ แต่รายได้รวมกันแล้วยังเข้าเกณฑ์ จะยังสามารถกู้ร่วมได้ไหม

A : หาก 1 ในผู้กู้ติดผ่อนบ้านอยู่ สามารถกู้ร่วมได้ คิดภาระหนี้รวมกัน แต่รายได้คิดท่านเดียว

Q : ถ้ากู้ร่วม แต่เป็นกรณีที่ คนหนึ่งเครดิตดี แต่อีกคนติดบูโร ธนาคารจะพิจารณาอย่างไร

A : ในกรณีติดเครดิตบูโรท่านนึง จะไม่สามารถนำชื่อมากู้ร่วมได้ค่ะ

Q : กู้ร่วมต่างจากค้ำประกันยังไง?

A :

 • ผู้กู้ร่วมเป็นลูกหนี้ร่วมชั้นต้นเท่า ๆ กัน
 • ธนาคารคิดรายได้ของผู้กู้ร่วมมาประเมิน
 • ธนาคารเรียกให้คนใดคนหนึ่งชำระก่อนก็ได้การค้ำประกัน
 • ผู้กู้เป็นลูกหนี้ชั้นต้นผู้ค้ำประกันเป็นลูกหนี้ชั้นรอง
 • ธนาคารไม่นำรายได้ของผู้ค้ำประกันมาประเมิน
 • ธนาคารเรียกให้ผู้กู้ชำระก่อนถ้าผู้กู้ไม่ชำระถึงเรียกร้องกับผู้ค้ำประกันต่อไป

. . . . . . . . . .

 และนี่ก็คือทั้งหมดของบทความกู้ร่วม รวมถึง Q&A ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการกู้ร่วมด้วยนะครับ สาระสำคัญของการกู้ร่วมจริง ๆ อย่างที่ได้บอกไปในบทความ คือเป็นการทำเพื่อให้ดอกเบี้ยต่ำลง มีเงื่อนไขการกู้ที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ยอดผ่อนและระยะเวลาการชำระหนี้สั้นลงครับ ใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถ inbox ถามได้ที่เพจ CondoNewb หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร UOB คุณวราภรณ์ รวยชัยอุดมโชค เบอร์โทร 0623982429 Line : https://line.me/ti/p/liARdg_ht6