logo

กู้เงินสร้างบ้าน ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด คำถามเหล่านี้น่าจะอยู่ในใจใครหลายคนสำหรับช่วงชีวิตที่กำลังจะได้มีบ้านเป็นของตัวเอง ซึ่งปัจจุบันนี้หากเราจะพูดถึงการขอสินเชื่อธนาคารเพื่อมาซื้อที่อยู่อาศัย หลายคนก็มักจะเห็นภาพการกู้เงินธนาคารมาเพื่อซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมต่าง ๆ ตามแต่ที่เราชอบ ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบที่เราต้องการซื้อนั้น ก็มักจะเป็นโครงการจัดสรรหรือบ้านมือสองที่ถูกสร้างขึ้นมาอยู่แล้ว แต่สำหรับกู้เงินสร้างบ้าน มักจะต่างออกไป เพราะเราจะต้องกู้สินเชื่อจากธนาคารมาเพื่อก่อสร้างบ้านของเราเอง ดังนั้นก็เลยทำให้รายเอียดของวัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อธนาคารอาจจะดูแปลกตาไปกว่าสินเชื่อซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่เรามักจะพบเจออยู่ทั่วไป 

              ดังนั้นวันนี้เรามาลองเช็คขั้นตอนกู้เงินสร้างบ้าน เตรียมตัวอย่างไรให้กู้ผ่านกันเลย ไม่ว่าจะเรื่องของเอกสารที่ต้องเตรียม, ขั้นตอนการกู้เงินสร้างบ้าน, เทคนิคกู้ให้ผ่าน รวมไปถึง สินเชื่อเพื่อการสร้างบ้านของธนาคารต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ถ้าเพื่อน ๆ พร้อมแล้ว เราไปหาคำตอบกันเลย

. . . . . . . . . . . . . .

CondoNewb - กู้เงินสร้างบ้าน

1.เอกสารที่ต้องเตรียมกู้เงินสร้างบ้าน

             ปกติแล้วเอกสารที่เพื่อน ๆ จำเป็นต้องเตรียมตัวเพื่อนำไปประกอบการกู้เงินสร้างบ้าน จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ประกอบไปด้วย

 • เอกสารส่วนบุคคล เพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะรายบุคคล ยกตัวอย่างเช่น บัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส เป็นต้น
 • เอกสารทางการเงิน เพื่อแสดงข้อมูลฐานนะทางการเงินต่าง ๆ ที่จะทำให้ธนาคารมั่นใจว่าเราจะมาเป็นลูกหนี้ที่สามารถผ่อนชำระหนี้คืนธนาคารได้  
  • สำหรับพนักงาน จะต้องเตรียมเอกสารทางการเงิน เช่น ใบรับรองเงินเดือน,หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ, สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน,สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น
  • สำหรับฟรีแลนด์หรือธุรกิจส่วนตัว จะต้องเตรียมเอกสารทางการเงิน เช่น สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน, หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ , สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน, หลักฐานการเสียภาษีเงินได้, รูปถ่ายกิจการ, สำเนาใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 
 • เอกสารหลักประกัน เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย, สัญญาวางมัดจำ, สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน, ใบอนุญาตปลูกสร้าง, ใบประมาณการปลูกสร้าง เป็นต้น 

. . . . . . . . . . . . . .

2. ขั้นตอนการกู้เงินสร้างบ้าน เป็นอย่างไร ?

              ปกติแล้ว ถ้าเป็นสินเชื่อซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่เพื่อน ๆ คุ้นเคย เพื่อน ๆ ก็คงจะเริ่มต้นขั้นตอนการขอสินเชื่อธนาคารด้วยการขอเอกสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เราต้องการจะซื้อจากโครงการจัดสรรหรือเจ้าของบ้านมือสองต่าง ๆ แต่สำหรับการกู้เงินสร้างบ้าน จะเป็นการสร้างบ้านขึ้นมาเองจริง ๆ นั่นก็แปลว่าเอกสารที่เกี่ยวกับบ้านทั้งหมด เพื่อน ๆ ต้องคนจัดการเอง ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้มีรายละเอียดหยิบย่อยซ้อนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งหากเพื่อน ๆ พร้อมที่จะหาคำตอบกันแล้ว เราไปดูกันเลย

หาแบบบ้านที่เราต้องการจะสร้าง

            ปกติแล้วการสร้างบ้านจำเป็นต้องมีแบบบ้าน ซึ่งธนาคารเองก็ต้องการทราบเอกสารส่วนนี้เช่นกัน ดังนั้น เพื่อน ๆ จึงต้องมีแบบบ้านที่ต้องการจะสร้างขึ้นมาจริง ๆ ซึ่งแหล่งที่มาของแบบบ้านที่ว่านี้ก็มีอยู่หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น แบบบ้านออนไลน์ที่สามารถค้นหาในโลกอินเตอร์เน็ตทั่วไป แน่นอนว่าเพื่อน ๆ หลายคนที่เคยผ่านจุดนี้แล้ว ก็น่าจะทราบดีว่าเป็นขั้นตอนที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการเฟ้นหาแบบบ้านที่เราสนใจกันนานเลยทีเดียว เพราะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญของการของกู้เงินสร้างบ้าน ในครั้งนี้นั่นเอง อย่างไรก็ตาม หากท้ายที่สุดแล้วยังไม่มีแบบบ้านที่ชอบ เพื่อน ๆ หลายคนก็อาจจะลองไปค้นหาว่าจ้างบริษัทออกแบบบ้านของตนเอง รับรองว่าวิธีนี้จะได้แบบบ้านที่ถูกใจเพื่อน ๆ อย่างแน่นอน

CondoNewb - กู้เงินสร้างบ้าน

ติดต่อผู้รับเหมา และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างบ้าน

               ขั้นตอนนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อย เพราะเชื่อว่าเพื่อน ๆ หลายก็เคยได้ยินปัญหาไม่น้อยที่จะเกิดขึ้นจากการว่าจ้างผู้รับเหมาที่ไม่ดี นอกจากจะสูญเสียกำลังใจไปแล้ว ยังสูญเสียเวลา และทำให้งบการก่อสร้างบานปลายไปเลยได้ด้วย ดังนั้น เพื่อน ๆ ควรใช้เวลาศึกษาและคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพที่ดีที่สุด จนมั่นใจได้ว่าบ้านที่สร้างออกมาจะมีมาตรฐาน และเราจะไม่ถูกโกงอย่างแน่นอน

                เมื่อมีผู้รับเหมาเป็นอัศวินข้างกายเราแล้ว อีกหนึ่งหน้าที่สำคัญที่เราจะต้องทำก่อนจะไปยื่นกู้เงินสร้างบ้าน ในครั้งนี้ ก็คือ การขออนุญาตก่อสร้างบ้านนั่นเอง ซึ่งเพื่อน ๆจะต้องไปติดต่อองค์กรภาครัฐในเขตนั้น ๆ เช่น สำนักงานเขต, ที่ว่าการอำเภอ, เทศบาล หรือ อบต. ที่จะขอปลูกสร้างบ้านของเพื่อน ๆ ได้เลย ซึ่งเอกสารที่จะจำเป็นต้องใช้ประกอบก็ เช่น โฉนดที่ดินแสดงกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ, หลักฐานยินยอมให้สร้างบ้านในที่ดิน รวมทั้ง เพื่อน ๆ จะต้องมีแบบบ้านที่ถูกต้อง โดยจะต้องมีลายเซ็นผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาปนิค, วิศวกรควบคุมงาน เป็นต้น 

ยื่นกู้เงินสร้างบ้านกับธนาคารที่เพื่อน ๆ ต้องการ

                  แน่นอนว่าสิ่งสำคัญในการยื่นกู้เงินสร้างบ้านกับธนาคารต่าง ๆ นอกจากที่เพื่อน ๆ จะต้องทำการบ้านมาเป็นอย่างดีแล้วว่า สินเชื่อกู้เงินสร้างบ้านของแต่ละธนาคารมีรายละเอียดเป็นอย่างไร อัตราดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่ วงเงินอนุมัติสินเชื่อมากน้อยเพียงใด แล้วเราต้องมีเงินทุนของตนเองมากน้อยเพียงใด โปรโมชั่นต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายประกอบการกู้เงินสร้างบ้านกับธนาคารมีอะไรบ้าง รวมทั้งสิ่งสำคัญที่สุด ก็คือ เอกสารประกอบการยื่นกู้เงินสร้างบ้านนั่นเอง อย่าลืมว่าจะต้องประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ นั่นก็คือ เอกสารส่วนบุคคลอย่างบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน , เอกสารทางการเงินอย่างสลิปเงินเดือนและสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน รวมทั้ง เอกสารหลักประกันอย่างสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินและใบอนุญาตปลูกสร้าง เป็นต้น 

                  จากนั้น ระหว่างที่รอเวลาอนุมัติสินเชื่อกู้เงินสร้างบ้านที่ว่านี้ ก็อาจจะมีการติดต่อของเจ้าหน้าที่เข้ามาประเมินที่ดินได้ เมื่อเพื่อนยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้ให้ธนาคารไปแล้ว ก็รอคอยเพียงแต่ว่าธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อกู้เงินสร้างบ้านครั้งนี้ให้เพื่อน ๆ ผ่านหรือไม่ ซึ่งจะใช้ระยะเวลามากน้อยก็ตามแต่ธนาคารนั้น ๆ 

. . . . . . . . . . . . . .

3. เทคนิคกู้เงินสร้างบ้านให้ผ่านอนุมัติ

                มาถึงตรงนี้ เชื่อว่าเพื่อน ๆ ก็คงจะเห็นภาพการขอสินเชื่อครั้งนี้กันมากขึ้นแล้ว แน่นอนว่าเพื่อน ๆ หลายคนก็อาจจะทำการบ้านเตรียมมาพร้อมเรียบร้อยแล้วสำหรับการปลูกสร้างบ้านเป็นของตัวเองในครั้งนี้ แต่การเตรียมตัวด้านเอกสารประกอบการยื่นกู้ครั้งนี้ แม้จะเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี แต่ก็ใช่ว่าจะทำให้ธนาคารอนุมัติวงเงินแบบผ่านฉลุย เพราะอย่าลืมว่าปัจจัยที่ธนาคารจะนำมาพิจารณาก่อนจะอนุมัติก็อยู่หลายส่วนไม่น้อย ดังนั้น เพื่อน ๆ ลองมาดูกันว่าเทคนิคใดบ้างที่จะช่วยให้การขอสินเชื่อครั้งนี้ผ่านอนุมัติไปได้ 

 • เตรียมเอกสารพร้อมไม่มีขาด แม้ว่าเอกสารครบจะไม่ได้การันตีว่าสินเชื่อครั้งนี้จะผ่านแบบ 100% แต่ก็อย่าลืมว่า หากธนาคารต้องการข้อมูลส่วนไหนมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อ แล้วเราดันไม่มีให้ เรื่องนี้คือสาเหตุของการตัดอนาคตที่จะได้รับอนุมัติจากธนาคารอย่างแน่นอน 
  • กรณีเจ้าของที่ดินที่ปลูกสร้างบ้าน และผู้กู้สินเชื่อสร้างบ้านเป็นคนเดียว เรื่องนี้ก็จะทำให้การอนุมัติสินเชื่อกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นได้ เพราะหากเราไปสร้างบ้านบนที่ดินของคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือญาติ ก็อาจจะพบเจอกับความวุ่นวานในการขออนุญาติปลูกสร้างบ้านได้ นอกจากนี้ หากมองในแง่ของธนาคารแล้ว การมีที่ดินเป็นหลักประกันชัดเจนโดยมีผู้กู้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้น ก็จะทำให้การยึดทรัพย์ง่ายขึ้น ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถผ่อนจ่ายชำระหนี้คืนธนาคารได้ นั้นเอง
 • ความสามารถในการผ่อนจ่ายของผู้กู้ เพราะคงไม่มีธนาคารไหนอยากจะปล่อยกู้กับลุกหนี้ไม่มีคุณภาพ ดังนั้นก่อนที่เพื่อน ๆ จะไปนั่งกังวลว่า การกู้สินเชื่อสร้างบ้านครั้งนี้จะผ่านไหม ลองกลับมาสำรวจตนเองดูสิว่า ปัจจุบันเรามีรายได้ต่อเดือนอยู่เท่าไหร่ แล้วใช้จ่ายต่อเดือนมากน้อยเพียงใด และเรากำลังเป็นหนี้อะไรอยู่บ้าง หากความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายยังพอมีช่องว่างสำหรับการผ่อนจ่ายสินเชื่ออยู่บ้าง โอกาสที่ธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อครั้งผ่าน ก็จะมีความเป็นไปได้เพิ่มมากขึ้น 

                ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงเทคนิคกู้เงินสร้างบ้านให้ผ่านอนุมัติเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เพื่อน ๆ ลองกลับไปทำการบ้าน เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อม เชื่อว่าเทคนิคง่าย ๆ ไม่ต้องซับซ้อนเหล่านี้ จะช่วยให้เพื่อน ๆ รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารได้อย่างแน่นอน

. . . . . . . . . . . . . . .

CondoNewb - กู้เงินสร้างบ้าน

4. รวมสินเชื่อกู้เงินสร้างบ้าน 4 ธนาคารที่น่าสนใจ

               ปัจจุบันมีธนาคารจำนวนไม่น้อยที่มีบริการสินเชื่อสร้างบ้านให้กับคนไทยทั่วประเทศ แน่นอนว่าถ้าเพื่อน ๆ มีโอกสารยื่นขอสินเชื่อสร้างบ้านครั้งนี้ ก็ควรจะยื่นไปให้ได้มากที่สุดก่อน เพื่อจะได้มีตัวเลือกให้เราตัดสินใจได้ว่าสินเชื่อสร้างบ้านของธนาคารใดจะเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุด เพื่อนำมาเปรียบเทียบถึงอัตราดอกเบี้ย วงเงินสินเชื่อ และองค์ประกอบต่าง ๆ 

              ดังนั้น วันนี้เราจะขอยกตัวอย่าง 4 ธนาคารชั้นนำของประเทศไทยที่กำลังมีสินเชื่อสร้างบ้านน่าสนใจ รายละเอียดดังนี้

1.สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถยื่นกู้ได้ถึง ธ.ค. 2564 นี้

 • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ของผู้กู้ 
 • ส่วนระยะเวลาผ่อนจะไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และนานสูงสุดไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี แต่ก็มีข้อยกเว้น หากเป็นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้น จะสามารถกู้และผ่อนจ่ายได้ยายสูงสุดที่อายุ 75 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย สำหรับคนทั่วไป ปีที่ 1= 3.15% ต่อปี, ปีที่ 2= MRR-2.75% ต่อปี, ปีที่ 3= MRR-2.35% ต่อปี และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี

2. สินเชื่อเคหะ ของธนาคารออมสิน

 • วงเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินของอาคารที่ปลูกสร้าง
 • ส่วนระยะเวลาผ่อนสูงสุดไม่เกิน 40 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี แต่ก็จะมีข้อยกเว้น ในกรณีที่เจ้าของกิจการมีรายได้แน่นอน เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย จะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ดังนั้นหากเพื่อน ๆ สนใจอยากขอสินเชื่อสร้างบ้านกับธนาคารออมสินก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินเพื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดอื่น ๆ ได้เลย

3. สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน ของธนาคารไทยพาณิชย์

 • วงเงินกู้สูงสุด 100%ของค่าจ้างปลูกสร้าง ในกรณีที่ดินปลอดภาระ นอกจากนี้วงเงินกู้รวมสูงสุดต้องไม่เกิน 90%ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการซื้อบ้านไปพร้อมกับการสร้างบ้าน นั่นเอง
 • ส่วนระยะเวลาผ่อนสูงสุดไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี 
 • อัตราดอกเบี้ย จะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากเพื่อน ๆ สนใจก็ลองสอบถามโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่ของธนาคารไทยพาณิชย์กันได้เลย 

4.สินเชื่อกรุงศรีเพื่อปลูกสร้างบ้าน ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

              วงเงินกู้สูงสุด 100% ของค่าจ้างปลูกสร้าง ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน ซึ่งผู้ขอสินเชื่อเป็นเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของร่วมที่ดินแปลงนั้น ๆ และจะมีวงเงินกู้รวมสูงสุด 90% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในกรณีขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน พร้อมสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช

ส่วนระยะเวลาผ่อนสูงสุดไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี 

อัตราดอกเบี้ย จะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากเพื่อน ๆ สนใจก็ลองสอบถามโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่ของธนาคารไทยพาณิชย์กันได้เลย แต่ที่น่าสนใจก็คือ เพื่อน ๆ ยังจะได้รับสิทธิพิเศษ สำหรับเพื่อน ๆ ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ก็จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติไปอีกด้วย 

. . . . . . . . . . . . . .

                มาถึงตรงนี้ เชื่อว่าเพื่อน ๆ น่าจะมีความเข้าใจในเรื่องกู้เงินสร้างบ้านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และก็คงจะเห็นแล้วว่า การขอสินเชื่อสร้างบ้านนั้น จะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อนมากกว่าการขอสินเชื่อซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมทั่วไป อย่างไรก็ตาม เพื่อน ๆ อย่าลืมนำข้อมูลดี ๆ ที่เรานำมาฝากกันวันนี้ ไม่ว่าจะเรื่องของเอกสารที่ต้องเตรียม, ขั้นตอนการกู้เงินสร้างบ้าน, เทคนิคกู้ให้ผ่าน รวมไปถึง สินเชื่อเพื่อการสร้างบ้านของธนาคารต่าง ๆ ถึง 4 ธนาคารที่น่าสนใจที่เรานำมาฝากกัน เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครที่กำลังกู้เงินสร้างบ้านอย่างแน่นอน หากเพื่อนๆ มีคำถามหรืออยากพูดคุยกับเราชานิวบ์ สามารถทักทาย กันเข้ามาได้ที่ FB Page : CondoNewb วันนี้ลา ไปก่อน สวัสดีค่ะ