logo

          นับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการออก มาตรการการช่วยเหลือเรื่องค่าไฟฟ้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งสืบเนื่องมาจากการให้ประชาชนกักตัวอยู่ที่บ้าน หรือ Work From Home เพื่อการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่อาจจะมากขึ้น ด้วยการ เว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing โดยมาตรการในการช่วยเหลือดังกล่าว รัฐกำหนดไว้ว่า ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ คือผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และใช้ไฟฟ้า 90 หน่วยต่อเดือน ตามที่มีรายงานไปแล้วนั้น และเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าเราจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ หรือเรามีมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดเท่าไร ซึ่งเรามีวิธีเช็คมิเตอร์ไฟฟ้าง่าย ๆ โดยการตรวจดูจากมิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านเราเอง และเราจะต้องดูอะไรบ้าง ไปดูกันเลย 

 ตรวจสอบเลขรหัสเครื่องวัดไฟฟ้าจากบิลค่าไฟ ”

1. ตรวจสอบเลขรหัสเครื่องวัดไฟฟ้าจากบิลค่าไฟ

          วิธีการคือ ให้เราหยิบใบแจ้งค่าไฟฟ้ามาดูเลขรหัสในช่อง "รหัสเครื่องวัด" จากบิลค่าไฟ ซึ่งรหัสตรงนี้จะมีไว้เพื่อใช้ในการเช็คว่ามิเตอร์ไฟฟ้าเครื่องไหนเป็นของบ้านหรือห้องของเรา

เช็คเลขรหัสเครื่องวัด ที่มิเตอร์ไฟฟ้า”

2. เช็คเลขรหัสเครื่องวัด ที่มิเตอร์ไฟฟ้า

          ให้เราสังเกตดูที่มิเตอร์ไฟฟ้า ที่ตัวเลขแถวบนสุด ที่อยู่ต่อจากตัวอักษร PEA ซึ่งเราจะต้องหาเลขมิเตอร์ที่ตรงกันกับในบิลค่าไฟฟ้า ถ้าเจอแล้ว ก็หมายความว่า นั่นคือมิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านเรานั่นเอง

3. วิธีการเช็คขนาดแอมป์

          ให้เรามองหา ช่องบาร์โค้ดใหญ่ ๆ โดยตรงบริเวณเหนือช่องบาร์โค้ด เราจะพบกับตารางที่มีเขียนตัวเลขระบุว่า มิเตอร์กี่แอมป์ เช่นในภาพจะเขียนไว้ว่า 5(15)A ซึ่งก็คือ มิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ โหลดไฟได้ไม่เกิน 15 แอมป์ นั่นเองครับ

วิธีการเช็คขนาดแอมป์”

และสำหรับด้านรายละเอียดของมาตรการการช่วยเหลือเรื่องค่าไฟฟ้า จะมีดังต่อไปนี้

วันที่ 7 เมษายน 2563 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เห็นชอบกำหนดนโยบายมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ (ประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวง และประเภทที่ 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) จาก 50 หน่วยต่อเดือนเป็น 90 หน่วยต่อเดือน

          โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดำเนินการโดยให้ใช้เงินเรียกคืนรายได้เพื่อให้การไฟฟ้า มีฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดมาเป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการดำเนินการ

2. ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ "ไม่เกิน 5 แอมป์" (ประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวง และประเภทที่ 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบบิลสำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563

          โดยมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทำการขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยไม่มีเบี้ยปรับ

เรียบเรียงโดย NewbBENN