logo

         เรื่องการซื้อการอยู่อาศัยในคอนโด มันมีหลากหลายเรื่องราวที่เราต้องเรียนรู้จริง ๆ และเพื่อความสะดวกสบาย บทความนี้ขอรวบรวมเป็น 10 สิทธิพื้นฐาน กรรมสิทธิ์คอนโด ที่ชาวคอนโด ต้องรู้! ย้ำเลยนะว่าต้องรู้ แต่ถ้าไม่รู้ก็ ไปอ่านบทความและดูคลิปนี้กันได้เลยจ้า

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

1. ผู้ซื้อและผู้ขาย มีกรรมสิทธิ์คอนโด เป็นเจ้าของคอนโดร่วมกัน หรือเรียกว่า​ Co​-​owners

          ในกรณีที่พบว่าการบริหารงานคอนโดเกิดข้อผิดพลาด มีความบกพร่องหรือเกิดความ เสียหาย เจ้าของร่วม (ผู้ซื้อและผู้ขาย) สามารถแต่งตั้งหรือถอดถอน คณะกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการนิติบุคคลได้ทันที   

         หมายความว่าทั้งข้อบังคับ​และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด​ให้อำนาจแก่ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม​ เมื่อพบว่าบริหารงานเกิดข้อผิดพลาด​บกพร่อง​เป็นความเสียหายแก่เจ้าของร่วม​และโครงการ

2. กรรมสิทธิ์คอนโดเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคล จำเป็นต้องมีผู้ซื้อและผู้ขาย เข้าร่วมการประชุม

          ในการจัดตั้งนิติบุคคล ผู้ซื้อและผู้ขายมีหน้าที่ตรวจสอบกำกับดูแล มอบนโยบายการ บริหารงาน และจัดตั้งนิติบุคคล โดยตามรายละเอียด พ.ร.บ. อาคารชุด กำหนดให้มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 9 คน

       ทุกนิติฯ ปฏิบัติ​ ทั่วประเทศ​จำเป็นต้องมีนะครับ ​ไม่มี​ไม่ได้​ กรรมการจะเป็นทั้งเป็นตัวแทนฝ่ายผู้ซื้อ​และผู้ขาย ​มีอำนาจหน้าที่ควบคุม​ ตรวจสอบ​กำกับ​ดูแล​มอบนโยบายการบริหารงานแก่ผู้จัดการ​เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม​ที่เราได้ประชุมกันมาในการประชุมใหญ่นั่นเอง

3. กรรมสิทธิ์คอนโดของผู้ซื้อ ที่มีสิทธิในการตกแต่งห้องชุดได้

          ข้อนี้หลายคนทราบ การตกแต่งห้องชุดในคอนโดผู้ซื้อมีสิทธิที่สามารถทำได้ แต่ต้องแจ้งนิติบุคคลทุกครั้ง อันนี้เรื่องปกติ ที่หลายคนยังสับสนๆ อยู่คือข้อต่อไปครับ 

4. กรรมสิทธิ์คอนโดของผู้ซื้อไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกของคอนโด

          หากผู้ซื้อทำการเปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกคอนโด เช่น การขีดข่วนกำแพงทางเดิน ผนังคอนโดในพื้นที่ส่วนกลาง จะถือว่ากระทำความผิดตามข้อบังคับ ซึ่งมีโทษปรับเป็นเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาท อันนี้รวมถึง อีกฝั่งของประตูคอนโดและอีกฝั่งของระเบียงห้องของเราด้วย

5. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงค่าส่วนกลาง กรรมสิทธิ์คอนโดที่ชาวคอนโดต้องรู้ คือ

         เจ้าของร่วม (ผู้ซื้อและผู้ขาย) สามารถลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวได้ตามข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด นิติฯ ต้องแถลงให้ชัดว่าเหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงค่าส่วนกลาง ถ้าเสียงในมติที่ประชุมไม่เห็นพ้องถึงกึ่งหนึ่ง ก็จะถูกปัดตกไป

6. กรรมสิทธิ์คอนโดและสิทธิของผู้ซื้อในการขอดูบัญชีรายรับรายจ่าย

          งบบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้จัดการนิติบุคคลคอนโด ผู้ซื้อมีสิทธิจะขอเรียกดูได้ โดยผู้จัดการนิติบุคคลคอนโดต้องมีหน้าที่ดำเนินการตามข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หากฝ่าฝืน หรือกระทำความผิดจะถูกระวางโทษปรับไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และปรับอีกวันละ 500 บาท จนปฏิบัติถูกต้อง

7. กรรมสิทธิ์คอนโด ผู้ซื้อมีสิทธิสมัครเป็นกรรมการนิติบุคคลได้

          ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่สนุกมากตอนประชุมลูกบ้านด้วยนะ ตอนเบนไปประชุมของ KAWA HAUS ก็มีลูกบ้านหลายคน หลากหลายสาขาอาชีพ เสนอเป็นกรรมการนิติบุคคลกันเยอะเลย โดยก็นั่นแหละครับ หากผู้ซื้อมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ข้อบังคับและกฎหมายอาคารชุดกำหนด สามารถสมัครเป็นกรรมการนิติบุคคลได้

8. สิทธิของผู้ซื้อในการแสดงความคิดเห็น

    ผู้ซื้อสามารถแสดงความคิดเห็น แนะนำแนวทางปฎิบัติงานในที่ประชุมคณะกรรมการนิติบุคคล หรือที่ประชุมเจ้าของร่วมได้ทุกเมื่อ

9. สิทธิของผู้ซื้อในการกำหนดกฎระเบียบในคอนโด

         สำหรับ กรรมสิทธิ์คอนโด ข้อนี้คือ ที่เราเห็นว่ากฏและข้อบังคับของแต่ละคอนโดแตกต่างกัน มันเกิดจากตรงนี้ครับ “ผู้ซื้อสามารถกำหนดกฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลางของคอนโดที่เหมาะสม และต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัย เช่น การดูแล รักษาพื้นที่ส่วนกลาง หรือทรัพย์ส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้เกิดการเสื่อมโทรม โดยต้องผ่านการเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการ”

10. สิทธิของผู้ซื้อในการยกเลิกนิติบุคคล เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลใหม่

        ผู้ซื้อสามารถร่วมลงมติในที่ประชุมใหญ่เพื่อยกเลิกนิติบุคคล หากมีการกระทำผิดกฎตามที่ข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกำหนดด้วยวิธีคะแนนเสียงกำหนดไว้ และแน่นอนว่าหมายรวมถึง การเปลี่ยนนิติบุคคลเื่อหมดสัญญาด้วย

. . . . . . . . .

 และนี่คือทั้งหมดของ 10 สิทธิพื้นฐาน กรรมสิทธิ์คอนโด ที่คนจะอยู่คอนโดต้องรู้นะครับ หวังว่า กรรมสิทธิ์คอนโด ทั้ง 10 ข้อนี้ จะเป็นประโยชน์กับใครก็ตามที่คิดจะอยู่คอนโด หรือคนที่อยู่คอนโดอยู่แล้ว ก็จะได้รับทราบว่าขอบเขตของเจ้าของร่วมหรือลูกบ้านอย่างเรา ๆ คืออะไรบ้างนั่นเอง