logo

ไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้าน ซื้อคอนโดมิเนียม หรือที่ดิน รวมไปถึงการออกแบบตกแต่งก่อสร้างเพิ่มเติม การคำนวณพื้นที่ให้ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการตกแต่งที่อยู่อาศัย หากไม่รู้วิธีการคำนวณที่ชัดเจน ก็จะส่งผลต่อเรื่องอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น ไม่รู้ว่าควรซื้อวัสดุเท่าไหร่ ซื้อขาดหรือซื้อเกิน อยากปูกระเบื้องแต่กลัวจะซื้อกระเบื้องไม่พอ อยากทาสีบ้าน ทาสีห้องใหม่ แต่ไม่รู้ต้องใช้สีทั้งหมดกี่ถัง ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการคำนวณพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด การคำนวณมีทั้งการคํานวณพื้นที่ ตร.ม. และคำนวณเป็นตารางวา ที่สำคัญการรู้วิธีวัดขนาดพื้นที่ที่แท้จริงด้วยตัวเองนั้น จะช่วยให้งบประมาณการก่อสร้างไม่บานปลาย วันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคคำนวณพื้นที่ ตร.ม. หาพื้นที่ของบ้าน คอนโด ง่ายต่อการออกแบบและตกแต่ง ไปดูพร้อม ๆ กันเลย

ความแตกต่างระหว่าง พื้นที่ กับ พื้นที่ใช้สอย

หลาย ๆ ครั้งในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโด อาคาร หรือที่อยู่อาศัยต่าง ๆ หลายคนมักจะสับสนกับคำว่า พื้นที่ และ พื้นที่ใช้สอย โดยคิดว่าเป็นคำเดียวกัน จริง ๆ แล้ว 2 คำนี้เป็นคนละความหมายกัน

 • พื้นที่ หมายถึง ขนาดที่ดินโดยรวมทั้งหมดของบ้าน อาคาร หรืออสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ มีหน่วยวัดเป็นตารางวา (ตร.ว.) โดยหน่วยตารางวา เป็นมาตราส่วนในการคำนวณ พื้นที่หรือที่ดินที่เล็กที่สุด เป็นหน่วยวัดที่ดินที่นิยมใช้ในการบอกราคาสำหรับประเมินที่ดิน
 • พื้นที่ใช้สอย หมายถึง ขนาดพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ พูดให้เข้าใจง่ายก็คือพื้นที่ที่อยู่ในตัวบ้าน ตัวอาคารทั้งหมดที่ตั้งอยู่บนที่ดิน มีหน่วยวัดเป็นตารางเมตร (ตร.ม.) เช่น บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 112 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดิน 60 ตารางวา

. . . . . . . . . .

รู้จักกับหน่วยในการคำนวณพื้นที่ก่อน

การคำนวณพื้นที่ในการออกแบบและตกแต่ง หรือการก่อสร้าง ในแต่ละแบบจะมีหน่วยวัด รวมถึงวิธีแปลงหน่วยพื้นที่แตกต่างกันออกไป เช่น การคำนวณพื้นที่ ตร.ม. คำนวณพื้นที่ ตร.ว. ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้คำนวณพื้นที่บ้าน คอนโด อาคาร หรือที่ดิน

หน่วยวัดพื้นที่ (ที่ดิน)

หน่วยวัดพื้นที่ หรือวัดที่ดิน ของประเทศไทยที่ใช้ระบุในโฉนดที่ดินเอกสารราชการ รวมไปถึงใช้คำนวณราคาเพื่อการซื้อ - ขาย มีด้วยกัน 3 หน่วย คือ ไร่ งาน และตารางวา เช่น

1 ไร่ = 4 งาน

4 งาน = 400 ตารางวา (1,600 ตารางเมตร)

1 งาน = 100 ตารางวา (400 ตารางเมตร)

1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร

หน่วยวัดพื้นที่ใช้สอย

การวัดพื้นที่ใช้สอย หรือพื้นที่ใช้ประโยชน์ในบ้าน ในคอนโด หรือห้องชุด จะคำนวณพื้นที่ ตร.ม. ในการวัด โดยนับรวมจากทุกชั้นในบ้าน และยังมีการใช้เป็นหน่วยตารางฟุต อีกด้วยเช่นกัน

1 เมตร = 3.28084 ฟุต หรือ 100 เซนติเมตร

1 ตารางเมตร = 10.76 ตารางฟุต

1 ตารางเมตร = กว้าง 1 เมตร X ยาว 1 เมตร

หน่วยวัดแบบอื่น ๆ

นอกจากหน่วยวัดพื้นที่ยอดนิยมที่ใช้เป็นหน่วยมาตราวัดในเมืองไทยแล้ว ยังมีหน่วยวัดหน่วยไทย และหน่วยวัดสากลอื่น ๆ ที่นิยมใช้งานด้วย เช่น

1 ศอก = 50 เซนติเมตร

1 วา = 4 ศอก (2 เมตร)

1 เส้น = 20 วา (40 เมตร)

1 เอเคอร์ = 43,560 ตารางฟุต (4,046.86 ตารางเมตร)

1 เฮกเตอร์ = 2,500 ตารางวา (10,000 ตารางเมตร)

. . . . . . . . . .

วิธีการคำนวณพื้นที่ใช้หน่วยตารางเมตรและตารางวา

วิธีคำนวณพื้นที่ ตร.ม.

หลัก ๆ จะใช้กับการคำนวณพื้นที่ใช้สอย บ้าน คอนโด อาคารชุด ฯลฯ โดยมีการคำนวณออกมาเป็นหน่วยตารางเมตร เช่น สูตรหาพื้นที่ห้อง สูตรคำนวณพื้นที่ใช้งาน การคำนวณสามารถทำได้ เพียงแค่มีตลับเมตรเป็นอุปกรณ์ในการวัดพื้นที่ ทำได้ดังนี้

 • วัดพื้นที่ด้านกว้าง และด้านยาว
 • จากนั้นให้นำตัวเลขด้านกว้าง มาคูณ กับตัวเลขด้านยาว ที่ได้ออกมาเป็นเมตร
 • เช่น กว้าง 5 เมตร X ยาว 6 เมตร ก็จะได้ขนาดพื้นที่ = 30 ตารางเมตร นั่นเอง
ตัวอย่างการคำนวณพื้นที่

ตร.ม. และตารางวา บ้านหรือคอนโด

บ้านที่อยู่อาศัย

บ้านที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว บ้านสองชั้น ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ส่วนใหญ่จะคำนวณพื้นที่ ตร.ม. และตารางวา แยกกันตามลักษณะของพื้นที่

 • ที่ดิน หมายถึงที่ดินทั้งหมด พื้นที่รอบบ้าน จะใช้หน่วยวัดและคำนวณออกมาเป็นตารางวา โดยการวัดจากแนวที่ดินด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง เพื่อนำมาคำนวณหาขนาดพื้นที่ พื้นที่ส่วนนี้จะรวมที่ดินทั้งหมดภายในรั้วบ้าน เช่น ที่จอดรถ สวนในบ้าน ฯลฯ
 • พื้นที่ใช้สอย หมายถึงพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ภายในตัวบ้าน และพื้นที่ทุก ๆ ชั้นของบ้าน จะใช้หน่วยวัดและคำนวณออกมาเป็นตารางเมตร

โดยหน่วยวัดที่ใช้ร่วมกันทั้ง 2 หน่วยนั้น เราจะเห็นได้จากการประกาศขายบ้าน เช่น บ้านเดี่ยวบนที่ดิน 112 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 150 ตารางเมตร เป็นต้น

คอนโดมิเนียม

พื้นที่ในคอนโดมิเนียม จะคำนวณตั้งแต่ประตูห้อง ไปจนถึงพื้นที่ระเบียงด้านนอกห้อง แต่จะไม่รวมพื้นที่ส่วนกลางของคอนโด โดยจะเป็นการคำนวณพื้นที่ ตร.ม. จากพื้นที่ทั้งหมดของห้อง การคำนวณพื้นที่ใช้สอยในคอนโด นอกจากเวลาออกแบบตกแต่ง แล้วยังสามารถคำนวณ เพื่อรู้จำนวนค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ชัดเจนได้ด้วย

ตัวอย่างการคำนวณพื้นที่ ตร.ม. บ้าน ทาวน์โฮม หรือตึกแถว

การคำนวณหาพื้นที่บ้าน ตึกแถว หรืออาคารพาณิชย์ อาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อย หากเป็นตึกแถว หรืออาคารพาณิชย์ขนาดมาตรฐานทั่วไป สามารถคํานวณพื้นที่ ตร.ม. ได้ดังนี้

 • ตึกมีหน้ากว้าง 4 เมตร ลึก 12 เมตร
 • นำพื้นที่กว้าง 4 เมตร x ยาว 12 เมตร จะได้ขนาดพื้นที่ = 48 ตารางเมตร
 • หากตึกแถวมี 3 ชั้น 48 x 3 ก็จะได้พื้นที่ทั้งหมด = 144 ตารางเมตร
 • หากตึกแถวมีชั้นลอยอีก 4 x 4 เมตร = 16 ตารางเมตร
 • สรุปพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด คือ 144 + 16 = 160 ตารางเมตร นั่นเอง

ส่วนรายละเอียดการคํานวณพื้นที่ ตร.ม. บ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮม อาจจะมีส่วนยื่นของระเบียงเพิ่มเข้ามา เช่น พื้นที่ดาดฟ้า ระเบียง ส่วนซักล้างที่ยื่นออกจากตัวบ้าน ซึ่งต้องนำมารวมเป็นพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดด้วยเช่นกัน ส่วนพื้นที่ที่สร้างนอกเหนือแยกออกไปจากตัวบ้าน เช่น โรงรถ ไม่จำเป็นต้องนำมารวมเป็นพื้นที่ใช้สอยก็ได้ โดยสรุปก็คือพื้นที่ที่ไม่ต้องนำมารวมเป็นพื้นที่ใช้สอยก็คือ หลังคา เพราะไม่ได้เป็นส่วนพื้นที่ใช้ประโยชน์ สามารถคํานวณพื้นที่ ตร.ม. จากตัวอย่างได้ดังนี้

 • บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หน้ากว้าง 10 เมตร x ยาว 12 เมตร จะได้ขนาดพื้นที่ = 120 ตารางเมตร
 • บ้านมีขนาด 2 ชั้น ให้นำ 120 ตารางเมตร x 2 จะได้ขนาดพื้นที่ = 240 ตารางเมตร
 • หากมีพื้นที่ซักล้างยื่นออกจากตัวบ้าน ขนาด 2 × 2 เมตร = 4 ตารางเมตร ดาดฟ้าหรือระเบียง ขนาด 2 x 3 เมตร = 6 ตารางเมตร
 • ให้นำพื้นที่ทั้งหมด 240 + 4 + 6 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของบ้าน = 250 ตารางเมตร

ตัวอย่างการคำนวณพื้นที่ ตร.ม. พื้นห้องนั่งเล่น

กรณีที่เราอยากปูกระเบื้องใหม่ในห้องนั่งเล่น แต่ไม่รู้ขนาดพื้นที่ใช้สอยจริงของห้องนั่งเล่น หรือห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน หรือภายในคอนโด สูตรหาพื้นที่ห้อง สามารถคำนวณพื้นที่ ตร.ม. ได้ดังนี้

 • พื้นที่ห้องนั่งเล่นด้านกว้างวัดได้ 4 เมตร พื้นที่ด้านยาววัดได้ 5 เมตร
 • นำพื้นที่ด้านกว้าง 4 เมตร X ยาว 5 เมตร จะได้ขนาดพื้นที่ 20 ตารางเมตร
 • เท่ากับว่าเราต้องใช้กระเบื้องทั้งหมด 20 ตารางเมตร นั่นเอง
 • เราก็จะสามารถคำนวณได้ว่า กระเบื้องลายที่เราชอบ 1 กล่อง มี 5 ตารางเมตร เท่ากับว่าจะต้องใช้กระเบื้องโดยประมาณ 4 กล่อง แต่ในการปูกระเบื้องนั้น ควรเลือกซื้อกระเบื้องเผื่อไว้สัก 5 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ใช้งานจริง ในกรณีกระเบื้องเสียหาย ต้องซ่อมแซม หรือตกแต่งเพิ่มเติม

ตัวอย่างการคำนวณพื้นที่ ตร.ม. ผนังห้องนอน

ใครที่ต้องการปรับปรุง หรือออกแบบตกแต่งบ้าน หรือคอนโดเพื่อทาสีใหม่ หรือติดวอลล์เปเปอร์ เรามีสูตรการหาพื้นที่ผนัง มาฝากกัน สามารถคำนวณพื้นที่ ตร.ม. ได้ดังนี้

 • เริ่มต้นด้วยการคำนวณพื้นที่ผนังแต่ละด้านที่ต้องการทาสี หรือตกแต่งใหม่
 • โดยใช้ตลับเมตรวัดความกว้าง ความยาว และความสูงของผนัง ก่อนจะใช้วิธีคิดตารางเมตรผนัง ตามสูตรการหาพื้นที่ จากนั้นนำพื้นที่ทั้ง 4 ด้าน มารวมกัน โดยมีหน่วยตารางเมตร ตัวอย่างเช่น

- ห้องนอนมีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร และสูง 3 เมตร

- (3 x 3 ) + (3 x 3) + (4 x 3) + (4 x 3) ก็จะได้พื้นที่ผนัง = 42 ตารางเมตร

 • หากห้องนอนมีประตูหรือหน้าต่าง ก็สามารถนำไปลบออกจากพื้นที่รวมได้ในตอนแรก ตัวอย่างเช่น

- ประตูหน้าต่างมีพื้นที่รวมกันทั้งหมด 4 ตารางเมตร

- พื้นที่ผนัง 42 ตารางเมตร – พื้นที่ประตูหน้าต่าง 4 ตารางเมตร จะได้พื้นที่ผนังจริงทั้งหมด = 38 ตารางเมตร นั่นเอง

. . . . . . . . . .

การแปลงหน่วยวัดตารางเมตร-ตารางวา แบบง่าย ๆ

วิธีแปลงตารางเมตร เป็นตารางวา

หากวัดพื้นที่โดยคำนวณพื้นที่ ตร.ม. ออกมาแล้ว แต่อยากจะแปลงหน่วยวัดให้เป็นตารางวา มีวิธีคำนวณง่าย ๆ ด้วยตัวเองมาฝากกัน ทำได้ดังนี้

 • ตารางวา = ตารางเมตร หาร 4 เช่น

อยากรู้ว่าพื้นที่ใช้สอย 600 ตารางเมตร มีขนาดเท่ากับกี่ตารางวา ให้นำ 600 มาหารด้วย 4 พื้นที่ 600 ตารางเมตร ก็จะเท่ากับ 150 ตารางวา นั่นเอง หรือทาวน์โฮมมีพื้นที่ 300 ตารางเมตร ให้นำ 300 มาหารด้วย 4 พื้นที่ 400 ตารางเมตร ก็จะเท่ากับ 75 ตารางวา

วิธีแปลงตารางวา เป็นตารางเมตร

ในทางกลับกันหากวัดพื้นที่ออกมาเป็นตารางวา แต่อยากรู้หน่วยเป็นตารางเมตร ก็มีวิธีคำนวณง่าย ๆ เช่นเดียวกัน โดยสามารถทำได้ดังนี้

 • ตารางเมตร = ตารางวา คูณ 4 เช่น

หากวัดที่ดินออกมาได้เท่ากับ 150 ตารางวา อยากรู้ว่ามีขนาดกี่ตารางเมตร ให้นำ 50 มาคูณด้วย 4 พื้นที่ 150 ตารางวา ก็จะเท่ากับ 600 ตารางเมตร

 • หรือทาวน์เฮ้าส์มีพื้นที่รวมแล้วทั้งหมด 75 ตารางวา ก็ให้นำ 75 มาคูณด้วย 4 ก็จะได้ขนาดพื้นที่เท่ากับ 300 ตารางเมตร นั่นเอง

. . . . . . . . . .

แนะนำโปรแกรมคำนวณ ตารางเมตร ตารางวา

ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วยให้เราเบาแรงลงไปได้มาก สำหรับใครที่ไม่อยากจะต้องมายุ่งยาก ในการคำนวณพื้นที่ ตร.ม. หรือแปลงตารางเมตรเป็นตารางวา ก็สามารถใช้โปรแกรมคำนวณตารางเมตรเป็นตารางวาแบบอัตโนมัติ ที่ใช้งานได้ง่ายมาก ๆ เพียงแค่กรอกตัวเลขลงไปก็สามารถแปลงหน่วยวัดได้ทันที

แนะนำแอปพลิเคชันคำนวณพื้นที่ แปลงหน่วยวัด

นอกจากโปรแกรมคำนวณพื้นที่แล้ว ยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการวัดพื้นที่อีกมากมาย เพื่อช่วยให้การออกแบบ ตกแต่ง หรือคิดพื้นที่ใช้งาน วางแปลนบ้าน เป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด เพียงแค่ถือสมาร์ตโฟน เดินไปรอบ ๆ ห้อง แอปพลิเคชันก็จะเก็บข้อมูลให้ โดยไม่จำเป็นต้องหาตลับเมตรมาวัดขนาดของห้องให้ยุ่งยากอีกต่อไปแล้ว

กับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Room Scan การออกแบบตกแต่งหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือคอนโด ต้องมีการวัดพื้นที่ให้ชัดเจน เพราะจะส่งผลต่อเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะงบประมาณที่นำมาใช้ตามพื้นที่ใช้สอย เช่น อยากรีโนเวท เปลี่ยนพื้นใหม่ ปูกระเบื้องยาง เปลี่ยนกระเบื้องแกรนิตโต้ ทาสีห้อง หรือหากจะเป็นการขายบ้าน หรือคอนโด ขนาดพื้นที่ที่แตกต่างเพียงนิดเดียวก็มีผลต่อราคาที่ต่างกันได้ ดังนั้น หากเจ้าของบ้าน เรียนรู้วิธี คำนวณพื้นที่ ตร.ม. ด้วยตัวเองเอาไว้ ก็จะช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินใจ และคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในเบื้องต้นได้

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่ง

ออกแบบชุดห้องนอนง่ายๆ ครบเซตพร้อมอยู่

7 โปรแกรมออกแบบภายใน ใช้ง่าย ใช้ฟรี ไม่ใช่มือโปรก็ทำได้

บ้านลอฟท์ เป็นยังไง ออกแบบอย่างไร งบเท่าไร พร้อมแนะบริษัทออกแบบ

รวมสไตล์บิ้วอินห้องนอนที่ออกแบบได้ด้วยตัวคุณเอง