logo

          เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือสคบ. ได้ขอความร่วมมือ ตัวแทน 3 สมาคมอสังหาฯ ประกอบด้วย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมอาคารชุดไทย มาพูดคุยเพื่อหาทางออกให้กับปัญหา “การยึดเงินดาวน์ ในกรณีกู้ซื้อบ้าน-คอนโดไม่ผ่าน” หรือไม่ต้องการโอนกรรมสิทธิ์ ที่เกิดขึ้นหลายกรณีจนกลายเป็นเรื่องร้องเรียนอันดับต้น ๆ โดยในการพูดคุยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อวางข้อตกลง และร่าง MOU ระหว่างผู้ประกอบการ เกี่ยวกับเรื่องการยึดเงินดาวน์ของลูกค้า 

สรุปร่าง MOU กับผู้ประกอบการ “คืนเงินดาวน์ 100% และ ไม่ต่ำกว่า 60% แล้วแต่กรณี”

          โดยข้อสรุปที่ได้หลังจากการพูดคุย สรุปได้ว่า “จะมีการคืนเงินดาวน์ 100% และไม่ต่ำกว่า 60%” ให้กับลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อน หรือมีกรณีจำเป็นตามเงื่อนไขดังนี้ (ข้อสรุปดังกล่าวยังเป็นเพียงร่าง MOU ยังไม่ได้มีการลงนามใด ๆ ทั้งสิ้น)

สคบ, ยึดเงินดาวน์คอนโด, คืนเงินดาวน์คอนโด, กู้ซื้อคอนโดไม่ผ่าน

คืนเงินดาวน์เต็มจำนวน 100%
  • คู่สัญญาเสียชีวิต (ไม่รวมการฆ่าตัวตาย)
  • คู่สัญญาเจ็บป่วย (อิงตาม 50 โรคร้ายคณะกรรมการประกันภัย)
  • คู่สัญญาทุพพลภาพ (อิงตามสำนักงานประกันสังคม)
คืนบางส่วน โดยไม่ต่ำกว่า 60%
  • คู่สมรส บุตร บิดามารดา ของคู่สัญญาเสียชีวิต (ไม่รวมการฆ่าตัวตาย)
  • คู่สมรส บุตร บิดามารดา ของคู่สัญญาเจ็บป่วย
  • คู่สมรส บุตร บิดามารดา ของคู่สัญญาทุพพลภาพ จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายดูแล
  • คู่สัญญาถูกเลิกจ้างงาน เฉพาะกรณีถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน (ไม่รวมการเปลี่ยนงาน ลาออกเอง)

ความเห็นจากฝั่งผู้ประกอบการ กรณีกู้ซื้อบ้าน-คอนโดไม่ผ่านยึดเงินดาวน์

          ในมุมของผู้ประกอบการ นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่าในการจะซื้อบ้าน-คอนโด ลูกค้าจะต้องพิจารณาและดูความสามารถในการผ่อนคอนโดของตัวเอง ซึ่งที่ผ่านมาการคืนเงินดาวน์ให้ลูกค้านั้น ทางโครงการจะคืนให้ในกรณีที่กู้ซื้อบ้าน-คอนโดไม่ผ่านจากกรณีผู้ซื้อหรือคู่สมรสเสียชีวิต หรือป่วยหนักนอนติดเตียง มีความชัดเจนว่ากำลังซื้อไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันการขอเงินคืนของกลุ่มนักลงทุน ที่ขายต่อไม่ได้ แล้วบ่ายเบี่ยงไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์ ก็จะไม่มีการคืนเงินดาวน์ตามที่ระบุไว้สัญญา

          นายธงชัย บุศราพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เผยว่าจริง ๆ แล้ว ในมุมของ Developer ไม่อยากจะริบเงินดาวน์ลูกค้าอยู่แล้ว โดยที่ผ่านมาจะคืนเงินดาวน์ให้ในกรณีในจังหวะเศรษฐกิจไม่ดี ลูกค้าตกงาน บริษัทก็ยินดีผ่อนผันเพื่อให้ลูกค้าสามารถมีที่อยู่อาศัยได้ เช่น เปลี่ยนไซส์ห้อง เปลี่ยนราคา หรือเปลี่ยนโครงการ กับกำลังซื้อที่ลดลงเพื่อให้เหมาะสม หรือในกรณีที่ชำระเงินดาวน์สม่ำเสมอมาตลอด แต่ถูกให้ออกจากงานในช่วง COVID-19 ในเงื่อนไขแบบนี้จะมีการให้การดูแลเป็นพิเศษ โดยอาจจะให้ย้ายโครงการ เปลี่ยนยูนิต หรือพักวงเงินไว้ก่อน แต่ก็พบกรณีที่ลูกค้าบ่ายเบี่ยงไม่อยากโอนกรรมสิทธิ์ทั้ง ๆ ที่มีเงินพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ เพราะมีคู่แข่งเสนอขายในราคาที่ถูกกว่า กรณีซื้อไว้หลายห้องแต่ขายต่อไม่ได้ ทางโครงการก็จะยกให้เป็นวิจารณญาณของฝ่ายขายเป็นหลัก เพราะวันที่เปิดพรีเซล ลูกค้าจองซื้อไป ทำให้บริษัทเสียสิทธิ์ในการขายห้องให้กับลูกค้าคนอื่นเหมือนกัน

          ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่าทางสมาชิกของสมาคมเห็นชอบกับ MOU ที่ได้ร่วมร่างขึ้นกับทางสคบ. เพราะมองว่าเป็นมนุษยธรรมที่ต้องดูแลลูกค้าอยู่แล้ว แต่การจะแยกว่าลูกค้าเป็นเรียลดีมานด์ หรือกลุ่มนักลงทุนนั้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบริษัท และลูกค้ากลุ่มนักลงทุนนั้น ไม่สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือจาก สคบ. ได้อยู่แล้ว เพราะไม่ใช่ผู้บริโภคที่ต้องได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากไม่ได้เดือดร้อนโดยสุจริต

          ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณียึดเงินดาวน์ในกรณีกู้ซื้อบ้าน-คอนโดที่ทางสคบ. ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำหรับการลงนาม MOU นั้น ยังไม่มีกำหนดการลงนามเพื่อรับทราบข้อตกลงแต่อย่างใด กลับมาติดตามปัญหาคอนโดได้ใหม่ที่ เว็บไซต์อสังหาฯ และการลงทุนคอนโดที่ CondoNewb ได้ใหม่นะคะ

Written by NewbMind