logo

          นิวบ์ไปเจอข้อมูลเรื่องการเปิดเส้นทางเชื่อมต่อจากน่านไปหลวงพระบางมา ประเทศลาว โดยเราสามารถขับรถเที่ยวลาวผ่านจากชายแดนไทยได้เลย จริงๆข่าวมาตั้งแต่สองถึงสามเดือนก่อนแล้วแหละ เผื่อใครแพลนไปเที่ยว อยากขับรถชมวิวสองข้างทางประเทศลาวที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ การขับรถไปหลวงพระบางตามเส้นทางนี้ก็ไม่เลวเลยนะ

          โดยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเปิดใหม่ เชื่อมต่อจากลาว ยาวออกเวียดนาม ลากไปถึงจีนนู่นเลย โดยสามารถขับรถไปหลวงพระบางฝั่งเชียงแมนได้ ซึ่งวิธีการเดินทางไปหลวงพระบางก็คือ จากจังหวัดน่าน ให้ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ไปยังด่านห้วยโก๋น ทำเรื่องผ่านด่านตรวจคนเรียบร้อย มุ่งหน้าเข้าไปยังด่านตรวจคนเข้าเมือง สปป. ลาว (เมืองเงิน) จากนั้น วิ่งตามถนนหมายเลข 4A มายังเมืองหงสา บ้านนาปุง(Napoung)

          เส้นทางตัดใหม่ที่สามารถขับรถไปหลวงพระบางได้ จะเริ่มตรงนี้ครับ ขับรถจากบ้านนาปุง (Napoung) ให้ใช้ถนนหมายเลข 4B ซึ่งจะเป็นถนนลาดยางแบบสองเลนสวนกัน ทั้งเส้น ระยะทางประมาณ 114 กม. ค่อนข้างคดเคี้ยวเลี้ยวลดพอสมควร แต่ไม่ต้องห่วงครับ เพราะตลอดเส้นทางมีการก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย ทั้งระยะทางลาด ทางโค้ง และไม้กั้นต่างๆ โดยสามารถร่นระยะเวลาจากชายแดนไทย - ประเทศลาว ไปยังหลวงพระบาง เหลือเพียงแค่ราวๆ 3 ชม. เท่านั้น ขับเรื่อยๆ สบายๆ โดยจะไปสิ้นสุดที่บ้านเชียงแมน เมืองจอมเพ็ด ที่จะอยู่ตรงข้ามกับเมืองหลวงพระบาง โดยมีแม่น้ำโขงกั้นนั่นเอง 

          เขียนบทความนี้ไปก็อยากเที่ยวไป ปีใหม่นี้มีแพลนที่อื่นซะแล้ว ถ้าชาวนิวบ์คนไหนไปเที่ยว ขับรถไปหลวงพระบางตามเส้นทางเปิดใหม่นี้ ก็อย่าลืมมาเล่าให้นิวบ์ฟังด้วยนะคร้าบ