logo

Digital Door Lock เทคโนโลยีการล็อกประตูเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับการล็อกประตู คอนโดในรูปแบบที่ล้ำสมัย ทุกวันนี้คนดีใช้ชีวิตอยู่บนเส้นด้าย จากความเสี่ยงที่เกิดจากคนไม่ดี จากขโมยขโจรขึ้นบ้านเพื่อหวังลักทรัพย์ รวมทั้งหวังทำมิดีมิร้ายต่อร่างกายไม่เว้นแต่ละวัน การล็อกประตูลงกลอนและคล้องกุญแจดูจะล้าสมัยไปในยุคที่เศรษฐกิจย่ำแย่และโขมยมีอยู่เกลื่อนเมืองแบบนี้ เราจึงต้องมี Digital Door Lock ตัวช่วยให้การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

Digital Door Lock กลอนประตูที่นำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มความปลอดภัย

Digital Door Lock คือ อะไร?

Digital Door Lock คือ การล็อกประตูด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ การเข้า-ออกห้องที่ติดตั้งด้วยการล็อกประตูแบบดิจิทัลจะมีการตั้งรหัสจะด้วยการกด การแสกนลายนิ้วมือ หรือเสียบบัตร รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แทนการใช้กุญแจไขแบบเดิม หรืออาจใช้ Digital Door Lock ร่วมกับกุญแจแบบเดิมได้

รูปแบบของ Digital Door Lock

          เพราะความทันสมัยของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจึงทำให้การล็อกประตูแบบดิจิทัลมีหลายรูปแบบตามฟังก์ชันการใช้งาน เช่น 

Digital Door Lock แบบระบบกดรหัสอย่างเดียว

          ระบบล็อกแบบนี้มีฟังก์ชันไม่ยุ่งยาก ไม่หลายขั้นตอน มีเพียงการใส่รหัสอย่างเดียว โดยเมื่อตอนติดตั้งจะต้องมีการตั้งรหัสผ่าน 4-12 ตัวเลข การเข้าออกด้วยระบบนี้มีข้อดีที่ไม่ต้องพกบัตร ข้อเสียคือห้ามลืมรหัสผ่านที่ตั้ง 

Digital Door Lock แบบเข้า-ออกด้วยการ์ด 

          ระบบล็อกแบบนี้เห็นได้บ่อยเมื่อเข้าพักที่โรงแรม การใช้เพียงน้ำบัตรไปแตะที่ตัวอ่าน เมื่อได้ยินเสียงหรือมีไฟแจ้งเตือน สามารถผลักประตูเข้าได้ทันที การเข้าออกด้วยระบบนี้มีข้อดีไม่ต้องจดจำรหัสผ่าน แต่ก็ต้องเก็บบัตรไว้ให้มิดชิด 

Digital Door Lock แบบอ่านลายนิ้วมือ 

          เป็นระบบล็อกที่มีความปลอดภัยขึ้นมาอีกขั้น เพราะเครื่องจะอ่านลายนิ้วมือที่มีความเป็นเอกลักษณ์สูง อาศัยความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าไม่มีลายนิ้วมือใครที่จะเหมือนกันแม้แต่ฝาแฝดก็ตาม การใช้งานระบบล็อกประตูแบบนี้ไม่ต้องพกพาบัตรหรือการ์ด ไม่ต้องจดจำรหัส ตราบใดที่ยังมีนิ้วมือ เพียงแตะปลายนิ้วไปที่เครื่องอ่าน หากเครื่องประมวลผลแล้วว่าถูกต้องกับที่บันทึกไว้ประตูจะปลดล็อกอัตโนมัติ เครื่องล็อกประตูอัจฉริยั แบบอ่านลายนิ้วมือนี้สามารถบันทึกได้มากกว่า 10 ลายนิ้วมือ หรืออาจมากกว่านั้นหากไปติดตั้งในองค์กร บริษัท ห้างร้าน หรือ ออฟฟิศ  

Digital Door Lock แบบ 3 ระบบ 

          เพิ่มความยุ่งยากให้กับโจรขโมยและผู้ไม่หวังดีต่อทรัพย์สิน ระบบล็อกแบบนี้ใช้ 3 ระบบด้วยกัน คือ การใส่รหัส อ่านลายนิ้วมือ และใช้การ์ด เป็นการรวมข้อดีของระบบล็อกประตูแต่ละแบบเข้าไว้ด้วยกัน  

          นอกจากนี้ยังมีระบบล็อกประตูดิจิทัลที่ล้ำนำเทรนด์ด้วยการสแกนอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ดวงตา ใบหน้า รวมถึงมี แอปพลิเคชัน (Application) เพื่อเปิดประตูเช่นกัน Digital Door Lock แบบเปิดด้วยแอปพลิเคชันนี้ยังสามารถส่งกุญแจบ้านผ่านทางแอปพลิเคชันให้กับแขกฉุกเฉินที่อาจนัดไว้แต่เข้าบ้านไม่ได้ แต่แขกคนนั้นเจ้าของบ้านก็ต้องรู้จักหรือไว้เนื้อเชื่อใจได้ด้วย โดยแขกจะได้รับเป็นรหัสผ่านเอาไว้สแกนที่เครื่อง เมื่อเครื่องอ่านประตูจะเปิดทันที 

          ระบบล็อกประตูดิจิทัลผ่านการใช้แอปพลิเคชันนี้มีผลดีต่อการดำเนินชีวิตประจำวันที่เร่งเรีบ บางครั้งเราอาจรีบเสียจนลืมหยิบคีย์การ์ดหรือกุญแจในขณะที่ล็อกประตูไปก่อนหน้านี้แล้ว จะเข้าไปหยิบก็วุ่นวาย หรือหากหาการ์ดไม่เจอ หรือมีเหตุไม่คาดคิดจนทำให้ต้องแงะตัวเครื่องล็อกก็สร้างความเสียหาย การใช้งานผ่านแอปพลิเคชันจึงมีข้อดีและปิดข้อด้อยในส่วนนี้ 

เหตุผลที่ควรติดตั้ง Digital Door Lock คอนโด

          การติดตั้ง Digital Door Lock ตั้งแต่ประตูเข้า-ออกส่วนกลางเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อรักษาความปลอดภัยในการอยู่อาศัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีความอุ่นใจ นับว่าระบบล็อกดิจิทัลเป็นระบบรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานแรกที่ในทุกคอนโดควรมี  

          การติดตั้ง Digital Door Lock คอนโดตั้งแต่ประตูเข้า-ออกส่วนกลางยังเป็นการสกรีนคนเข้าออกภายในคอนโดที่ปลอภัย เจ้าของคอนโดอาจมีการกำหนดรหัสที่รู้กันระหว่างคอนโดกับผู้พักอาศัย และควรกำชับให้ผู้พักอาศัยไม่บอกรหัสกับใคร และควรติดระบบล็อกอัตโนมัติแบบนี้ให้กับห้องพักทุกห้อง เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุก งัดแงะ หรือก่ออาชญากรรม  

ข้อดีอีกอย่างของการติดตั้งกลอนประตูดิจิตอลคือเมื่อผู้อยู่อาศัยทำกุญแจหายหรือลืมกุญแจ ความเสี่ยงจะตกอยู่กับเจ้าของห้องโดยตรง เพราะไม่แน่ว่าคนที่เก็บกุญแจได้หากเป็นคนร้ายและทำการสะกดรอยตาม อาจใช้กุญแจนั้นไขเปิดเข้ามาได้ รวมถึงหากเกิดเหตุการณ์ที่ว่านี้บ่อย คงต้องทำให้เจ้าของคอนโดเปลี่ยนประตู ติดตั้งลูกบิดใหม่กันทุกวัน หากเป็นกลอนประตูดิจิตอลเพียงแค่เซ็ตรหัสใหม่ก็ปลอดภัยในทันที หากศึกษาสถิติการเกิดอาชญากรรม พบว่าเกิดขึ้นในบ้านพักอาศัยมาก โดยมีรายงานดังนี้

  • เหตุอาชญากรรมถึงร้อยละ 77.3 เกิดขึ้นในบ้านพักอาศัย 
  • อัตราการประสบเหตุอาชญากรรมต่อทรัพย์สินสูงถึง 140,864 ราย
  • เป็นการบุกรุก/พยายามบุกรุกเข้ามาในเขตบ้าน/ภายในรั้วบ้าน/ที่พักอาศัยร้อยละ 5.4
  • ก่อความเสียหายหรือทำลายทรัพย์สินร้อยละ 1.5
  • ไม่ทั้งนี้ทรัพย์สินที่ถูกขโมย ส่วนใหญ่เป็นข้าวของที่สามารถนําติดตัวโจรไปด้วยได้ เช่น เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องประดับ อัญมณี

          สิ่งที่รุนแรงกว่านั้น จากการสำรวจพบว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นส่งผลถึงชีวิตและร่างกายถึงจํานวน 7,879 ราย โดยจังหวัดกรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่ได้รับการแจ้งคดีลักทรัพย์มากที่สุด 

          ลงให้ถึงจะยิ่งพบไปอีกว่าช่วงเวลาเกิดเหตุอาชญากรรมต่อทรัพย์สินเกิดช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวัน คือ ร้อยละ 53.3 และ 8.5 ตามลำดับ 

          เพราะโจรรู้ดีว่าทุกคนเชื่อมั่นกับการเก็บทรัพย์สินข้าวของมีค่าเอาไว้ในบ้าน เพราะบ้านคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด หรือแม้กระทั่งในตู้เซฟเพื่อความแน่นหนาอีกชั้นแล้วก็ตาม โจรยังรู้ดีอีกว่าคนทั่วไปไม่ลงทุนเก็บสร้อยหยองเงินทองจำนวนน้อย ๆ ไว้กับเซฟที่ธนาคาร เพราะไม่คุ้มค่าธรรมเนียม ดังนั้น ต่อให้เจ้าของบ้าน เจ้าของห้องปิดล็อกประตูบ้านหรือคอนโดมิเนียมแน่นหนาแค่ไหน ใส่กุญแจกี่ชั้นก็หาวิธีงัดแงะเข้าไปลักทรัพย์จนได้ ดังนั้น การล็อกประตูบ้าน ประตูคอนโดเพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องล็อกอีกชั้นด้วย Digital Door Lock หรือระบบล็อคประตูดิจิทัลจะใช้แทนหรือใช้ร่วมกับกุญแจแบบเดิมก็ได้

Digital Door Lock คอนโด เหมาะที่สุดสำหรับทั้งเจ้าของและผู้อยู่อาศัย

          ปัจจุบันการซื้อหรือเช่าคอนโดมิเนียมเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีการสำรวจในมุมของผู้บริโภค พบว่าเพศหญิงมีสัดส่วนอยู่คอนโดมิเนียมมากกว่าเพศชาย นอกจากความนิยม ยังได้มีการศึกษาลึกลงไปถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหรืออยู่คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคพบว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมคือผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยเป็นลำดับแรก โดยความปลอดภัยของผู้บริโภคหมายถึงการมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี แน่นหนา ไม่มีขโมย ตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่เปลี่ยว  

          สอดคล้องกับในมุมของเจ้าของธุรกิจให้เช่าพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ หอพัก ฯ ปฏิเสธไม่ได้ว่าความปลอดภัยของผู้เข้าพักคือจุดขายของโครงการ เนื่องจากคอนโดเป็นห้องชุดที่คนมากหน้าหลายตามาอยู่รวมกันโดยที่ไม่รู้จักกัน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของคอนโดจะต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ๆ สมัยนี้แค่การติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบวิดีโอดอร์โฟนแบบเห็นหน้าคนโทรเรียกไม่อาจทำให้ผู้อยู่อาศัยมั่นใจในความปลอดภัยที่ประชิดถึงตัวได้ระบบล็อกประตูดิจิทัลจึงเข้ามาสร้างความมั่นใจในระยะตัวต่อตัวได้อีกทางหนึ่ง 

Digital Door Lock ใช้กับประตูแบบใดได้บ้าง

          การติดตั้งระบบล็อกแบบ Digital Door Lock ใช้ได้กับทั้งประตูแบบผลัก บานเลื่อน และยังติดได้ทั้งกับประตูอลูมิเนียม ประตูไม้ ประตูกระจก เครื่องล็อกแบบนี้ยังติดได้กับที่อยู่อาศัยทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะติดตั้งกับบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม หอพัก ออฟฟิศ สำนักงาน โรงเรียน ธนาคาร เป็นต้น

ไฟดับ ระบบล็อกไม่ทำงาน ต้องรอจนกว่าไฟจะมาหรือไม่

          ลบความเข้าใจว่า Digital Door Lock ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าไปได้เลย เพราะอันที่จริงแล้วระบบล็อกประตูแบบนี้ใช้ถ่านแค่เพียง 4-8 ก้อนเท่านั้น และมีอายุการใช้งานราว 1 ปี ดังนั้น ไม่ว่าจะฝนตกไฟดับเครื่อง Digital Door Lock ก็ยังคงทำงานตามปกติ เพียงสังเกตว่าหากมีสัญลักษณ์ไฟเตือนว่าแบตเตอรี่อ่อนหรือหมดแค่เปลี่ยนถ่านใหม่ก็ใช้งานได้แล้ว   

มี Digital Door Lock ด้วยระบบอัตโนมัติแบบนี้ ลูกบิดจะยังมีอยู่ในโลกหรือไม่

         สำหรับคนที่ต้องการจะติดตั้งระบบการล็อกประตูด้วยดิจิทัลแบบนี้ แล้วเกิดคำถามว่า จำเป็นต้องเลาะเอาลูกบิดเดิมออกหรือไม่ นั้น Digital Door Lock สามารถติดตั้งคู่กับลูกบิดแบบเดิมโดยไม่ต้องยุ่งกับลูกบิดเดิม เป็นการติดตั้งแบบ Rim Lock หรือแบบเสริมไปกับลูกบิดเดิม ไม่ว่าลูกบิดเดิมของคุณจะเป็นลูกบิดกลม ก้านผลักหรือโยก สามารถติดตั้งระบบอัตโนมัติเพิ่มได้ เพราะตัว Digital Door Lock ดีไซน์เรียบไม่มีก้านผลักหรือลูกบิด จึงไม่กินเนื้อที่ลูกบิดเดิม สามารถติดตั้งได้ทั้งบนหรือล่างลูกบิดเก่าก็ได้ แต่หากคุณต้องการความสวยงามให้ไปพร้อมกับความปลอดภัย จะรื้อประตูทิ้งแล้วติดตั้งระบบล็อกอัตโนมัติอย่างเดียวเลยก็ย่อมได้ เป็นการติดตั้งระบบใหม่ทดแทนลูกบิดเดิมไปเลย  

Digital Door Lock ยี่ห้อไหนดี 2020

          นี่คือยุคศตวรรษที่ 21 การล็อกคอนโด ล็อกห้อง ล็อกบ้านแบบธรรมดาปลอดภัยแต่ไม่ที่สุด Digital Door Lock ยี่ห้อไหนดี จะต้องเป็นยี่ห้อที่มีประสบการณ์ยาวนาน Digital Door Lock ยี่ห้อไหนดียี่ห้อแรกที่ขอแนะนำคือ 

1. Digital Door Lock ยี่ห้อ Unicor

          Unicor เป็นแบรนด์จากประเทศเกาหลีที่แรกเริ่มเดิมที่เป็นแบรนด์ที่ทำสลักประตูมากว่า 50 ปี ด้วยความที่ประเทศเกาหลีได้ผ่านความเป็นประเทศยากจนมาสู่ประเทศอุตสาหกรรมไปแล้ว ประเทศจึงมีความทันสมัย มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย โดยบ้านของคนเกาหลีกว่า 80% ใช้ระบบล็อกที่เรียกว่า Digital Door Lock 

Digital Door Lock ยี่ห้อ Unicor

          ความโดดเด่นที่จะได้รับจากการติดตั้งระบบล็อกประตูอัจฉริยะนี้คือ สามารถเปิดประตูได้หลายแบบ ทั้งการ์ดขนาดจิ๋ว เปิดด้วยการกดรหัส เปิดด้วยการสแกนจากสมาร์ทโฟน ตัวของ Digital Door Lock ยี่ห้อ Unicor ใช้ถ่านเพียง 4 ก้อน จึงไม่ต้องเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า แม้เวลาไฟดับเครื่องยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังมีคุณสมบัติกันน้ำ จึงหมดห่วงเวลาที่ฝนตกหนัก แม้ฝนสาด แดดส่องเครื่องก็ยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และสำหรับคนที่อยู่ในบ้านและมีแขกมาเคาะประตูเรียก สามารถใช้รีโมทเปิดประตูได้จากด้านใน คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาเดินมาเปิดประตู 

Digital Door Lock ที่แนะนำคือยี่้ห้อ Unicor

          ในกรณีที่คุณลืมและเปิดประตูทิ้งไว้และเสี่ยงกับการเข้ามาของคนแปลกหน้า จะมีระบบอลาร์มแจ้งเดือนเสียงดังเพื่อเตือนให้คุณปิดประตู แม้แต่มีการงัดแงะหรือบุกรุก เครื่องจะทำการร้องแจ้งเตือน และหากเครื่องตรวจหรือจับได้ว่ามีความร้อนสูง เช่น อาจเกิดไฟใหม้ Digital Door Lock ก็จะส่งสัญญาณเตือนเช่นเดียวกัน

          ด้วยความสมาร์ทและฉลาดของประตูแบบนี้ จึงทำให้ Unicor ได้รับความเชื่อใจและได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศเกาหลี เพียงเท่านี้ก็การันตีได้ว่าแบรนด์จากประเทศเกาหลีนี้ก็จะมาเป็นอันดับหนึ่งในไทย เช่นกัน ด้วยรูปแบบการเปิดที่หลากหลาย ดีไซน์สวย ทันสมัยกับการใช้งานที่ผนวกกับสมาร์ทโฟน Unicor จึงเหมาะที่จะเป็น Digital Door Lock ในบ้านเพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเหมาะสำหรับกิจการองพัก คอนโดมิเนียม โรงแรมขนาดเล็กด้วย สำหรับระบบล็อกอัตโนมัติแบรนด์นี้ ราคาเริ่มต้นที่ 5,000 – 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับระบบของเครื่อง  

2. Digital Door Lock ยี่ห้อ Yale

          Yale ยี่ห้อนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก เยลเป็นแบรนด์ที่คร่ำหวอดในวงการกุญแจ วงการล็อกประตู ด้วยผลิตภัณฑ์การล็อกประตูที่ครอบคลุม เช่น ลูกบิดประตู กุญแจคล้อง มือจับก้านโยก ฯ จึงทำให้เยลเป็นผู้ที่เข้าใจในความปลอดภัยด้านการล็อกไม่แพ้แบรนด์อื่นๆ เยลมีสินค้า Yale Digital Door Lock ระบบล็อกดิจิทัลทั้งแบบมีก้านโยกและไม่มีก้านโยก ใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและมาพร้อมกับดีไซน์ทันสมัยไม่ตกยุค มีทั้งแบบกุญแจอิเล็คทรอนิกส์ (i-button) และการใส่รหัสลับ (Pin code) สมาร์ทการ์ด และระบบสแกนลายนิ้วมือ 

Digital Door Lock ยี่ห้อ Yale ที่มีชื่อเสียงยาวนาน

          ระบบล็อกประตูดิจิทัลของเยลอัพเดทอยู่เสมอด้วยเทคโนโลยี Easy scan เพื่อให้ทุกการประมวลผลแม่นยำ รวดเร็ว และมีระบบเสียงช่วยให้การตั้งค่าง่าย ในกรณีที่มีการทำลายตัวเครื่องล็อกจากการถูกงัดจากมิจฉาชีพ เครื่องจะส่งสัญญาณเตือน ตัวเครื่องมีการแสดงสถานภาพแบตเตอรีที่แบตเตอรี่อ่อน และฉลาดขึ้นไปอีกด้วยระบบตั้งรหัสหลอก เป็นการตรวจสอบสองชั้นป้องกันคนอื่นรู้รหัส และเพิ่มความปลอดภัยด้วยปุ่ม safe handle ด้านในประตู ล็อกประตูดิจิทัลแบรนด์นี้ อยู่ระหว่าง 6,500 – 20,500 บาท ขึ้นอยู่กับรุ่น 

3. Digital Door Lock ยี่ห้อ Hafele (เฮเฟเล่)

          เฮเฟเล่เป็นผู้นำด้านฮาร์ดแวร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนสัญชาติเยอรมนี เพียงแค่พูดถึงเยอรมนีก็สร้างความมั่นใจได้ในคุณภาพและมาตรฐาน ชุดล็อกประตูระบบดิจิตอลเฮเฟเล่ก็เช่นกัน ชุดล็อกประตูระบบดิจิตอลมาตรฐานเยอรมนีนอกจากคุณสมบัติด้านการใช้งานแล้ว ยังสวยงามเข้ากับประตูบ้านทุกรูแปบบและทุกวัสดุ  

Digital Door Lock ยี่ห้อ Hafele จากเยอรมันนี

ชุดล็อกประตูระบบดิจิตอลเฮเฟเล่มีวิธีเปิด 3 วิธี คือ 

1. ใช้คีย์การ์ด และที่ไม่เหมือนใครคือสามารถใช้ได้ทั้งบัตร MRT และบัตร Rabbit 

2. ใส่รหัสผ่าน 

3.กุญแจธรรมดาหากเกิดกรณีฉุกเฉิน 

          ระบบล็อกดิจิตอลเฮเฟเล่ไม่ปล่อยให้คนร้ายหรือขโมยได้ลอยนวลด้วยการส่งสัญญาณเตือนทันทีที่มีการงัดหรือทำลายเครื่อง และระบบความปลอดภัยเหนือชั้นด้วยระบบล็อกรหัสผ่านแบบสุ่มก่อน และตามด้วยรหัสผ่านที่ถูกต้อง เรียกว่าเป็นรหัสลับสำหรับการเข้าบ้านอย่างปลอดภัยเหนือชั้นขึ้นไปอีก 

          ล็อกประตูดิจิทัลเฮเฟเล่ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันตรวจสอบประตูเปิด-ปิดด้วยเซ็นเซอร์แม่เหล็กจากตลับกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเพิ่มความแม่นยำ ระบบล็อกดิจิทัลเฮเฟเล่มีราคาระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท 

 

4. Digital Door Lock ยี่ห้อ EPIC

          EPIC เป็นดิจิทัลล็อกคุณภาพเยี่ยม ใช้เทคโนโลยีสุดล้ำจากประเทศเกาหลี เช่นเดียวกับ Unicor ดิจิทัลล็อกของ EPIC มี 2 ประเภทหลัก คือ กลอนประตูดิจิทัลแบบ Main Type และกลอนประตูดิจิทัลแบบ Sub Type

Digital Door Lock ยี่ห้อ EPIC จากประเทศเกาหลี

          กลอนประตูดิจิทัล EPIC แบบ Main Type เป็นกลอนประตูดิจิทัล ตัวเครื่องติดตั้งให้เป็นระบบหลัก มีทั้งแบบสแกนลายนิ้วมือ (Finger Print) ใช้คีย์การ์ด (RFID Card) กดรหัส (Pin Number) รวมถึงการใช้ลูกกุญแจแบบดั้งเดิม (Mechanical Key) ตัวอย่างรุ่น Main Type เช่น EPIC DIGITAL DOOR LOCK EF-8000LRB กลอนดิจิทัลที่มีระบบการเปิดถึง 4 ระบบ คือ สแกนลายนิ้วมือ ใช้คีย์การ์ด กดรหัส และใช้ลูกกุญแจแบบดั้งเดิม และเพิ่มเติมความสะดวกสบายให้การเปิดประตูบ้านด้วยรีโมท แถมด้วย Digital Door Lock แบบ Main Type อีกรุ่นคือ EPIC TOUCH EH-608M (BOLT) กลอนดิจิทัลที่มีระบบการเปิด 2 ระบบ คือคีย์การ์ดและกดรหัส Pincode รุ่นนี้ใช้ระบบสัมผัสบนหน้าจอที่ทำจากกระจกนิรภัย หมดกังวลเรื่องปัญหาเรื่องลายนิ้วมือ ไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนเพราะตัวเครื่องทำด้วยโลหะป้องกันไฟ และป้องกันการกระแทก เพิ่มเติมด้วยระบบล็อกสองชั้น Double Lock Function เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยขั้นสุด 

EPIC ยี่ห้อของดิจิตอลดอร์ล็อก ที่กำลังได้รับความนิยม

          ส่วนกลอนประตูดิจิทัล EPIC แบบ Sub Type เป็นกลอติดตั้งเสริมจากการล็อกประตูแบบเก่า ตัวเครื่องของกลอนประตูดิจิทัล EPIC จะอยู่แยกส่วนกับลูกบิดหรือด้ามเปิดประตูแบบเดิม ผู้ติดตั้งสามารถเลือกได้ว่าจะติดตั้งระบบใด เช่น ใช้คีย์การ์ดหรือกดรหัส เป็นต้น ติดตั้งง่ายกว่าแบบ Main Type แต่ข้อเสียของการติดตั้งแบบเสริมนี้นอกจากจะต้องพกการ์ด หรือจดจำรหัสแล้ว อย่างไรก็ต้องพกกุญแจแบบเดิมอยู่ดี ตัวอย่างรุ่น Sub Type เช่น EPIC DIGITAL DOOR LOCK : ES-100Dระบบล็อกด้วยการใส่รหัสเพียงอย่างเดียวและแม้จะเป็นระบบเสริมแต่ตัวเครื่องมีระบบล็อกสองชั้น Double Lock Function และยังมีระบบสุ่มเลขและระบบ Multi-touch ที่สามารถตั้งพาสเวิร์ดแบบอนุญาตให้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วลบทิ้งด้วย เหมาะสำหรับคนไม่สนิท แม่บ้านรายสัปดาห์ หรือช่างที่มาแบบไม่ประจำ ราคาของ Digital Door Lock ยี่ห้อ Epic ราคาย่อมเยา เริ่มต้นที่ 4,300-20,000 บาท 

          Digital Door Lock ระบบล็อกดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงมีความสำคัญในยุคที่คนเราไว้ใจกันได้ยาก ต่อให้อยู่ในบ้าน อยู่ที่คอนโด ที่สถานที่ที่คิดว่าส่วนตัวและปลอดภัยที่สุดแล้ว ก็ยังมีความเสี่ยงไม่มากก็น้อย ดังนั้น เพิ่มความปลอดภัยให้ตัวเองอีกขั้นด้วยการรักษาความปลอดภัย ด้วย Digital Door Lock การล็อกระตูระบบดิจิทัล เพื่อความอุ่นใจกว่าการล็อกแบบเดิม สำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากอ่านบทความรู้หรือปัญหาเกี่ยวกับคอนโด ติดตามได้ที่เว็บไซต์อสังหาฯ และการลงทุนคอนโดของเราได้เลยค่ะ