logo

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเป็นหนึ่งในทางออกสำคัญที่ช่วยให้ผู้มีรายได้ แต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ไม่ต้องรู้สึกกังวลมากจนเกินไป เพราะด้วยสถานการณ์โรคร้ายทำให้กลายมาเป็นผลกระทบหนักกับทั้งเจ้าของกิจการและคนทำงานประจำ แม้จะมีเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ แต่ก็ยังไม่เพียงพอและจำกัดคุณสมบัติ เลือกให้เฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นหลักก่อน ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เกิดเป็นโครงการช่วยเหลือเงินทุนสำหรับผู้ประกอบกิจการและคนทำงานจากธนาคารภายในประเทศ ซึ่งถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังต้องเผชิญปัญหาเรื่องนี้ ขอแนะนำ 5 สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำโควิด 19 ดังต่อไปนี้

5 สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสู้วิกฤตโควิด 19

1. สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

          โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 2563 ของทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ “แบงค์ชาติ” เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงการกู้เงินที่มีดอกเบี้ยไม่สูงจนเกินไป เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจในรูปแบบของ SMEs ที่ต้องการวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 500 ล้านบาท ต่อ 1 สถาบันทางการเงิน เน้นการกระจายสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือกลุ่มของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ ความน่าสนใจของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 2563 โครงการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การให้เงินกู้ในวงเงินที่สูงเท่านั้น แต่ทางแบงค์ชาติได้มีการกำชับไปทางธนาคารต่างๆ ที่อนุมัติสินเชื่อ ไม่ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้นและต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว 

          ปัจจุบันสินเชื่อได้ถูกอนุมัติไปแล้วมากกว่า 110,581 ล้านบาท มีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือไปแล้วขวา 66,409 ราย โดยในแต่ละรายจะได้รับสินเชื่ออนุมัติที่เฉลี่ยแล้วประมาณ 1.7 ล้านบาทต่อ 1 คน โครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 และจะจบโครงการในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยที่คุณสามารถติดตามโครงการได้จากธนาคารทั่วประเทศ สำหรับคุณสมบัติของผู้รับสิทธิ์จากมาตรการโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan ของทางแบงค์ชาติ คือ 

 • ผู้ประกอบธุรกิจภายในประเทศไทยเท่านั้น 
 • ต้องเป็นบริษัทที่ไม่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และไม่เป็นผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจการเงิน 
 • เป็นผู้ที่ปลอดหนี้ NPL ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 • ก่อนหน้าทำสินเชื่อโครงการนี้ ต้องมีวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจกับสถาบันทางการเงินในแต่ละแห่งไม่เกินกว่า 500 ล้านบาท ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และถ้าธุรกิจใดมีวงเงินกู้กับสถาบันทางการเงินที่มากกว่า 1 แห่ง จะต้องมีวงเงินกู้รวมกันแล้วไม่เกิน 500 ล้านบาท

สิทธิพิเศษจากโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • การเก็บอัตราดอกเบี้ยนั้นคิดอยู่ที่ไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และสูงสุดที่ 2 ปี พร้อมกันเรียกเก็บตามวงเงินที่เบิกใช้จริงเท่านั้น
 • ใน 6 เดือนแรก ฟรีดอกเบี้ยและจ่ายคืนเพียงแค่เงินต้นเท่านั้น
 • ฟรีทุกค่าธรรมเนียม 
 • เป็นโครงการที่รัฐบาลจะค้ำประกันสินเชื่อให้สูงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีวงเงินไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท และค้ำประกันให้ 60 เปอร์เซ็นต์ใน กรณีที่วงเงินเดิมกับวงเงินใหม่รวมกันแล้วเกินกว่า 50 ล้านบาท

เว็บไซต์ : www.bot.or.th/covid19/Pages/measures/sme/default.aspx  

2. สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคาร ธ.ก.ส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

          สำหรับสินเชื่อฉุกเฉินของธนาคาร ธ.ก.ส. หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนของทางธนาคารและภาครัฐที่จะช่วยให้ครอบครัวเกษตรกรที่รับผลกระทบทางรายได้กับสถานการณ์ Covid 19 ได้มีกำลังใจจากสินเชื่อปลอดภาษีใน 6 เดือนแรกและงดเว้นการชำระเงินต้นในช่วง 6 เดือนแรกด้วยเช่นกัน หลังจากนั้นดอกเบี้ยจะคงที่ 0.1% ในทุกๆ เดือน 

          ส่วนขั้นตอนการขอสินเชื่อไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันแต่อย่างใด ระยะเวลาของการทำสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2563 และยังไม่มีกำหนดปิดโครงการ โดยให้วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท พร้อมไปด้วยระยะเวลาการชำระคืนที่เข้าใจต่อผู้ถูกผลกระทบโดยเฉพาะ แต่กำหนดของการชำระคืนจะต้องจบภายในระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มกู้ โดยจะสามารถแบ่งชำระรายเดือนได้สูงสุด 24 งวด ทั้งยังมีให้เลือกแบบผ่อนชำระราย 3 เดือน 8 งวด และราย 6 เดือน 4 งวดด้วยจำนวนเงินที่ไม่สูงมาก ดังนั้นถ้ามีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ควรเก็บสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 2563 นี้ไว้พิจารณา 

เว็บไซต์ : www.baac.or.th  

3. สินเชื่อพิเศษและฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

          สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำของธนาคารออมสิน จะถูกแบ่งออกมาเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ 

  3.1 สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ 

          ให้วงเงินสูงสุดที่ 10,000 บาทต่อคน และอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.10% เป็นเวลา 6 เดือน ระยะเวลาของการผ่อนชำระคืนสูงสุดที่ 2 ปี และปลอดการชำระเงินใน 6 งวดแรก ถือเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่สามารถลงทะเบียนผ่านใบสมัครออนไลน์ของทางเว็บไซต์ธนาคารออมสินได้ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มต้นสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถขอรับเอกสารและลงนามได้ที่ธนาคารออมสินโดยตรง หรือลงทะเบียนและรอผลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวก สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้ คือ 

 • ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยชัดเจนและเบอร์โทรติดต่อกลับได้ 
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกินไปกว่า 30,00 บาท 
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 โดยตรง เช่น อาชีพของพ่อค้า-แม่ค้าและอาชีพคนขับรถแท็กซี่ เป็นต้น

 3.2 สินเชื่อพิเศษของผู้มีรายได้น้อยจากธนาคารออมสิน 

          จะมีวงเงินให้กู้สูงสุดถึง 50,000 บาท และคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.15% ต่อเดือน เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ให้ระยะของการผ่อนชำระคืนยาวนานถึง 3 ปี แต่จะต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์เพื่อการค้ำประกัน เริ่มต้นสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้ คือ 

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทยและอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยชัดเจนและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับได้ 
 • เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ แต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid 19 จึงทำให้รายได้ลดลงหรือเป็นช่วงขาดรายได้ นอกจากนี้ยังครอบคลุมเรื่องผลกระทบจากภัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอีกด้วย

เว็บไซต์ : www.gsb.or.th 

4. สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน

ธนาคารประชาชน

สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ เป็นของธนาคารออมสินที่ใช้ชื่อว่า “โครงการธนาคารประชาชน” จะเน้นให้กู้สำหรับผู้ที่มีความสามารถชำระคืนในจำนวนเงินไม่เกินไปกว่า 50,000 บาทต่อรายและไม่เกินไปกว่า 200,000 บาทต่อราย ให้อัตราดอกเบี้ยเพียง 0.50% ต่อเดือน ส่วนการผิดนัดชำระจะคิดตามอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปตามประกาศของทางธนาคารออมสิน เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เป็นพ่อค้า-แม่ค้าและพนักงานหรือลูกจ้างรายวันที่มีคุณสมบัติตามทางธนาคารได้กำหนดไว้ก็สามารถยื่นกู้ได้ทั้งหมด ส่วนคุณสมบัติของการยื่นกู้สินเชื่อบุคคลโครงการธนาคารประชาชน คือ 

 • เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 • เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ, อาชีพค้าขายและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานหรือเป็นลูกจ้างรายวันที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เว็บไซต์ : www.gsb.or.th 

5. Soft Loan ธนาคารไทยพาณิชย์

Soft Loan ธนาคารไทยพาณิชย์

          สำหรับธนาคารพาณิชย์มีโครงการสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำที่น่าสนใจ คือ Soft Loan ของทางธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีดอกเบี้ยต่ำเพียงแค่ 2% เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเงินช่วยเสริมเพื่อสู้กับสถานการณ์ Covid 19 ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 20 ล้านบาทต่อราย และระยะเวลาในการชำระเงินกู้ที่ไม่เกินไปกว่า 2 ปี จะมีการยกเว้นเรื่องค่าธรรมเนียมเงินกู้ 1% สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้ คือ เป็นเจ้าของธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid 19 ทั้งแบบทางตรงและทางอ้อม 

          โครงการจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ส่วนการเริ่มเบิกจ่ายเงินจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ : www.scb.co.th  

          ถ้าคุณเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid 19 และต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในวงเงินที่เหมาะสมต่อทั้งผู้เป็นเจ้าของกิจการ, คนทำงาน และผู้ทำงานอาชีพอิสระ คุณสามารถพิจารณาได้จากทั้ง 5 สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนี้ ถ้าต้องการติดตามรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญของสินเชื่อ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของทางธนาคารที่ระบุไว้ท้ายรายละเอียดของสินเชื่อแต่ละข้อ เพื่อให้คุณได้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เหมาะสมและช่วยให้คุณผ่านพ้นสถานการณ์ Covid 19 ไปได้อย่างราบลื่นที่สุด ครั้งหน้าเราจะนำประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือสาระความรู้เกี่ยวกับคอนโดอะไรมาฝากกันอีก ติดตามได้ที่เว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ การลงทุนคอนโด และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างคนรุ่นใหม่ CondoNewb ของเราด้วยนะครับ