logo

การระวางที่ดิน หรือ Cadastral Map เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญต่อการออกโฉนดที่ดินเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นเอกสารสำหรับการระบุตำแหน่งและมีเลขที่สำหรับการกำกับที่ดิน เพื่อเป็นการแสดงให้เจ้าของที่รู้ว่าตำแหน่งของที่ดินอยู่ในระวางที่ดินใดบ้าง พร้อมการบอกลักษณะของที่ดินโดยรวมและจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าที่ดินแปลงนั้น ๆ จะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ มีลักษณะของการอยู่ในซอย ติดถนนใหญ่ อยู่บนพื้นที่ป่า หรืออาจจะอยู่บนพื้นที่ตาบอด ดังนั้นระวางที่ดินจึงถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินควรจะต้องทำไว้ ซึ่งถ้าคุณสนใจจะทำการระวางที่ดินสามารถหารายละเอียดได้ภายในบทความนี้

การวัดระวางที่ดิน

การระวางที่ดินคือ อะไร

 การระวางที่ดินคือ เอกสารสำหรับการแสดงตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินที่คุณถือครองอยู่ โดยจะมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ เช่น Cadastral Map, Land Slip หรือ Map Sheet แต่ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใดก็ตาม ความหมายที่ตรงกันทั้งหมดระวางที่ดินคือ เอกสารสำหรับการกำกับเลขที่ของที่ดิน โดยภายในเอกสารนี้จะเป็นตัวบ่งบอกทุกเรื่องที่เกี่ยวกับที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของที่ดินทั้งหมด, การระบุถึงขนาดของที่ดิน, การระบุทำเลโดยรวมของที่ดิน, การระบุจุดต่างๆ ที่สามารถสังเกตได้บนที่ดิน เป็นต้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญต่อตัวเจ้าของโฉนดที่ดินเป็นอย่างมาก เมื่อเกิดการระวางที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัวโฉนดจะสามารถบ่งบอกรูปลักษณ์ของที่ดินและอาณาเขตได้อย่างชัดเจน ถ้าต้องการสร้างที่อยู่อาศัยหรือสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต ใบระวางที่ดินจะเป็นตัวช่วยลดปัญหาข้อพิพาทกับเขจ้าของที่ดินข้างๆ ได้เป็นอย่างดี

          นอกจากนี้ ถ้ามีการขายต่อที่ดินให้กับผู้อื่นระวางที่ดินจะทำให้สามารถตีราคาได้ง่ายขึ้น เพราะข้อมูลภายในใบระวางจะสามารถใช้ในเรื่องของการประเมินราคาที่จะช่วยทำให้คุณรู้ราคาของที่ดินตัวเองได้ชัดเจน เมื่อประกาศขายคุณก็จะคิดราคาได้อย่างเหมาะสมและไม่เสียรู้นายหน้าอีกด้วย สำหรับการขอใบระวางที่ดินนั้นคุณสามารถไปทำเรื่องได้ที่สำนักงานที่ดิน สังกัดกรมที่ดิน ในเขตพื้นที่จังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ โดยจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. แต่ถ้าต้องการความมั่นใจคุณสามารถโทรไปสอบถามได้จากสำนักงานเขตที่ดินภายในจังหวัดของคุณได้ทันที

 ระวางที่ดินจะมีลักษณะเป็นเอกสารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีการวาดรูปหรือพิมพ์รูปภาพของแผนที่โฉนดไว้ โดยจะแสดงตำแหน่งไว้ตรงกลางของโฉนดที่ดิน จะมีการเว้นพื้นที่ไว้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมขนาด 50x50 เซนติเมตร โดยการระบุพื้นที่ของที่ดินจะใช้มาตราส่วน 1 : 4,000 เป็นหลัก โดยจะเป็นรูปแบบแผนที่ขนาดเล็กที่ระบุขอบเขต รูปทรง กับขนาดชัดเจน และอาจจะระบุเป็น 1 : 2,000 และ 1 : 1,000 ที่เล็กลงไปได้เช่นกัน (ในกรณีที่มีที่ดินผืนใหญ่) สำหรับเอกสารระวางที่ดินในบางประเภทอาจจะต้องใช้รูปแผนที่ของ น.ส.3ก. เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงที่ตั้งของที่ดินที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะโฉนดแบบน.ส.3ก. จะเป็นโฉนดของทางราชการที่ออกมาเพื่อให้เห็นถึงการยินยอมให้บุคคลทั่วไปได้ครอบครองที่ดิน เพื่อการทำประโยชน์ของที่ดินในอนาคต สามารถทำมาหากินบนที่ดินนี้ได้ไปจนถึงรุ่นลูกและรุ่นหลาน ส่วนการซื้อ-ขายนั้นจะสามารถทำได้โดยไม่ต้องรอคำประกาศจากทางราชการ แต่จะต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง ดังนั้นการทำระวางจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะจะเป็นการระบุพื้นที่ไว้อย่างชัดเจนและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายในอนาคตได้เป็นอย่างดี

เอกสารการขอทำใบระวางที่ดิน

          ถ้าคุณมีการยื่นคำร้องเพื่อขอทำใบระวางที่ดิน คุณควรเตรียมเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินตัวจริงด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  • โฉนดที่ดินฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
  • บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ใบ 
  • ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา 1 ใบ

การขอระวางที่ดิน ออนไลน์มีขั้นตอนอย่างไร

          การขอระวางที่ดิน ออนไลน์เป็นหนึ่งในรูปแบบที่คุณสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวคุณเองแบบง่ายๆ ด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์ของกรมที่ดินหรือการเลือกดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นลงบนมือถือ จะช่วยทำให้คุณได้เห็นขอบเขตของที่ดินอย่างชัดเจนและเป็นข้อมูลจริงจากทางกรมที่ดินทั้งหมด โดยจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 ขอระวางที่ดิน ออนไลน์ด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์ www.dolwms.dol.go.th ซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ของทางกรมที่ดินโดยตรง จะมีหมวดหมู่สำหรับการตรวจสอบโฉนดด้วยตัวคุณเอง เพียงแค่ใช้เลขที่ของโฉนดและในหมวดหมู่นี้จะเปิดให้กับประชาชนทั่วไปที่มีโฉนดที่ดินสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ทั้งหมด

          ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่ใช้ชื่อว่า App Landsmaps โดยจะเป็นแอพพลิเคชั่นโดยตรงของทางกรมที่ดิน คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบระวางที่ดินและเลขที่ของที่ดินได้ด้วยการกรอกเลขที่โฉนด จะปรากฏเป็นรายละเอียดเบื้องต้นที่จะทำให้คุณตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

          ถ้าคุณต้องมีการทำนิติกรรมหรือการตรวจสอบเพื่อความมั่นใจก่อนทำสิ่งก่อสร้างต่างๆ คุณสามารถใช้วิธีการตรวจสอบขอระวางที่ดิน ออนไลน์ เพื่อทำให้คุณมั่นใจต่อการทำทุกนิติกรรมได้อย่างดีที่สุด

App Landsmaps

การหาพิกัดที่ดินเป็นอย่างไร

 การหาพิกัดที่ดิน คือ การค้นหาบริเวณของที่ดินที่ตั้งอยู่และเป็นการระบุถึงตำแหน่งของที่ดินอย่างชัดเจน โดยจะต้องใช้ร่วมกับการทำระวางที่ดิน ซึ่งในส่วนนี้ทางกรมที่ดินจะใช้วิธีหาพิกัดที่ดินผ่านทางรูปถ่ายทางอากาศและมีการตีแปลงไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในปัจจุบันการหาพิกัดของที่ดินนั้นสามารถทำได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมที่ดินหรือผ่านทางแอพพลิเคชั่นของกรมที่ดินโดยตรง เพราะจะมีทั้งข้อมูล, รายละเอียด และรูปของที่ดินไว้ให้สูงถึง 34 ล้านแปลงทั่วประเทศ คุณจึงสามารถหาที่ตั้งของโฉนดที่ดินได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเข้าค้นหาเส้นทางสำหรับการเดินทางไปสู่ที่ดินของคุณได้ด้วยการใช้ Street View ได้อย่างสะดวก ซึ่งภายในแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ของกรมที่ดินจะมีบริการหาพิกัดที่ดินด้วยการค้นหารูปแปลงผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, การค้นหาด้วย Street View ที่มาจากการใช้ Google Map เพื่อทำให้คุณสามารถมองหาพิกัดของที่ดินตัวเองหรือที่ดินที่ต้องการซื้อได้อย่างสะดวก ซึ่งคุณสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

          เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมที่ดิน www.dolwms.dol.go.th หรือแอพพลิเคชั่น Landsmaps ของกรมที่ดิน จากนั้นให้คุณระบุจังหวัด อำเภอ และเลขที่ของโฉนดที่ดิน พร้อมคลิก “ค้นหาข้อมูล” รอเวลาสักครู่ทางระบบจะปรากฏรายละเอียดของที่ดินที่คุณต้องการค้นหา พร้อมกับชี้พิกัดของที่ดินแปลงที่คุณต้องการไว้บนพื้นที่ด้วยแถบสีส้มที่มองเห็นได้ง่ายและชัดเจน มีการแสดงผลของที่ดินในหลากหลายมุมมองให้คุณเลือก ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลที่ดินที่คล้ายกับ Google Maps หรือการแสดงผลแบบ Street View ที่จะทำให้คุณเห็นภาพเสมือนจริง และสามารถที่จะเคลื่อนหรือขยับเพื่อดูพื้นที่รอบด้านได้อีกด้วย จุดนี้คุณสามารถขยายภาพเพื่อนำรูปไปใช้ประกอบการขายที่ดินหรือจะนำมาเพื่อวิเคราะห์ดูว่าพื้นที่รอบข้างที่ดินของคุณนั้นมีความผิดปกติหรือไม่ได้อีกด้วย

เว็บไซต์ระวางที่ดิน

          เพียงเท่านี้คุณก็จะรู้ว่าที่ดินของคุณ ณ เวลาปัจจุบันมีสภาพเป็นอย่างไร เพราะทางกรมที่ดินจะมีการอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ สำหรับการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินนั้นจะทำผ่านทางระบบของ Google Map ทั้งหมด จึงทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ ทั้งยังมีรายละเอียดปรากฏขึ้นบนหน้าต่างขนาดเล็กที่จะมีการชี้ไปตรงจุดพิกัดที่ดินของคุณ ซึ่งรายละเอียดเหล่านั้นจะเป็นการระบุเลขที่ของที่ดิน เพื่อให้คุณได้ตรวจสอบว่าตรงกันหรือไม่ ระบุถึงพื้นที่และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณ ซึ่งถ้าตรวจสอบแล้วตรงตามโฉนดที่คุณถือครองอยู่ คุณก็สามารถเข้าไปดูพื้นที่ได้ทันที โดยจะสร้างประโยชน์ให้กับทางผู้ที่ต้องการเข้าไปพัฒนาพื้นที่ของตัวเอง, การสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ หรือการขายที่ดินที่จะเพิ่มความสะดวกสบายสูงสุด ไม่จำเป็นต้องเข้าไปดูด้วยตัวเองหรือถ้าต้องการเข้าไปดูพื้นที่ด้วยตัวเองก็สามารถไปตามเส้นทางที่กรมที่ดินได้ระบุไว้อย่างชัดเจน

          สำหรับผู้ที่ต้องการทำระวางที่ดิน เพื่อทำให้โฉนดของคุณมีความสมบูรณ์แบบ พร้อมการมองหาพิกัดของที่ดินอย่างถูกต้อง คุณสามารถทำได้ด้วยตัวคุณเองที่สำนักงานกรมที่ดินภายในจังหวัดของคุณหรือเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ที่จะทำให้คุณสามารถมองเห็นพื้นที่รอบข้างและสำรวจที่ดินได้อย่างชัดเจนด้วยการตีกรอบของที่ดินไว้อย่างครบถ้วน โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาไปดูเอง พร้อมการบอกเส้นทางเข้าสู่ที่ดินของคุณอย่างชัดเจน เพื่อทำให้เข้าไปตรวจสอบที่ดินได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นถ้าคุณต้องการทำใบระวางที่ดินและการหาพิกัดต่างๆ เพียงแค่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณก็จะสามารถทำนิติกรรมต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วอีกด้วย สำหรับครั้งนี้ CondoNewb เว็บไซต์ข่าวารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโด ต้องขอตัวลาไปก่อน นอกจากเรื่องระวางที่ดินแล้ว ครั้งหน้าจะมีเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับบ้านและคอนโด แบบไหนมาฝากกันอีกต้องติดตามกันที่เว็บไซต์อสังหาฯ และการลงทุนคอนโดของเราได้เลยนะครับ