logo

 เรื่องใกล้ตัวที่เชื่อว่าเราหลาย ๆ คน บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเสียจนหลายคนมองข้าม นั่นก็คือเรื่องการทำบัตรประชาชนนั่นเอง เหตุผลง่าย ๆ เพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้หยิบจับมาทำทุกวัน เป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวัน แต่ถือได้ว่าเป็นเอกสารสำคัญที่เราจำเป็นต้องใช้ในการติดต่อราชการหรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทุกครั้ง การแสดงตัวตน โดยการยืนยันด้วยหลักฐานซึ่งนั่นก็คือบัตรประชาชน จึงเป็นสิ่งที่เปรียบเสมือนการโคลนนิ่งตัวตนของเราออกไปนั่นเอง 

          และเมื่อมันเป็นเรื่องที่ ไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวัน มันจึงกลายเป็นปัญหาสำหรับใครหลายๆคนได้อีกเช่นกัน เพราะเมื่อเราทำบัตรประชาชนหาย หรือต้องการทำบัตรประชาชนใหม่ เราก็มักจะต้องสืบค้นข้อมูลกันอยู่เรื่อยไป ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง หรือต้องเตรียมตัวอย่างไร ทำบัตรประชาชนใหม่ได้ที่ไหนและอีก 108 คำถาม เกี่ยวกับการทำบัตรประชาชนใหม่ ดังนั้นวันนี้ เรามาอัพเดทข้อมูลและสถานการณ์ เกี่ยวกับการทำบัตรประชาชนยุคใหม่ในปี 2565 กันหน่อยดีกว่าว่า มีอะไรที่เราจะต้องรู้ ในเรื่องต่างๆดังนี้

 • ทำบัตรประชาชนหายต้องแจ้งความหรือไม่? ที่ไหน?
 • การทำบัตรประชาชนออนไลน์ต้องทำอย่างไร
 • การทำบัตรประชาชนบน BTS ปี 2565 สามารถทำได้ที่สถานีใดบ้าง 
 • การทำบัตรประชาชนในห้าง มีที่ไหนสามารถทำได้บ้างอย่างไร

การทำบัตรประชาชน

ผู้ที่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

 1. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
 2. บุคคลผู้นั้นจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามเอกสารสำคัญทะเบียนบ้าน ท.ร.14
 3. บุคคลผู้นั้นจะต้องมีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 70 ปี หากจะขอทำบัตรประชาชนก็สามารถทำได้เช่นกัน

ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนได้แก่

 1. สมเด็จพระบรมราชินี
 2. พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป
 3. พระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช
 4. บุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายพิการเดินไม่ได้รวมไปถึงเป็นใบ้และหรือตาบอดทั้งสองข้าง
 5. บุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 6. บุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่ยังอยู่ในที่คุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย
 7. สุดท้ายคือบุคคลที่กำลังศึกษาวิชา/เรียน ณ ต่างประเทศ และไม่สามารถยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้

          โดยบัตรประจำตัวประชาชนจะมีอายุ 8 ปีนับตั้งแต่วันเกิดของผู้ถือบัตรที่จะถึงกำหนดจากวันออกบัตร ซึ่งในสมัยก่อนบัตรประชาชนจะมีอายุการใช้งานได้ 6 ปีเท่านั้น แต่สำหรับในกรณีที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์และบัตรยังไม่หมดอายุก็สามารถใช้ได้ไปจนตลอดชีวิต ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการทำบัตรประชาชนกันแล้ว ไปดูกันต่อดีกว่าว่า รายละเอียดในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ เป็นอย่างไร พร้อมแล้วไปเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลย

ทำบัตรประชาชนหายทำใหม่ต้องแจ้งความหรือไม่? ที่ไหน?

           ข้อข้องใจที่ไขอย่างไร ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ หายข้องใจสักที ก็คือกรณีที่เราทำบัตรประชาชนหาย แล้วต้องการทำใหม่จำเป็นจะต้องแจ้งความหรือไม่ อัพเดทล่าสุดในปี 2020 นี้เกี่ยวกับการทำบัตรประชาชน รวมไปถึงการต่ออายุบัตรประชาชนใหม่ ไม่จำเป็นต้องไปที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ที่อยู่อาศัย เพราะปัจจุบันเราสามารถไปยื่นเรื่องขอทำบัตรประชาชน ใหม่นอกเขตพื้นที่ ที่เราอยู่อาศัยได้ในสถานที่ต่างๆ โดยที่ "ไม่ต้องแจ้งความ" เนื่องจาก ในการไปติดต่อขอทำบัตรประชาชนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆหรือแม้แต่การทำบัตรประชาชน BTS การทำบัตรประชาชนในห้าง เจ้าหน้าที่ก็จะทำการลงบันทึก แจ้งบัตรประชาชนหายในแบบ บป.7 อยู่แล้วจึงไม่ต้องแจ้งความ และถ้าหากเราต้องการเก็บเอกสารฉบับนี้เอาไว้เพื่อป้องกันตนเองในภายหลัง ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าถึงความประสงค์ดังกล่าว โดยที่สถานที่ที่เราสามารถไปติดต่อขอทำบัตรประชาชนใหม่ มีดังต่อไปนี้ 

ทำบัตรประชาชนใหม่ที่ไหนดี

1. สถานที่ราชการ

          ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง รวมไปถึงสำนักงานและหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับคนไทยในต่างประเทศก็สามารถเดินทางไปขอทำบัตรประชาชนใหม่ได้ที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ โดยทั้งหมดนี้จะให้บริการในวันและเวลาราชการเท่านั้น แต่อาจจะมีสำนักงานเขตบางแห่งที่เปิดให้บริการในวันเสาร์ซึ่งเราจำเป็นต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ในเขตที่เราต้องการไปใช้บริการโดยตรง

2. จุดบริการด่วนมหานคร หรือที่เรียกกันว่า BMA Express Service 

          ในส่วนของกรุงเทพฯเองก็ได้มีการเปิดให้บริการตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งให้บริการทางด้าน การทำสำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิดและทะเบียนคนตายรวมไปถึงทะเบียนประวัติ และยังมีการบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นการทำบัตรประชาชน BTS ที่ต่างๆ ได้แก่สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต สยาม อุดมสุขและวงเวียนใหญ โดยทั้งหมดนี้จะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น ถึง 19:00 น และยังให้บริการในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ช่วงเวลา 10:00 น ถึง 18:00 น และมีการหยุดพักกลางวันในช่วงเวลา 12:00 น ถึง 13:00 น ทุกวัน 

หมายเหตุ : ในกรณีที่ทำบัตรประชาชนหาย ไม่สามารถไปติดต่อเขาทำที่จุดบริการ ทำบัตรประชาชน BTS และจุดบริการทำบัตรประชาชนในห้างได้ ต้องไปติดต่อที่สำนักงานเขตเท่านั้น 

โดยมีข้อกำหนดทางกฎหมายระบุไว้ว่าในการทำบัตรประชาชนทุกกรณีจะต้องติดต่อขอทำใหม่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สูญหายหรือถูกทำลาย และในกรณีที่ติดต่อขอทำบัตรประชาชนใหม่เกิน 60 วันไปแล้วจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีก 100 บาท

ทำบัตรประชาชนหายขอทำใหม่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

          เอกสารที่จะต้องเตรียมในกรณีที่ทำบัตรประชาชนหายและขอทำบัตรใหม่ ได้แก่

 1. เอกสาร ที่มีรูปถ่ายซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ อาทิ ใบขับขี่ พาสปอร์ต ถ้าหากไม่มีเอกสารทั้ง 2 ฉบับนี้ ให้นำเจ้าบ้านหรือผู้ที่น่าเชื่อถือ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปรับรอง
 2. ค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประชาชน ทั้งกรณีทำบัตรประชาชนบน BTS 2565 และกรณีทำบัตรประชาชนในห้าง มีค่าธรรมเนียม 100 บาท
 3. ในการยื่นขอทำบัตรเกิน 60 วัน มีค่าปรับ 100 บาท

          สิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากนี้ ชื่อการเก็บใบ บป.7 เอาไว้เป็นหลักฐานหลังจากได้มีการแจ้งทำบัตรประชาชนใหม่ทั้งกรณีทำบัตรประชาชน BTS และทำบัตรประชาชนในห้าง เพราะ เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้แทนบัตรประชาชน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการจัดทำบัตรประชาชนใหม่ ดังนั้นเราจึงสามารถนำเอกสารสำคัญฉบับนี้ไปใช้แทนบัตรประชาชนใบเก่าที่หายไป ในการทำธุรกรรมต่างๆ 

การทำบัตรประชาชนออนไลน์ต้องทำอย่างไร

           สำหรับการทำบัตรประชาชนออนไลน์ ยุคปัจจุบันนี้ 3 รูปแบบวิถีชีวิต New Normal ในปัจจุบันนี้สามารถติดต่อทำได้อย่างสะดวกสบาย เพียงแค่ต้องลงทะเบียนจองคิวทำบัตรประชาชนออนไลน์ล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ https://Q-online.bora.dopa.go.th/  

          โดยการทำบัตรประชาชน ออนไลน์ สามารถเริ่มใช้ได้ครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 หน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองทุกแห่ง และสำนักทะเบียนอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี ถือได้ว่าเป็นการนำร่อง ซึ่งในอนาคตก็จะมีการขยายผลการดำเนินการจนครบทุกสำนักทะเบียนอำเภอทั่วประเทศ โดยที่การติดต่อ ขอจองคิวในระบบออนไลน์นี้จะให้บริการครอบคลุมในเรื่องต่างๆดังนี้

 • งานทะเบียนราษฎร การทำบัตรประจำตัวประชาชน การทำทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล ทั้งสิ้นจำนวน 15 งานบริการ
 • การบริการขอคัดและรับรองเอกสารล่วงหน้าเกี่ยวกับเอกสารงานทะเบียนราษฎร สำเนารายการบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลการจดทะเบียนครอบครัวรวมไปถึงการจดทะเบียนชื่อบุคคลรวมทั้งสิ้นจำนวน 14 เอกสาร

          โดยที่รูปแบบ การทำบัตรประชาชน Online นี้ เพื่อตอบสนองนโยบาย การใช้ชีวิตในยุค New Normal ปลอดภัยห่างไกลโควิด นั่นเอง

บัตรประชาชนหาย ทำอะไรดี

การทำบัตรประชาชนที่สถานีรถไฟฟ้า BTS 2565 ทำได้ที่สถานีใดบ้าง

          และเรื่องสุดท้าย ที่มีความสำคัญและหลายคนอยากรู้มากที่สุด ก็คือการทำบัตรประชาชน BTS เพราะเป็น สถานที่ค่อนข้างสะดวกสบาย แต่อาจจะต้อง กาดอกจันเอาไว้สักนิดว่า กรณีที่ทำบัตรประชาชนหาย ไม่สามารถติดต่อขอทำบัตรประชาชน BTS ได้ จะต้องไปติดต่อที่เขตเท่านั้น นั่นหมายความว่าการใช้บริการทำบัตรประชาชน BTS สามารถทำได้ในกรณีที่ขอทำบัตรใหม่ หรือการต่ออายุบัตรเท่านั้น โดยมีสถานีรถไฟฟ้า BTS ที่ให้บริการดังนี้

 • สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต สามารถติดต่อทำบัตรประชาชนใหม่ได้ภายในสถานีรถไฟฟ้า บริเวณทางออกที่ 2 เวลาทำการจันทร์ถึงศุกร์เปิดให้บริการเวลา 09:00 น ถึง 20:00 น ด้วยติดต่อขอรับบัตรคิวก่อนเวลา 20:00 น ประมาณ 1 ชั่วโมง และการเปิดให้บริการในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 10:00 น ถึง 18:00 น ติดต่อขอรับบัตรคิวก่อนเวลา 18:00 น ประมาณ 1 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02 272 5346
 • สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม ปัจจุบัน 2565 ได้ทำการย้ายไปอยู่ที่ศูนย์การค้า MBK เขตปทุมวันแล้ว เปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 09:30 น ถึง 19:00 น ในช่วงวันดังกล่าวนี้ให้ติดต่อก่อนเวลา 19:00 น ประมาณ 1 ชั่วโมง และการบริการในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์เปิดให้บริการเวลา 10:00 น ถึง 18:00 น และขอให้ติดต่อก่อนเวลา 18:00 น ประมาณ 1 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2250 0125 ถึง 6
 • สถานีรถไฟฟ้า BTS อุดมสุข โดยจุดให้บริการอยู่ที่บริเวณทางเดินก่อนเข้าถึงภายในรถไฟฟ้า ใกล้จุดบริการแลกเหรียญ เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 10:00 น ถึง 19:00 น หยุดรับบัตรคิวเวลา 18:30 น หมายเลขโทรศัพท์ 02 399 3499
 • สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ โดยจุดให้บริการจะอยู่ที่บริเวณทางเดินก่อนจะเข้าไปถึงภายในรถไฟฟ้า บริเวณทางออกหมายเลข 1 เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 10:00 น ถึง 19:00 น ซึ่งจะหยุดรับบัตรคิวเวลา 18:30 น หมายเลขโทรศัพท์ 02 440 1604
 • สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ โดยให้บริการอยู่ที่บริเวณหน้าดิเอ็มโพเรียม เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 09:00 น ถึง 20:00 น และขอให้ติดต่อรับบัตรคิวก่อนเวลา 20:00 น ประมาณ 1 ชั่วโมง การบริการในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการในช่วงเวลา 10:00 น ถึง 18:00 น ขอให้ติดต่อรับบัตรคิวก่อนเวลา 18:00 น ประมาณ 1 ชั่วโมง
 • สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงคลองบางไผ่ เปิดให้บริการจัดทำบัตรประชาชนในพื้นที่จอดแล้วจร ซึ่งเป็นสถานีปลายทาง และ ภายในปี 2020 นี้จะเปิดให้บริการเพิ่มเติมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงอีก 1-2 สถานี นอกจากนี้ยังมีบริการทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าอีกด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม ก่อนเข้ารับบริการ

 1. บัตรประชาชนเก่าหรือบัตรที่หมดอายุหรือบัตรที่ชำรุดพร้อมใบขับขี่หรือพาสปอร์ตเพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคล ถ้าหากไม่มีเอกสารยืนยันดังกล่าวสามารถนำสำเนาบัตรประชาชนไปใช้แทนได้
 2. กรอกเอกสาร โดยชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ สะกดตามพาสปอร์ต และรายละเอียดอื่นๆตามที่ระบุในเอกสาร

การทำบัตรประชาชนในห้าง update 2022 มีที่ไหนบ้างอย่างไร

           ความสะดวกสบายในการทำบัตรประชาชนยุคนี้มีมากขึ้น นอกจากที่เราจะสามารถติดต่อขอทำบัตรประชาชน BTS ได้แล้ว ยังสามารถ ติดต่อขอทำบัตรประชาชนในห้าง ได้อีกด้วย โดยห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆที่ให้บริการมีดังนี้

 1. ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค จุดให้บริการชั้น B ติด กับร้านค้า Power Buy เปิดให้บริการทุกวัน เกิดเริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น ถึง 19:00 น เวลาเปิดทำการ อ้างอิงตามเวลาเปิดทำการของห้างสรรพสินค้า โทร 02 458 2507
 2. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค จุดให้บริการอยู่ที่ชั้น 3 บริเวณทางเข้าออกลานจอดรถเปิดให้บริการทุกวันเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 น ถึง 19:00 น ตามเวลาของห้างสรรพสินค้า โทร 02 454 7395
 3. ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จุดให้บริการอยู่ที่ชั้น B โซน T-Plaza ช่วงเวลาเปิดให้บริการทุกวันเริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น ถึง 19:00 น ตามเวลาทำการของห้าง โทร 02 435 6066
 4. ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ จุดให้บริการอยู่ที่บริเวณชั้น B หน้าสถาบันสอนดนตรีจุไรรัตน์ ช่วงเวลาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 น ถึง 19:00 น ตามเวลาทำการของห้าง โทร 0 2 130 4295
 5. ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์พาร์ค จุดให้บริการอยู่ที่บริเวณชั้น G ติดเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารเครื่องบิน บริเวณหลังธนาคารกรุงศรีอยุธยา ช่วงเวลาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 น ถึง 19:00 น ตามเวลาของห้าง โทร 02 3257 9079
 6. ห้างสรรพสินค้าเซน จุดให้บริการ G Point ชั้น P บริเวณชั้นลอย เปิดให้บริการเฉพาะวันและเวลาราชการช่วงเวลา 11:00 น ถึง 19:00 น โทร 02 253 510 ต่อ 6038
 7. ศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัย จดให้บริการอยู่ที่บริเวณ ชั้น 3 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น ถึง 19:00 น และการบริการในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ให้บริการเวลา 10:00 น ถึง 16:00 น ช่วงพักกลางวันเวลา 14:00 น ถึง 15:00 น ทุกวัน โทร 02 240 2482-3

           แล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้ คือเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัตรประชาชน ที่เพื่อน ๆ หลาย ๆ คนอยากรู้ และมีคำถาม เพื่อน ๆ สามารถติดตามบทความเกี่ยวกับการเรื่องราวประจำวันในชีวิต หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ได้เสมอ หรือบทความเกี่ยวกับปัญหาสารพันในการอยู่คอนโดมิเนียม แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ 

. . . . . . . . . .

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรอื่น ๆ

บัตร Rabbit คืออะไร ใช้ยังไงให้คุ้ม!!! 

บัตรประชาชนหายต้องแจ้งความไหม ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? 

ทำบัตรประชาชนที่ไหนดี? มีเอกสารอะไรที่ต้องเตรียมบ้าง? 

รวมบัตรเครดิตเติมน้ำมันที่ใช้แล้วคุ้มสุด เอาใจคนชอบขับรถ 

วิธีผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน ของธนาคารต่างๆ ทำให้การโอนเงินสะดวกยิ่งขึ้น