logo

 อัตราดอกเบี้ยบ้าน เป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยสำหรับใครที่คิดจะกู้ซื้อบ้าน ซึ่งก็แน่นอนว่า บ้านเป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูง หากจะรอเก็บเงินให้ได้ครบตามจำนวนแล้วค่อยไปลงทุนซื้อบ้าน กว่าจะถึงวันนั้น ราคาบ้านก็คงปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ จนไม่รู้ว่าต้องเก็บเงินไปถึงเมื่อไหร่ถึงได้ซื้อบ้านมาไว้ในครอบครอง ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะปัจจุบันนี้ใคร ๆ ก็ใช้วิธีกู้ซื้อบ้านกันทั้งนั้น วันนี้เราพาไปดูกันว่า ธนาคารพาณิชย์ในในประเทศไทย มีอัตราดอกเบี้ยบ้านกันเท่าไหร่บ้าง เช่น อัตราดอกเบี้ยบ้าน ธอส., ดอกเบี้ยบ้าน ออมสิน เป็นต้น หากพร้อมแล้ว ไปหาคำตอบเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยบ้านพร้อมกัน ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยบ้าน คืออะไร ?

  อัตราดอกเบี้ยบ้าน คือ อัตราดอกเบี้ยที่เหล่าธนาคารพาณิชย์นำไปคำนวณสินเชื่อบ้าน ออกมาเป็นผลลัพธ์ค่างวดผ่อนแต่ละงวดนั้นเอง ปกติแล้ว อัตราดอกเบี้ยมักจะเป็นออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ คือ อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) หรือเรียกสั้น ๆว่า MRR จะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อ้างอิงทั้งเป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านและเป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคคล ต่อมาจะเป็น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนดเรียกเก็บลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า MLR มักเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในสินเชื่อระยะยาวที่กำหนดระยะเวลาแน่นอน และสามารถพบเห็นเป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเช่นกัน และสุดท้ายจะเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) หรือเรียกสั้นๆ ว่า MOR นั้นเอง

สินเชื่อบ้านคืออะไร คิดยังไง

         เรียกง่าย ๆ ว่าอัตราดอกเบี้ยบ้าน สามารถเป็นได้ทั้ง Minimum Retail Rate ( MRR ) และ Minimum Loan Rate ( MLR) นั้นเอง ว่าแต่ว่าธนาคารพาณิชย์แต่ละรายมีอัตราดอกเบี้ยบ้าน เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรบ้าง พร้อมแล้วไปหาคำตอบอัตราดอกเบี้ยบ้านกันเลย

สินเชื่อบ้านและอัตราดอกเบี้ยบ้าน ธอส.

          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.เป็นหนึ่งธนาคารภาครัฐที่เข้ามาดูแลประชาชนคนไทยเรื่องสินเชื่อบ้านหลากหลายรูปแบบ ว่าแต่อัตราดอกเบี้ยบ้าน ธอส.มากน้อยแค่ไหน ต้องดูกันเป็นรายสินเชื่อ อาทิ สินเชื่อซื้อบ้านใหม่, สินเชื่อ refinance , สินเชื่อบ้านแลกเงิน เป็นต้น รายละเอียดดังนี้

สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2563 

สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2563  จากธนาคารธอส

          เป็นสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์สำหรับการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือจะเป็นการปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารก็ได้เช่นกัน ก่อนจะไปรู้เรื่องอัตราดอกเบี้ยบ้าน ต้องบอกก่อนว่าสินเชื่อประเภทนี้ จะกำหนดวงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3,000,000 บาท และยังกำหนดระยะเวลาผ่อนสินเชื่อ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี สำหรับใครที่สนใจสินเชื่อนี้อยู่ ต้องสำรวจตนเองเสียก่อนว่ามีคุณสมบัติเหล่านี้หรือไม่ คือ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน และต้องไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่นอีกด้วย หากพบว่าตนเองเข้าเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ลองมาดูกันต่อเรื่องอัตราดอกเบี้ยบ้านของสินเชื่อนี้ จะใช้เป็นอัตราดอกเบี้ย MRR โดยปีทื่ 1 จะคิดอัตราดอกเบี้ยบ้าน 3.25%ต่อปี, ปีที่ 2 จะคิดอัตราดอกเบี้ย 3.75%ต่อปี, ปีที่ 3 จะคิดอัตราดอกเบี้ย 4.75%ต่อปี และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา จะคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.75%ต่อปี

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance) ปี 2563 

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance) ปี 2563  จากธนาคารธอส

           จะเป็นสินเชื่อบ้านที่มีวัตถุประสงค์เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่นหรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร สำหรับเรื่องของวงเงิน จะพบว่าสินเชื่อนี้ จะกำหนดวงเงินไปตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร โดยมีระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี แต่หากเป็นคนไทยที่มีอาชีพข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ในช่วงอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครของสินเชื่อนี้ จะต้องเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป,ลูกค้ารายย่อย (MOU) ที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างธุรกิจเอกชน ที่หน่วยงานทำข้อตกลง ความร่วมมือ กับ ธอส. หรืออาจจะเป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝากก็ได้เช่นกัน ซึ่งประเภทลูกค้าแต่ละรายจะมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยช่วงปีที่ 4 เป็นต้นไปจนตลอดอายุสัญญา กล่าวคือ กรณีเป็นลูกค้าสวัสดิการจะคิดอัตราดอกเบี้ยบ้าน ธอส. MRR-1.00% ต่อปี แต่หากเป็นกรณีลูกค้ารายย่อย (MOU) จะคิดอัตราดอกเบี้ยบ้าน ธอส. MRR-0.75% ต่อปี และหากเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไปจะคิดอัตราดอกเบี้ยบ้าน ธอส. MRR-0.50% ต่อปี เป็นต้น สำหรับรายละเอียดเรื่องอัตราดอกเบี้ยบ้านสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้เลย

สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข ปี 2563 

สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข จากธนาคารธอส

          จะเป็นสินเชื่อบ้านเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องในการอยู่อาศัยหรือเป็นสินเชื่อเพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็ได้เช่นกัน ลักษณะของวงเงินกู้จะเป็นไปตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร โดยมีระยะผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี แต่ก็มีกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปีได้เช่นกัน สำหรับอัตราดอกเบี้ยบ้านของสินเชื่อบ้านนี้ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก กรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกจะใช้เป็นอัตราดอกเบี้ย MRR โดยปีทื่ 1-2 จะคิดอัตราดอกเบี้ยบ้าน 3.75%ต่อปี, ปีที่ 3 จะคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-2.40 ต่อปีต่อปี และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา จะคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี แต่หากเป็นกรณีขอสินเชื่อนี้มาเพื่อนำมาชำระหนี้ ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ย MRR โดยปีทื่ 1 จะคิดอัตราดอกเบี้ยบ้าน 3.25%ต่อปี, ปีทื่ 2 จะคิดอัตราดอกเบี้ยบ้าน 3.75%ต่อปี, ปีที่ 3 จะคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1.90 ต่อปีต่อปี และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา จะคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี แต่ใครสนใจสินเชื่อนี้ต้องสำรวจตนเองด้วยว่ามีคุณสมบัติตามนี้หรือไม่ กรณีเป็นลูกค้ากู้ใหม่ จะอนุมัติสินเชื่อนี้ ร่วมกับสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และหากเป็นลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคารต้องมีประวัติการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง ปกติและสม่ำเสมอทุกเดือน และต้องมียอดเงินต้นที่ชำระคืนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท ของทุกบัญชีรวมกัน

สินเชื่อบ้านและดอกเบี้ยบ้าน ออมสิน

          ตามดูรายละเอียดสินเชื่อบ้านและอัตราดอกเบี้ยบ้าน ออมสิน กันบ้าง ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละประเภทสินเชื่อก็จะมีรายละเอียดและกำหนดอัตราดอกเบี้ยบ้านแตกต่างกันไป ดังนี้ ลองไปดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านน่าสนใจ ดังนี้

สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน  

สินเชื่อบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสิน

           เรียกได้ว่าเป็นสินเชื่อเพื่อการเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับชีวิตในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภค, เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น, เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น โดยสินเชื่อประเภทนี้จะแบ่งวงเงินกู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ เงินกู้ระยะยาว จะมีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคน โดยให้กู้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินประเภทห้องชุด แต่หากเป็นเงินกู้แบบผสมทั้งสินเชื่อระยะยาวและสินเชื่อวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) จะอนุมัติวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย และไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) จะอนุมัติไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท และไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ทั้งกรณีใช้ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด สำหรับระยะเวลาสินเชื่อนี้ หากเป็นเงินกู้ระยะยาว จะมีอายุสินเชื่อไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรก แต่หากเป็นเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี จะต้องทบทวนวงเงินทุกปี ด้านอัตราดอกเบี้ยบ้าน ออมสิน จะเป็นไปตามธนาคารกำหนด นั้นหมายความว่า ผู้ขอสินเชื่อต้องสอบถามกับทางธนาคารออมสินอีกครั้งนั้นเอง ด้านคุณสมบัติผู้ที่จะสามารถขอสินเชื่อนี้ได้ คือเป็นคนที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน มีอายุครบ 20 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน 

สินเชื่อบ้าน เคหะจากธนาคารออมสิน

          เป็นสินเชื่อบ้านที่มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร, ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด, ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว,ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น, เพื่อไถ่ถอนจากสินเชื่อเดิม, เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร เป็นต้น สำหรับวงเงินกู้เรียกได้ว่าสามารถอนุมัติสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า โดยหากเป็นสินเชื่อบ้านหลังที่ 1 จะอนุมัติไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แต่หากเป็นที่ดินพร้อมอาคารที่มีราคาไม่เกิน 10 ล้านบาทจะอนุมัติสูงสุด 95% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย สำหรับสินเชื่อบ้านหลังที่ 2 จะอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แต่หากผู้กู้ได้ชำระสินเชื่อบ้านหลังที่ 1ไปแล้วเกิน 2 ปีขึ้นไป จะสามารถกู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย และหากเป็นสินเชื่อบ้านหลังที่ 3 จะกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย ทั้งนี้สำหรับอัตราดอกเบี้ยบ้าน ออมสิน จะเป็นไปตามธนาคารกำหนด นั้นหมายความว่า ผู้ขอสินเชื่อต้องสอบถามกับทางธนาคารออมสินอีกครั้ง

          เชื่อว่าบทความสินเชื่อบ้านและอัตราดอกเบี้ยบ้านนี้ จะช่วยให้ใครที่กำลังสงสัยเรื่องราวของอัตราดอกเบี้ยบ้านได้เข้าใจกันง่ายขึ้นไม่มากก็น้อย สำหรับใครสนใจสินเชื่อประเภทไหนของธนาคารใด ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ธนาคารนั้น ๆ แต่ต้องสังเกตให้ดีว่าตอนที่เราจะเข้าไปยื่นเรื่องขอสินเชื่อนั้น อัตราดอกเบี้ยบ้านได้ปรับเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่ เพราะโดยปกติอัตราดอกเบี้ยบ้านจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะนั้นเอง หรือเพื่อน ๆ สามารถติดตามบทความดี ๆ แบบนี้ได้เสมอ เพราะเราจะอัพเดทความรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อ และการเงิน อยู่เสมอ เพื่อน ๆ สามารถติดตามอัพเดทข่าวสารคอนโดมิเนียมได้ที่นี่ แล้วพบกันใหม่บทความหน้าจ้า