logo

          การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าไปยังสถานี mrt คลองบางไผ่ เป็นสถานีสุดท้ายของรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม หรือสายสีม่วง โดยนับจากสถานีเตาปูน ซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน แล้ว mrt คลองบางไผ่จะเป็นสถานีที่ 16 อีกทั้งเป็นเส้นทางของรถไฟฟ้า ที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางจากจังหวัดนนทบุรี เข้าสู่กรุงเทพมหานครได้สะดวกมากขึ้น และมีส่วนทำให้บริเวณตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง เป็นย่านที่น่าอยู่ และน่าลงทุนมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดน่าสนใจเกี่ยวกับ mrt คลองบางไผ่ มีอะไรบ้างตามไปดูด้วยกันเลย

เส้นทางและสถานีสู่ mrt คลองบางไผ่

          นับตั้งแต่รถไฟฟ้าสายสีม่วง เปิดใช้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2559 มีส่วนทำให้การเดินทางไปมา ระหว่างบางใหญ่เพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานคร สามารถทำได้สะดวกมากขึ้น เพราะไม่ต้องเสียเวลากับปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งเส้นทางในการเดินทางสู่ mrt คลองบางไผ่นั้น มีสถานีในเส้นทางทั้งหมด 16 สถานี โดยมีรูปแบบการก่อสร้างสถานี ใช้วิธีการก่อสร้างรางแบบยกระดับ ส่วนสถานีเตาปูนเป็นสถานีเริ่มต้น และเป็นเพียงสถานีเดียวที่ก่อสร้างเป็นสถานีใต้ดิน ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละสถานี ดังนี้

1. สถานีเตาปูน เป็นสถานีเดียวของรถไฟฟ้า mrt สายสีม่วง ที่เป็นรางแบบใต้ดิน ถือว่าเป็นสถานีสำหรับเดินด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงเชื่อมต่อกับ bts โดยผู้โดยสารต้องต่อไปยังรถไฟฟ้า mrt สายสีน้ำเงิน ไปกระทั่งถึงสถานีจตุจักร เพื่อเปลี่ยนเส้นทางไปสู่การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า bts ที่สถานีหมอชิต โดยสถานีเตาปูนนี้ตั้งอยู่ที่แยกเตาปูน ซึ่งเป็นจุดตัดของถนนประชาราษฎร์ 2 กับถนนกรุงเทพ-นนทบุรี

2. สถานีบางซ่อน สถานีนี้ตั้งอย ู่ใกล้กับบริเวณชุมชนตลาดบางซ่อน กึ่งกลางถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซึ่งสถานีนี้เป็นเส้นทางสู่ mrt คลองบางไผ่สถานีที่สอง รวมทั้งยังเป็นจุดเชื่อมรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ในอนาคต รวมถึงสามารถเดินทางด้วยรถไฟสายบางซ่อนได้จากสถานีบางซ่อน

3. สถานีวงศ์สว่าง สถานีที่สามเพื่อเดินทางไปยัง mrt คลองบางไผ่ สถานีนี้ตั้งอยู่ก่อนถึงแยกวงศ์สว่าง

4. สถานีแยกติวานนท์ เป็นอีกสถานีหนึ่งที่มีความสำคัญ เพราะอยู่ในย่านชุมชนและย่านเศรษฐกิจที่สำคัญบนถนนติวานนท์

5. สถานีกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่หน้าทางเข้ากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นกระทรวงที่สำคัญของประเทศไทย รวมทั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลศรีธัญญา ด้วย

6. สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี ถือเป็นสถานีสู่ mrt คลองบางไผ่ ที่สำคัญอีกสถานีหนึ่ง เนื่องจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี มีหน่วยงานราชการตั้งอยู่หลายหน่วยงาน

7. สถานีศรีพรสวรรค์ อยู่บริเวณกึ่งกลางถนนรัตนาธิเบศร์ ย่านชุมชนที่สำคัญอีกแห่งบนถนนรัตนิเบศร์

8. สถานีแยกนนทบุรี รถไฟฟ้า mrt สายสีม่วง สถานีนี้ ตั้งอยู่บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 

9. สถานีสะพานพระนั่งเกล้า รถไฟฟ้า mrt สายสีม่วง สถานีสะพานพระนั่งเกล้านี้ อยู่ใกล้ทางขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งตะวันออก

10. สถานีไทรม้า สถานีที่สิบของการเดินทางสู่สถานี mrt คลองบางไผ่ คือ สถานีไทรม้า ซึ่งเป็นสถานีที่มีเส้นทางวิ่งข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา โดยจะวิ่งขนานไปกับสะพานพระนั่งเกล้า

11. สถานีท่าอิฐ สถานี mrt สายสีม่วง สถานีนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานเดินรถที่ 7 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ดังนั้นผู้โดยสารสามารถต่อการเดินทางไปยังรถ ขสมก.ได้อย่างสะดวก รวมทั้งมีอาคารจอดรถไว้บริการด้วย

12. สถานีบางรักใหญ่ หากจะเดินทางไปยัง mrt คลองบางไผ่ จะผ่านสถานีบางรักใหญ่เป็นสถานีที่สิบสอง ซึ่งตั้งอยู่กลางถนนรัตนาธิเบศร์ ใกล้แยกตัดกับถนนราชพฤกษ์

13. สถานีบางพลู ตั้งอยู่ที่สี่แยกบางพลู เป็นสถานีที่สร้างเพื่อจุดประสงค์ ในการรองรับผู้โดยสารที่อยู่ย่านนั้นรวมทั้งผู้ที่อาศัยในเขตหมู่บ้านราชพฤกษ์ด้วย

14. สถานีสถานีสามแยกบางใหญ่ เป็นสถานีของรถไฟฟ้า mrt สายสีม่วง ตั้งอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศร์ ซึ่งมีการสร้างเชื่อมต่ออาคารจอดแล้วจร โดยถือว่าเป็นสถานีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางประชาชนที่อาศัยอยู่หนาแน่น เนื่องจากบริเวณย่านนี้มีหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่หลายหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านบ้านกฤษดานคร 10 และหมู่บ้านธนกาจญน์ รวมทั้งเป็นสถานีที่สามารถเชื่อมต่อไปยัง ระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ได้อย่างสะดวก

15. สถานีตลาดบางใหญ่ ถือเป็นสถานีถัดมา จากสถานี mrt คลองบางไผ่ ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนัก ตั้งอยู่กึ่งกลางถนนกาญจนาภิเษก โดยบริเวณใกล้เคียงสถานีนี้ถือเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากมีหมู่บ้านจัดสรรหลายหมู่บ้าน รวมทั้งมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทั้งห้างบิ๊กซี คาร์ฟูร์ รวมทั้งมีโรงพบาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ด้วย

16. สถานี mrt คลองบางไผ่ สถานี mrt คลองบางไผ่ เป็นสถานีสุดท้ายของรถไฟฟ้า mrt สายสีม่วง ตั้งอยู่ช่วงบริเวณคลองบางไผ่ ซึ่งสถานีนี้มีการก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุง อาคารโรงจอดรถไฟฟ้า รวมทั้งอาคารจอดแล้วจรไว้ให้บริการผู้โดยสารด้วย

รายละเอียดเกี่ยวกับทางเข้าและออกสถานี mrt คลองบางไผ่

 mrt คลองบางไผ่ ประกอบด้วยเส้นทางเข้าออกจากสถานี จำนวนทั้งหมด 4 ทาง ซึ่งเป็นเส้นทางไปสู่สิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่สำคัญด้วย โดยมีรายละเอียดทางเข้าออกแต่ละทาง ดังนี้

1. ทางเข้าออกที่ mrt คลองบางไผ่ทางที่ 1

          ทางเข้าออกสถานี mrt คลองบางไผ่ช่องทางที่ 1 มีลิฟต์และทางลาดสำหรับการเดินทางของผู้ที่มีความพิเศษทางร่างกาย อีกทั้งเป็นช่องทางที่สามารถเดินทาง ออกไปยังถนนหมู่บ้านบัวทอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงย่านสถานีคลองบางไผ่ รวมทั้งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจุดขึ้นทางด่วนศรีรัชมากนัก ทำให้หมู่บ้านบัวทองนี้ มีจำนวนประชากร มาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งการมีรถไฟฟ้า mrt คลองบางไผ่อยู่ใกล้ๆ ด้วย ยิ่งทำให้มีประชาชนย้ายเข้ามาอาศัยมากขึ้น รวมทั้งมีอสังหาริมทรัพย์ ทั้งบ้าน คอนโดมิเนียมใหม่ๆ เกิดขึ้นย่านนี้ ทำให้คลองบางไผ่มีบรรยากาศน่าลงทุน เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยมาก

2. ทางเข้าออกที่ mrt คลองบางไผ่ทางที่ 2

          เส้นทางเข้าออกสถานี mrt คลองบางไผ่ ช่องทางนี้ เป็นช่องทางที่สามารถเดินทางออกไปยังถนนเลียบคลองบางไผ่ และศูนย์กระจายสินค้าของบิ๊กซี ซึ่งผลจากการมีรถไฟฟ้า mrt คลองบางไผ่ มาตั้งอยู่ใกล้กับถนนเลียบคลองบางไผ่ และบริเวณใกล้เคียงนี้ ส่งผลให้ราคาของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เพิ่มราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาของที่ดิน มีราคาขยับตัวสูงมากขึ้น ซึ่งนั่นถือเป็นโอกาสสำหรับการลงทุน ของนายหน้าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่กำลังมองหาแหล่งลงทุนใหม่ โดยย่านถนนเลียบคลองบางไผ่ และบริเวณใกล้กับ mrt คลองบางไผ่ เป็นแหล่งที่น่าสนใจมาก

3. ทางเข้าออกที่ mrt คลองบางไผ่ทางที่ 3

          สำหรับทางออกที่ 3 นี้ เป็นเส้นทางออกไปยังอาคารจอดแล้วจร ซึ่งอาคารจอดแล้วจรบริเวณสถานี mrt คลองบางไผ่นี้ สามารถรองรับการจอดรถของผู้โดยสารได้มากถึง 1,800 คันต่อวัน ดังนั้นหากผู้โดยสารต้องการเดินทางเข้าสู่บางใหญ่ หรือจะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร จากถนนกาญจนาภิเษก ต่อไปนี้ไม่ต้องลำบากในการขับรถฝ่าการจราจรติดขัดในเมืองอีกต่อไป เพียงมาจอดรถไว้ที่สถานี mrt คลองบางไผ่นี้ จากนั้นต่อรถไฟฟ้าเข้าสู่เมือง ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนั้นสถานีนี้ยังมีการสร้างทางลาดและลิฟต์ ไว้ให้บริการผู้ที่มีความพิเศษทางด้านร่างกายด้วย

4. ทางเข้าออกที่ mrt คลองบางไผ่ทางที่ 4

          ทางเข้าออกสถานี mrt คลองบางไผ่ช่องทางที่ 4 เป็นเส้นทางที่สามารถออกไปสู่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า mrt สายสีม่วง และถือเป็นพื้นที่เวนคืนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ซึ่งย่านทางออกที่ 4 นี้ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยและมีหมู่บ้านจัดสรรเป็นจำนวนมากเช่นกัน จึงถือเป็นแผ่นดินทองในเขตคลองบางไผ่ก็ว่าได้ หากคิดจะลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม เป็นต้น บริเวณ mrt คลองบางไผ่เป็นพื้นที่ที่น่าจับตามองที่สุดอีกแห่งของนักลงทุน

ธุรกิจน่าลงทุนใกล้กับ mrt คลองบางไผ่

1. ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

          ธุรกิจที่น่าจับตามองในย่าน mrt คลองบางไผ่ และบริเวณใกล้กับรถไฟฟ้า mrt สายสีม่วง นั่นคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นนายหน้าสำหรับการซื้อขายที่ดิน ซึ่งมีการปรับราคาสูงขึ้นตามสภาพการเดินทางที่สะดวกมากขึ้น ทำให้ราคาของที่ดินมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย รวมทั้งการลงทุนกับที่พัก ทั้งบ้าน คอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ เพื่อปล่อยให้คนเช่าอยู่ เนื่องจากปัจจุบันการเดินทางเชื่อมต่อจากชานเมืองเข้าสู่ใจกลางเมือง สามาถทำได้อย่างสะดวกมากขึ้น ดังนั้นย่านชานเมืองกรุงเทพมหานคร ถือเป็นที่อยู่ใหม่ที่น่าสนใจ เพราะต้องการปลีกตัวออกจากความวุ่นวายในเมือง ดังนั้นการให้เช่า ซื้อ-ขายที่พักจึงเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนมาก

2. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

         การอยู่การกินเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนอยู่แล้ว ดังนั้นย่านที่มีประชาชนอยู่มากขึ้นในอนาคต คือ ย่าน mrt คลองบางไผ่ และตลอดเส้นทาง mrt สายสีม่วง ด้วย ดังนั้นธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มจึงน่าลองทำ เพียงต้องตกแต่งร้านให้มีความเป็นกันเอง น่านั่งและบรรยากาศดี ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนเข้าร้าน บวกกับมีจุดแข็งอีก คือ อยู่ใกล้รถไฟฟ้า mrt คลองบางไผ่ด้วยแล้ว ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้กิจการเจริญรุ่งเรืองแน่นอน

3. ธุรกิจร้านค้าปลีก

          เนื่องจากความเจริญด้านการคมนาคมและความสะดวกในการเดินทางดีขึ้น ดังนั้นคนจึงย้ายเข้ามาอยู่บริเวณใกล้กับ mrt คลองบางไผ่ และตามแนวรถไฟฟ้า mrt สายสีม่วง มากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ตามมากับความเปลี่ยนแปลงนั้นคือ พฤติกรรมด้านการใช้จ่าย ถึงแม้ว่าจะมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า แต่การจับจ่ายใช้สอยของผู้คน จะกลายเป็นรูปแบบซื้อปลีกและซื้อบ่อยขึ้น มากกว่าการซื้อทีละเยอะๆ ดังนั้นการทำธุรกิจค้าปลีกใกล้กับแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยเฉพาะสถานีคลองบางไผ่นี้ ถือว่าเป็นธุรกิจที่จะสร้างเงินให้กับนักลงทุนในอนาคตได้

4. ธุรกิจร้านทำเล็บและความงาม

          ถือว่าเป็นอีกธุรกิจที่น่าทำและลงทุนอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากผู้หญิงเป็นเพศที่รักสวยรักงามอยู่แล้ว และความสวยงามก็ต้องมาคู่กับความสะดวกและสบายด้วย ดังนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวย ร้านตัดผม และร้านทำเล็บบนสถานีรถไฟฟ้า มักจะอยู่รอดและมีมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสามารถตอบสนองการเสริมความงามให้กับผู้ที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าได้ โดยเฉพาะบริเวณสถานี mrt คลองบางไผ่ และตามสถานีของรถไฟฟ้า mrt สายสีม่วง ด้วย เสริมความงามให้กับเล็บเสร็จต่อรถไฟฟ้ากลับบ้าน หรือไปออกงานต่อสบายๆ ได้เลย

          นอกจากธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีธุรกิจอื่นๆ ที่น่าทำใกล้กับแนวเส้นทางและย่าน mrt คลองบางไผ่ เช่น สถาบันติวหนังสือและภาษา ห้องซ้อมดนตรีและการแสดง Co-Working Space เป็นต้น เพื่อตอบสนองให้กับผู้ที่ไม่ต้องการเดินทางเข้าสู่เมือง

          รถไฟฟ้า mrt คลองบางไผ่ ถือเป็นหนึ่งเส้นทางทางรถไฟฟ้า mrt สายสีม่วง ซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใกล้เคียงมาก เพราะทำให้เศรษฐกิจสังคมย่านนั้น มีการพัฒนาและเจริญมากขึ้น หลายสิ่งหลายอย่างมีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยทั้งหลาย และนั่นเป็นปัจจัยที่สำคัญของการย้ายเข้าอยู่ในย่านนี้มากขึ้น จึงถือเป็นแหล่งที่เหมาะสำหรับการลงทุนทางธุรกิจที่สำคัญ และน่าจับตามองที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ของบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง นั่นคือย่าน mrt คลองบางไผ่ ครั้งหน้าเราจะนำเรื่องราวความรู้และการแก้ไขปัญหาคอนโด อะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดต ามได้ที่เว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโด ของเรานะคะ