logo

 บ้านติดธนาคาร หลาย ๆ คนอาจมองว่าเป็นสิ่งต้องห้าม หรือเป็นเรื่องที่ยุ่งยากหากจะทำการขายหรือซื้อ แต่ในความเป็นจริงแล้วบ้านติดธนาคารนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากบ้านมือสองทั่วไป ซึ่งไม่ได้มีความน่ากลัวอย่างที่ใครหลาย ๆ คนคิด วันนี้ CondoNewb จึงจะพาทุกคนไปรู้จักกับบ้านติดธนาคารให้มากขึ้น ว่าจริง ๆ แล้วนั้น บ้านติดธนาคารคืออะไร หากบ้านติดธนาคารจะขายได้หรือไม่ หรือหากต้องการซื้อบ้านติดธนาคารจะมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร สภาพบ้านติดธนาคารนั้นจะมีสภาพต่างจากบ้านมือสองทั่ว ๆ ไปแค่ไหน CondoNewb มีคำตอบของทุกคำถามมาให้ทุกคนได้อ่านในบทความนี้แล้ว

บ้านติดธนาคาร คืออะไร

          เชื่อได้เลยว่าคำถามนี้คงยังเป็นที่สงสัยสำหรับใครหลาย ๆ คน ว่าในความเป็นจริงแล้ว คำว่าบ้านติดธนาคารนั้นมีความหมายอย่างไร แตกต่างจากคำว่าบ้านติดจํานองธนาคารหรือไม่

 

 บ้านติดธนาคาร หรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า บ้านติดจำนองธนาคารนั้น หมายถึง การที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ หรือเจ้าของบ้านที่มีการครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้นำบ้านไปทำสัญญาจดจำนองกับทางธนาคารเพื่อใช้ในการกู้ยืมทำสินเชื่อบ้านแลกเงิน หรือการใช้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่ต้องมีการส่งมอบบ้านให้กับทางธนาคารแต่อย่างใด และกระบวนการทั้งหมดจะอยู่ในการควบคุมดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของบ้านมั่นใจได้ว่า จะได้รับบริการสินเชื่อจากธนาคารอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกฉ้อโกงแต่อย่างใด

          แต่จะมีการทำสัญญาจดจำนองอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีการปล่อยจำนองที่ง่ายดายกว่าธนาคารนั่นก็คือ การจำนองกับบุคคล นิติบุคคล หรือนายทุนที่รับจำนองอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่กับทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน ซึ่งโดยส่วนมากจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร และมีความเสี่ยงอย่างมากในการที่จะโดนฉ้อโกงได้ ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังคิดจะนำบ้านไปทำสัญญาจดจำนอง อย่าลืมศึกษาให้ดีเสียก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ถูกหลอกหรือต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าทางธนาคาร

. . . . . . . . . .

ขายบ้านติดธนาคาร ต้องทำอย่างไร

           หลังจากที่รู้จักความหมายของคำว่าบ้านติดธนาคารกันไปแล้ว คราวนี้มาตอบคำถามสำหรับคนที่กำลังสงสัยอยู่บ้างว่า เมื่อบ้านติดธนาคารแล้วนั้น เราจะขายบ้านติดธนาคารได้หรือไม่ แล้วจะต้องทำอย่างไร ในเมื่อบ้านติดสัญญาจดจำนองกับทางธนาคารอยู่

 

          จริงอยู่ที่เมื่อเจ้าของอสังหาริมทรัพย์รือเจ้าของบ้านที่ต้องการจะขายบ้าน จะต้องปิดหนี้ที่กำลังผ่อนชำระกับทางธนาคารให้หมดเสียก่อน บ้านที่ปลอดจำนองจึงจะสามารถนำมาขายทอดตลาดได้ แต่หากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของบ้านมีความต้องการที่จะขายบ้านเพื่อนำเงินดังกล่าวมาปิดบัญชีหนี้กับทางธนาคาร ธนาคารก็จะยินยอมให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของบ้านดำเนินการขายบ้านได้ โดยมีเงื่อนไขที่ว่าจะต้องชำระหนี้ที่เหลือก่อนการโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้ผู้อื่นนั่นเอง

บ้านติดธนาคารมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร

ขั้นตอนการขายบ้านติดธนาคาร

           ขั้นตอนการขายบ้านติดธนาคารนั้น ไม่ได้มีความซับซ้อนหรือยุ่งยากอย่างที่ใคร ๆ หลายคนคิด เพียงแต่ผู้ขายนั้นต้องมีการพิจารณาราคาขายบ้านให้เหมาะสม เพื่อที่ในที่สุดแล้วผู้ขายเองจะได้นำเงินในส่วนนั้นมาชำระเพื่อปิดยอดหนี้ให้ครบสมบูรณ์นั่นเอง

1. ตกลงราคาและทำสัญญาจะซื้อ-จะขายบ้านติดธนาคาร

          เมื่อมีผู้ที่สนใจซื้อบ้านติดต่อเข้ามาเพื่อทำการพูดคุยเรื่องการซื้อบ้าน ผู้ขายบ้านจะต้องแจ้งกับผู้ซื้อว่า บ้านหลังที่กำลังจะขายนี้เป็นบ้านที่ติดจำนอง แต่จะจัดการทำเรื่องปลอดจำนองให้ในวันที่โอนกรรมสิทธิ์ เพื่อเป็นการแจ้งให้ผู้สนใจซื้อบ้านได้รับทราบอย่างจริงใจ หลังจากนั้นจึงทำการตกลงราคา และแจกแจงข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ซื้อทราบ ไม่ว่าจะเป็นค่ามัดจำ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ และระยะเวลาในการดำเนินการต่าง ๆ

 

2. จัดการเอกสาร

          โดยผู้ขายจะต้องทำการเตรียมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการโฉนดของบ้านติดธนาคาร เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถนำเอกสารของบ้านติดธนาคารนี้ ไปทำธุรกรรมในการยื่นกู้ซื้อบ้านต่อไป

 

3. เตรียมเปิดบ้านเพื่อประเมินราคา

          โดยหลังจากที่ทางธนาคารได้รับเรื่องจากผู้ที่ต้องการซื้อบ้านติดธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ทางธนาคารจะและผู้ซื้อจะทำการนัดวันเพื่อประเมินราคาบ้านติดธนาคารในลำดับต่อไป 

 

4. นัดวันโอนกรรมสิทธิ์

          โดยหากผู้ซื้อได้ผ่านการอนุมัติสินเชื่อจากทางธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์บ้านติดธนาคารให้กับผู้ซื้อ ซึ่งธนาคารฝั่งผู้ซื้อจะเป็นฝ่ายนัดวันโอนกรรมสิทธิ์กับผู้ขายเอง

 

5. ติดต่อธนาคาร

          เพื่อเป็นการแจ้งเกี่ยวกับการขายบ้านติดธนาคาร และการขอปิดยอดหนี้จากการจำนองบ้านติดธนาคาร โดยหากผู้ขายได้แจ้งวันโอนกรรมสิทธิ์บ้านติดธนาคารหลังดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารก็จะจัดการแจ้งยอดหนี้เพื่อปิดบัญชีหนี้ในวันที่โอนกรรมสิทธิ์บ้านนั่นเอง

 

6. อธิบายเรื่องการแบ่งชำระเงิน

          โดยผู้ขายบ้านจะต้องอธิบายเกี่ยวกับการแบ่งชำระเงินให้กับทางผู้ซื้อได้ทราบ ว่าจะต้องแบ่งจ่ายเงินเป็นจำนวนกี่บาทเพื่อให้ผู้ขายสามารถดำเนินการทำเรื่องปลอดจำนองกันทางธนาคารได้ โดยหากราคาขายบ้านนั้นสูงกว่ายอดหนี้ของผู้ขาย ผู้ซื้อจะต้องนำเงินส่วนต่างนั้นมาจ่ายให้กับผู้ขาย และหากราคาขายบ้านต่ำกว่ายอดหนี้ ซึ่งจะมีผลโดยตรงกับการดำเนินการทำเรื่องปลอดจำนอง ผู้ขายบ้านเองจะต้องเป็นคนชำระส่วนต่างนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการทำเรื่องปลอดจำนองได้ในที่สุด

 

7. ติดต่อกรมที่ดิน

         เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการซื้อขายบ้านติดธนาคาร ซึ่งเมื่อผู้ขายได้ทำการปิดยอดหนี้ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ทางธนาคารฝั่งผู้ซื้อก็จะทำขั้นตอน ปลอดจำนอง แล้วจึงจะเริ่มดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์บ้านปลอดจำนองให้กับผู้ซื้อต่อไป 

 

         ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าการเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายบ้านติดธนาคารนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากหรือน่ากลัวเลยสักนิด ขั้นตอนการซื้อ-ขายก็ไม่ได้ยากหรือมีกระบวนการที่ซับซ้อนจนเกินไป แต่สำหรับใครที่กำลังต้องการจะขายบ้านติดธนาคารก็ยังมีข้อควรระวังอยู่บ้าง โดยสามารถอ่านในหัวข้อถัดไปได้เลย

ข้อควรระวังในการขายบ้านติดธนาคาร

          หลังจากอ่านขั้นตอนในการขาย-ซื้อบ้านติดธนาคารกันไปแล้ว คราวนี้มาลองอ่านข้อควรระวังสำหรับผู้ที่ต้องการขายบ้านติดธนาคารเพื่อทำการปิดยอดหนี้กันบ้าง ว่าในการขายบ้านติดธนาคารนั้นจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

ข้อควรระวังในการซื้อบ้านติดธนาคาร

1. ยอดหนี้สูง ราคาบ้านต่ำ

          แน่นอนว่าหากผู้ขายต้องการขายบ้านเพื่อปิดยอดหนี้กับทางธนาคาร ผู้ขายต้องทำการคำนวณราคาบ้านว่าสามารถครอบคลุมยอดหนี้ของตนเองได้ทั้งหมดหรือไม่ เพราะไม่อย่างนั้นแล้วธนาคารก็จะไม่สามารถทำให้บ้านติดธนาคารหลังนี้อยู่ในภาวะปลอดจำนองได้ ซึ่งจะทำให้ฝ่ายผู้ซื้อเองก็ต้องมีปัญหาตามมาในภายหลังเช่นกัน

2. ผู้ซื้อกลัวที่จะซื้อบ้านติดธนาคาร

          แน่นอนว่าอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่แรกแล้วนั้นว่า การที่ผู้ขายบ้านต้องการจะขายบ้านติดธนาคาร จะต้องมีการแจ้งให้ผู้สนใจจะซื้อว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านติดธนาคารก่อนเสมอ เพื่อเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าจะต้องมีการดำเนินการให้บ้านอยู่ในภาวะปลอดจำนองต่อไป แต่เชื่อได้เลยว่าในหลาย ๆ ครั้งเมื่อผู้สนใจซื้อบ้านได้ยินว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านติดธนาคาร ก็จะกลัวหรือปฏิเสธที่จะซื้อบ้านในทันที เนื่องจากอาจจะยังไม่เข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนั้นผู้ขายจำเป็นที่จะต้องอธิบายเกี่ยวกับบ้านติดธนาคารและขั้นตอนต่าง ๆ ให้ได้ เพื่อที่ผู้สนใจซื้อเองก็จะได้อุ่นใจและอยากที่จะซื้อบ้านในที่สุด

ข้อดี-ข้อเสียในการซื้อบ้านติดธนาคาร

          ในการซื้อบ้านติดธนาคารนั้น ก็มีข้อดีและข้อเสียปะปนกันไป ขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อพึงใจกับสิ่งใดมากกว่า บางคนอาจมองว่าการซื้อบ้านติดธนาคารนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากจึงมักมองข้ามบ้านติดธนาคารทำเลดี ๆ ไป หรือบางคนอาจมองว่าหากจะซื้อบ้านติดธนาคารก็ไม่เป็นไร เพราะตนเองก็สามารถเลือกทำเล หรือได้บ้านมาในราคาที่ถูกกว่าการซื้อบ้านในโครงการต่าง ๆ ซึ่ง CondoNewb ได้สรุปข้อดีและข้อเสียในการซื้อบ้านติดธนาคารมาให้ทุกคนได้อ่านในบทความนี้แล้ว

 

ข้อดีของการซื้อบ้านติดธนาคาร

1. ได้บ้านราคาถูก

          แน่นอนว่าข้อดีข้อแรก คงหนีไม่พ้นในเรื่องของราคาที่มักจะถูกแสนถูก ซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้นบ้านติดธนาคารมักจะมีราคาที่ถูกกว่าบ้านโครงการทั่ว ๆ ไปประมาณ 10-20 % ทำให้ผู้ซื้อบ้านติดธนาคาร สามารถซื้อบ้านได้ในราคาที่ถูกลงกว่าการซื้อบ้านตามท้องตลาด อย่างไรก็ตามราคาบ้านนั้นมักขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในเรื่องของทำเลว่าเป็นทำเลที่มีความต้องการสูงหรือไม่ หากเป็นบ้านที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองราคาบ้านก็มักจะสูงกว่าบ้านติดธนาคารทั่ว ๆ ไป หรือถ้าหากว่าบ้านหลังนั้นมีเจ้าของที่ดูแลดี สภาพบ้านมีความสมบูรณ์และดูใหม่ ราคาก็อาจสูงขึ้นกว่าราคาบ้านติดธนาคารทั่ว ๆ ไปเช่นกัน

2. เลือกทำเลและประเภทที่อยู่อาศัยได้

         โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ทำเลที่เป็นที่นิยมมักถูกจับจองด้วยผู้พัฒนาโครงการต่าง ๆ แล้วทั้งสิ้น ดังนั้นการที่จะเลือกซื้อบ้านก็จะต้องยอมจ่ายในราคาที่แพงขึ้นเพื่อที่จะซื้อบ้านในทำเลที่เราต้องการกับโครงการนั้น ๆ ได้ แต่สำหรับบ้านติดธนาคารบางหลังที่อยู่ในพื้นที่หรือทำเลที่เราต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นทำเลที่ในปัจจุบันหาซื้อบ้านในราคานี้ได้ยาก หรือไม่มีผู้พัฒนาเจ้าไหนจะสามารถสร้างโครงการในพื้นที่นั้น ๆ ได้อีกแล้ว เนื่องจากที่ดินอาจมีราคาแพง หรืออะไรก็ตาม การเลือกดูบ้านติดธนาคารก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสามารถทำให้เราได้บ้านในทำเลที่เราต้องการมาได้อย่างง่ายดายมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเลือกประเภทของที่อยู่อาศัยได้อีกด้วย 

3. เลือกสภาพแวดล้อมได้

         แน่นอนว่าการซื้อบ้านกับโครงการต่าง ๆ นั้น ย่อมมีสภาพแวดล้อมที่ได้รับการจัดสรรมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่สำหรับใครที่มีความต้องการที่แตกต่างออกไป การเลือกซื้อบ้านติดธนาคารก็จะสามารถช่วยตอบโจทย์ความต้องการในการเลือกสภาพแวดล้อมได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสภาพแวดล้อมรอบบ้านเป็นชุมชน เพื่อที่จะสามารถค้าขายหน้าบ้านได้ หรือการเลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กก็สามารถทำได้เช่นกัน

4. ได้บ้านพร้อมอยู่ทันที

         ซึ่งเป็นข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการบ้านพร้อมอยู่ และไม่ต้องการเสียเวลาไปกับการก่อสร้างต่าง ๆ นานา โดยเฉพาะหากผู้ซื้อเลือกบ้านที่มีสภาพดี ไม่ค่อยทรุดโทรม ก็จะยิ่งมีโอกาสได้บ้านพร้อมอยู่อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยที่ไม่ต้องมาปรับปรุงหรือซ่อมแซมบ้านในภายหลัง

5. ไม่ต้องกังวลเรื่องการก่อสร้างหรือระยะเวลาการก่อสร้างล่าช้า

          ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่คอยกวนใจผู้ที่ซื้อบ้านจากโครงการใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งการก่อสร้างนั้นมักมีระยะเวลานานและเมื่อเสร็จแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องระบบภายในบ้านต่าง ๆ คอยกวนใจให้ต้องคอยไปตรวจสอบไม่จบไม่สิ้น ดังนั้นการซื้อบ้านติดธนาคารก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าจะไม่ต้องเสียเวลารอระยะเวลาการก่อสร้างที่แสนจะยาวนาน

ข้อเสียของการซื้อบ้านติดธนาคาร

1. สภาพบ้านเสื่อมโทรม

          แน่นอนว่าบ้านติดธนาคารก็คือบ้านมือสองหลังหนึ่งที่ผ่านการอยู่อาศัยจากเจ้าของบ้านคนแรกมาแล้ว ดังนั้นสภาพบ้านหรือระบบต่าง ๆ ภายในบ้านก็จะเสื่อมโทรมไปด้วยตามกาลเวลา ดังนั้นหากสนใจบ้านติดธนาคารจากผู้ขายคนไหน ก็ควรลองไปสำรวจตรวจสอบให้ดีก่อนว่า บ้านหลังนั้นต้องมีการซ่อมแซมหลายจุดหรือไม่ เพราะไม่อย่างนั้นนอกจากจะต้องเสียค่าบ้านแล้ว ยังอาจจะต้องเสียเงินค่าบำรุงซ่อมแซมจำนวนมากอีกด้วย ดังนั้นก่อนจะเซ็นรับโอน ควรจะตรวจรับบ้าน ให้ดีก่อนนะคะ

2. มีขั้นตอนมากกว่าการซื้อบ้านทั่วไป

          เนื่องจากผู้ขายบ้านจะต้องมีการดำเนินการเพื่อให้บ้านอยู่ในภาวะปลอดจำนองให้ได้ ดังนั้นก็จะมีขั้นตอนทางธนาคารมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายดำเนินการร่วมกันอย่างถูกต้อง ก็สามารถรับรองได้เลยว่าจะได้บ้านหลังนี้มาอยู่ในครอบครองอย่างแน่นอน

ซื้อบ้านติดธนาคารต้องดูเรื่องทำเล

สภาพบ้านติดธนาคารเป็นอย่างไร

          สำหรับใครที่อ่านมาถึงตรงนี้คงเริ่มคิดถึงสภาพบ้านติดธนาคารขึ้นมาบ้างแล้ว ว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ในเมื่อไม่ได้เป็นบ้านใหม่ ๆ เหมือนที่อยู่ในโครงการอย่างที่มีขายกันทั่วไป

 

          ในความเป็นจริงแล้วนั้นบ้านติดธนาคารก็ถือบ้านมือสองทั่วไป ที่เจ้าของได้ทำสัญญาจดจำนองกับทางธนาคารไว้เท่านั้น ไม่ได้มีความแตกต่างไปจากบ้านที่มีขายอยู่ตามโครงการทั่ว ๆ ไปเลย โดยบ้านติดธนาคารนี้อาจอยู่ในหมู่บ้าน โครงการ หรือพื้นที่ติดถนน ตามแต่ที่ผู้ขายจะมีครอบครองไว้ ซึ่งประเภทของที่อยู่อาศัยก็มีเช่นเดียวกับบ้านตามโครงการทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว บ้านแฝด หรือคอนโดมิเนียม 

 

          โดยสภาพบ้านแต่ละหลังนั้นก็ขึ้นอยู่กับความดูแลของเจ้าของบ้านเดิม ว่ามีการบำรุงดูแลหรือซ่อมแซมบ้านอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ ซึ่งผู้ต้องการซื้อก็ควรจะทำการเข้าไปดูภายในตัวบ้านก่อนการทำสัญญาจะซื้อ-จะขายทุกครั้ง เพื่อที่จะได้ป้องกันปัญหาที่จะเกิดตามมาในภายหลัง ดังนั้นใครที่กำลังสนใจซื้อบ้านมือสอง ก็ไม่ต้องกังวลใจหากจะเลือกดูบ้านติดธนาคารไว้บ้าง เพราะบ้านติดธนาคารก็เป็นเพียงบ้านธรรามดา ๆ ที่มาพร้อมกับสัญญาจดจำนองของเจ้าของบ้านคนเก่าเท่านั้น

ซื้อบ้านติดธนาคารราคาถูกจริงหรือไม่

          อย่างที่ได้กล่าวไปตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่า ข้อดีอย่างหนึ่งของการซื้อบ้านติดธนาคารนั่นก็คือ การที่บ้านมีราคาถูกกว่าบ้านทั่วไป ซึ่งใครหลาย ๆ คนก็คงเกิดคำถามที่ยังสงสัยว่าแล้วราคาของบ้านติดธนาคารอยู่ที่เท่าไหร่ ในความเป็นจริงแล้วราคาของบ้านติดธนาคารนั้นก็มีเรทราคาไม่ต่างจากบ้านมือสองทั่วไปโดยมีตั้งแต่หลักล้านไปจนถึงหลักสิบล้าน ซึ่งราคาบ้านติดธนาคารแต่ละหลังก็ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง สภาพบ้าน สภาพแวดล้อม ประเภทบ้าน รวมถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นขนาดพื้นที่ หรือจำนวนห้องต่าง ๆ ซึ่งล้วนมีผลต่อราคาบ้านทั้งหมด

 

          อย่างไรก็ตามบ้านติดธนาคารบางหลังจะไม่ได้มีการแจ้งราคาเอาไว้ชัดเจน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของผู้สนใจซื้อในการต่อรองราคาบ้านให้ถูกลงได้ โดยผู้ซื้อควรสำรวจราคาบ้านภายในพื้นที่นั้น ๆ และข้อเสียต่าง ๆ ทั้งภายในบ้านและรอบ ๆ บ้าน เพื่อใช้ในการต่อรองราคาบ้านให้ถูกลงกว่าราคาที่ได้สำรวจไปหรือราคาที่ผู้ขายเสนอมานั่นเอง

          แน่นอนว่าเมื่อทุกคนได้รู้จักเกี่ยวกับบ้านติดธนาคารกันมากขึ้นแล้ว สำหรับผู้สนใจซื้อบ้านเองก็จะมีทางเลือกในการได้มาซึ่งบ้านที่จะตอบโจทย์กับตัวเองมากขึ้น โดยไม่ต้องคอยเลือกซื้อบ้านจากโครงการใหม่ ๆ เท่านั้น นอกจากนี้สำหรับใครที่อยากจะลงทุนซื้อบ้านเพื่อนำมาทำเป็นบ้านเช่า หรือเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้บริการ การเลือกซื้อบ้านติดธนาคารก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งเลยทีเดียว เพราะนอกจากจะได้ทำเลที่ถูกใจแล้ว ยังมีราคาที่ต่ำกว่าราคาบ้านในท้องตลอดทั่วไปอีกด้วย ส่วนเจ้าของบ้านติดธนาคารคนไหนที่ยังคิดว่าบ้านติดธนาคารนั้นขายไม่ได้ ก็คงจะได้ความรู้ใหม่ไปแล้วว่าบ้านติดธนาคารนั้นขายได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามทั้งผู้ซื้อและผู้ขายควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนว่าตนเองสามารถขายบ้านหลังดังกล่าวหรือมีความสามารถในการซื้อบ้านหลังดังกล่าวเพียงพอหรือไม่ เพื่อที่หากติดสินใจซื้อหรือขายไปแล้วจะได้ดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องมีปัญหาคอยกวนใจในภายหลัง สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจซื้อบ้าน เรามีบทความรวบรวมบ้านที่น่าสนใจ ในทำเลต่าง ๆ พร้อมกับเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน นอกจากนี้เพื่อน ๆ ยังสามารถอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่นี่ แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ