logo

          ดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นสิ่งที่หลายคนกำลังหนักใจ โดยในยุคที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก การกู้เงินดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ คงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับหลายคน ในการนำเงินกู้นั้น มาใช้จ่ายในครอบครัวและการใช้สำหรับการดำเนินชีวิต การซื้อที่อยู่อาศัย หรือเพื่อการต่อยอดทางธุรกิจ ซึ่งสิ่งที่ต้องรู้ก่อนการกู้เงิน ไม่ว่าจะมากหรือน้อยเพียงใด ผู้กู้จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้ให้ดีก่อน เพราะอัตราในการจ่ายคืนเงินต้นและดอก มีความแตกต่างกันตามชนิดของดอกเบี้ยเงินกู้ เรามีเรื่องราวและรายละเอียดน่าสนใจเกี่ยวกับการกู้เงิน และดอกเบี้ยเงินกู้มาเล่า เพื่อไม่ให้เสียเปรียบจากการกู้เงิน

. . . . . . . . . .

ความรู้และรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ต้องรู้ก่อนกู้เงิน

         การกู้เงินไม่ให้เสียเปรียบ ผู้กู้จะต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้ และแนวทางการกู้เงินแต่ละชนิด ดังนี้

ความรู้เรื่องดอกเบี้ย ก่อนกู้เงิน

1. รูปแบบของดอกเบี้ยเงินกู้มีอยู่กี่แบบ อะไรบ้าง?

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ หรือเรียกว่า Fixed Rate Loan

          เป็นดอกเบี้ยเงินกู้ที่คิดอัตราตามที่ได้ตกลงกันในวันที่อนุมัติให้สินเชื่อ หรือเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบตายตัว โดยใช้อัตราดอกเบี้ยนั้นตลอดระยะเวลาการให้สินเชื่อ ไม่มีการปรับขึ้นลงตามต้นทุนของธนาคาร ข้อดีของการกู้เงินแบบนี้ คือ จำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องชำระในแต่ละงวด จะคงที่ตลอดระยะเวลาที่ผู้กู้ผ่อนจ่ายสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว หรือเรียกว่า Floating Rate Loan

          หรือที่ในอเมริกาเรียกว่า Adjustable Rate Mortgage (ARM) สินเชื่อชนิดนี้เป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคาร และขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลาด้วย ซึ่งธนาคารจะนำดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ เช่น MLR และ MRR มาใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง เพื่อคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบผสม หรือ Mixed Rate Loan

         การคิดอัตราดอกเบี้ยแบบนี้ เป็นการใช้วิธีคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ และแบบลอยตัวผสมกัน ซึ่งวิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบนี้ เป็นการคิดที่ธนาคารนิยมนำมาใช้ โดยอาจจะใช้วิธีการคิดอัตราดอกเบี้ย ในระยะแรกเป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ หลังจากนั้นจึงปรับการคิดเป็นแบบลอยตัว เช่น การคิดอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเป็น 3.6% หลังจากนั้นใช้วิธีการคิดแบบลอยตัว รวมทั้งใช้วิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นแบบขั้นบันได และปรับเป็นแบบลอยตัว เช่น ใน 2 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3% ปีที่ 3 อัตรา 4% เมื่อเข้าสู่ปีที่ 4 และปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย 5% ส่วนปีที่ 6 เป็นต้นไปจะเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว

2. ดอกเบี้ยเงินกู้ Personal Loan คืออะไร

          สินเชื่อส่วนบุคคล หรือ Personal Loan เป็นรูปแบบของการกู้เงิน หรือการขอสินเชื่อแบบเอนกประสงค์ ซึ่งผู้กู้สามารถนำเงินสินเชื่อที่ได้ ไปใช้ได้ตามที่ต้องการของแต่ละคน โดยการให้สินเชื่อส่วนบุคคล จะอนุมัติให้กับผู้ที่มีรายได้แน่นอน ไม่มีประวัติการติดบูโรทางการเงิน โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานประจำ ข้าราชการ จะได้รับการพิจารณาให้สินเชื่อก่อนคนกลุ่มอื่น เนื่องจากมีรายได้ประจำ และมีหน่วยงานที่จ่ายเงินให้ต่อเนื่องประจำ ถือว่าเป็นผู้มีความสามารถในการจ่ายหนี้คืน ส่วนมากจะกู้ได้ถึง 5 เท่าของเงินดือน ซึ่งดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนบุคคล คือ เงินที่คิดจากทุน ที่ผู้เอาสินเชื่อกู้และเอาสินเชื่อทั้งหมด โดยมีวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

ดอกเบี้ยเงินกู้ คืออะไร

การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

          การคิดอัตราดอกเบี้ยแบบนี้ ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะเป็นประโยชน์และมีความคุ้มค่ากับผู้กู้ เนื่องจากสามารถใช้หนี้สินเชื่อส่วนบุคคลทั้งหมดเร็วขึ้น ยิ่งคนที่มีเงินก้อนมาปิดหนี้ทั้งหมด ยิ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ลดลงอีก ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ปิดยอดนั้น

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลแบบคงที่ 

         เป็นอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดวิธีการคิดไว้ตายตัว และผู้กู้ต้องจ่ายหนี้ในแต่ละเดือนเท่ากัน ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ เช่น สินเชื่อรถยนต์ ซึ่งมีข้อดี คือ จ่ายหนี้และลดลงทั้งต้นและดอก ถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ช่วยให้ผู้กู้ มีโอกาสที่จะจ่ายหนี้ให้หมดเร็วขึ้นอีกวิธีการหนึ่ง

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลแบบลอยตัว

          การคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล แบบนี้จะปรับขึ้นตามต้นทุนของธนาคาร หรือปรับขึ้นลงตามสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งข้อเสียของการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้แบบนี้ คือ ต้องจ่ายยอดมากขึ้น หากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแพงขึ้น และจ่ายถูกลงตามอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงเช่นกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการนโยบาย และการกำหนดของแต่ละธนาคาร อีกทั้งขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจช่วงนั้นด้วย

3. ดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับทำธุรกิจ SME

          ในยุคนี้หากต้องการสร้างธุรกิจ SME ของตนเองสักอย่างหนึ่ง และยังไม่มีเงินลงทุน ธนาคารต่างๆ มีการปล่อยสินเชื่อเงินกู้สำหรับผู้ประอบการรายย่อย เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ และการจัดตั้ง หรือการขยายกิจการ อีกทั้งปรับปรุงและยกระดับของธุรกิจให้มีมาตรฐาน รวมทั้งมีผลประกอบการมากขึ้น ซึ่งดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับทำธุรกิจ SME ที่น่าสนใจสำหรับผู้ต้องการทำธุรกิจ เช่น

  • เงินกู้ TMB cash 2 Go มีวงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบลอยตัว คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตามนโยบายของธนาคาร ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 5 ปี
  • สินเชื่อทันใจธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อที่ให้วงเงินเพื่อการทำธ ุรกิจตั้งแต่ 3 แสน ถึง 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคิดโดยใช้ MRR + 3.25% สามารถผ่อนได้นานถึง 10 ปี
  • วงเงินแบบผ่อนยาว ธนาคารกสิกรไทย ผู้กู้จะต้องมีประสบการณ์ ในการทำธุรกิจอย่างน้อย 5 ปี สามารถกู้ได้สูงสุดถึง 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR – 0.5% ระยะเวลาผ่อนนานถึง 10 ปี
  • สินเชื่อ SME ได้ใจจากธนาคารธนชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจน้อย และสามารถกู้เงินทำธุรกิจได้สูงสุด 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นแบบลอยตัว ตามนโยบายของธนาคาร ผู้กู้สามารถผ่อนชำระได้เป็นเวลา 10 ปี

4. ดอกเบี้ยเงินกู้บ้านถูกน่าสนใจ

          การเลือกดอกเบี้ยเงินกู้บ้านถูกเป็นอีกทางหนึ่ง ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระในการผ่อนจ่ายเงินต้น และดอกเบี้ยคืนได้เร็ว สถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้านถูกและน่าสนใจ เช่น

สินเชื่อวิมานเมฆ  

สินเชื่อวิมานเมฆ

          โครงการสินเชื่อวิมานเมฆ เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้าน และที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 0.66% ใน 6 เดือนแรก โดยอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยในช่วง 3 ปีแรกเพียง 2.77% กู้ได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท และสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 40 ปี

สินเชื่อบ้านทีเอ็มบี  

สินเชื่อบ้านทีเอ็มบี

          อีกหนึ่งสถาบันการเงิน ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสำหรับการบ้าน และที่อยู่อาศัยถูก น่าสนใจ คือ ธนาคารทหารไทย โดยสินเชื่อบ้านทีเอ็มบี คิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดเพียง 2.89% ต่อปี แต่ผู้กู้จะต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์ จากบริษัทที่ทางธนาคารกำหนดไว้เท่านั้น อีกทั้งต้องซื้อประกันชีวิต และบริการหักบัญชีอัตโนมัติ รวมทั้งบัตรเดบิตทีเอ็มบีด้วย วงเงินกู้ตั้งแต่ 5 แสนบาท ถึง 20 ล้านบาทผ่อนชำระนานถึง 35 ปี วิธีการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้บ้านทีเอ็มบี แบ่งเป็นระยะ 1-3 ปีแรก คิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปีโดยใช้ MRR – 4.26% อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ 2.89 ต่อปี ส่วนปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดจาก ค่า MRR - 2.15% อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยต่อปี 5%

สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน  

สินเชื่อเคหะประชารัฐ

          ธนาคารออมสินมีสินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทย ความน่าสนใจอยู่ที่อัตราการคิดดอกเบี้ยถูก โดยในปีที่ 1-3 คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 2.90% ส่วนปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อยคิดจาก MRR - 0.50% และข้อตกลงส่วนกลางเท่ากับ MRR – 1.00% ระยะเวลาการผ่อน 40 ปี ซึ่งผู้กู้สามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์

สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

        อีกหนึ่งสถาบันการเงิน ของคนอยากมีบ้านและที่อยู่อาศัย กับสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีวงเงินสำหรับสินเชื่อคอนโดมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป และคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 2.90% ต่อปี โดยคิดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 จาก MRR – 4.05% เฉลี่ย 3 ปีเท่ากับ 2.90% และเมื่อเข้าสู่ปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดค่า MRR – 2.00% ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 30 ปี

สินเชื่อบ้านบัวหลวง  

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

        ทางเลือกที่ดีในการมีบ้านเป็นของตัวเอง ด้วยสินเชื่อบ้านบัวหลวง สามารถกู้เงินได้สูงสุด 70 – 95% ของมูลค่าหลักประกัน และอัตราดอกเบี้ยธนาคารกรุงเทพที่น่าสนใจ โดยสามารถเลือกแบบเงินกู้บวกซื้อประกัน สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จะคิดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 จาก MRR – 4.125% และปีที่ 2-3 คิดค่า MRR – 3.875% ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเท่ากับ 2.92% ส่วนปีที่ 4 เป็นต้นไป ค่า MRR – 2.00% ระยะเวลาการผ่อนชำระ สำหรับพนักงานประจำ 30 ปี และถ้าเป็นพนักงานประจำ สามารถผ่อนได้ถึง 35 ปี แต่เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

5. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่น่าในใจที่สุดดอกเบี้ยต่ำและมีสิทธิพิเศษ

          ธนาคารที่น่าในใจสำหรับการกู้เงินหลายแห่ง ซึ่งให้ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ และสิทธิพิเศษมากมายสำหรับผู้กู้ ได้แก่

สินเชื่อเงินด่วนกสิกร Xpress Loan ธนาคารกสิกรไทย  

สินเชื่อเงินด่วนกสิกร Xpress Loan

          เป็นอีกสินเชื่อที่สามารถกู้ได้ เพียงมีเงินเดือนประจำ และฐานเงินเดือน 7,500 บาท ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น ระยะเวลาการการผ่อนชำระ 60 เดือนให้วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพียง 15% ต่อปี

สินเชื่อส่วนบุคคล CitiBank  

สินเชื่อส่วนบุคคล CitiBank

          สินเชื่อส่วนบุคคล CitiBank มีสิทธิพิเศษสำหรับผู้กู้ โดยจัดให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำเพียง 7.99% สามารถกู้ได้ถึง 5 เท่าของรายได้ หรือได้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท อีกทั้งสามารถกู้ได้ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์และผู้ค้ำประกัน รวมทั้งสามารถปิดรายการเมื่อไหร่ก็ได้ ตามความสะดวกของผู้กู้ และเลือกผ่อนชำระได้นานถึง 60 เดือน นอกจากนั้นยังมีของกำนัลเป็นกระเป๋าเดินทาง Black Supreme ขนาด 26 นิ้ว มูลค่า 9,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไปด้วย

สินเชื่อบัวหลวงพูนผล  

สินเชื่อบัวหลวงพูนผล

          สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ ที่ธนาคารกรุงเทพมีความน่าสนใจ อัตราดอกเบี้ยธนาคารกรุงเทพเพียงร้อยละ MRR – 62% สามารถผ่อนชำระได้นาน 10 ปี

สินเชื่อ UOB i-Cash  

สินเชื่อ UOB i-Cash

          สินเชื่อส่วนบุคคล ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวงเงินสูง เพราะสามารถกู้ได้มากกว่ารายได้ถึง 5 เท่า หรือสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท สามารถผ่อนชำระได้นาน 60 เดือน อีกทั้งสินเชื่ออนุมัติง่ายเพียง 3 วันทำการ ยิ่งกว่านั้นการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก

6. เคล็ดลับการกู้และผ่อนเงินกู้ให้ดอกเบี้ยน้อย

          การผ่อนเงินกู้ให้ดอกเบี้ยน้อยสามารถทำได้ ดังนี้

  • จ่ายเงินกู้เกินทุกงวด หากต้องการให้ดอกเบี้ยเงินกู้น้อย ควรจ่ายเกินกว่าจำนวนที่ธนาคารกำหนดให้จ่ายแต่ละเดือน เพื่อนำไปหักกับเงินต้นทำให้ผ่อนหนี้เงินกู้หมดเร็วขึ้น
  • รีบจ่ายช่วงดอกเบี้ยให้หมด ช่วงแรกของการกู้เงิน ไม่ว่าจะกู้ซื้อบ้าน หรือกู้ไปทำธุรกิจ ในช่วง 3 ปีแรกมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ หากรับนำเงินโปะเพิ่มในช่วงนั้น จะทำเงินต้นลดไปอย่างเร็ว และเมื่อต้นลดไปเยอะ จะช่วยให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้น้อยในช่วงหลังด้วย
  • มีเงินก้อนต้องรีบโปะให้หมด กรณีที่ได้รับเงินเป็นก้อน เช่น เงินโบนัส หรือเงินจากรายได้ที่มาเป็นก้อนๆ บางครั้งจะต้องตัดใจ นำเงินก้อนนั้นไปโปะหนี้เงินกู้ ทั้งตัดต้นและดอกเพื่อไม่ให้ดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มมากขึ้น เป็นการลดเงินในการจ่ายดอกให้น้อยลงไปอีก

 

          การมีความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้ และรายละเอียดต่างๆ สำหรับการกู้เงิน เป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากช่วยให้ผู้กู้ไม่เสียเปรียบเจ้าหนี้ อีกทั้งเพื่อให้สามารถวางแผนการกู้เงิน ระยะเวลาการจ่ายหนี้คืนได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้มากเกินไป ดังนั้นจึงควรศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกู้เงิน ก่อนตัดสินใจกู้ทุกครั้ง สำหรับเพื่อน ๆ ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกู้สินชื่อ หรือมีปัญหาเรื่องการเงิน และการออม สามารถติดตามบทความดี ๆ แบบนี้ได้ทุกวัน ครั้งหน้าเราจะอัพเดทอสังหา และการเงินเรื่องอะไรให้เพื่อน ๆ อีก ติดตามบทความหน้าเอาไว้ให้ดีค่ะ