logo

          ทำเลคอนโดบางแสน ชายหาดยอดนิยมที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพมหานครที่ผู้คนมักนึกถึงเป็นแรก ๆ ทำเลชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่ไม่เคยหลับใหลสำหรับชาวต่างชาติและคนไทยเพราะบรรยากาศที่เหมาะกับการพักผ่อน ครบทั้งแหล่งกินแหล่ง Hang out และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อีกทั้งยังเดินทางสะดวก อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครและสนามบินหลักของประเทศอย่างสุวรรณภูมิ ซึ่งนอกจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแล้วยังเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เหมาะแก่การลงทุนด้วย Mega Project ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูโภคต่าง ๆ มากมาย ทำเลบางแสนจึงเป็นเมืองที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวและการลงทุนเป็นอย่างมาก และทำเลคอนโดบางแสนเหมาะสมอย่างไรวันนี้เราจะพาไปดูกันการเติบโตของทำเลคอนโดบางแสน

          ภาพในอดีตของทำเลบางแสนยังเป็นเพียงชายหาดที่รกร้างว่างเปล่า จนกระทั่งได้มีการริเริ่มให้สร้างสถานตากอากาศขึ้นในบริเวณทำเลบางแสนโดยแต่เดิมใช้ชื่อว่าสถานตากอากาศแสนสำราญมีการสร้างโรงแรมและรีสอร์ทมากมายในบริเวณชายหาดบางแสนและต่อมามีการเปลี่ยนชื่อไปเป็นสถานตากอากาศบางแสน จากนั้นผู้คนต่างก็รู้จักและมาเที่ยวทำให้ชายหาดบางแสนคึกคักเป็นอย่างมาก ภาพจำของบางแสนที่หลายคนนึกถึงคงเป็นภาพที่คนหลั่งไหลมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย มีเตียงผ้าใบกางอยู่ตามชายหาดอยู่เต็มพื้นที่ มีคนเดินขายของตามชายหาด แต่ปัจจุบันหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด เทศบาลเมืองแสนสุขได้มีการจัดระเบียบของชายหาดบางแสนใหม่ จัดระเบียบของร้านค้าให้ผู้ที่ค้าขายทำตามกฏระเบียบ ดูแลพื้นที่บางแสนแบบ New normal แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะทำให้ชายหาดบางแสนมีทัศนียภาพที่ดีขึ้นแต่ยังคงความเป็นบางแสนไว้ ซึ่งจะช่วงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวในทำเลบางแสนมากขึ้น และปัจจุบันเมืองพัทยาซี่งอยู่ใกล้ทำเลคอนโดบางแสนถูกวางบทบาทให้เป็นเมืองเศรษฐกิจและเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานจนกลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาค เป็นเมืองที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและการลงทุนในระดับ World class โดยมีการส่งเสริมศักยภาพทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนและน่าอยู่ การพัฒนาให้กลายเป็น Smart City ที่มาพร้อมกับ Low Carbon Society ทำให้ชลบุรีมีการพัฒนา Mega Project ต่าง ๆ มากมาย

Mega project ในทำเลคอนโดบางแสนและทำเลคอนโดชลบุรี

แผนการดำเนินงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

          โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่สากล ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนในพื้นที่ EEC เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตาม Thailand 4.0 โดยจะมีการพัฒนาพื้นที่ฝั่งภาคตะวันออก 3 จังหวัดได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาทิ ถนน รถไฟความเร็วสูง สนามบินและท่าเรือ เป็นต้นและมีการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและเขตพัฒนาเมือง เพื่อให้พื้นที่ 3 จังหวัดนี้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สามารถดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนคอนโดบางแสน อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและการพัฒนาเมือง โดยทำเลชลบุรีถูกวางบทบาทให้เป็นเขตอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ทำเลพัทยา ทำเลคอนโดบางแสนและทำเลคอนโดชลบุรีวางบทบาทให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเป็นเมืองท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจที่เต็มไปด้วย โรงแรม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าระดับนานาชาติ มีร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้งมากมาย

แผนการพัฒนาท่าเรือหลัก 3 แห่งที่มีการเชื่อมโยงด้วยระบบรถไฟทางคู่

          ในย่านละแวกคอนโดบางแสนมีการพัฒนาท่าเรือหลักทั้ง 3 แห่ง คือ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสัตหีบ และท่าเรือมาบตาพุด โดยมีเป้าหมายเพื่อการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งโดยท่าเรือสัตหีบจะพัฒนาให้การเดินทางสามารถเชื่อมต่อกันระหว่างทะเลฝั่งอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามัน วัตถุประสงค์ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่ง นอกจากนี้ท่าเรือสัตหีบยังช่วยเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในชลบุรีเพราะมีการรองรับผู้โดยสารจากเรือ Cruise และเรือที่เป็นเฟอร์รี่ ท่าเรือแหลมฉบังถูกวางบทบาทให้เป็นประตูสู่เอเชียด้านการขนส่งทางน้ำซึ่งจะใช้ระบบ Automation ในการบริหารจัดการกับการขนส่งทั้งระบบเช่นเดียวกับ Rotterdam ที่เป็นท่าเรือหลักในโลก และท่าเรือมาบตาพุดที่จะพัฒนาให้เป็นท่าเรือชั้นนำที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียด้วยการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถและสิ่งอำนวยความสะดวก

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (The High-Speed Rail Linked 3 Airport Project)

          เป็นข้อดีของย่านคอนโดบางแสนเหมือนกันที่จะโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เป็นโครงการที่พัฒนาระบบขนส่งตามแผนโครงการการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยจะเป็นการเชื่อม 3 สนามบินได้แก่ ดอนเมือง-สุวรรณภูมิและอู่ตะเภา โดยเส้นทางนี้จะใช้โครงสร้างการเดินรถและเส้นทางเดิมของระบบรถไฟฟ้า Airport Rail Link ในปัจจุบัน มีระยะทางรวม 220 กม. รถไฟความเร็วสูงมีความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง จากเดิมที่การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไประยองใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 – 2 ชั่วโมง แต่รถไฟความเร็วสูงสามารถเชื่อมกรุงเทพฯกับพื้นที่ EEC ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะทำให้การเดินทางของผู้คนในละแวกนั้นมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะรถไฟฟ้าแล่นผ่านพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด คือกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง อีกทั้งยังประหยัดระยะเวลาในการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเมื่อเทียบกับการเดินทางแบบอื่น ๆ อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือเมื่อรถไฟฟ้ามาจะทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่รอบ ๆ สถานีรถไฟฟ้าอีกด้วย โดยมีแผนพัฒนาที่ดินโดยรอบสถานี (Transit-Oriented-Development : TOD) ซึ่งจะทำให้พื้นที่ชลบุรีและทำเลคอนโดบางแสนมีความเป็นเมืองมากขึ้น

แผนการพัฒนารถไฟฟ้ารางเบาโมโนเรลเมืองพัทยา

          ด้วยความที่ชลบุรี พัทยาและทำเลบางแสนเป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจรวมถึงด้านการท่องเที่ยวและปัจจุบันก็มีปัญหารถติดในทำเลนี้ ด้วยความที่ระบบขนส่งสาธารณะในทำเลพัทยาและทำเลบางแสนไม่มีประสิทธิภาพ ผู้คนในทำเลนั้นจึงใช้รถยนต์ส่วนตัวกันมากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและมลพิษทางอากาศ จึงทำให้เกิดแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้ารางเบาโมโนเรลเมืองพัทยาเพื่อรองรับการเดินทางของผู้คนในเมืองพัทยาและทำเลคอนโดบางแสนให้ครอบคลุมและมีความสะดวกมากขึ้น อีกทั้งยกระดับการเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองแห่งการลงทุน ความคืบหน้าปัจจุบันผลการศึกษาใกล้เสร็จพร้อมที่จะส่งแผนแม่บทให้เมืองพัทยาและ ครม.พิจารณา ในเร็ว ๆ นี้ โดยมีการกำหนดเส้นทางรถไฟฟ้าไว้ 3 เส้นทางดังนี้ สายสีเขียว (สถานีรถไฟพัทยา – แหลมบาลีฮาย), สายสีม่วง (วงเวียนปลาลามา – หนองปรือ), สายสีแดง (Loop Line) ที่จะวิ่งรอบเมืองพัทยาและเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อม 3 สนามบิน

ทำทางด่วนขยายบางนา-บางปะกงเชื่อมต่อกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

          และล่าสุดที่กำลังอยู่ในช่วงเวนคืนพื้นที่เพื่อทำทางด่วนขยายบางนา-บางปะกงเพื่อเชื่อมต่อกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ โดยจุดประสงค์ของการสร้างทางด่วนนี้ก็เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดของถนนเส้นหลักอย่างสายสุขุมวิทและลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดบริเวณหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ในช่วง Peak time ตอนเช้าและตอนเย็น รูปแบบของถนนจะเป็นทางยกระดับที่มี 6 ช่องจราจร มูลค่าการลงทุนของทางด่วนนี้ประมาณ 5,498 ล้านบาท ความคืบหน้าปัจจุบันอยู่ในช่วงเวนคืนที่ดินซึ่งเวนคืนตั้งแต่บริเวณถนนบ้านเก่าและจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2568 หากโครงการทางด่วนขยายบางนา-บางปะกงเสร็จจะช่วยลดปัญหาการจราจรโดยรอบให้เบาลงได้ส่งผลให้การเดินทางในทำเลคอนโดบางแสนและทำเลคอนโดชลบุรีมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมไว้เพื่อรองรับการขนส่งจากโครงการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในอนาคตอีกด้วย 

คอนโดบางแสน

การเดินทางในทำเลคอนโดบางแสน

       ทำเลบางแสนเป็นทำเลที่มีการคมนาคมที่เพียบพร้อมเป็นอย่างมากการเดินทางเข้า-ออกทำเลคอนโดบางแสนมีความสะดวกเป็นอย่างยิ่งมีถนนมากมายตัดผ่านอาทิ

- ถนนสุขุมวิทที่เป็นถนนเส้นหลักที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ตัวกรุงเทพมหานครได้

- ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรี สายใหม่ (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7) เป็นถนนที่มีความสำคัญในเพราะเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งหลักที่เชื่อมต่อกรุงเทพกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เป็นทางที่สามารถเชื่อมต่อสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิได้ อีกทั้งถนนเส้นนี้ยังเชื่อมต่อไปกับถนนสายอื่นและเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ อาทิ ถนนสุขุมวิท ถนนเทพรัตน์ ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบังและทางแยกเข้าพัทยา

- ถนนเลี่ยงเมืองพัทยา - ระยอง (ถนนบายพาสพัทยา – ระยอง) ซึ่งเป็นทางหลวงสายสำคัญของจ.ชลบุรี เพราะเป็นเส้นทางการจราจรของผู้คนในย่านนั้น อีกทั้งยังเป็นโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ระหว่างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกและสามารถรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่งของโครงการเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ได้

- ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 361) เป็นส่วนหนึ่งของถนนบายพาสพัทยา – ระยอง โดยเส้นทางถนนเส้นนี้ไว้คอยแบ่งเบาการจราจรจากถนนเส้นทางหลักอย่างถนนสุขุมวิท

          อีกทั้งยังมีทางด่วนไว้รองรับการเดินทางเพื่อความสะดวกสบาย อาทิ ทางด่วนมอเตอร์เวย์และ มอเตอร์เวย์ พัทยา-มาบตาพุด ที่เป็นส่วนต่อขยายจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จ เรียกได้ว่าทางด่วนนี้จะทำให้การเดินทางของผู้คนในทำเลคอนโดบางแสนและทำเลคอนโดชลบุรีมีความสะดวกสบายมากขึ้นอย่างแน่นอน

5 เหตุผลที่เหมาะแก่การซื้อหรือลงทุนคอนโดบางแสนและคอนโดชลบุรี

1. การคมนาคมที่สะดวก การเดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ มีความสะดวกสบาย

          เป็นเหตุผลที่ใคร ๆ มักตัดสินใจเป็นอันดับแรก ๆ ด้วยความที่ทำเลคอนโดบางแสนและทำเลคอนโดชลบุรี อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมีการเดินทางที่สะดวกทั้งที่เป็นรถส่วนตัวและรถโดยสารสาธารณะเรียกได้ว่าเป็นทำเลที่เดินทางมาง่าย ผู้คนจึงมักมาเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดที่ทำเลคอนโดบางแสนและทำเลคอนโดชลบุรี ซึ่งคงจะดีกว่าหากมีคอนโดพักตากอากาศไว้อยู่อาศัยในช่วงวันหยุดหรือสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการลงทุนบางแสนและคอนโดชลบุรีถือว่าเป็นคอนโดที่อยู่ในทำเลที่เหมาะแก่การลงทุนเพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวทำเลบางแสนและทำเลคอนโดชลบุรีอย่างไม่ขาดสาย

2. เมืองที่ไม่เคยหลับใหล สถานที่ท่องเที่ยวมีหลากหลาย

          ทำเลคอนโดบางแสนและทำเลคอนโดชลบุรี ถือได้ว่าเป็นทำเลที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายไม่แพ้จังหวัดอื่น ๆ เลย ซึ่งนอกจากจะมีทะเลและชายหาดเรียงยาวอย่างหาดบางแสน หาดพัทยา หาดจอมเทียน หาดนางรำ ฯลฯ แล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ มากมายอาทิ อุทยาน สวนสัตว์ แหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ วัด พิพิธภัณฑ์ ตลาดน้ำ ไร่องุ่น เกาะสวย ๆ น้ำใส ๆ ให้ดูปะการัง อีกทั้งยังมีคาเฟ่สวย ๆ ร้านอาหารน่านั่งอีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นที่เที่ยวที่เหมาะกับผู้คนทุกไลฟ์สไตล์และเหมาะแก่การเข้ามาลงทุนในคอนโดบางแสนอย่างยิ่ง

3. สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

          ทำเลคอนโดบางแสนและทำเลคอนโดชลบุรีมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัยพร้อมรองรับการใช้ชีวิตทุกรูปแบบทั้งแหล่งช้อปปิ้งอย่าง AEON Max value ศรีราชา, โรบินสัน ศรีราชา, เจพาร์ค นิฮอนมูระ และ Harbor Mall เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมสถาบันอาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา, มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงเรียนอัสสัมชัญ อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลไว้รองรับผู้อยู่อาศัยในย่านนี้ด้วยทั้งโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา และโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี 

สถานที่สำคัญใกล้เคียงทำเลคอนโดบางแสน

สถานที่ท่องเที่ยว : ชายหาดบางแสน, แหลมแท่น, หาดวอนนภา, เขาสามมุข, วัดแสนสุข, สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

โรงพยาบาล : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา, โรงพยาบาลชลบุรี 

สถาบันศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา, โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ, โรงเรียนแหลมแท่นโรงเรียนแสนสุข, วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 

สถานที่จับจ่ายใช้สอย : ห้างแหลมทองบางแสน, ตลาดหนองมน, ถนนคนเดินบางแสน, เซ็นทรัลชลบุรี , Terminal Pattaya, central festival pattaya, Index พัทยา เป็นต้น  

4. เป็นทำเลที่มีดีมานด์

          สะท้อนได้จากยอดโอนกรรมสิทธิ์คอนโดบางแสน หรือคอนโดในชลบุรีและพัทยาปี 2562 ที่มียอดโอนฯ สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดท่องเที่ยวย่างเชียงใหม่ ภูเก็ต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคอนโดบางแสน และคอนโดชลบุรี เป็นที่ต้องการของผู้คนโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจและลงทุนในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวญี่ปุ่นเพราะชาวญี่ปุ่นมักจะมาลงทุนในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมแถวภาคตะวันออก อีกทั้งยังมีชาวต่างชาติแบบ Expat ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เป็นประชากรคุณภาพ มีกำลังซื้อ ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ และดีมานด์อีกกลุ่มที่สำคัญต่อทำเลคอนโดบางแสน และทำเลคอนโดชลบุรีก็คือนักท่องเที่ยวเพราะจากสถิติชลบุรีมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชลบุรีถึง18 ล้านคนซึ่งสร้างรายได้ให้กับทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวด้วย

5. ผลตอบแทนจากการซื้อหรือปล่อยเช่าค่อนข้างสูง

          แน่นอนว่าผลตอบแทนเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อคอนโด ทำเลคอนโดบางแสนและทำเลคอนโดชลบุรี มีอัตราผลตอบแทนพอ ๆ กับกรุงเทพฯ เลยก็ว่าได้โดยอัตราผลตอบแทนจากการขายคอนโด (Capital Gain) เฉลี่ยอยู่ที่ 5-10% ต่อปีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าผลตอบแทนสูงมาก ๆ ส่วนอัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่า (Rental Yield) ของทำเลคอนโดบางแสนและทำเลคอนโดชลบุรี ประมาณ 5-7% ต่อปี ซึ่งค่อนข้างสูงพอ ๆ การลงทุนคอนโดฯ ในทำเลกรุงเทพฯเลยก็ว่าได้

อัพเดทคอนโดบางแสนและคอนโดชลบุรี

คอนโดบางแสน 2563 เดอะเซนโทร บางแสน (The Centro Condo Bangsaen)

เดอะเซนโทร บางแสน

          โครงการเดอะเซนโทร บางแสน คอนโดบางแสน 2563 เปิดใหม่ที่ปัจจุบันผ่านอนุมัติ EIA แล้วและกำลังดำเนินการก่อสร้าง พัฒนาโดย Venture Global Holding บริษัทร่วมทุนไทยสิงคโปร์ ซึ่งได้รับการการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าชาวไทย จับกลุ่มได้ทั้ง Real demand ที่ไว้อยู่อาศัยเองและซื้อเพื่อไว้ลงทุนปล่อยเช่าในอนาคต เดอะเซนโทร บางแสนเป็นคอนโดบางแสน 2563 เป็นทำเลศักยภาพที่ตั้งอยู่ใจกลางบางแสน อยู่ห่างจากถนนสายหลักแค่ 200 เมตร สามารถเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางและอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งตลาดปาร์คอิน ห้างแหลมทองหน้ามหาลัยบูรพา ชายหาดบางแสน และศูนย์การค้า สามารถใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดพักผ่อน เป็นคอนโดบางแสน 2563 ที่ตกแต่งสไตล์ Modern Nature Living ที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติและความทันสมัยอีกทั้งการออกแบบอาคารยังใส่ใจถึงการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ออกแบบอาคารที่ลดความร้อนและมีพื้นที่สีเขียวรายล้อมรอบโครงการ

          นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่มากมายท่ามกลางธรรมชาติ เช่น สระว่ายน้ำระบบที่สามารถชมวิวธรรมชาติ, fitness, Semi Outdoor Living พื้นที่ภายนอกที่นั่งเล่นทำกิจกรรมภายนอกอาคารได้, Co-Working Space ที่รองรับการทำงาน ประชุม และการอ่านหนังสือ

ผู้พัฒนาโครงการคอนโดบางแสน : บริษัท เวนเจอร์ โกลบอล โฮลดิ้ง จำกัด

ราคา : ราคาเปิดตัว 1,490,000 บาท

เนื้อที่โครงการ : เนื้อที่ดินประมาณ 2 ไร่ 82.4 ตารางวา

จำนวนยูนิตโครงการ: คอนโด Low Rise 8 ชั้น 2 อาคาร 304 ยูนิต

ที่จอดรถโครงการ : ที่จอดรถ 79 คันหรือประมาณ26% 

ประเภทห้อง :

1 ห้องนอน 28.0 – 28.15 ตร.ม.

1 ห้องนอน 28.2 ตร.ม.

2 ห้องนอน 58.27 ตร.ม.

คอนโดบางแสน The Blu X Bangsaen (เดอะ บลูเอ็กซ์ บางแสน)

The Blu x

          โครงการคอนโดบางแสนแห่งนี้ ลักษณะเป็นคอนโด Low Rise 7 ชั้น 2 อาคารบนพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา จากผู้พัฒนา บริษัท บางแสนบุรี จำกัด โดยมีทั้งหมด 153 ยูนิต แบ่งเป็นอาคาร A จํานวน 76 ยูนิต และอาคาร B จํานวน 77 ยูนิต ซึ่งไม่ได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและ Lobby ร่วมกัน ทำให้อาคารมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น คอนโดชลบุรี The Blu X Bangsaen ตั้งอยู่บนถนนบางแสนอยู่ใกล้กับชายหาดบางแสนและชายหาดวอนนภา อยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา, โรงสาธิตพิบูลบำเพ็ญ, Public Park, ตลาด และห้างสรรพสินค้า จุดเด่นของโครงการคืออยู่ใกล้ริมทะเลสามารถสัมผัสบรรยากาศได้ดี มาพร้อม facilities บนดาดฟ้าทั้งสระว่ายน้ำและฟิตเนสสามารถออกกำลังกายและว่ายน้ำพร้อมดูวิวทะเล นอกจากนี้คอนโดบางแสน The Blu X Bangsaen ยังเป็น Fully Furnished ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ครบครัน

ผู้พัฒนาโครงการ คอนโดชลบุรี : บริษัท บางแสนบุรี จำกัด 

ราคา : 2,400,000 บาท

เนื้อที่โครงการ : เนื้อที่ดินประมาณ 1 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา

จำนวนยูนิตโครงการ : คอนโด Low Rise 7 ชั้น 2 อาคาร 153 ยูนิต แบ่งเป็นอาคาร A จํานวน 76 ยูนิต และอาคาร B จํานวน 77 ยูนิต

ที่จอดรถโครงการ : ที่จอดรถ 79 คันหรือประมาณ26% 

ประเภทห้อง : มี 4 แบบ

ห้องแบบ Type A ขนาด 27 ตารางเมตร

ห้องแบบ Type B ขนาด 32 ตารางเมตร

ห้องแบบ Type C ขนาด 41 ตารางเมตร

ห้องแบบ Type D ขนาด 50 ตารางเมตร

คอนโดบางแสน ดีคอนโดแคมปัสรีสอร์ทบางแสน (D Condo Campus Resort Bangsaen)

ดีคอนโด

 ถึงแม้จะเป็นคอนโดที่ Sold out แล้วแต่ก็ยังเป็นที่นิยมมีผู้เช่าอยู่ตลอด โครงการคอนโดโดยบริษัท แสนสิริ จำกัด มหาชน เป็นคอนโดสไตล์รีสอร์ท เป็นคอนโด Low-Rise 8 ชั้น 4 อาคาร ห้องพักอาศัยรวม 881 ยูนิต มีห้องพักให้เลือกแบบ 1 ห้องนอนและ 2 ห้องนอนขนาดเริ่มต้น 29.56-60.71 ตารางเมตร สร้างเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 การออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์น ฟังก์ชันห้องที่ลงตัวใช้งานได้เต็มทุกพื้นที่มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันทั้ง Fitness, Semi outdoor Lounge, สระว่ายน้ำและพื้นที่ Green Park เป็นคอนโดที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวตอบโจทย์คอนโดบางแสนได้เป็นอย่างดี

ผู้พัฒนาโครงการคอนโดชลบุรี : Sansiri

ราคาเริ่มต้นโครงการ : 1.39 ล้านบาท

ราคาเฉลี่ยประมาณโครงการ : 47,900 บาทต่อตารางเมตร

เนื้อที่โครงการ : เนื้อที่ดินประมาณ 10 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา  

จำนวนยูนิตโครงการ : คอนโด Low Rise 8 ชั้น 4 อาคาร 881 ยูนิต 

Facilities โครงการคอนโดบางแสน :

▪ คลับเฮาส์ สวยงามโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Modern Style

▪ Playroom & Study Room ตอบรับการใช้ชีวิตดีดี กับห้องที่สามารถตอบโจทย์ทุก Lifestyle ของคนรุ่นใหม่เช่นคุณ

▪ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

▪ ห้องออกกำลังกาย fitness

▪ สวนส่วนกลาง

▪ ระบบผ่านเข้า-ออกด้วย คีย์การ์ด

▪ กล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง

คอนโดบางแสน 2563 โครงการซีดรีมศรีราชา (Sea Dream Sriracha)

ซีดรีม

          พัฒนาโดย Utility Real Estate คอนโด ซีดรีมศรีราชติดทะเลบรรยากาศ สงบ โครงการสร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาอยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทเพียง 650 ม. เป็นคอนโด Low Rise สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร บนพื้นที่ 232 ตารางวา แนวคิดโครงการได้แรงบันดาลใจมาจากความฝันที่อยากมีที่อยู่อาศัยติดทะเลแบบเป็นชายหาดส่วนตัว ใช้ชีวิตแบบสงบ คอนโดจึงมาพร้อมกับการออกแบบที่ทุกห้องจะได้เห็นวิวทะเลหมด พร้อมความเป็นส่วนตัวเงียบสงบเพียง 62 ยูนิต อาคารจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม มีการออกแบบตัวอาคารให้มีการเอียงไปทางวิวทะเลเพื่อให้ห้องพักทุกยูนิตเห็นวิวทะเล รูปแบบห้องมีให้เลือก 3 แบบ คือ 1 Bedroom ขนาด 35 ตร.ม. 1 Bedroom Plus ขนาด 36ตร.ม. และ 1 Bedroom Plus ขนาด 40 ตร.ม. ภายในห้องออกแบบมาให้ดูโปร่ง โล่งสบาย ความสูงพื้นกับเพดาน 2.4 ม. คอนโดขายแบบ Fully Furnished จะมีชุดครัว อ่างล้างจาน ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร โซฟา ตู้เสื้อผ้า เตียงนอน สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ แอร์แบบติดผนังบริเวณห้องนั่งเล่นและห้องนอน

ผู้พัฒนาโครงการคอนโดบางแสน : บริษัท ยูทีลิตี้เรียลเอสเตท จำกัด (Utility Real Estate)

ราคาเริ่มต้นโครงการ : 1.97 ล้านบาท

ราคาเฉลี่ยประมาณโครงการ : 63,000 บาทต่อตารางเมตร

เนื้อที่โครงการ : เนื้อที่ดินประมาณ 232 ตารางวา  

จำนวนยูนิตโครงการ : คอนโด Low Rise 8 ชั้น 1 อาคาร 62 ยูนิต 

จำนวนที่จอดรถ : 19 คันรวมจอดซ้อนคัน

Facilities โครงการคอนโดบางแสน :

▪ Lobby

▪ สระว่ายน้ำ

▪ สวนสาธารณะ

▪ ประตูคีย์การ์ด

▪ กล้องวงจรปิด

▪ รปภ. 24 ชม.

          จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่าคอนโดบางแสนเป็นอีกหนึ่งทำเลที่ศักยภาพเป็นอย่างมากด้วยความเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนอย่างไม่ขาดสาย คอนโดบางแสนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันรองรับทุกการใช้ชีวิต อีกทั้งยังเป็นทำเลที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก Mega Project ที่เกิดขึ้นมากมายในชลบุรี คงต้องพูดได้เต็มปากว่าคอนโดชลบุรีและทำเลบางแสนนั้นเหมาะแก่การอยู่อาศัยและการลงทุนเป็นอย่างมาก ครั้งหน้าเราจะนำความรู้หรือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอนโด อะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามได้ที่เว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโด ของเรานะคะ