logo

          แน่นอนว่าเมื่อใครได้ยินคำว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตก็ต้องคิดว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากหรือต้องคิดคำนวณให้วุ่นวายอยู่เสมอ วันนี้ CondoNewb จึงมีสูตรคำนวณดอกเบี้ยแบบง่ายๆ ที่ไม่ว่าใครก็สามารถคำนวณได้มาฝากกัน โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เชื่อได้เลยว่าหลายคนคงกำลังมองหาตัวช่วยในการใช้จ่ายอย่างบัตรเครดิต อยู่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายเพื่อไปพักผ่อนในช่วงวันหยุด กินข้าว บัตรเครดิตเติมน้ำมัน หรือบัตรเครดิตช้อปปิ้งออนไลน์ให้กับตัวเอง ไปจนถึงบัตรเครดิตสะสมไมล์ การแบ่งจ่ายผ่านบัตรเครดิตเหล่านี้นี่แหละที่จะสามารถช่วยคุณได้ และนอกจากนี้แล้ว CondoNewb ยังรวบรวมเอาอัตราดอกเบี้ยทุกธนาคารมาไว้ในบทความนี้บทความเดียวเพื่อให้ทุกคนได้อ่านอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

. . . . . . . . . .

          บัตรเครดิตนั้นถือได้ว่าเป็นบัตรที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวเอง ซึ่งแน่นอนว่าข้อดีต่าง ๆ ของบัตรเครดิตนั้น เราทุกคนต่างเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการพกพาที่สามารถพกพาได้ง่ายกว่าเงินสด การได้รับส่วนลดพิเศษจากโปรโมชั่นต่าง ๆ หรือสามารถผ่อนจ่ายสินค้าในอัตราดอกเบี้ย 0 % แต่ในบางครั้งเราอาจลืมมองข้อเสียของบัตรเครดิตเพราะการใช้จ่ายที่สะดวกและง่ายดายเกินไป ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ผู้ใช้บัตรใช้จ่ายได้เกินตัว หรือหากผู้ใช้บัตรไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนดเวลาที่ทางธนาคารกำหนด หรือชำระเงินเพียงบางส่วน ผู้ใช้บัตรก็จะถูกปรับโดยการคิดอัตราดอกเบี้ยต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชำระเงินทั้งหมด ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไป แต่แน่นอนว่าหากผู้ใช้บัตรไม่รีบชำระเงินส่วนที่ค้างอยู่ให้หมดนั้น หนี้ก็อาจจะยิ่งพอกพูนจากอัตราดอกเบี้ยเหล่านี้ได้ 

ดอกเบี้ยบัตรเครดิตจะเกิดขึ้นได้มี 2 กรณี นั่นก็คือ

1. เมื่อผู้ใช้บัตรชำระค่าสินค้าที่ตนเองได้ใช้บัตรชำระไปไม่เต็มจำนวนหรือจ่ายเพียงขั้นต่ำเท่านั้น

2. เมื่อผู้ใช้บัตรกดเงินสดออกมาใช้จ่ายล่วงหน้า

การคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิต

ดอกเบี้ยบัตรเครดิตต้องคำนวณยังไงกันน่ะ

          การจะคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่นั้น ผู้ใช้บัตรจำเป็นที่จะต้องรู้ยอดใช้จ่าย กำหนดชำระ และอัตราดอกเบี้ยต่อปี จึงจะสามารถคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิตออกมาได้ ซึ่งปกติแล้วแต่ละธนาคารจะเป็นผู้แจ้งเองว่าบัตรเครดิตใบไหนมีอัตราดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี จากนั้นเราก็จะสามารถนำมาคำนวณต่อไปได้ โดยมีสูตรคำนวณดอกเบี้ยดังนี้

สูตรการคำนวณดอกเบี้ย = (ค่าสินค้าหรือบริการ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวัน) / 365

ตัวอย่างการคำนวณ 

          หากผู้ใช้บัตรใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทในวันที่ 4 มกราคม โดยในวันที่25 ของทุกเดือนเป็นวันสรุปยอดรายการการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และในวันที่ 9 ของทุกเดือนเป็นวันครบกำหนดชำระเงิน

         ดังนั้นในทุก ๆ วันที่ 25 ของแต่ละเดือนก็จะมีสรุปยอดรายการการใช้จ่ายมาให้ผู้ใช้บัตร เพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลก่อนว่าผู้ใช้บัตร ใช้จ่ายผ่านบัตรไปทั้งสิ้นกี่บาท หรือมียอดค้างชำระกี่บาท และเป็นการเตือนว่าผู้ใช้บัตรต้องชำระเงินภายในวันที่ 9 ของเดือนถัดไป

         ซึ่งหากในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ผู้ใช้บัตรเลือกที่จะชำระขั้นต่ำหรือคิดเป็น 10% ของจำนวนเงิน 30,000 บาท เท่ากับชำระจำนวนเงิน 3,000 บาท ก็จะเกิดดอกเบี้ย 2 ขั้นด้วยกัน นั่นก็คือ 

1. ดอกเบี้ยเงินต้นที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 4 - 25 มกราคม คำนวณดังนี้

(30,000 x 20% x 22) / 365 = 361.16 บาท 

2. ดอกเบี้ยเงินต้นที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 26 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ คำนวณดังนี้

(30,000 x 20% x 15) / 365 = 246.57 บาท 

          ดังนั้นในวันครบกำหนดชำระครั้งถัดไป หรือวันที่ 9 มีนาคม ผู้ใช้บัตรก็จะเหลือยอดค้างชำระอยู่ที่ 27,000 บาท ซึ่งทำให้มีการคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตค้างชำระจากจำนวนเงิน 27,000 บาทตามมาด้วย นั่นก็คือ 

3. ดอกเบี้ยค้างชำระที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10 – 25 กุมภาพันธ์ คำนวณดังนี้

(27,000 x 20% x 16) / 365 = 236.71 บาท 

         โดยหากผู้ใช้บัตรจะชำระยอดที่ค้างอยู่ทั้งหมด 27,000 บาทแบบเต็มจำนวน ภายในวันที่ 9 มีนาคม ทางธนาคารก็จะยังเก็บดอกเบี้ยที่ค้างชำระระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม ในรอบบิลถัดไปเป็นจำนวนเงินดังนี้

 

4. (27,000 x 20% x 12) / 365 = 177.53 บาท 

         ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บทั้งหมดในการใช้จ่ายเงิน 30,000 บาท ในวันที่ 4 มกราคมนั้น รวมทั้งสิ้น 361.16 + 246.57 + 236.71 + 177.53 = 1,021.97 บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าการชำระหนี้ขั้นต่ำหรือเพียงบางส่วนของยอดใช้จ่ายนั้น ทำให้เกิดดอกเบี้ยต่าง ๆ ตามมาเป็นจำนวนมาก และหากชำระหนี้เพียงบางส่วนต่อไปเรื่อย ๆ ยอดชำระหนี้ที่เหลือเหล่านั้นก็จะถูกนำไปคำนวณดอกเบี้ยค้างชำระในเดือนถัด ๆ ไป

         ดังนั้นหากจะต้องมีการใช้จ่ายหรือถึงช่วงสรุปยอดรายการที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละเดือน ควรคำนวณดูดอกเบี้ยให้ดีก่อนว่าหากแบ่งจ่ายเท่านี้ จะต้องเสียดอกเบี้ยบัตรเครดิต เท่าไหร่ หรือหากมีกำลังมากพอที่จะจ่ายทั้งหมดในคราวเดียวก็สามารถทำได้ เพื่อเวลาใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครั้งต่อไปจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง

การคิดดอกเบี้ยกรณีเบิกเงินสดล่วงหน้า

กรณีเบิกเงินสดล่วงหน้า (Interest on Cash Advance)

          ตัวอย่าง: วันที่ 1 ตุลาคม 2554 นาย ค. ใช้บัตรเครดิตเบิกเงินสดล่วงหน้ามาจำนวน 20,000 บาท ต่อมาได้รับใบแจ้งหนี้จากธนาคารพาณิชย์ซึ่งสรุปยอดรายการถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2554 และกำหนดชำระเงินในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 (กรณีนี้วันสรุปยอดรายการถึงก่อนวันชำระเงิน) โดยธนาคารพาณิชย์คิดดอกเบี้ย 20% ต่อปี นาย ค. ต้องเสียดอกเบี้ยจากการเบิกเงินสดล่วงหน้าเป็นจำนวนเท่าไร 

ดอกเบี้ยจ่ายจากการเบิกเงินสดล่วงหน้า = (20,000 x 20% x 25 วัน) / 365 วัน = 273.97 บาท 

เพิ่มเติม: การเบิกเงินสดล่วงหน้า นอกจากต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้ว ยังอาจจะมีค่าธรรมเนียมตามอัตรา ที่ผู้ออกบัตรแต่ละรายกำหนดด้วย แต่แบงก์ชาติกำหนดให้ผู้ออกบัตรเรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน อ้างอิงจากแบงก์ชาติ

 

รวมอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตทุกธนาคาร

           หลังจากได้รู้วิธีคำนวณดอกเบี้ยอย่างง่าย ๆ กันไปแล้ว คราวนี้มาลองดูอัตราดอกเบี้ยต่อปีของแต่ละธนาคารบ้างว่าอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์กัน โดยปกติแล้วธนาคารมักเป็นผู้แจ้งเองว่าบัตรเครดิตใบใดมีดอกเบี้ยบัตรเครดิตกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งเป็นเรื่องยากหากเราจะต้องค้นหาข้อมูลหรือติดต่อกับทางธนาคาร เพื่อที่จะได้เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเองทั้งหมด วันนี้ CondoNewb จึงมีอัตราดอกเบี้ยทุกธนาคารมารวมเอาไว้ในบทความนี้ เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าบัตรเครดิตแต่ละใบมีอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีกัน

บัตรเครดิตซิตี้ มีดอกเบี้ยบัตรเครดิตกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต Citi Cash Back

บัตรเครดิตเคทีซี มีดอกเบี้ยบัตรเครดิตกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต KTC CASH BACK VISA PLATINUM

 

บัตรเครดิต ยูโอบี มีดอกเบี้ยบัตรเครดิตกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต UOB

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ มีดอกเบี้ยบัตรเครดิตกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต SCB Familiy Plus

บัตรเครดิต กรุงศรี มีดอกเบี้ยบัตรเครดิตกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม

          เมื่อรู้แล้วว่าบัตรเครดิตแต่ละใบมีอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี ก็สามารถลองเอาไปคำนวณกันอย่างง่าย ๆ ได้แล้วว่า การใช้จ่ายในแต่ละครั้งจะต้องเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่ โดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งถือเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะชะลอตัวอย่างมาก ไม่ว่าจะจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือจะเป็นเพราะสถานการณ์ทางการเมือง การจับจ่ายใช้สอยต่าง ๆ ยิ่งต้องมีการระมัดระวังให้มากขึ้น เพื่อที่สุดท้ายจะได้ไม่เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาในภายหลัง นอกเหนือจากเรื่องของดอกเบี้ยแล้ว เรายังมีบทความเกี่ยวกับการเงิน ที่จะทำให้การใช้ชีวิตของเพื่อน ๆ ง่ายขึ้น อย่าลืมมาอัพเดทไลฟ์สไตล์ ดี ๆ กับเราทุกวันนะ