logo

           หากพูดถึงทำเลคอนโดหัวหิน สถานที่สุดคลาสสิคที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเมืองตากอากาศยอดนิยมในช่วงวันหยุดยาว เป็นจุดมุ่งหมายของผู้คนทุกกลุ่มไม่ว่าจะมากันเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อนรวมงาน หรือกลุ่มเพื่อนเล็ก ๆ กลุ่มเพื่อนใหญ่ ๆ ต่างก็เลือกมาเที่ยวพักผ่อนที่ทำเลหัวหิน จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทย นอกจากนี้หัวหินยังเป็นที่นิยมคนชาวต่างชาติด้วยความที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม น่าพักผ่อน คอนโดหัวหินถือได้ว่าเป็นทำเลที่อุดมสมบูรณ์และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ซึ่งคงไม่แปลกอะไรหากทุกวันนี้เราได้เห็นโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงคอนโดในหัวหินด้วย แต่เหตุผลอะไรที่ที่ทำให้ทำเลคอนโดหัวหินเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง วันนี้เราจะพาไปดูกัน

. . . . . . . . . . . . . .

คอนโดหัวหินทำเลศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

 

                  อย่างที่รู้กันดีว่าทำเลคอนโดหัวหินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทยและชาวต่างชาติ ซี่งสะท้อนได้จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ สถิติด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และทำเลหัวหินของปี พ.ศ. 2560 - 2561 จะพบว่าอัตราการเข้ามาเที่ยวในทำเลหัวหินเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระยะเวลาในการมาเที่ยวจะเป็นช่วงวันหยุดยาวหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ประมาณ 3 วัน เป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อ เพราะจากข้อมูลค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้ง นักท่องเที่ยวในทำเลคอนโดหัวหินมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2,971 บาทต่อคนต่อวันสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 3,845 บาทต่อคนต่อวัน ชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวต่างก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อ โดยส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ ซึ่ง 3 ชาตินี้มีอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวสูงกว่าอื่น ๆ และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทำเลหัวหิน นอกจากนี้ต่างชาติยังมองว่าหัวหิน คือที่ที่ดีสำหรับการอยู่อาศัยทั้งการพักผ่อน การท่องเที่ยว และการอยู่อาศัยในระยะยาว

           นอกจากที่ทำเลหัวหินจะมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแล้ว ศักยภาพในเรื่องการเข้ามาทำงานของคนต่างก็ถือว่าค่อนข้างดีเพราะจากสถิติคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในไทยบ่งบอกถึงคุณภาพของแรงงานที่เข้ามาในทำเลหัวหิน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่มีความสามารถทำงานในตำแหน่งผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูง เรียกได้ว่าผู้คนที่เข้ามาในทำเลหัวหินต่างก็เป็น Demand ที่มีคุณภาพ

. . . . . . . . . . . . . .

 

การพัฒนาของระบบคมนาคมที่เสริมศักยภาพทำเลคอนโดหัวหิน

           โครงการไทยแลนด์รีเวียลา (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) เป็นโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตชายฝั่งทะเลตะวันตก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และจังหวัดระนอง มีการพัฒนาให้เป็นเขตท่องเที่ยวที่ประกอบไปด้วยสถานที่เที่ยวที่เป็นแหล่งธรรมชาติ แหล่งรวมวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวิติศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและพัฒนาภาคท่องเที่ยวในทำเลหัวหินและจังหวัดอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างมาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวในทำเลคอนโดหัวหิน ซึ่งปัจจุบันกำลังก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2564 สำหรับระยะทางประมาณ 500 กิโลเมตร และล่าสุดอยู่ในช่วงเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของเส้นทางต่อขยายที่มี 2 เส้นทางก็คือช่วงสมุทรปราการ-สมุทรสงครามให้เชื่อมต่อกับเส้นทางกับโครงการไทยแลนด์รีเวียลาเฟสแรกและเชื่อมต่อกับเส้นทางเดินช่วงจังหวัดสงขลา-นราธิวาส และกำลังจัดทำผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างโครงการส่วนต่อขยายได้ในงบประมาณของปีพ.ศ. 2564

          โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) เส้นทางนครปฐม-ชะอำ มีเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดและปัญหาคอขวดตรงบริเวณถนนเพชรเกษม เป็นประตูสู่พื้นที่เศรษฐกิจไปยังภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ โดยโครงการออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษ 4 ช่องจราจร มีการควบคุมทางเข้า-ออกอย่างสมบูรณ์ มีทางบริการในพื้นที่จําเป็น มีด่านเก็บค่าผ่านทางด้วยระบบปิด ทั้งหมด 9 ด่านและตลอดเส้นทางกําหนดให้มีที่พักจอดรถริมทางทั้งหมด 5 แห่ง มอเตอร์เวย์เส้นทางนครปฐม-ชะอำมีระยะเส้นทางประมาณ 109 กิโลเมตร มูลค่าโครงการประมาณ 79,006 ล้านบาท ความคืบหน้าปัจจุบันของโครงการนี้ ยังติดปัญหาเรื่องการคัดค้านพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี 

          รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ – หัวหิน โดยมีระยะทางประมาณ 211 กิโลเมตร มีจำนวน 4 สถานี ผาดผ่าน 3 จังหวัด ทั้งสถานีนครปฐม สถานีราชบุรี สถานีเพชรบุรี และสถานีหัวหิน ระยะเวลาในการเดินทางจากรุงเทพไปหัวหินประมาณ 1 ชั่วโมง 17 นาที ความคืบหน้าล่าสุดของโครงการอยู่ในขั้นตอนพิจารณารายงานความเป็นไปได้ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และเตรียมจัดทำรายงาน PPP ซึ่งตามแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2575 หากโครงการแล้วเสร็จการเดินทางไป-มาระหว่างกรุงเทพฯ-หัวหินจะมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

. . . . . . . . . . . . . .

ส่องคาแรคเตอร์ของทำเลคอนโดหัวหินในแต่ละโซน

          ทำเลคอนโดหัวหิน ที่พักตากอากาศยอดนิยมที่มีความเงียบสงบกว่าเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่อื่น ๆ ด้วยคาแรกเตอร์ของหัวหินที่เงียบสงบ เป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาคือต้องการความสงบ ชอบการท่องเที่ยวที่ดูส่วนตัว ผู้คนที่เข้ามาในหัวหินจึงเป็นคนระดับกลาง - บน ที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งต้องการบ้านพักตากอากาศหรือบ้านหลังที่ 2 ในหัวหิน แต่จะเห็นได้ว่าหัวหินมีชายหาดเรียงยาวเป็นโซน ๆ ซึ่งแต่ละโซนก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้

           ทำเลคอนโดหัวหินโซนชายหาดหัวหิน ผู้คนที่อาศัยอยู่ในโซนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนที่ซื้อคอนโดไว้ปล่อยเช่าหรือผู้ที่ซื้อคอนไว้เพื่อเป็นสถานที่ตากอากาศหรือบ้านพักหลังที่ 2 ด้วยความที่โซนชายหาดหัวหินมีชายหาดที่สวยงาม เป็นโซนค่อนข้างเงียบสงบ เป็นส่วนตัว คาแรคเตอร์ของหาดหัวหินจะแตกต่างจากหาดอื่นๆ ที่มีเจ็ทสกี หรือ Banana Boat แต่หาดหัวหินจะมีกิจกรรมเบา ๆ อย่างเล่นน้ำ, เล่นฟุตบอลชายหาดหรือขี่ม้าริมชายหาด ทำเลหัวหินโซนชายหาดหัวหินจึงเหมาะกับการพักผ่อนแบบสงบ อีกทั้งในโซนชายหาดหัวหินนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ค่อนข้างครบครันรองรับการใช้ชีวิต รองรับทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างเต็มที่ทั้งร้านอาหาร, ร้านนั่งชิล, สถานที่บันเทิง, โรงแรม และโรงพยาบาล นอกจากนี้ในโซนหัวหินที่ไม่ได้อยู่ติดชายทะเลส่วนใหญ่จะเป็นย่านที่อยู่อาศัยแบบเต็มรูปแบบบริเวณนั้นจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยว หมู่บ้านจัดสรร ผู้คนที่อาศัยอยู่ในโซนนี้ก็จะเป็นคนท้องถิ่นหรือกลุ่มคนไทยและชาวต่างชาติที่มาซื้อบ้านพักตากอากาศไว้พักผ่อน

คอนโดหัวหิน

           ทำเลคอนโดหัวหินโซนชะอำ แม้จะไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเหมือนหัวหินแต่ทำเลนี้ก็ได้รับความนิยมสร้างคอนโดหัวหินเพราะชะอำมีชายหาดเรียงยาวให้บรรยากาศที่ดูเป็นส่วนตัว ชายหาดโซนชะอำมีความคึกคัก มีกิจกรรมให้ทำมากมายทั้งเจ็ทสกี, Banana Boat หรือขับจักรยาน อีกทั้งบริเวณชะอำยังมีร้านค้า ร้านอาหารหลากหลายให้เลือกช้อปเลือกทาน ทำเลนี้ส่วนใหญ่จะตอบโจทย์กลุ่มผู้อยู่อาศัยที่เป็นครอบครัวขนาดกลางที่ต้องการบ้านตากอากาศไว้พักผ่อน คอนโดในโซนชะอำส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดหัวหินขนาดใหญ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ภายในโครงการไว้สำหรับจัดกิจกรรมแบบครอบครัวในช่วงวันหยุดพักผ่อน

           ทำเลหัวหินโซนเขาตะเกียบเป็นโซนที่อยู่ใกล้กับหัวหิน ผู้คนที่อยู่อาศัยในโซนนี้จะเป็นคนในพื้นที่ที่ต้องการที่อยู่อาศัยใกล้ทำเลตัวเมืองหัวหินเพราะเขาตะเกียบห่างจากตัวเมืองหัวหินเพียง 6 กิโลเมตรเท่านั้น โซนเขาตะเกียบเรียกได้ว่าเป็นทำเลที่เหมาะกับคนที่ต้องการที่พักอาศัยที่สงบ หลีกหนีความวุ่นวายจากตัวเมืองแต่ก็สามารถเดินทางเข้าตัวเมืองได้อย่างสะดวกเพราะก็ยังต้องการที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในตัวเมืองอยู่ หากมองในแง่ศักยภาพของเขาตะเกียบ ที่ดินบริเวณนี้เริ่มหาได้ยากขึ้น ราคาที่ดินของโซนเขาตะเกียบจึงปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาคอนโดหัวหินโซนเขาตะเกียบปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วย

          ทำเลหัวหินโซนเขาเต่าอยู่ห่างจากตัวเมืองหัวประมาณ 16 กิโลเมตร ด้วยความที่อยู่นอกเมืองโซนนี้จึงค่อนข้างเงียบสงบ ชายหาดที่เป็นส่วนตัว โซนนี้จะมีความเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยเพราะมีหมู่บ้านที่มีทั้งแหล่งวัฒนธรรม แหล่งธรรมชาติ วัดวาอาราม โซนนี้จึงเหมาะกับการอยู่อาศัยเป็นครอบครัว

. . . . . . . . . . . . .

5 เหตุผลที่เหมาะแก่การซื้อหรือลงทุนคอนโดหัวหิน

          จะซื้อไว้อยู่เองก็ดีหรือไว้ปล่อยเช่าก็ได้ คอนโดหัวหินมีหลากหลายโครงการให้เลือกมากมายในแต่ละโครงการก็ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการอยู่อาศัยอย่างแท้จริงทั้งในเรื่องของฟังก์ชั่นห้องและสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่ส่วนกลางที่ครบครัน อีกทั้งยังมีบริการอื่น ๆ ไว้อำนวยความสะดวกผู้อยู่อาศัยอีกมาก หรือหากจะปล่อยเช่าก็มีโอกาศได้ผลตอบแทนที่ดีเพราะทำเลหัวหินมี Demand ที่มีคุณภาพทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย รวมถึง Expat ที่เข้ามาทำงานในหัวหิน

          บรรยากาศดีเหมาะกับการอยู่อาศัย หัวหินรายล้อมไปด้วยทะเลที่สวยงาม ชายหาดที่สะอาด เงียบสงบ สภาพแวดล้อมของหัวหินค่อนข้างดี ไม่ค่อยมีโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนเมืองใหญ่ ๆ นอกจากนี้ยังมีภูเขาเรียกได้ว่าเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม บรรยากาศของหัวหินจึงเหมาะแก่การมาอยู่อาศัย พักผ่อน บรรยากาศที่อบอุ่นเหมาะแก่การใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว

          มีสิ่งอำนวยความสะดวกคอนโดหัวหินโครงการนี้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในวันพักผ่อนทั้งศูนย์การค้าแบบรีสอร์ทมอลล์อย่าง BLUPORT Hua Hin Resort Mall ที่มีทั้งร้านค้า, ร้านอาหารชื่อดัง, โรงภาพยนตร์ และสวนสนุก อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไว้รองรับการใช้ชีวิตของผู้คนในหัวหินทั้งโรงพยาบาลหัวหิน และโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนนานาชาติอีกหลากหลายแห่งไว้รองรับครอบครัว อาทิ Stamford International University (Hua-Hin Campus) , Hua Hin International School, Da Vinci International School, Halio International School Hua Hin , Beaconhouse Yamsaard School Hua Hin และ The British Educational Children's Center 

คอนโดหัวหินการคมนาคมที่สะดวกอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ ปัจจัยสำคัญในการเลือกบ้านตากอากาศก็คือทำเลที่เดินทางสะดวก ใช้เวลาเดินทางไม่นานจากตัวเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งหัวหินก็ใช้เวลาในการเดินทางจากกรุงเทพฯมาประมาณ 3 ชั่วโมง และในอนาคตก็จะสะดวกยิ่งขึ้นจากการพัฒนาคมนาคมทั้งรถไฟฟ้าความเร็วสูง(กรุงเทพฯ-หัวหิน) หรือการสร้างทางพิเศษ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการเดินทางให้เหลือเพียง 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น 

           หัวหินมีสถานที่เที่ยวหลากหลาย หัวหินมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้ง Theme Park ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคนไทยอย่าง Black Mountain Water Park, Vana Nava Hua Hin, The Cicada Market และ Venezia Hua Hin มีสนามกอล์ฟที่ เป็นมาตรฐานเทียบเท่าระดับโลกอย่าง Banyan Golf Club และ Black Mountain Golf Club นอกจากนี้ยังมีตลาด ร้าน ค้า ร้านอาหาร คาเฟ่นั่งชิลให้ถ่ายรูปสวย ๆ มากมาย รวมถึงวัดวาอาราม สวน สนุก สวนน้ำ อุทยานแห่งชาติ พระราชวังและพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ อีกทั้งหัวหินยังมีกิจกรรมให้ทำมากมายอย่างกิจกรรมที่ทำตามชายหาด เล่นน้ำ อาบแดด ดำน้ำ ออกกำลังกายริมทะเล ตีกอล์ฟและเล่นวอลเลย์บอลริมทะเล 

. . . . . . . . . . . . . .

 

วันนี้เราจะมาแนะนำคอนโดหัวหินว่าจะมีโครงการอะไรและอยู่โซนไหนบ้าง??

แนะนำคอนโดหัวหินน่าสนใจ 2564

SASARA Hua Hin

คอนโดหัวหิน1

          แนะนำคอนโดหัวหิน SASARA Hua Hin (ศศรา หัวหิน) คอนโด Low Rise สุดหรูติดชายทะเลอยู่ในโซนเขาตะเกียบคอนโดหัวหินเปิดใหม่ จากชาญอิสสระ (ร่วมทุนกับบมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนลและบมจ.สหพัฒนพิบูล) อยู่บนชายหาดทอดยาวกว่า 8 กิโลเมตร อยู่ติดทะเลใจกลางหัวหิน 

          จุดเด่นของคอนโดหัวหิน โครงการนี้คือการออกแบบด้วยคอนเซปท์ The Art Of Escape เป็นโครงการคอนโดหัวหินที่มีดีไซน์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ให้การพักผ่อนก้าวข้ามไปอีกระดับกับความเป็น Hi-End ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์แบบ Beachfront Living และพรีเมียมด้วยความเป็นส่วนตัวด้วยจำนวนยูนิตเพียง 110 ยูนิต มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและ Facilities มากมาย เช่น สระว่ายน้ำ 5 แบบ 5 สไตล์, ทางลงหน้าหาดส่วนตัว ซึ่งมีพื้นที่หน้าหาดยาวกว่า 46 เมตร , Active Water Sport Pavilion ที่จัดเตรียมอุปกรณ์กิจกรรมชายหาดไว้ครบครัน รองรับกิจกรรมบนชายหาดมากมายไม่ว่าจะเป็น ปีนเขา เซิร์ฟบอร์ด และอื่น ๆ อีกมากมาย

           ปัจจุบันโครงการมีราคาขาย เริ่มต้น 5.5 ล้านบาท* โดยห้องจะทำขนาดเริ่มต้นมาใหญ่ เริ่มต้นที่ 37 ตารางเมตรเป็นแบบ 1 Bedroom หรือถ้าอยากจะซื้อไว้เป็นบ้านพักตากอากาศให้ครอบครัว ก็มีแบบ 2 - 3 Bedrooms ให้เลือกด้วย พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ 74 - 160 ตร.ม. มีห้องแบบ Beachfront ให้เลือกด้วย 

           แนะนำคอนโดหัวหิน The Trust Condo Huahin (เดอะทรัสต์คอนโดหัวหิน) โดยบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ของ Q House คอนโดตากอากาศตกแต่งครบสไตล์รีสอร์ท เป็นโครงการคอนโดหัวหินที่อยู่ในโซนหัวหินเลยแต่ไม่ได้อยู่ติดชายหาดทะเลแต่อยู่ใกล้ในระยะที่เดินได้ สภาพแวดล้อมรอบโครงการค่อนข้างดี มีความสงบไม่พลุกพล่าน

ชื่อโครงการ : The Trust Condo Huahin

พื้นที่โครงการ : 8 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา

ราคาเริ่มต้นโครงการ : เริ่มต้น 2.59 ล้านบาท * (ณ วันที่ 2.59 ล้านบาท*)

จำนวนยูนิตโครงการ : 671 (ยูนิต มี 4 อาคาร ตึกจำนวน A 208 ยูนิต, ตึก B จำนวน 179 ยูนิต, ตึก C จำนวน 143 ยูนิต และตึก D จำนวน 141 ยูนิต)

รูปแบบห้อง : Studio = 23.00 ตร.ม. , 1 Bed = 30.00 ตร.ม. และ 2 Bed = 57.00 ตร.ม.

ที่จอดรถโครงการ : คิดเป็น 28% (รถยนต์ 191 คัน / รถจักรยานยนต์ 36คัน)

Facilities โครงการ เดอะทรัสต์คอนโดหัวหิน :

- สระว่ายน้ำ

- ห้องออกกำลังกายอุปกรณ์ครบครัน 

- สวนพักผ่อนธรรมชาติสไตล์รีสอร์ท

- ลิฟต์โดยสาร 

- ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. พร้อมกล้อง CCTV – Access Card เข้าออกเฉพาะชั้น

Lumpini Parkbeach Cha-Am 2

คอนโดหัวหิน

          แนะนำคอนโดหัวหิน Lumpini Parkbeach Cha-Am 2 (ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ 2) คอนโด Low Rise สไตล์รีสอร์ทที่มีความสงบด้วยจำนวนยูนิตเพียง 124 ยูนิตเท่านั้น อยู่ติดหาดทะเลชะอำบนถนนร่วมจิตต์ ห่างจากจุดชมวิวชายทะเลชะอำเพียง 1.5 กม.

ชื่อโครงการ : ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ 2 / Lumpini Parkbeach Cha-Am 2

พื้นที่โครงการ : ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ 2 ประมาณ 4 ไร่ 

ราคาเริ่มต้นโครงการ : 2.9 ล้านบาท* (ราคาเปิดตัว)

จำนวนยูนิตโครงการ : ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ 2 124 ยูนิต 

ลักษณะโครงการ : ตึก Low Rise สูง 4 ชั้น 4 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร A1, A2, B1 และ B2 อาคารนันทนาการสูง 1 ชั้น 4 อาคาร 

ที่จอดรถโครงการ : ประมาณ 35 คัน (รวมจอดซ้อนคัน)

Facilities โครงการ ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ 2 :

- สวนรวมใจ

- ฟิตเนสโซน

- สระว่ายน้ำ

- ห้องออกกำลังกาย

- ห้องเรียนรู้

- ห้องเครื่อง 

- ที่จอดรถ

          จากที่ได้กล่าวไปจะเห็นได้ว่าคอนโดหัวหิน เป็นทำเลที่น่าสนใจเหมาะแก่การอยู่อาศัยซื้อไว้เป็นบ้านตากอากาศเป็นอย่างมากเพราะด้วยบรรยากาศที่ดี มีความเงียบสงบ สิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม เหมาะแก่การเป็นที่พักผ่อนอย่างยิ่ง และในแง่ของการลงทุนหากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายลง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลับมาเที่ยวปกติ คอนโดหัวหินจึงเป็นทำเลแห่งการลงทุนอีกหนึ่งทำเลที่น่าสนใจ ครั้งหน้าเราจะนำความรู้หรือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอนโด อะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามได้ที่เว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโด ของเรานะคะ