logo

       ใครหลาย ๆ คนคงมีความฝันหรือเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป และอีกหนึ่งความฝันที่หลายคนคาดหวังเอาไว้คงหนีไม่พ้นการมีบ้านสวย ๆ ไว้สักหลังนึง แต่การที่จะซื้อบ้านนั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการซื้ออย่างอื่น การใช้เงินสดมาซื้อบ้านเลยอาจจะยากต่อใครที่ยังมีเงินเดือนไม่มากนัก และหลายคนคงหาทางออกด้วยการกู้เงินจากธนาคารเพื่อนำมาดาวน์บ้านที่จะซื้อไว้ก่อน แต่การกู้เงินกับธนาคารในแต่ละครั้งมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมากพอสมควร วันนี้นิวบ์ได้นำเกร็ดความรู้เรื่องการกู้ซื้อบ้านมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ

. . . . . . . . . .

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ยื่นกู้ซื้อบ้าน

          คุณสมบัติของคนที่ต้องการกู้ซื้อบ้านโดยหลัก ๆ แล้ว ธนาคารจะมีหลักเกณฑ์คัดเลือกเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำเรื่องกู้ธนาคารได้นะคะ ธนาคารจะทำการคัดเลือกผู้ที่สามารถให้กู้ยืมได้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. มีอายุระหว่าง 20 – 70 ปี
 2. มีรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท/เดือน และต้องมีรายได้เข้าบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
 3. จะต้องไม่ติดหนี้เครดิตบูโร (ค้างชำระหนี้ ไม่จ่ายหนี้ตามเวลาที่กำหนด)
 4. มีเงินออมในบัญชีธนาคารอย่างน้อย 5 - 15% ของราคาบ้านที่จะกู้ซื้อ

          คุณสมบัติที่กล่าวไปข้างต้น เป็นเพียงพื้นฐานที่หลายธนาคารต่างยึดมั่น แน่นอนว่าดีเทลตามแต่ละธนาคารอาจจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ให้ลองไปสอบถามข้อมูลธนาคารที่เราสนใจจะกู้ด้วยดีกว่า

. . . . . . . . . .

ขั้นตอนการกู้ซื้อบ้าน

          สำหรับขั้นตอนก่อนที่เพื่อนๆ จะทำเรื่องขอกู้ซื้อบ้านจากธนาคารนั้น จะมีขั้นตอนที่สำคัญ 5 ข้อ ได้แก่

1. ยื่นเอกสารและแบบคำขอกู้

          เพื่อน ๆ จะต้องเตรียมเอกสารที่ธนาคารกำหนดไว้และทำแบบคำขอกู้เพื่อส่งให้กับโครงการบ้าน หรืออาจจะเป็นให้กับธนาคารโดยตรง สิ่งสำคัญที่สุดในขั้นตอนนี้คือเพื่อน ๆ จะต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อให้การดำเนินการในขั้นต่อไปรวดเร็ว

2. ตรวจสอบสถานะการเงินและวิเคราะห์ความเป็นไปได้

          เมื่อผ่านขั้นตอนในการยื่นเอกสารแล้ว ธนาคารจะทำการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้ต่าง ๆ ของเรา รายได้ต่อเดือนของเราสามารถผ่อนจ่ายสินเชื่อให้กับธนาคารในทุก ๆ เดือนได้หรือไม่ ถ้าเรามีหนี้สินมากเกินไปหรือผ่อนชำระเงินล่าช้า ธนาคารสามารถปฏิเสธการให้กู้ยืมกับเราได้ทันทีค่ะ

3. การประเมินราคา

          เมื่อธนาคารตรวจสอบสถานะการเงินของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะทำการประเมินราคาทรัพย์สินของบ้านที่เราต้องการจะกู้ซื้อบ้าน โดยธนาคารจะประเมินมูลค่าราคาบ้านและมาวิเคราะห์กับวงเงินสินเชื่อของเรา

4. การอนุมัติสินเชื่อ

          ธนาคารทำการประเมินราคาบ้านเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะทำการอนุมัติสินเชื่อ โดยการอนุมัติจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของธนาคารนั้น ๆ เช่น ธนาคารอาจจะอนุมัติให้กู้ได้ 90 หรือ 100% ของราคาประเมิน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของอสังหาฯ ด้วยนะ อย่างเช่น ที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน, คอนโด, ทาวน์เฮ้าส์ จะสามารถกู้ได้ 80-100% ต่อมาถ้าเป็นตึกแถวและอาคารพาณิชย์จะได้ 70-90% และที่ดินเปล่ามักอนุมัติวงเงินกู้ให้ไม่เกิน 60-70% นั่นเอง

5. การทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดิน

          ธนาคารจะแจ้งวงเงินที่อนุมัติ จำนวนเงินที่จะต้องผ่อนในแต่ละเดือน และอัตราดอกเบี้ยให้เราทราบ ซึ่งวันถัดไปเราจะต้องไปทำเรื่องธุรกรรมที่สำนักงานที่ดิน หรือสามารถมอบอำนาจคนอื่นไปทำแทนได้ เพื่อทำการโอนซื้อขายบ้านมาเป็นของเรานั้นเอง ซึ่งตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายการโอน 2% ซึ่งจ่ายแบ่งคนละครึ่งกับผู้ขาย

          เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆ ขั้นตอนของการกู้ซื้อบ้านหลัก ๆ ที่นิวบ์อธิบายไปนั้นหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำไปเป็นความรู้ในการทำการกู้ซื้อนะคะ นิวบ์เองอยากให้เพื่อน ๆ เตรียมเอกสารที่สำคัญเอาไว้ให้ครบถ้วน เพราะจะทำให้เพื่อน ๆสามารถผ่านในแต่ละขั้นตอนได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งระยะโดยรวมทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ค่ะ

. . . . . . . . . .

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการกู้ซื้อบ้าน

          การเตรียมเอกสารในการกู้ซื้อบ้านนั้น เป็นสิ่งที่ความจำเป็นมาก ๆ ในการยื่นคำขอกู้ โดยเอกสารที่จำเป็นจะมีดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ข้อมูลโครงการบ้านที่เราต้องการจะซื้อ
 4. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 5. ข้อมูลทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เรามี เช่น ที่ดิน
 6. รายการเดินบัญชีของเราย้อนหลัง 6 เดือน

          แต่ถ้าเพื่อน ๆ คนไหนเป็นฟรีแลนซ์หรือเจ้าของกิจการ สามารถนำเอกสารบางอย่างมาแทนพวกเอกสารเงินเดือนได้ และจะต้องมีเอกสารอื่น ๆ ได้แก่

 1. รายการเดือนบัญชีย้อนหลัง 12 เดือนหรือ 1 ปี
 2. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือเอกสารเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.91)
 3. รูปถ่ายสถานที่กิจการ

          การจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นนั้นจะช่วยยืนยันข้อมูลต่าง ๆ และเป็นหลักฐานการเงินของเราได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นเพื่อน ๆ จะต้องตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วนกันด้วยนะคะ

. . . . . . . . . .

สินเชื่อบ้านจากธนาคารต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

          จากข้อมูลเบื้องต้นที่นิวบ์ได้บอกรายละเอียดให้กับเพื่อน ๆ ไปแล้วนั้น นิวบ์เชื่อว่าเพื่อนๆคงอยากจะรู้รายละเอียดของสินเชื่อเงินกู้จากธนาคารต่าง ๆ ว่ามีความน่าสนใจกันแล้วใช่หรือไม่คะ วันนี้นิวเองก็มีรายละเอียดของเงินกู้ของธนาคารต่าง ๆมาแนะนำเพื่อน ๆ กันด้วยค่ะ

ธนาคารกสิกรไทย (KBank)

สินเชื่อบ้านกสิกรไทย

          ธนาคารกสิกรไทยได้มีนโยบายกับการให้กู้สินเชื่อบ้านไว้ว่า “กู้ผ่านง่าย ได้วงเงินเต็มๆ รู้ผลอนุมัติภายใน 3 วัน” ถือได้ว่าทางธนาคารเองมีระยะในการดำเนินการที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเงินกู้ซื้อบ้านด้วยระยะเวลาสั้น ซึ่งมีความน่าสนใจพอสมควรเลยค่ะ

รายละเอียดวงเงินกู้

 • วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90 % ของราคาประเมินหลักประกัน (กรณีขอกู้ซื้อบ้านใหม่)
 • วงเงินให้กู้ไม่เกิน 100% ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง แต่ไม่เกิน 100%ของราคาประเมิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (กรณีขอกู้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง)
 • วงเงินให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายที่ดินรวมกับราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินที่ดินและราคาประเมินแบบสิ่งปลูกสร้าง (กรณีขอกู้ซื้อที่ดินพร้อมขอกู้ปลูกสร้างบ้าน)

อัตราดอกเบี้ย

 • สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญา 7.72%
 • สำหรับผู้ประกอบการ ดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญา 8.22%

อัตราดอกเบี้ย MRR = 5.97% (ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค. 63)

ข้อเสนอที่น่าสนใจ

 • สามารถใช้ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 30 ปี
 • ค่าธรรมเนียม ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง คิดขั้นต่ำ 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สามารถมีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน
 • ผู้กู้จะต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่อบ้าน คอนโด ธนาคารกสิกรไทย 

. . . . . . . . . .

ธนาคารกรุงไทย (KTB)

สินเชื่อบ้านกรุงไทย

          ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารอีกหนึ่งที่ที่มีเงื่อนไขและรายละเอียดที่น่าสนใจไม่แพ้กัน โดยธนาคารมีนโยบายไว้ว่า “กรุงไทย Sure ทุกเรื่องบ้าน ดอกต่ำ วงเงินสูง ผ่อนนาน”

รายละเอียดวงเงินกู้

 • กู้ซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าน้อยกว่า 10 ล้านบาทสามารถกู้ได้ 70% - 100% ของราคาประเมิน
 • ที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10 ล้านบาท สามารถกู้ได้ 70% - 90% ของราคาประเมิน

อัตราดอกเบี้ย

          ตามประกาศธนาคาร คํานวณแบบรายวัน ลดต้นลดดอก ตามยอดภาระหนี้คงเหลือของลูกค้าธนาคาร โดยอัตราดอกเบี้ยตลอดสัญญาจะเป็น 4.2% แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร และการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับแต่ละคน

อัตราดอกเบี้ย MRR = 6.22% ต่อปี (ณ 1 เม.ย. 2564)

ข้อเสนอที่น่าสนใจ

 • อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้นปีแรกประมาณ 0.75% ต่อปี โดยเฉลี่ย 3 ปีแรก จะเท่ากับ 2.70%
 • สามารถใช้ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 40 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี)
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการการยื่นกู้

รายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่อบ้าน คอนโด ธนาคารกรุงไทย 

. . . . . . . . . .

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

สินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์

          ธนาคารไทยพานิชย์เป็นหนึ่งในธนาคารที่ผู้คนให้ความสนใจ โดยทางธนาคารมีนโยบายว่า “สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ เพราะชีวิตเริ่มต้นที่บ้าน อยากซื้อบ้านใหม่ กู้ซื้อบ้าน SCB พร้อมให้คำปรึกษา”

รายละเอียดวงเงินกู้

 • กรณีราคาประเมินที่อยู่อาศัยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จะได้เงิน 100% ของราคาทั้งหมด
 • กรณีราคาประเมินที่อยู่อาศัยตั้งแต่ 10 ล้านบาทเป็นต้นไป จะได้เงิน 90% ของราคาทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ย

          สามารถสอบถามกับทางธนาคารได้โดยตรง ส่วนใหญ่อัตราดอกเบี้ยนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำประกันชีวิตจากสินเชื่อหรือไม่ และลูกค้าสามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทที่อยู่อาศัยและประเภทขององค์กร

อัตราดอกเบี้ย MRR = 5.995% ต่อปี (10 ส.ค. 2564)

ข้อเสนอที่น่าสนใจ

 • ให้อิสระในการเลือกดอกเบี้ย และรูปแบบการผ่อนไม่ว่าจะเป็น ดอกเบี้ยคงที่ ดอกเบี้ยลอยตัว เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนการเงินได้ตามที่ต้องการ
 • สามารถใช้ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี)
 • ทางธนาคารจะมีบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้กู้
 • อนุมัติเงินกู้อย่างรวดเร็ว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่อบ้าน คอนโด ธนาคารไทยพาณิชย์ 

. . . . . . . . . .

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHBank)

สินเชื่อบ้าน คอนโด ธนาคารอาคารสงเคราะห์

          ธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นธนาคารที่เน้นให้คนซื้อบ้าน ซื้อคอนโด โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกมาก ธนาคารมีประเภทของสินเชื่ออยู่มากมาย สำหรับประเภทสินเชื่อบ้านใหม่ หรือ New Home ก็มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกมาก โดยตัวเลขจะเป็นไปตามข้างล่างเลย

รายละเอียดวงเงินกู้

          โดยดอกเบี้ยถูกนี้ก็จะมีวงเงินที่ธนาคารได้กำหนดเอาไว้ โดยมีกำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 ธันวาคม 2564 กำหนดระยะเวลาอนุมัติ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

(ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

อัตราดอกเบี้ย

          อัตราดอกเบี้ยที่ถูกที่ว่านี้ สำหรับปีแรก ในเดือนที่ 1-6 จะเท่ากับ 1.99% ต่อปี และเดือนที่ 7-12 จะเท่ากับ 2.8% ต่อปี ส่วนปี่ที่ 2 จะเท่ากับ 3.125% ต่อปี และปีที่ 3 จะเท่ากับ 3.625% ต่อปี โดยคำนวณเฉลี่ย 3 ปีแรก จะเท่ากับ 3.048% โดยประมาณ

อัตราดอกเบี้ย MRR = 6.275% ต่อปี (26 มี.ค. 2563)

ข้อเสนอที่น่าสนใจ

           ระยะเวลาการผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่อบ้าน คอนโด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

. . . . . . . . . .

          จากข้อมูลทั้งหมดที่นิวบ์ได้นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้แล้ว คงทำให้เพื่อน ๆ ได้รับความรู้เรื่องการกู้ซื้อบ้านและดอกเบี้ยบ้านไปไม่มากก็น้อยใช่มั้ยคะ ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินนั้น เพื่อน ๆ ควรศึกษารายละเอียดและระมัดระวังในการกู้ซื้อกันให้มากด้วยนะคะ เพราะถ้าเราไม่สำรวจข้อมูล หรือไม่มีระเบียบวินัยในการใช้เงินแล้ว อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้มากเลยค่ะ แถมเงินที่เราจะต้องเสียไปก็มีจำนวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียว ถ้าเพื่อน ๆ ไม่อยากโดนธนาคาร Blacklist จะต้องระวังกันให้มากๆด้วยนะคะ สุดท้ายนี้นิวบ์ก็อยากให้เพื่อนๆสามารถมีบ้านได้ตามความฝันของเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะ คราวหน้านิวบ์จะมีเรื่องราวของสินเชื่อบ้านหรือการเงินของที่อยู่อาศัย และการลงทุนอสังหาฯ ที่น่าสนใจ เพื่อน ๆ สามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนบ้านและคอนโดได้ทาง CondoNewb ที่นี่ได้เลยค่ะ