logo

         ใครที่กำลังสนใจหาที่อยู่ใหม่แถวปริมณฑล คอนโดสมุทรปราการเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเป็นทำเลที่อยู่อาศัยที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากการเป็นจังหวัดที่เด่นด้านอุตสาหกรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่มีโครงการต่อไปถึงจังหวัดสมุทรปราการ ทำให้การเดินทางจากกรุงเทพฯ – สมุทรปราการเป็นไปได้อย่างง่ายและสะดวกมากขึ้น เกิดการขยายตัวของพื้นที่อยู่อาศัย รวมทั้งคอนโดสมุทรปราการที่เกิดขึ้นหลายโครงการได้รับความสนใจจากผู้คนที่ต้องการหาที่อยู่ใหม่มากขึ้น หากใครกำลังสนใจคอนโดสมุทรปราการลองมาดูเหตุผลว่าเหตุใดทำเลสมุทรปราการจึงเป็นทำเลที่น่าสนใจ รวมทั้งตัวอย่างโครงการคอนโดสมุทรปราการที่น่าอยู่

สมุทรปราการ ทำเลน่าสนใจในการย้ายมาอยู่

          สมุทรปราการ หรือเมืองปากน้ำ เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา มีอาณาเขตติดกับกรุงเทพมหานครในทิศเหนือและตะวันตก และติดทะเลอ่าวไทยในทิศใต้ จังหวัดสมุทรปราการมีการทำนา ทำการประมง และอุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมเป็นสิ่งหลักที่ทำให้สมุทรปราการได้ชื่อว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยอีกด้วย

         จังหวัดสมุทรปราการมีฐานเศรษฐกิจส่วนใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มีรายได้จากภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยว โดยมีรายได้หลักจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศและเป็นคลังสินค้าที่สำคัญ ประกอบกับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทำให้มีนักลงทุนเข้ามาประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก โดยนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่มีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) ในทางกลับกันจังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ทำการเกษตรลดน้อยลง เนื่องจากการพัฒนาเมือง การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้น เกษตรกรประสบปัญหาในการทำการเกษตรและทยอยขายที่ดินให้กับนายทุนทำให้คอนโดสมุทรปราการมีเยอะพอควร ด้วยความที่เป็นจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพฯ ทำให้การเดินทางเข้า - ออกกรุงเทพฯ เป็นเรื่องง่าย โดยจังหวัดสมุทรปราการมีถนนหลายสายที่เชื่อมต่อเข้ากับกรุงเทพฯ เช่น ถนนสุขุมวิท, ถนนสุขสวัสดิ์, ทางพิเศษสายมอเตอร์เวย์, ทางพิเศษบูรพาวิถี, ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมซึ่งเชื่อมกับสะพานภูมิพล, ทางด่วนกาญจนาภิเษก หรือถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นถนนที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนล้อมรอบตัวเมืองกรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยาด้วย

          นอกจากการเดินทางโดยรถยนต์แล้ว คนที่อาศัยอยู่คอนโดสมุทรปราการยังสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าระหว่างกรุงเทพฯ – สมุทรปราการได้ด้วย มีโครงการรถไฟฟ้าหลายโครงการที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทจากสถานี BTS แบริ่ง ไปตามแนวเกาะกลางของถนนสุขุมวิท และไปสิ้นสุดที่สถานีเคหะ อ.เมืองสมุทรปราการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยเชื่อมต่อจากโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ที่สถานีเตาปูน และไปสิ้นสุดที่จ.สมุทรปราการ อีกทั้งยังมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ที่จะเปิดให้ใช้บริการได้ในปี 2565 โดยเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน 4 สาย คือ สายสีเทาของกรุงเทพ สายสีส้มบริเวณทางแยกลำสาลี รถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยาน (Airport Rail Link) และสายสีเขียว โดยเชื่อมต่อจากรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินระยะแรก) ที่สถานี MRT ลาดพร้าว ไปตามแนวถนนลาดพร้าว และไปสิ้นสุดที่จุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ที่สถานี BTS สำโรง อ.เมืองสมุทรปราการ อีกทั้งยังมีโครงการเส้นทางรถไฟฟ้าสมุทรปราการ - บางปู ซึ่งเป็นโครงการที่มีแผนจะก่อสร้างในอนาคต

การเปิดใช้เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงสำโรง – เคหะสมุทรปราการนั้น ทำให้มีอัตราขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 ตามข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในรายงานดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในกรุงเทพ-ปริมณฑล ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องมาตลอด

          สมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตสูง เนื่องจากเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร รองรับการขยายตัวจากกรุงเทพฯ และเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งงานชั้นดี มีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก ทำให้มีประชากรเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่รวมถึงมองหาคอนโดสมุทรปราการเป็นจำนวนมากตามไปด้วย ประกอบกับสภาพพื้นที่ที่ไม่ได้รับการเสียหายจากอุทกภัยในปี 2554 ทำให้ผู้คนเกิดความสนใจในการอยู่อาศัยในพื้นที่มากขึ้น และการเดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ ที่ทำได้โดยง่ายทั้งทางรถยนต์และรถไฟฟ้า จึงทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัยเกิดใหม่ในพื้นที่มากมาย ทั้งหมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม บ้านเช่า ห้องเช่า อาคารชุด และบ้านเอื้ออาทร ทำให้มีคนหลั่งไหลมาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากขึ้นไปอีก

          จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า จากการเป็นจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพฯ จากการเติบโตของเมือง การขยายตัวของที่อยู่อาศัย แหล่งงานที่มากมาย ความเป็นไปได้ของการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคมที่สะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายเส้นทางของรถไฟฟ้า ทำให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นทำเลที่ตั้งที่น่าสนใจในการย้ายเข้ามาอยู่อาศัย ไม่ว่าจะสำหรับคนที่สนใจทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ หรือคนที่ทำงานในกรุงเทพฯ และต้องการหาที่อยู่ใหม่ก็ตาม การขยายตัวของพื้นที่อยู่อาศัยทำให้มีโครงการที่อยู่อาศัยให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ รวมทั้งคอนโดมิเนียม ซึ่งคอนโดสมุทรปราการก็มีหลายโครงการที่น่าสนใจเกิดขึ้นรองรับผู้คนที่สนใจ 

ตัวอย่างคอนโดสมุทรปราการใกล้รถไฟฟ้าที่น่าสนใจ

          ปัจจุบันมีคอนโดสมุทรปราการเกิดขึ้นแล้วมากมาย เนื่องจากการเกิดขึ้นของรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่เข้ามาถึงจังหวัดสมุทรปราการทำให้ผู้ลงทุนเล็งเห็นศักยภาพของที่ดินและสร้างคอนโดสย่านมุทรปราการเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง สำหรับคนที่กำลังมองหาคอนโดย่านสมุทรปราการที่น่าสนใจแถวแนวรถไฟฟ้า ลองมาดูตัวอย่างคอนโดย่านสมุทรปราการใกล้รถไฟฟ้ากัน

1. The Metropolis Samrong Interchange

The Metropolis Samrong Interchange

          โครงการ The Metropolis Samrong Interchange คอนโดสมุทรปราการพร้อมอยู่ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีสำโรง ขายแบบ Fully Furnished มีความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นอย่างมาก และสะดวกครบครัน

สถานที่ตั้ง : ถนนสุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

การเดินทางโดยรถยนต์ : เนื่องจากเป็นคอนโดสมุทรปราการที่ติดริมถนนสุขุมวิทฝั่งเลขคู่ ใกล้สามแยกเทพารักษ์ ทำให้เดินทางด้วยรถยนต์สะดวก สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยเส้นทางถนนสุขุมวิทตรงมาเลยก็ได้ หรือขึ้นทางด่วนตรงสี่แยกบางนา หรือใช้เส้นทางถนนศรีนครินทร์ หรือใช้ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก แล้วค่อยเชื่อมเข้าถนนสุขุมวิท สำหรับการไปฝั่งสมุทรปราการ ออกจากโครงการแล้วสามารถกลับรถใต้สะพานแล้วเดินทางเข้าเมืองสมุทรปราการต่อได้

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า : สามารถขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือสายสีเหลืองในอนาคต ลง BTS สถานีสำโรง โครงการอยู่ติดกับสถานีเลย

สถานที่สำคัญใกล้เคียงบริเวณโครงการ : เช่น สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ อยู่ตรงข้ามโครงการคอนโดสมุทรปราการแห่งนี้ ตลาดสดรุ่งเจริญ, ตลาดใหม่สำโรง, ตลาดสำโรงเซ็นเตอร์ , ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิล์ด สำโรง, ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จัมโบ้ สำโรง 2, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา , ศูนย์การค้าเมกา บางนา, โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง, โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส , โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์, โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ , โรงพยาบาลศิครินทร์ 

ลักษณะโครงการ : เป็นโครงการของบริษัท ว่องไววิทย์อุตสาหกรรมจักกล จำกัด สร้างเสร็จในปี 2561 เป็นอาคารคอนโดมิเนียมแบบ High Rise 2 อาคาร สูง 39 ชั้น และ 30 ชั้น แบบคอนโดมิเนียม Low Rise สูง 7 ชั้น 1 อาคาร และ อาคารจอดรถ 5 ชั้น 1 อาคาร จำนวนยูนิตทั้งหมด 1,770 ยูนิต โดยมีห้องแบบ Studio, 1 Bedroom และ 2 Bedrooms มีพื้นที่ตั้งแต่ 28 – 53 ตร.ม. ฝ้าเพดานสูง 2.55 เมตร มีส่วนที่เป็นฝ้าหลุมสูง 2.75 เมตร สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการคอนโดสมุทรปราการแห่งนี้ เช่น ที่จอดรถประมาณ 40% ลิฟต์โดยสาร สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ห้อง Co-Working Space ห้องดูหนัง สวนหย่อม สนามแบดมินตัน ห้องไดร์ฟกอล์ฟ ห้องสำหรับแช่น้ำร้อนบ่อออนเซ็น กล้อง CCTV ประตูระบบดิจิทัล พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

ความน่าสนใจของโครงการ : เป็นคอนโดสมุทรปราการที่ติดรถไฟฟ้าแบบที่มีรถไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าโครงการเลย ทำให้การเดินทางสำหรับผู้ที่ไม่มีรถยนต์มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก อีกทั้งโครงการอยู่ติดถนนสุขุมวิทการเดินทางโดยรถยนต์ก็ง่ายเช่นกัน

          โครงการนี้จัดว่าเป็นคอนโดสมุทรปราการโครงการใหญ่ มีอาคารอยู่อาศัยทั้งหมด 3 อาคาร โดยทั้ง 3 อาคารก็มีที่จอดรถมีจัดไว้ทั้ง 3 อาคาร และอาคารจอดรถแยกอีก 1 อาคาร ทำให้มีความสะดวกสำหรับผู้ที่พักในแต่ละตึกในการจอดรถ Facility ที่มีการจัดวางไว้บนโพเดี้ยมของอาคาร High Rise ทั้ง 2 อาคาร ทำให้ไปใช้งานได้สะดวก อีกทั้งสวนและสนามแบดมินตันที่อยู่บนดาดฟ้าของอาคาร Low Rise และอาคารที่จอดรถ ทำให้เป็นการใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีโซน Retail ขนาดย่อมอยู่ใต้ตึกที่มีทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และฟิตเนส

ราคาเปิดตัว :

เริ่มต้น 1.9 ล้านบาท

ราคาขายปัจจุบัน :

เริ่มต้น 2.49 ล้านบาท หรือ 88,000 บาท/ตร.ม.

ราคาเช่า :

เริ่มต้น 8,000 บาท/เดือน

2. ASPIRE Erawan

ASPIRE Erawan

           โครงการ ASPIRE Erawan คอนโดสมุทรปราการติดรถไฟฟ้าสถานีช้างเอราวัณ เดินทางสะดวก วิวแม่น้ำเจ้าพระยา

สถานที่ตั้ง : ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

การเดินทางโดยรถยนต์ : เป็นคอนโดสมุทรปราการที่ติดริมถนนสุขุมวิทฝั่งเลขคู่ ทำให้เดินทางด้วยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ได้ง่ายเช่นเดียวกับคอนโคก่อนหน้า สำหรับการไปฝั่งตัวเมืองสมุทรปราการก็มีจุดกลับรถอยู่ไม่ไกล 

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า : สามารถขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวลง BTS สถานีช้างเอราวัณ โครงการอยู่ติดกับสถานีเลย

สถานที่สำคัญใกล้เคียงบริเวณโครงการ : เช่น ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จัมโบ้ สำโรง 2, ตลาดสำโรงเซ็นเตอร์, ตลาดกลางอุดมเดช, ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิร์ด สำโรง, โรงเรียนนายเรือ, รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์, รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ, รพ.สำโรงการแพทย์, พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ, พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ, ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ 

ลักษณะโครงการ : เป็นโครงการของบริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สร้างเสร็จในปี 2560 เป็นอาคารคอนโดมิเนียมแบบ High Rise สูง 31 ชั้น จำนวนยูนิตทั้งหมด 1,576 ยูนิต โดยมีห้องแบบ Studio, 1 Bedroom, 1 Bedroom plus และ 2 Bedrooms มีพื้นที่ตั้งแต่ 25.5 – 47 ตร.ม. ฝ้าเพดานสูง 2.55 เมตร

สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ เช่น ที่จอดรถประมาณ 35% ลิฟต์โดยสาร ร้านค้า สระว่ายน้ำ ฟิตเนส Game Room, Co-Working Space สวนหย่อม และชั้นดาดฟ้าประกอบไปด้วย Jogging Track, Boxing Zone, Climbing Zone และจุดชมวิว ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV และระบบคีย์การ์ด พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

ความน่าสนใจของโครงการ : เป็นคอนโดสมุทรปราการที่ติดรถไฟฟ้าแบบที่มีรถไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าโครงการ ทำให้การเดินทางสะดวกสบายทั้งสำหรับผู้ที่มีรถยนต์ส่วนและและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามี facility ที่ครบครัน โดยแบ่งเป็น 2 ชั้น คือ ที่ชั้น 5 และชั้น 31 ซึ่งเป็นชั้นดาดฟ้า ได้วิวแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ชั้น 5 ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของโพเดี้ยมวางสระว่ายน้ำกลางแจ้ง แต่มีทาวเวอร์โอบล้อม 3 ด้านช่วยบังแดดได้ดี โดยเฉพาะทิศตะวันตก ทำให้ใช้งานบริเวณนี้ได้ทั้งวัน มีร้านค้าด้านหน้าโครงการเป็นร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และร้านกาแฟ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัย

ราคาเปิดตัว : เริ่มต้น 1.89 ล้านบาท Sold-out แล้ว

ราคาขายมือสองปัจจุบัน : เริ่มต้น 1.85 ล้านบาท หรือ 61,000 บาท/ตร.ม.

ราคาเช่า : เริ่มต้น 7,000 บาท/เดือน

3. Knightsbridge Sky River Ocean Condominium

Knightsbridge Sky River Ocean Condominium

          โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean Condominium คอนโดสมุทรปราการวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้รถไฟฟ้าสถานีปากน้ำและสถานีโรงเรียนนายเรือ

สถานที่ตั้ง : ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

การเดินทางโดยรถยนต์ : เป็นคอนโดสมุทรปราการที่ติดริมถนนสุขุมวิทฝั่งเลขคี่ เดินทางจากกรุงเทพฯ ได้ง่ายเช่นเดียวกับโครงการก่อนหน้า สำหรับการไปฝั่งตัวเมืองสมุทรปราการก็สามารถออกจากโครงการแล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อขับรถเข้าตัวเมืองได้เลย

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า : สามารถขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวลง BTS สถานีปากน้ำ แล้วเดินต่อไปประมาณ 250 เมตร หรือสถานีโรงเรียนนายเรือ แล้วเดินต่อประมาณ 350 เมตร

สถานที่สำคัญใกล้เคียงบริเวณโครงการ : เช่น ตลาดสดปากน้ำ, ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ, ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สมุทรปราการ , ร.ร.นายเรือ, วิทยาลัยสารพัดช่าง สมุทรปราการ, ร.ร.สตรีสมุทรปราการ , ร.ร.สมุทรปราการ , รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์, รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ , รพ.สมุทรปราการ, รพ.เปาโล สมุทรปราการ , พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ, พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ, ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ, ศาลจังหวัดสมุทรปราการ 

ลักษณะโครงการ : เป็นโครงการของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มหาชน สร้างเสร็จในปี 2559 เป็นอาคารคอนโดมิเนียมแบบ High Rise สูง 32 ชั้น จำนวนยูนิตทั้งหมด 468 ยูนิต โดยมีห้องแบบ 1 Bedroom, 2 Bedrooms, 3 Bedrooms, Duplex และ Penthouse มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 – 120 ตร.ม. ฝ้าเพดานสูง 2.7 เมตร สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ เช่น ที่จอดรถประมาณ 45% เป็นที่จอดรถอัตโนมัติ ลิฟต์โดยสาร สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ห้องโยคะ สวนหย่อม ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV และระบบคีย์การ์ด พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

ความน่าสนใจของโครงการ : โครงการคอนโดสมุทรปราการใกล้แม่น้ำที่ทำให้ได้วิวแม่น้ำได้ทุกชั้นเนื่องจากไม่มีอาคารสูงบังวิว และในชั้นสูงๆ จะเห็นวิวปากแม่น้ำและทะเล เป็นคอนโดสมุทรปราการที่อยู่ใกล้ตัวเมืองสมุทรปราการมากขึ้น อาคารวางหันด้านกว้างไปทางทิศเหนือใต้ ทำให้ห้องพักไม่โดนแดดร้อนโดยตรง Facility ครบครัน โดยแบ่งอยู่ในชั้น 1, ชั้น 27 และ ชั้น 31-32 ซึ่งเป็นสวนหย่อมและมุมพักผ่อนบนชั้นดาดฟ้า ทำให้ทุกคนสามารถไปนั่งชมวิวปากแม่น้ำได้ทุกคน 

ราคาเปิดตัว : เริ่มต้น 1.79 ล้านบาท

ราคาขายปัจจุบัน : เริ่มต้น 1.9 ล้านบาท หรือ 72,000 บาท/ตร.ม.

ราคาเช่า : เริ่มต้น 7,500 บาท/เดือน

4. The President Sukhumvit – Samutprakan

คอนโดสมุทรปราการ

          โครงการ The President Sukhumvit – Samutprakan คอนโดสมุทรปราการติดรถไฟฟ้าสถานีแพรกษา วิวแม่น้ำ ใกล้นิคมอุตสาหกรรมบางปู

สถานที่ตั้ง : ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

การเดินทางโดยรถยนต์ : เป็นคอนโดสมุทรปราการที่ติดริมถนนสุขุมวิทฝั่งเลขคี่ ใกล้แยกแพรกษา เดินทางจากกรุงเทพฯ ทำได้ง่ายเช่นเดียวกับโครงการก่อนหน้า มาจากเมืองสมุทรปราการทางถนนแพรกษาก็สะดวก ไปฝั่งตัวเมืองสมุทรปราการก็สามารถออกจากโครงการแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองได้เลย

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า : สามารถขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวลง BTS สถานีแพรกษา โครงการอยู่ติดกับสถานี สถานที่สำคัญใกล้เคียงบริเวณโครงการ เช่น ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ, ตลาดนัดแบล็คมาร์คเก็ต , ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สมุทรปราการ, ตลาดสดปากน้ำ, สนามฟุตบอล The Blue Arena , ร.ร.สมุทรปราการ, ร.ร.สตรีสมุทรปราการ, รพ.สมุทรปราการ, รพ.เปาโล สมุทรปราการ, ฟาร์มจระเข้, สวนสัตว์สมุทรปราการ  

ลักษณะโครงการ : เป็นโครงการของบริษัท ชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด คาดว่าจะสร้างเสร็จในปี 2563 เป็นอาคารคอนโดมิเนียมแบบ High Rise สูง 34 ชั้น จำนวนยูนิตทั้งหมด 936 ยูนิต โดยมีห้องแบบ 1 Bedroom และ 2 Bedrooms มีพื้นที่ตั้งแต่ 27 – 52 ตร.ม. 

สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ : เช่น ที่จอดรถประมาณ 47.5% (รวมซ้อนคัน) ลิฟต์โดยสาร สระว่ายน้ำ ซาวน่า ฟิตเนส ห้องโยคะ Co-Working Space, Sky Lounge, Rooftop Garden ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV และระบบคีย์การ์ด พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

ความน่าสนใจของโครงการ : เป็นคอนโดสมุทรปราการที่ตั้งอยู่ในมุมที่ทำให้เห็นวิวแม่น้ำ อีกทั้งยังมีสถานีรถไฟฟ้าอยู่หน้าโครงการ ทำให้เป็นจุดเด่นของโครงการ นอกจากนี้ทำเลอาคารตั้งอยู่ในตัวเมืองสมุทรปราการ ไม่ไกลจากนิคมอุตสาหกรรมบางปู สะดวกต่อการเดินทาง และโครงการอยู่ติดกับศูนย์การค้าใหญ่และตลาดทำให้สะดวกต่อการอยู่อาศัย อาคารเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว วางอาคารโดยหันด้านยาวไปทางทิศเหนือใต้ ทำให้ห้องพักไม่โดนแดดร้อนโดยตรง Facility ของโครงการก็มีความครบครันเหมาะกับการอยู่อาศัย

ราคาเปิดตัว : เริ่มต้น 1.77 ล้านบาท

ราคาขายปัจจุบัน : เริ่มต้น 1.8 ล้านบาท หรือ 65,000 บาท/ตร.ม.

          จังหวัดสมุทรปราการเป็นทำเลที่มีศักยภาพ และคอนโดสมุทรปราการใกล้รถไฟฟ้าที่น่าสนใจนั้นมีหลายโครงการ อีกทั้งราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับทำเลติดรถไฟฟ้าและติดถนนสายหลักที่ทำให้เดินทางสะดวก พร้อม Facility ครบครัน เหมาะกับคนที่กำลังหาที่อยู่อาศัยใหม่ ทั้งคนที่ทำงานในกรุงเทพฯ และคนที่ทำงานในสมุทรปราการ หากใครที่กำลังสนใจหาคอนโดย่านสมุทรปราการอยู่นั้นลองพิจารณาตัวอย่างคอนโดสมุทรปราการเหล่านี้ดูได้ ครั้งหน้าเราจะนำความรู้หรือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอนโด อะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามได้ที่เว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโด ของเรานะคะ